Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Spiritualiteit

Wereld Posted on Sun, December 22, 2019 13:12:41

De visie van mensen met een eeuwenlange doorleefde spiritualiteit ten opzichte van de aarde,mens en natuur heeft mij altijd geboeid door een innerlijk weten. Ik wil graag dit korte verhaal delen om over na te denken, en om te ervaren, vooral in deze tijd van verandering en verwarring.Hesse,Nietsche, Jezus volgens Thomas:

Wereld Posted on Sun, August 25, 2019 22:02:17

Content: To become who you are!

Na een valse start met seksueel misbruik, kindertehuizen en een zelf gekozen plaatsing op een seminarie, was het zaak om mijzelf terug te vinden. Met meer vallen dan opstaan: ik wilde anderen plezieren en vergat mezelf of hield het verhaal diep verborgen uit angst te worden afgewezen, te worden veroordeeld. Daar wordt je uiteindelijk ziek van. Leven in een tegenstelling is dodelijk. Uiteindelijk wilde ik terug naar het kind dat ik was, vrolijk, nieuwsgierig, ondernemend. Alle ballast van de kerk, de kathechismus, de zondeval, het drama van de vrouw en de slang, de wetten en voorschriften: ik wilde luisteren naar mijn intuïtie en nam beslissingen waar ik nooit meer spijt van had. Intuitief leven: sterven en opnieuw geboren worden leerde ik van mensen die ik bewonderde en ik herkende het belang. Ik herkende het belang van verdriet, woede, rouw. De lessen die ik leerde en met anderen kon delen. Ik schilderde de beelden van mijn jeugd in alle rauwheid wat niet iedereen mooi vond. Jammer dan. Het zijn mijn beelden.

Ik lees het Thomas Evangelie toegelicht door Bram Moerland en vind de teksten die op mijn ziel geschreven staan, teksten die terug te vinden zijn bij Native Americans, in Afrika, zoals bij de Massai.

Vroeger begreep ik Hesse niet en Nietsche al helemaal niet. Ik was geen studiekop. Stopte na een jaar op de KTHU en na een inschrijving op de Universiteit van Amsterdam liep ik meteen via de achterdeur weer naar buiten. Spaans benauwd.

Nu wel, je moet kennelijk diep door ellende zijn gegaan om uiteindelijk bij jezelf terug te komen en ik weet het nog goed, toen ik 8,9 was, had ik het kinderlijke idee dat mijn lijden ergens toe moest dienen, al wist ik niet waarvoor. Andere mensen helpen, dacht ik, zoiets.

Er wordt soms iets gezegd wat lijnrecht je binnenste raakt en wat je nooit meer vergeet. Elke keer als zich zo’n moment voordoet is het een aanvulling of verdieping en telkens weer luisteren naar je intuitie brengt je dichter bij jezelf, ben je beter beschermd. Het gaat je steeds beter af en mijn ervaring is dat de zwarte bladzijden van de eerste 20, 30 jaar geleidelijk aan een plek krijgen waar ik steeds beter mee kan omgaan.

Tablet-tekening”Visioen” pvvelzen 2018. Een droom die vroeger vaak terugkwam en die ik wilde vasthouden.

Er is niets ergers dan een verhaal dat niet verteld wordt. Quote:Maya Angelou

De volgende citaten zijn van Herman Hesse, Het Thomas Evangelie, en van Nietsche.

Hesse: When destiny comes to a man from outside, it lays him low, just as an arrow lays a deer low. When destiny comes to a man from within, from his innermost being, it makes him strong, it makes him into a god… A man who has recognized his destiny never tries to change it. The endeavor to change destiny is a childish pursuit that makes men quarrel and kill one another… All sorrow, poison, and death are alien, imposed destiny. But every true act, everything that is good and joyful and fruitful on earth, is lived destiny, destiny that has become self.

