Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Medium membership.

Wereld Posted on Fri, August 06, 2021 23:28:11

I have been reading articles from Medium for quite some time now. What concerns me is following developments worldwide in the context of global warming and the way science, government leaders and people respond to opportunities and threats. I write about this myself and follow publications and opinions in various newspapers and magazines worldwide. I am a strong supporter of global warming being addressed mainly at the intercontinental level and substantiated with proposals for various governments supported by scientific advice. That will not happen. I want to keep writing about what has happened and will happen.

Peter van VelzenRepublican Party ?

Wereld Posted on Wed, March 03, 2021 22:17:20

De geboorte van een Nazi-partij.

Op de bijeenkomst van CPAC in Amerika heeft Trump de republikijnse partij over genomen. Wie niet voor mij is, is tegen mij en zij zullen worden vervolgd en verslagen in de volgende verkiezingsronde in 2022. De tussentijdse verkiezingen. Ze hopen zo de democraten te isoleren en de macht over te nemen.

Chomsky noemde de republikeinse partij het grootste gevaar voor de mensheid, naast atoomcentrales, kernafval en nucleaire ambities, de lobby van de techbedrijven en multinationals. Klimaatcrisis is een hoax. De ongelijkheid tussen rijk en arm is gigantisch en wat we hier institutioneel rascisme noemen is in amerika verworden tot een directe levensbedreigende situatie: whitepremacy: blanke overheersing over alles wat niet blank is. Dat is wat Trump bedoeld met: America Great Again.

Hoe staat het hier met de VVD, CDA, FvD, PVV?

Hier in Nederland zijn de VVD en het CDA de grootste bedreiging voor het voortbestaan van ons nageslacht, zeg maar kinderen en kleinkinderen, en dragen bij of steunen bedoeld of onbedoeld de wereldwijde klimaatontkenners: Bolsanaro, Trump, Johnson, Macron, ChiPing, Noord Korea, Putin, Orban, Assad, Sisi, Erdogan om wat te noemen. Zelfs Biden wordt succesvol beinvloed door de lobbykaravaan van de fossiele industrie, de wapenindustrie, de surveillance industrie, 5G en liefst 6G. Ze weten allemaal dat vroeg of laat de vlam in de pan schiet zoals bij de gele hesjes in Frankrijk en ze laten zich voorlichten over hoe de elite kunnen beschermen in Urban Warfare omdat de dreiging van binnenuit groter is dan voorbij de grenzen.

Amerika is geen democratie.

De VVD denkt aan een kerncentrale, vindt vervuiling van meren geen probleem, laat Tata Steel met rust ondanks uitstoot van roet en stof. De VVD denkt aan verbreding en uitbreiding van het wegennet ten koste van de natuur, ze lossen het stikstofprobleem niet op en als het te moeilijk wordt is het opeens een europees probleem en toont een hemeltergend gezicht als het gaat om de opvang van vluchtelingen en het vinden van 400 kinderen. Die zijn er niet. Volgens de VVD.

Het CDA is een boerenpartij en weigert de problemen aan te pakken: denk aan de Q-koorts, Corona, stikstof, het gevaar voor meerdere pandemieën vanwege de verdichting van de veestapel, geiten en kippen. Er wordt al jaren voor gewaarschuwd. Wopke heeft het over doorpakken. Wat precies is niet duidelijk. Voor mij is hij onbetrouwbaar. Doorpakken is waarschijnlijk: doorschuiven: problemen in Groningen, niet reageren op toeslagen-affaire of welke affaire dan ook. Hij staat ver boven het gewone volk en is in staat om half europa tegen zich in het harnas te jagen. Is wel enthousiast over zogenaamde free trade akkoorden inclusief de clausule dat nederland miljarden moet betalen als we besluiten om te stoppen met gas en fossiele industrie. Vrijhandelsakkoorden tasten de democratie aan en zijn in het voordeel van de multinationals.

Nederland is geen democratie. De regering werkt voor een zelf gekozen select gezelschap waar rekening mee wordt gehouden terwijl de sociale ongelijkheid groeit.

In Nederland staat de democratie onder druk: afschaffing sociale advocatuur, belasting paradijs, verhuurdersheffing, woningbouw voor hoge inkomens, vrijstelling voor elektrische auto’s, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering van het pensioenstelsel, afbraak sociale cohesie door bezuinigingen. De reactie van de rechtse regering op de ellende van de toeslagenaffaire was pijnlijk onder de maat en tot de dag van vandaag wachten de slachtoffers op het beloofde geld, wachten de groningers op herstel van huizen is er geen visie op hoe de zorg op het oude nivo kan komen van voor Balkenende, cs.

