We zijn nog steeds geïsoleerd. Toch volop bezig. Uiteraard houden we het nieuws bij en vooral ook de wereldwijde effecten.

In Nederland, een hoogontwikkeld land, vinden dagelijks discussies plaats over aantallen, mate van voldoende zorg, oorzaken en vooral gevolgen. We vreze de recessie met hoge werkeloosheid en bedrijfssluitingen. De bezuinigingen op het onderwijs, zorg en welzijn, ouderenzorg, politie, openbaar vervoer enz hebben een genadeloos negatief effect op haalbare doelstellingen.

Wat ik ook nauwlettend probeer bij te houden zijn de vingerwijzingen richting uitholling van democratie, misbruik van financiele steun, aantasting van de persvrijheid en zelfverrijking. Ook het transititieproces richting verduurzaming staat door de recessie.

Wat mij een beetje benauwd is de vergelijking met de jaren dertig Werkeloosheid werd bestreden zowel in Europa als in de VS door investeringen in het militair industriële apparaat uiteindelijk uitmondend in een wereldoorlog.

Het is ook de vraag of Europa stand houdt. De tegenstelling Noord-Zuid neemt toe door allerlei vooroordelen, financiele malversaties en rechts-populistische bewegingen. De tegenstelling oost-west neemt toe door vrijages met China en Rusland die wel met geld over de brug komen en geen problemen hebben met autocratische, zelfverrijkende regimes zoals in Albanie, Hongarije en Polen. Regimes die de rechtelijke macht hebben verzwakt of vervangen. Die de coronacrisis gebruiken om hun greep op de burgers te versterken met surveillance technieken zoals de Israelische regering ook heeft besloten zonder parlementair overleg.

Wat ook zorgelijk is , is de neiging bij populisten om de wetenschap en wetenschappelijke publicaties als nepnieuws te bestempelen en te bezuinigen op wetenschappelijke instituties. Trump heeft de wetenschaps-departement van de EPA gesloten. Zogenaamd vanwege nepnieuws. Dat betekent dat er geen controle meer is op waterwegen, radioctief afval, voedselveiligheid, gebruik van pesticiden, olievervuiling, methaan, enz.

Ook de persvrijheid staat onder druk. Polen heeft een wet aangenomen om nepnieuws te bestrijden. En alleen de overheid bepaald wat nepnieuws is. Er zijn landen die dit graag overnemen.

27 maart 2020