Hesse: In each one of you there is a hidden being, still in the deep sleep of childhood. Bring it to life! In each one of you there is a call, a will, an impulse of nature, an impulse toward the future, the new, the higher. Let it mature, let it resound, nurture it! Your future is not this or that; it is not money or power, it is not wisdom or success at your trade — your future, your hard dangerous path is this: to mature and to find God in yourselves.

Thomas: Jezus zei:
Zalig de mens die heeft geleden
en het leven gevonden.


Als jullie profeten zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan.
Wanneer zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen vissen je voorgaan.
Maar, het koninkrijk is in je hart
én in je oog.
Als je jezelf kent,
dan zul je ook gekend worden,
en je zult beseffen
dat ook jij een kind bent van de levende vader.
Maar ken je jezelf niet,
dan verkeer je in armoede.
Dan ben je zelf de armoede.

Nietzsche, translated here by Daniel Pellerin, writes:

Any human being who does not wish to be part of the masses need only stop making things easy for himself. Let him follow his conscience, which calls out to him: “Be yourself! All that you are now doing, thinking, desiring, all that is not you.”

Every young soul hears this call by day and by night and shudders with excitement at the premonition of that degree of happiness which eternities have prepared for those who will give thought to their true liberation. There is no way to help any soul attain this happiness, however, so long as it remains shackled with the chains of opinion and fear. And how hopeless and meaningless life can become without such a liberation! There is no drearier, sorrier creature in nature than the man who has evaded his own genius and who squints now towards the right, now towards the left, now backwards, now in any direction whatever.

Bronnen:

1.https://www.thomasevangelie.info/start/

2.Hermann Hesse on Solitude, the Value of Hardship, the Courage to Be Yourself, and How to Find Your Destiny: Maria P0pova

3.Nietzsche on How to Find Yourself and the True Value of Education : Maria Popova.G7

Wereld Posted on Sat, August 24, 2019 10:41:20

De G7 komt bij elkaar in Biarritz. Het is niet meer een eensgezinde club. Wel een gezamenlijke discussie over van alles, maar er komt geen gezamenlijke verklaring.

De VN heeft daar ook al last van. Klimaatverandering, populistische regeringen, whitesupremacy enz enz en de strijd om de invloedssferen, grondstoffen enz spelen de landen tegen elkaar uit.
Het is niet meer wat het geweest is.Leiderschap

Wereld Posted on Tue, August 20, 2019 09:38:07
Het gaat om geaccepteerd leiderschap binnen een gemeenschap. Bijvoorkeur charismatisch leiderschap. Kijk naar de geschiedenis: in de Romeinse tijd groeide het christendom door onvertogen hulp en bijstand te bieden aan de allerarmsten, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en geld in te zamelen voor huisvesting en kleding. Het was bottom-up.
In de vorige eeuw hebben leden van het Nederlands Katholiek Vakverbond nog zieken bezocht en hulp geboden aan gezinnen waarvan de man werkloos was. Ook het invullen van belastingformulieren hoorde bij de hulp
Kijk naar de Islamistische Broederschap in Egypte: om precies dezelfde redenen groeide deze beweging uit die leidde tot een politieke overwinning.
In het geval van Egypte kon alleen een dictatuur een verdere groei voorkomen. Leiders werden opgepakt, gemarteld, vermoord.


Beschaving

Wereld Posted on Sun, July 14, 2019 23:44:07

Universele Rechten van de Mens.
Universele rechten van het Kind.

De normen en waarden van de westerse samenleving.

Het einde van de beschaving

Let op ik zou het graag anders willen, maar ik zie een neerwaartse spiraal.
De Verenigde Naties vormen gezamenlijk een tandeloze tijger. Er zijn veroordelingen, er zijn bezoeken en onderzoeken.
Maar toen de mensenrechtencommissie werd voorgezeten door Saudi Arabie, raakte ik het geloof in die commissie kwijt. Ze zijn er lid van.

Landen die Veto-recht hebben schenden dagelijks alle wetten, regels en afspraken als het gaat om mensenrechten. Voor de meeste landen zijn mensenrechten een uitvinding van het Westen en die houden er zich ook niet aan.