Europa is geen democratie. Polen niet, Hongarije niet, Servie niet, Roemenie niet, Moldavië niet, Turkije niet………

Wat we in Nederland zien gebeuren, zien we ook in andere europesche landen. Het lobbycircus van techbedrijven, fossiele industrie, kerncentrales, agribusiness heeft invloed op de Europese commissie, want bedrijven als Monsanto, Bayer kunnen nog steeds bijen verdelgende middelen kwijt zoals Glyshofaat, een kankerverwekkende stof op en in ons voedsel.

Ben ik somber? Ik ben somber. Er wordt te weinig gedaan om de klimaatverandering te temperen. Hitte en Vrieskou worden nog steeds besproken als normale natuurverschijnselen. Maar er is een ontwikkeling naar wereldwijd EXTREEM weer en dat wanneer het ons overkomt er een samenhang is met wat elders gebeurd en dat het voortkomt uit de opwarming van de aarde. En dat als we niets doen of te laat doen, we uiteindelijk een hele hoge prijs betalen:

-overstromingen, honger, pandemieën, vluchtelingenstromen van binnen en ook van buiten Europa, bendes die profiteren van de chaos, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

We gunnen types als Bezos en Elon Musk een enkele reis naar Mars. Ze hebben het over de rug van de huidige toekomstige slachtoffers verdient om daar te zijn. Ere wie ere toekomt.

14 maart 2021 Klimaatalarm : klimaatalarm.nl

Bronnen:

Volkskrant, De Correspondent, Topic, Wikipedia, Daily Koss, The Intercept, Medium Daily Digest, Childrens Health Defender, Al Jazeera, CNN, Euronews, Koerdisch News, NRZ (new Zealand), NRDC, Climate News Network, Organic Consumers Association, National Geographic, enz

Belangrijke artikelen bewaar ik in Pocket onder tags.

Referentiekader: de dreiging van klimaatverandering zal voor- en of tegenstanders ervan overtuigen dat, om eigen, wel of niet terechte eigen belangen, alleen veilig gesteld kunnen worden door een staatsgreep. voor alle partijen betekent dat dat je de tegenstander voor moet zijn. Bepaal het moment. Partijen: groot kapitaal, maffia/dictators, het volk.

We zouden al die moeite kunnen besparen door in VN verband en binnen de internationaal geaccepteerde instituties onze wereldwijde belangen en problemen te bespreken. Zou mooi zijn.

Aanwijzingen: toenemende verrechtsing (veiligheid, zelfbehoud), zondebok (migranten, mensen van kleur, anders gelovigen) geweld, criminele bendes (mensen zonder toekomst perspectief maar willen wel voldoende geld om net als de rijken zo te leven): strijd om de voedselketen, privatisering landbouwgrond wereldwijd door corporaties, privatisering drinkwater (nestle), privatisering essentiele grondstoffen wereldwijd, privatisering huurlingenlegers ( wagner, blackwater). Bovengenoemde ontwikkelingen eindigt in een wereldwijde confrontatie tussen machten: wie beslist.

Reageren? info@pjotter.com

We kunnen het zover niet laten komen. We hebben geen keus, we staan feitelijk met de rug tegen de muur……


De Neoliberale visie op de staat is een uitholling van de Democratie en een opmaat naar Fascisme.

En dan ook nog.., NeoLiberalisme, Wereld Posted on Tue, November 10, 2020 20:23:31

Ik heb deze kwestie al eerder besproken en verwezen naar de machtsovername van Pinochet in 1973 en de moord op de socialist Allende. Een van de vele coups die werd voorbereid en gesteund door de VS. Na de machtsovername kwamen de economen Friedman c.s uit Chicago hun diensten aanbieden om de economie naar hun model uit de grond te trekken. In onderstaand filmpje wordt wordt doel en de gevolgen uitgelegd.

Neoliberalisme

Dit gedachtegoed werd uitgewerkt door Reagan, Thatcher en bij ons in Nederland in de jaren 90 van de vorige eeuw door Balkenende CDA, de VVD en Kok van de PvdA. De participatiesamenleving. “Eerst het zout, dan het zoet” Dat laatste was bedoeld voor de multinationals en het recht om te investeren plus rechtsbescherming door het gebruik van vrijhandelsverdragen: Ceta, TTP, Mercosusr. Het woord vrijhandel is dus misleidend.

Sindsdien hebben alle regeringen van Balkenende en tot nu toe door de VVD de privatisering van de sociale sector doorgevoerd en verklaard: de samenleving als vrijmarkt voor ondernemers.

De afbraak van de sociale advocatuur.

De verkoop van sociale huurwoningen. Doel: privatisering van de woningmarkt, afschaffen huurbescherming. Aantrekken van investeringsmaatschappijen zoals Blackwater (Wikipedia) in Den Haag.

Afbraak van de pensioenen (van collectief naar individueel). Het proces is nog niet helemaal voltooid maar de neoliberalen werken er hard aan. De rente wordt door de Europesche Centrale Bank al jaren laag gehouden tegen de wens in van Klaas Knot onze Nederlandse centrale bankman. Iedere werknemer moet zelf elke maand va zijn/haar inkomen een bedrag overmaken en o pensioenrechten opbouwen. De collectiviteitsprincipe vervalt en daarmee ook de kortingen.

De decentralisatie van de zorg, een succesvolle bezuinigingsoperatie. Segregatie van de zorg: algemeen versus particulier.

De segregatie in het onderwijs tussen publieke, christelijke en private scholen. Vastgesteld is dat er institutioneel kansenongelijkheid bestaat: witte scholen versus scholen van kleur.

Institutioneel rascisme (belastingdienst, woningtoewijzing, banen, onderwijs, enz)

Afbraak van de woningcorporaties (huurdersheffing), woningnood en dus huurverhoging, onbetaalbare woningen voor starters: voorbeeld van de Vrije Markt. Handelsverdragen bieden investeringsvrijheid voor buitenlandse bedrijven zoals hedgefondsen die in de vrije sector de prijzen voor koopwoningen en huurwoningen konden opdrijven. De middeninkomens verdwijnen uit Amsterdam.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt: flexcontracten, verlaging uurlonen, flexibilisering van de arbeidstijden, verlaging van de bijstand.

Verlaging belastingen en overige vrijstellingen voor de hogere inkomens en bedrijven met verwijzing vaar de arbeidsmarkt

Nederland als belastingparadijs (een ideetje van de pvda) en van harte geaccepteerd door de amerikanen!

Steeds meer mensen onder de armoedegrens, 40.00 mensen en steeds meer aangewezen op de voedselbank.

Enorme toename inkomensongelijkheid en weinig woon en inkomensperspectieven voor de jeugd.

Wel klimaatplannen op de tekentafel, maar geen of weinig uitvoering: zie KLM, Windmolens, Biomassa (bossen!), gastransitie (?), fracking (methaan), stikstof, pfas, vervuiling en ziekmakende bedrijven die niet worden aangepakt zoals: Tatasteel. Granietstortingen in plassen en natuurgebied.

En als voorbeeld de totale afwezigheid van sancties tegen bedrijven als Tata Steel als onomstootbaar is aangetoond dat de gezondheid van mensen is aangetast: astma, kanker… De provincie Noord Holland laat het erbij zitten.

Herkenbaar?

Als je als land bij het IMF aanklopt krijg je bovenstaande voorwaarden op je bordje en nog veel meer. Je moet je grenzen openstellen voor buitenlandse investeerders , maar zoals je in Latijns Amerika of Afrika kunt zien, gaat de bevolking er niet op vooruit, integendeel: in Nieuw Zealand bijvoorbeeld leven duizenden mensen in garages of auto omdat ze de huurverhoging niet kunnen betalen. Ander voorbeeld: Amerika waar ook miljoenen mensen zonder inkomen zitten, leven van de voedselbank, leven op straat enz. (zie San Francisco enz. Overal tref je dezelfde tendensen. De mensen die er belang bij hebben treffen elkaar in Davos, Internationale Conferenties van het IFM , de Bilderberg conferenties waar naast Willem Alexander ook Peter Thiel van Paypal in 2019 aanwezig was, de man achter Clearvieuw, en een groot voorstander van de Vrije Markt.

Ik herinner me de man van de VVD bij het koffieapparaat:

“Armoede is een Keuze”

Elon Musk: als wij (amerika) in landen met een democratisch gekozen regering een coup willen plegen, dan plegen we een coup.

Er wordt door de grote bedrijven, rijke en invloedrijke mensen en corrupte politici rekening gehouden met volksopstanden, bendegeweld, en aanhoudende demonstraties. Zij vrezen onafhankelijk onderzoeksjournalistiek, klokkenluiders, charismatisch leiderschap.Om dit alles te voorkomen of in te dammen kijken we naar China: totale controle van de burger, genocide en doodseskaders zoals die van huurlingen zoals Adams, en de Russische Wagnergroup.