Wat nu in het oog springt is een wereldwijde toepassing van simpelweg genocide: het uitroeien van een bevolkingsgroep. Het gebeurd openlijk. Er wordt op gereageerd, er word over gesproken in de pers, de VN, de EU. Er worden delegaties gestuurd, veroordelingen uitgesproken. Maar het gaat door.

Om wat te noemen:
– de meest bekende bevolkingsgroep is het Palestijnse Volk dat al sinds 1948 wordt opgejaagd en letterlijk het leven onmogelijk wordt gemaakt. De Ultra-rechtse regering van Israel krijgt momenteel alle steun om het Plestijnse Volk voorgoed te laten verdwijnen uit de Westbank, Oost Jerusalem, Gaza. Binnenkort is Gaza onbewoonbaar. En dan?

-Rohinga’s: onvoorstelbaar leed, verbannen naar Bangladehs en nog steeds worden mensen vermoord door het leger van Myanmar.

-Bevolking van Assam: voornamelijk moslims in de regio Assam van India. Ze moeten verdwijnen als ze niet kunnen aantonen dat ze geboren zijn in India. Iedereen weet dat ze dat niet kunnen, dus moeten ze het land verlaten (?) Ondertussen worden ze dagelijks bedreigd door Hindu-bendes, die de vrije hand hebben.

-De Koerden. Ze werden door de Britten verspreid over drie landen: turkije, Irak, syrie. Ze vechten al meer dan een eeuw om een eigen staat te vestigen, met een eigen taal, cultuur, en eigen Bestuur. Turkije heeft de Koerden op de dodenlijst gezet en in het zuiden van Turkije gemoord en huizen en dorpen vernietigd.
Nu hopen de koerden met Irak en/of Syrie een gedoog regio te hebben waar ze zelfbestuur hebben. Helaas heeft Turkije beloofd ze tot in de hel te achtervolgen.

-Yemen: dat is bekend: duizenden zijn gestorven, de overlevende leiden aan honger, cholera en worden gebombardeerd door de coalitie met steun van Amerika.
Amerika stuurt ze kogels met een laag uranium om door sterk staal te kunnen schieten. De kogels die misten, zijn voor kinderen om mee te spelen. Ze zijn kankerverwekkend. Er komt geen einde aan. De coalitie is niet gedesinteresseerd in wat de VN er van vindt enz.

-Libanon: de regering van Libanon, met enthousiaste steun van Hezbollah, is begonnen de vluchtelingen uit Syrië over de Syrische grens te droppen. Collaborateurs hebben met namenlijsten mensen opgespoord die tegen Assad hebben geageerd en onder doodsbedreigingen naar Libanon zijn gevlucht.
Ze worden aangewezen door die collaborateurs en opgepakt door soldaten van de regering. Ook worden mensen opgepakt zonder enige vorm van reden.
Al deze mensen worden in bussen over de grens gezet en daar opgewacht door het leger van Assad. Het merendeel wacht verhoor, marteling, executie in de wereldvermaarde moordfabriek van Assad. Er wonen 2 miljoen vluchtelingen in Libanon. Een journalist uit Bosnie roept herinneringen op aan Sebrenica waar 8000 moslimmannen en jongens standrechterlijk werden vermoord in de bossen rond Serbrenica. Tenslotte: alle bezittingen van mensen die Syrie zijn ontvlucht over de jaren heen zijn verbeurd verklaard door de Staat.
Geen enkele veroordeling tegengekomen ?Kannie waar zijn.