Bij delen van de elite en de militairen bestaat de angst dat opstanden en massa demonstraties regeringen omver zullen lopen en is de opmaat naar naar Fascisme te verwachten om de hordes in bedwang te houden. Er zijn veel mensen in de VS die dit zien als de ultieme oplossingen van de huidige verdeeldheid. Daarnaast verdient de tech-industrie miljoenen aan surveillance apparatuur.

Huiswerk voor mijn lezers: zoek de verbanden, herken de logica, en begrijp dat de klimaatverandering niet op de agenda van de Neo-Liberalisten staat. Op het moment dat ceo’s een bijeenkomst organiseren over de klimaatcrisis is het oppassen geblazen. Nederland organiseerde onlangs een klimaatconferentie om te discussieren over de vraag HOE we moeten omgaan met klimaatverandering. De overheid is daarbij initiatiefnemer en vertegenwoordigd. Ideeën en initiatieven worden geïnventariseerd en het kostenplaatje wordt gepresenteerd aan onze overheid cq de EU. Het het effect zal waarschijnlijk pas in 2030-2040 te verwachten zijn.

Huiswerk. Sterkte. Doe mee aan de verkiezingen.

Sterkte.Het sluierproces dat Corona heet.

En dan ook nog.., Wereld Posted on Wed, October 07, 2020 19:25:08

De dagelijkse portie nieuws en wat nog meer eigenlijk?

Het nieuws wordt voornamelijk door Corona gevuld. Logisch. We ondervinden risico’s, we zijn kwetsbaar. Maar door Corona worden veel kwesties onderbelicht, niet in een kader geplaatst: gewoon losse feitjes.

Ik wil toch een paar kwesties zo uit het hoofd benoemen omdat het treurig maakt. Ik wil mijn woordjes blijven roeren, niet om mij door anderen te laten overtuigen, want dat is niet nodig. Ik ben lid van het koor.

*over Trump hoef ik het niet te hebben. De spelers die niet of nauwelijks in beeld komen zijn diegenen die een vrijbrief hebben gekregen om zonder voorwaarden vooraf en met steun van het leger/politie/justitie (vul in ) aan de gang te gaan in belangrijke natuurgebieden met mijnbouw en boorputten en pijpleidingen, die een vrijbrief hebben om het milieu te vernietigen met olie, pesticiden, lozing van afval in waterwegen, lozing van radioactief afval op wegen, bij dorpen en op landbouwgrond. Zij zijn diegenen die geld krijgen zonder voorwaarden vooraf uit de aangeboden geld potten en profiteren van de koersstijgingen. Miljoenen zijn werkloos en of leven op straat.

Dear Peter,

The investment bank Cantor Fitzgerald is leading the effort to raise potentially hundreds of millions of dollars to fund the Pebble Mine project threatening Alaska’s pristine Bristol Bay — and they must be stopped.

To kill this toxic mega-mine and save Bristol Bay, we must shut off the investor money, and Cantor Fitzgerald is the lead underwriter — the fundraiser-in-chief — for the small Canadian company Northern Dynasty Minerals’ efforts to fund the project.

The Pebble Mine is a proposed massive gold and copper mine that would dump billions of tons of mining waste into the rivers, lakes, streams, and wildlands of Bristol Bay, destroying the world-renowned salmon runs that are a lifeline for the Yup’ik, Dena’ina, and Alutiiq Tribes and the $1.5 billion a year commercial fishing industry, and threatening the region’s pristine wilderness and abundant wildlife, including brown bears, whales, and majestic bald eagles.

*hetzelfde gebeurd in Nederland maar dan nog meer versluierd: er zijn afspraken gemaakt in Parijs, de akkoorden zijn getekend, maar er is nog geen begin gemaakt met Pfas, Stikstof, waterverontreiniging, alternative energy bronnen, het transsitieproces: tijdspad, versterking kustlijnen, basisinkomen, afschaffing leenstelsel, sociale woningbouw, afschaffen huurdersheffing.

*we worstelen nog steeds met het liberale gedachtegoed: armoede is een keuze, iedereen is zelf verantwoordelijk. We investeren niet in het onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg. Jammer voor de dorpen en steden die niet rond kunnen komen en niet eindeloos belastingen kunnen verhogen. We lossen het probleem in Groningen niet op, de toeslagen affaire niet op (tijd rekken), we lossen het probleem van gronddaling niet op, het boerenprobleem , de veestapel, de droogte, de dijken.

*we zijn in Europa verlamd door de opkomst van authoritaire regeringen, die vrolijk de democratie om zeep helpen, profiteren van Europese steunfondsen, vrouwenrechten en LGHBT-ers ter discussie stellen en eighandig contact zoeken met Rusland en/of China. Beide landen profiteren van een zwak europa. Onze regering doet er alles aan om een breuk te forceren tussen Noord en Zuid.

“Chaos” pvlzn 2019

*Europa steunt het volk in Wit Rusland. Rijkelijk laat. Europa laat de vluchtelingen in de steek, Nederland kan geen 40 kinderen vinden die voldoen aan de eisen. As we speak.

*Europa is niet in staat om Turkije (Nato-land) terug te fluiten nu ze de kans hebben gepakt om Azerbeidzjan te steunen in de oorlog tegen Armenië. Het Genocide-Trauma was kennelijk nog niet afgerond en tegelijk kan De Madi van Turkije zijn internationale gezicht laten schijnen als grootmacht in de Regio. Wat Rusland gaat doen is nog niet helemaal duidelijk: ze houden de boel in de gaten of werken met de Wagner groep ondergronds. We hebben Putin nog niet horen vloeken. Zie ook You Tube: Caspianrepport

*Maar Turkije heeft het druk: vechten in Libie tegen de door europa gesteunde regering in Tripolie. Vechten in Syrie om in plaats van Koerden Syrische burgers een onderkomen te bieden. Burgers die door Russchische bombardementen uit beschermd Allepo zijn verdreven.

*En dan in het kader van de Groot Macht Ideologie (GMI) moet Turkije Gas en Olie voor de kust kunnen verzamelen voor haar Geopolitieke missie. Ook een hoofdpijn dossier voor Europa want Europa wordt gemangeld tussen Griekenland en Turkije. Die Olie zit ook voor de kust van Libanon en jawel Israel en ook Israel hoopt met die enorme voorraad een Geopolitieke kunstenaar te worden in het Midden Oosten.

*Waar ik hier in dit verband energietransitie vanwege klimaatverandering moet plaatsen is mij nog niet bekend.

Info:

Aljazeera, Daily koss, The Intercept, Medium, Euronieuws, Volkskrant, NRZ, DeCorrespondent, Arjen van der Horst, Brussel Inside, Science, Climat News Network, NRDC.Opvallende berichten Juni 2020.

Wereld Posted on Sun, June 21, 2020 09:57:36

India versus China

India en China op de grens van Kashmir: het incident maakt volgens mij deel uit van de wateroorlog. Oorsprong van de Ganges en Indus ligt in Tibet door China ingelijfd en laten volstromen door Chinezen ten koste van de Tibetanen. Het dichtknijpen van de Ganges en Indus door het bouwen van dammen en kunstmatige meren is een serieuze bedreiging voor de bevolking van India in de benedenstroomse gebieden: vis, bevloeiing, elektra. Dat is een ernstige voor het land. Door extreme droogte en spanningen tussen verschillende religies aangemoedigd door de regering Modi zijn miljoenen op drift geraakt. Ook het coroniavirus heeft dit proces versneld. Pakistan staat al onder invloed van China door schuldenproblematiek en in ruil voor leningen in het bezit van een havenstad voor transport van goederen en militair materieel.

500 biljoen steun voor Amerikaanse bedrijven.

De regering Trump wil geen lijst overhandigen welke bedrijven deze steun hebben ontvangen. Geheim. Let wel, er zijn ook Democraten die hier belang bij hebben. Geen inzicht, geen gezeur. Corruptie in de Amerikaanse politiek is tot kunst verheven.

Shell

Bericht in de krant: de immense olievervuiling in Nigeria is nog nauwelijks opgelost. Er zijn bedrijfsconstructies opgebouwd die uit naam van Shell de boel zouden opschonen, maar helaas. Shell verwijst naar de schurken die gaten slaan in de pijpleidingen waardoor de regio, ecosystemen en rivieren vervuild zijn. Het gebied is onleefbaar. Ik moet denken aan de constructie die Shell heeft achtergelaten in Nederland en zie nog het tergend schijnheilige gezicht van de CEO en die van onze minister Wiebes dat alle schade op termijn zou worden geïnventariseerd en aangepakt. De lijntjes naar Den Haag zijn vervolgens in de mist gedouwd door er allerlei clubjes en procedures tussen te vlechten. Ondoorzichtig. Ik verzoek de Regering vanaf heden Shell aan te merken als organisatie met weinig belangstelling voor mensenrechten, klimaat, natuur, watervervuiling. We krijgen hierin vast steun van de Inuit en Meti in Antartica, Het dereguleringsproces van de EPA zorgt verder voor vervuiling, vergiftiging, vernietiging van landbouwgronden en waterwegen. Dus in Amerika hoeft Shell niets te vrezen als ze aan de gang gaan in de Nationale Parken.