-latijns amerikaanse asielzoekers in Amerika.
De plundering van Amerika van de grondstoffen in LA, de enorme armoede en rechteloosheid, plus droogte en voedseltekorten, drijft mensen naar het land van Melk en Honing waaraan ze hun armoede te danken hebben.
Daar worden de kinderen van hun ouders gescheiden en opgesloten in concentratiekampen geleid door een private onderneming en bewakers die er geen verstand van hebben, laat staan gevoel. Nauwelijks eten , geen zorg, geen douches, geen bezoek, weten niet waar hun ouders zijn, broers of zussen, slapen op de grond met silverfolie, geen medicijnen en als ze ziek worden rustige afwachten tot het overgaat. Kinderen en volwassen sterven in deze kampen.
Het gaat om duizenden kinderen en een meervoud aan volwasenen. Ik noem het Genocide. De traumatisering van kinderen voor zover ze overleven tekent ze voor de rest van hun leven. Misbruik door grensbewakers.

Nu worden door Ice in het hele land razia’s gehouden om mensen op te pakken die ongedocumenteerd zijn. Hierdoor kunnen hele gezinnen uitelkaar wordn gerukt omdat kinderen, geboren in Amerika een paspoort hebben. Ouders niet..

-Oeigoeren in Oezbekistan: meer dan een miljoen Oeigoeren opgesloten in Concentratiekampen om ze met behulp van marteling, straf en mogelijk executie te leren wat het is om Chinees te zijn. Op deze manier wil je daar mischien geen zin in hebben. Deze aanpak is niet tijdgebonden en gaat door tot er geen oegoeren meer zijn, alleen chinezen, begrijp ik.. We noemen dit genocide, culturele genocide zoals in Australie met de Aboritionals en in Canada met de Inuit en Meta een eeuw lang.

Binnenkort dreigen de bewoners van het Amazonegebied hierbij te horen. Bolsonaro, president van Brazilie, heeft het Amazonegebied nodig en vindt de bewoners absolut niet interessant. Ze moeten naar de “bewoonde” wereld.

Wordt vervolgd.

Bronnen: Aljazeera, Dailycos, Democrazy.org, Youtube: CNN, Climat Chance,Paul Beckwitt.concentratiekampen

Wereld Posted on Wed, July 10, 2019 23:30:49

Actie op 12 juli in amerika tegen de misdaden van de Trump-regering.

Op 12 juli aanstaande wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Trump administratie omgaat met de migrantencrisis.

Kortgezegd: dat is mensonterend en een misdaad tegen de menselijkheid.

Kinderen, sommige 4 jaar oud worden van hun ouders gescheiden en ondergebracht in wat we kortweg noemen concentratiekampen. Hun medicijnen worden afgepakt en ze krijgen nauwelijks zorg: geen medische behandeling bij ziekte, schurft, vlooien. Geen schone kleren, geen douches, geen zeep of tandpasta. Ze hebben aluminiumfolie en een deken. Ze slapen op de grond. Oudere kinderen krijgen de zorg over jongere kinderen. Er zijn kinderen die zijn misbruikt door grensbewakers.
In deze kampen zijn kinderen gestorven wegens gebrek aan adequate zorg.

De ouders die van hun kinderen worden gescheiden worden opgesloten in gelijksoortige kampen onder toezicht van ICE. Ouders hebben geen contact met hun kinderen , weten niet waar ze zijn. Er zijn onder toezicht van IC tenminste, voor zover bekend, 24 mensen gestorven.

LGTBQ+ en invaliden worden elk afzonderlijk opgesloten. Ouderen worden opgesloten in koelcellen.

Op korte termijn worden de mensen die zijn opgesloten in concentratiekampen van Trump overgebracht naar Fort Sill.
Daar worden geen journalisten toegelaten, geen advocaten , geen mensenrechtenmonitors. Niemand. Er zal geen enkele controle zijn of een toets met betrekking tot behoud van de menselijke waardigheid.

Noot:In de tweede wereld oorlog werden hier de japanners ondergebracht.

Kortom: let op 12 juli.
-ieder mens heeft recht op een menswaardig behandeling

-de universele rechten van het kind zijn op misdadige wijze geschonden waardoor kinderen zwaar worden getraumatiseerd voor de rest van hun leven!!