Turkije

Het leger van Turkije is verder opgeschoven richting Mosul om het grensgebied te vrijwaren van het Koerdische volk. Ook de Jezidisch worden gemakshalve platgebombardeerd. Hoewel de Iraakse regering Turkije heeft verzocht ermee te stoppen omdat ze illegaal oorlogsmisdaden plegen op Iraks grondgebied, gaan ze er toch mee door. Het lijkt op Genozide. In het zuiden van Turkije is de koerdische bevolking met vlammenwerpers verdreven en/of vermoord en hun huizen platgewalst. Verborgen agenda: wil Erdogoan Mosul weer inlijven zoals het bij het Ottomaanse rijk behoorde? Vanuit het westen geen reacties of veroordeling. We zijn bezig met Corona.

Noord Korea

Spelletjes aan de grens: opblazen van het babbelhuis. Kim heeft grote behoefte aan aandacht. Vermoedelijk zijn er interne problemen: hongersnood, corona, opstand van de elite. Om de aandacht af te leiden dus dit.

Hongarije

Glijdt steeds meer af naar een autoritaire staat met oude fascistoïde sentimenten (Groot Hongarije). Gewoon eng.

Quote:” Secretaris-generaal Marija Pejcinovic Buric van de Raad van Europa vroeg zich in een brief aan de Hongaarse premier af of “bij een onbepaalde en ongecontroleerde uitzonderingssituatie als deze” de basisprincipes van de democratie nog wel overeind blijven. Orbán reageerde: “Als u ons in deze crisissituatie niet kunt helpen, probeer dan op z’n minst onze inspanningen niet te hinderen.”Pardavi noemt het “buitengewoon zorgwekkend” dat uitgerekend Hongarije met deze maatregelen komt. De afgelopen tien jaar heeft de Hongaarse regering voortdurend instellingen verzwakt en de rechtsstaat proberen te ontmantelen, zegt ze. “En dit nieuwe, onbeperkte mandaat kan die ontmanteling absoluut versnellen.” Einde Quote.

Klimaatverandering

According to scientists, the only way to keep the planet’s temperature from increasing 2.7 degrees Fahrenheit is to immediately phase out all fossil fuel infrastructure and devices. As soon as existing coal, oil, or gas plants reach their engineered lifespans, instead of refurbishing we must shut them down. If we don’t, the estimates for increasing temperatures start going up. At 3.6 degrees Fahrenheit, positive feedback loops of evaporating Arctic methane could kick in. Methane is 21 times better at warming the atmosphere than CO2. The warmer temps evaporate the methane. The methane makes the atmosphere warmer. It evaporates more methane …. you get the picture. Bron: Matt Artzt -Medium.com Waarvan acte.

Vervuiling, verwoesting, methaan, antrax.

Nornickel in Rusland: 100 ton diesel in ecosysteem en waterwegen richting Antartica. Als niet snel wordt ingegrepen zou de dooi van permafrost en het ijs van Antartica versnellen. Bron: www.nornickel.com. We hebben geen idee van de schade. Berichten van Nornickel zelf dat alles onder controle is, willen we niet zomaar geloven. Ik weet ook niet waarom. Als gevolg van dooi, wordt de grond zacht en poreus en verzakken gebouwen, olieopslagplaatsen, gaan pijpleidingen lekken en groeien meertjes uit tot meren. Ook is er sprake van antrax en dat verklaart de dood van de livestock op de toendraas. Het wordt steeds gemakkelijker op slagtanden van mamoets te vinden en in te koopaan ta bieden. Ook is er het risico van een virusuitbraak met herkenbare verschijnselen uit de geschiedenis en erfenis van de mensheid.Toekomst?

En dan ook nog.., Wereld Posted on Tue, April 14, 2020 21:00:17

Er lijkt even geen toekomst en toch….

Het coronavirus heeft de zwakte van het westerse neoliberale democratiemodel blootgelegd. De bezuinigingen op de maatschappelijke instituties hebben het draagvlak van de samenleving verzwakt. De ongelijkheid tussen arm en rijk is door een grote golf van werklozen toegenomen. Het aantal mensen die zich hebben gemeld bij de voedselbank is gegroeid.

Wat er aan zit te komen:

Wereldwijd krijgen miljoenen te maken met een depressie: werkeloosheid, armoede, huisuitzettingen, honger en prijsverhogingen en niet te vergeten klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Op wereldschaal zien we de twee grote spelers Amerika en China op een verschillende manier reageren. Net als Rusland exporteert China hulpgoederen naar landen die passen in hun geopolitieke doelstelling. Hulp in ruil voor toegang tot voedsel, grondstoffen, politieke erkenning.

In Amerika zien we een tegenstrijdig regeringsbeleid. Met de mond wordt alles geregeld en toegezegd: geld, voedsel, kortom zorg. Tegelijk gebeurd er niets. Geen geld, geen voedsel, geen woning, geen onderwijs enz. Zeventien miljoen werklozen vooral afro-amerikanen,asiaten,enz. Ook slachtoffers van de coronavirus zijn vooral mensen met een kleur.

Het meeste geld dat is beloofd lijkt te gaan naar grote bedrijvenen vrienden van Trump en Trump zelf. De werklozen kunnen bellen wat ze willen met de vraag waar ze de beloofde ondersteuning kunnen aanvragen. De telefoon wordt helaas niet opgenomen. Er staan nu al enorme rijen voor de voedselbanken. En dat terwijl boeren en veehouders enorme partijen voedsel doordraaien.

Ik ga uit van het volgende scenario: de armen komen in opstand en gaan over tot massale plunderingen als langzamerhand duidelijk wordt dat de rijken profiteren en zich veilig kunnen stellen in hun bunkers. De voedselbanken raken leeg. Dat scenario is allang besproken met de veiligheidsadviseurs. Alle mogelijke figuren die dit voorspellen of oproepen tot massale demonstraties, zijn uiteraard al in kaart gebracht en worden gevolgd. Fema is voorbereid met wapens voor stedelijke oorlogsvoering waarvoor al oefeningen zijn gehouden. Ook in het geval van een nucleaire aanval is Fema voorbereid.

Als de opstanden gaan beginnen, zal Trump nog voor de verkiezingen Martial Law afkondigen en de gouverneurs van de 50 staten vervangen door trouwe republikeinen. De concentratiekampen die nu al worden gebruikt zullen worden uitgebreid over het hele land om tegenstanders op te vangen. Fema is daar ook al op voorbereid.

Daarna is de weg vrij om met China af te rekenen. De oppositie is uitgeschakeld. Geen gezeur meer over het klimaat, alle vrienden behalve Bezos mogen meegenieten van de macht.

Voor Rusland de kans om de Balkan-landen over te nemen en contacten uit te breiden met die landen waar de democratische regering is vervangen door autocratische regering. Europa valt uiteen.

Harari, die de boeken schreef over Homo Sapiens etc, heeft ook een toekomstvisie die ik deel omdat de ontwikkelingen in die richting wijzen: een mondiale regering, als enige mogelijkheid om ieder geval de dreigend ondergang van de mensheid te voorkomen, het is 20 seconden voor 12. Als er nu niet keihard wordt gewerkt aan het nemen van maatregelen om de uitstoot te verminderen, dan bereiken we eerder dan verwacht een opwarming van meer 3%.

De herverkiezing van Trump in november is zo sowieso een aanwijzing dat de catastrofe niet meer is te voorkomen.

Signalen die wijzen op een autoritaire machtswisseling: – het benoemen van een vijand: migranten -het organiseren van eigen media en het criminaliseren of sluiten van bestaande media -eigen mensen benoemen in het Hoger Gerechtshof, surveillance technologie invoeren, anti abortus beweging steunen -LGBT-community uitsluiten, vervolgen of heropvoeden, -militaire trainingskampen voor de jeugd. -geschiedenisboeken herschrijven, -universiteiten sluiten of professoren ontslaan, wetenschappelijke instituten subsidies onthouden en alternatieve wetenschap opzetten -white supremacy propageren,- zelfverrijking van de macht, familieleden op maatschappelijk cruciale posten, leger-en politieleiding vervangen door regeringsgezinde figuren.

“Chaos” Acryl on Canvas 60/80 pvvEPA

En dan ook nog.., Wereld Posted on Fri, March 27, 2020 10:35:45

Donald Trump just issued an executive order that could terminate as many as HALF of the science advisory committees at the Environmental Protection Agency:

“More than half of EPA’s science advisory committees could be vulnerable to repeal by the end of the fiscal year including the Children’s Health Protection Advisory Committee.”
This is unprecedented and could fundamentally undermine science at the Environmental Protection Agency for years, if not decades, to come.

The Government Accountability Office blasted Trump and his top officials for violating federal guidelines by replacing scientists with fossil fuel lobbyists and insiders at the EPA.

It’s clear Trump has no respect for science or scientists. But we can’t allow his scientific illiteracy to weaken, and in some cases, erase the critical work the EPA is doing.

And we don’t have much time to act Peter: Trump’s executive order will dismantle more than a dozen scientific committees by September.