-LGTBQ+ zijn mensen zoals als jij en ik, en vallen onder de universele verklaring van de rechten van de mens.

En voor de echte Christenen onder ons: als God geen LGTBQ+ had gewild, dan waren ze ook niet geboren!


Bron: Lights for Liberty,
Bron: act.couragecampaign.orgIran

Wereld Posted on Tue, May 14, 2019 21:06:07

Decennia lang, als Amerika weer eens een land aanvalt, een regering doet vallen, clowns naar voren schuift om de democratie te herstellen die ze net hebben omgebracht, zien we een herhaling van haviken gedrag.

Nu is het weer Iran. Ik ben geen fan van het regime, integendeel. Maar het is een zaak van de iraniers zelf om vroeg of laat voor verandering te zorgen. De geschiedenis kent veel voorbeelden van succesvolle machtsovernames door het volk.

Het iraanse volk heeft amerika niet nodig, sterker nog, amerika interesseert zich niet voor het iraanse volk. Ze willen de olie, ze willen de chinezen dwarsbomen, wat ook de reden is dat ze in Afghanistan zijn. Ze willen hun wereldmacht behouden.

In dit verband lijkt het bizar dat de europese regeringsleiders die clown in Venezuela als gekozen (?) president hebben erkend. En in het geval van Iran geven ze er in ieder geval blijk van vast te houden aan het atoom-akkoord dat Trump eenzijdig heeft opgezegd met behulp van de wapenlobbyist Bolton. Daar zijn we dan weer blij mee.
Jammer voor de Israelische premier Netanyahu die handenwrijvend wacht op het aanvalssignaal.

Mijn God, waarom willen deze egocentristen de wereld in gevaar brengen?

Ik stel voor dat de afgezwaaide amerikaanse soldaten die werkloos zijn, geen huis hebben, PTSS hebben, invalide zijn en aan de kant gezet en in de gaten hebben dat ze hun leven zijn kwijtgeraakt voor Cheney, Bush en al die andere super intriganten die dank zij hun inzet rijk zijn geworden. Ze zouden in opstand moeten komen en oproepen tot dienst weigering.
De wereld zal dankbaar zijn.
Voor Trump vechten ?NSO Group Pegasus

Wereld Posted on Tue, May 14, 2019 20:34:43

De NSO-group heeft het programma Pagasus ontwikkeld. Het is een softwareprogramma om personen af te luisteren , contacten te verzamelen, de gebruiker te lokaliseren, berichten te lezen, wachtwoorden te verzamelen, enz
Het programma wordt verkocht aan inlichtingendiensten wereldwijd en bij voorkeur, valt op, aan dictators of “would be” dictators.
Met dit programma worden tegenstanders, critici, journalisten, kunstenaars, activisten opgespoord.
Deze mensen verdwijnen in de gevangenis of worden zoals Khashoggi vermoord.
We weten niet welke inlichtingendiensten het programma hebben gekocht. Maar het is natuurlijk erg verleidelijk.

Eigendom van Francisco Partners, een amerikaanse consortium. Het is zeer wel aannemelijk dat de militaire en civiele inlichtingendiensten het programma gebruiken. De kritische vrouwen in Saudi Arabië zijn onmiddellijk opgepakt na het bekend maken van de rij-vrijheid van vrouwen. Pegagsus is ook gebruikt om Kashoggi te volgen, af te luisteren en te lokaliseren.
De huidige Israëlische regering gebruikt het programma uiteraard ook.

FP verkoopt NSO aan Novalpina Capital en de oprichters voor 1 biljoen dollar. Hierbij aangetekent dat de firm voor 650.000 dollar 10 telefoontjes zal kunnen hacken. Er vanuit gaand dat wereldwijd spanningen zullen toenemen tussen staten en bevolkingsgroepen onderling, zullen de aanvragen voor onderzoek of de aankoop van software giganties toenemen.

Bronnen:
Wikipedia
Haaretz

14 mei 2019Next »