That’s why 314 Action, the largest organization devoted to electing Democratic scientists in the nation, is working to stop Trump’s attacks on science (as well as is targeting his top lieutenants in both the House and the Senate).

Do you believe science has a place in government? That scientists should be allowed to input on policy areas related to public health, safe drinking water, clean air, the environment, and climate change?

If there’s one thing the COVID-19 pandemic underscores, it’s the critical importance of strong and sound science that protects public health and safety.

That’s why it’s so distressing that — at this perilous moment — the Trump administration is moving ahead with a new and dangerous “Censoring Science” rule. This rule would undermine science, scientists, and decades of progress in protecting our clean air, clean water, and public health.

Trump’s “Censoring Science” rule — the so-called “Strengthening Transparency in Regulatory Science” proposal — would restrict the EPA’s use of the best available science in setting new safeguards that protect our families from dirty air, unsafe drinking water, and dangerous impacts from climate change.

The proposal gives fossil-fuel-lobbyist-turned-EPA-chief, Andrew Wheeler, the power to censor the science that underlies our country’s environmental and public health protections.

He claims that the EPA should only consider publicly available data in making its policies. That may sound reasonable, but here’s the reality: thousands of strong, peer-reviewed scientific studies rely on private, confidential patient data — medical studies, personal health data, and clinical reports — which cannot be made public by law.

The net result of the Censoring Science rule is that the EPA will rely much more on questionable data and research produced by the same polluting industries the agency is supposed to be regulating.

As a former EPA administrator myself, I can tell you that this proposal has nothing to do with protecting science. It’s about advancing the Trump administration’s agenda of undermining solid science, and rolling back decades of protections for our environment, our climate, and our public health. And it’s about giving the administration’s powerful polluter allies free rein to “regulate” themselves.

In the midst of a massive, global public health crisis, we deserve a government that relies on the best available science to protect us against harm. This proposal does the opposite. In fact, this supplemental proposal was not even reviewed by the EPA’s own Scientific Advisory Board before it was released to the public, demonstrating the agency’s lack of interest in any meaningful consultation with scientific experts.

Gina McCarthy
President, NRDC 25 maart 2020De Toestand

En dan ook nog.., Wereld Posted on Fri, March 27, 2020 10:21:06

We zijn nog steeds geïsoleerd. Toch volop bezig. Uiteraard houden we het nieuws bij en vooral ook de wereldwijde effecten.

In Nederland, een hoogontwikkeld land, vinden dagelijks discussies plaats over aantallen, mate van voldoende zorg, oorzaken en vooral gevolgen. We vreze de recessie met hoge werkeloosheid en bedrijfssluitingen. De bezuinigingen op het onderwijs, zorg en welzijn, ouderenzorg, politie, openbaar vervoer enz hebben een genadeloos negatief effect op haalbare doelstellingen.

Wat ik ook nauwlettend probeer bij te houden zijn de vingerwijzingen richting uitholling van democratie, misbruik van financiele steun, aantasting van de persvrijheid en zelfverrijking. Ook het transititieproces richting verduurzaming staat door de recessie.

Wat mij een beetje benauwd is de vergelijking met de jaren dertig Werkeloosheid werd bestreden zowel in Europa als in de VS door investeringen in het militair industriële apparaat uiteindelijk uitmondend in een wereldoorlog.

Het is ook de vraag of Europa stand houdt. De tegenstelling Noord-Zuid neemt toe door allerlei vooroordelen, financiele malversaties en rechts-populistische bewegingen. De tegenstelling oost-west neemt toe door vrijages met China en Rusland die wel met geld over de brug komen en geen problemen hebben met autocratische, zelfverrijkende regimes zoals in Albanie, Hongarije en Polen. Regimes die de rechtelijke macht hebben verzwakt of vervangen. Die de coronacrisis gebruiken om hun greep op de burgers te versterken met surveillance technieken zoals de Israelische regering ook heeft besloten zonder parlementair overleg.

Wat ook zorgelijk is , is de neiging bij populisten om de wetenschap en wetenschappelijke publicaties als nepnieuws te bestempelen en te bezuinigen op wetenschappelijke instituties. Trump heeft de wetenschaps-departement van de EPA gesloten. Zogenaamd vanwege nepnieuws. Dat betekent dat er geen controle meer is op waterwegen, radioctief afval, voedselveiligheid, gebruik van pesticiden, olievervuiling, methaan, enz.

Ook de persvrijheid staat onder druk. Polen heeft een wet aangenomen om nepnieuws te bestrijden. En alleen de overheid bepaald wat nepnieuws is. Er zijn landen die dit graag overnemen.

27 maart 2020Next »