Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

Nog twintig jaar.

NeoLiberalisme Posted on Wed, August 18, 2021 21:54:45
Amsterdam onder water
Nederland, Amsterdam onder water 2040.

Opnieuw: wat zijn onze kansen?

Nadat het IPCC het rapport had uitgegeven waarbij werd aangegeven dat we nog heel even tijd hebben om te voorkomen dat de opwarming van de aarde boven 1.5 procent zou uitkomen, heb ik uiteraard rond gelezen in afwachting van enthousiaste reacties in de trant van: we zijn al volop bezig en hebben oplossingen voor de scheepvaart, containervaart, luchtvaart, zeldzame metalen (onderdelen voor onze technologische snufjes}, landbouw, bosbouw, betonbouw, vuilverwerking, methaan, verspreiding van lood in drinkwater, methaan in Siberie, het stoppen van smeltend ijs en het stoppen van landverschuivingen in de bergen door smeltend permafrost, en niet onbelangrijk: een alternatief voor olie en gas. Ik ben vast iets vergeten.

Maar helaas. Neem bijvoorbeeld onze demissionaire regering in Nederland. De voor de vierde keer herkozen VVD (neoliberaal en rechts), CDA (Christen Democraten en rechts)), D66 (Liberaal en middenmoot) en CHU (christelijk en tegen abortus)), heeft in al die twaalf jaren ervoor gekozen , om beleidsvorming op het gebied van Opwarming, over te dragen aan ambtenaren, beleidsvoorbereidende commissies (waarvoor hartelijk dank), en er melding maken als iets aan het kabinet is overgedragen. (waarvoor hartelijke dank). Dat was het.

Worden deze adviezen ter harte genomen? Volgens Premier Rutte kunnen we ervan verzekerd zijn, dat er serieus naar wordt gekeken. Door Ambtenaren.

Tijdens deze stilte door het voorbereidende werk, worden geen landbouw hervormingen doorgevoerd. Er wordt niet gewerkt aan verbetering van water regulering en behoud. Er wordt niets gedaan een dijkverhoging, wateropvang onder de Veluwe…….Er worden geen huizen gebouwd of zijn door investeringsmaatschappijen gewoon te duur. Ze blijven doorgaan met het verbreden van het wegennet ten koste van de natuur. Het openbaar vervoer loopt jaren achter met nieuwe investeringen. De luchtvaart is het parade speeltje van de premier, daar hoef je dus niets van te verwachten, Tatasteel (Indiaas Metaal Concern) wordt niet aangepakt ondanks bewezen feiten dat omwonenden te maken krijgen met astma, kanker, vervuiling. Ze presteren het om nog maar eens te zeggen na jaren dat onderzoek noodzakelijk is.

En dan: IPCC voorspeldt dat Nederland onder water komt te staan. Dat is al heel lang bekend. Je zou denken dat de regering een spoorboekje heeft samengesteld: welke investeringen eerst, waar beginnen we, wat vragen we van de burgers die moeten verhuizen of gevaar lopen, waar zijn de tekeningen, de plannen, is er een wedstrijd voor de beste inzending?

Over heel Nederland daalt het grondwater met als gevolg dat er schuren ontstaan in huizen, gebouwen. Wie een huis koopt moet de palen onder het huis controleren voor de aankoop. Niet goedkoop, maar als later blijkt dat de houten dragende palen verrot zijn, kun je de kosten niet meer verhalen op de vorige bewoner.

Onze premier is een neoliberaal in hart en nieren. Hij gelooft werkelijk dat als je maar je best doet, je er wel zal komen. Kom je er niet, dan heb je dus niet je best gedaan. Om te voorkomen dat je lui wordt houden we alle uitkeringen en het minimumloon laag. Ondertussen is net als in de rest van de wereld de ongelijkheid tussen rijk en arm gigantisch toegenomen: decentralisatie van het sociaal contract inclusief bezuiniging hebben kaalslag gecreëerd in het onderwijs, universitair onderwijs, sociale advocatuur, huurverhogingen, tekort aan woningen, gezondheidszorg, jeugdzorg, psychiatrische hulpverlening. Sluiting van ziekenhuizen, tekort aan huisartsen.

Daarnaast zijn particuliere onderwijsinstellingen van de grond gekomen, private huiswerk begeleiding, private ziekenhuizen, subsidies voor dure elektrische auto’s, hebben Google en Microsoft tegen gereduceerd prijzen data centers kunnen bouwen met goedkope stroom. Onder het mom van werkgelegenheid.

De hervorming van de landbouw wordt al jaren effectief tegengehouden door het CDA: christen democratisch appel. Met de naam is niks mis maar de boeren zijn de achterban en hebben zich sinds jaar en dag goed georganiseerd. Die hervormingen zijn noodzakelijk vanwege stikstof uitstoot, overschot aan mest (Europa), gebruik van Pesticiden, overproductie van vlees en melk naar Europese richtlijnen. Stand van zaken: er gebeurd niets.

Shell is veroordeeld voor de schade in Nigeria. Dat vinden ze onterecht maar ach. Om ons blij te maken willen ze een windmolen park bouwen in de Noordzee. Lief, maar de schade die gasboringen in het Noorden hebben veroorzaakt bij huizen en boerderijen is nog steeds niet hersteld en betaald, na jaren niet. Nog altijd niet. De CEO van Shell Nederland zei met een verraderlijk lief gezichtje op TV dat Shell (Nam) schade zou herstellen tot de laatste cent. Ik wist dat ze loog. Het kan ook zijn dat minister Wiebes (VVD) al wist dat ze dat niet zouden doen. Wel moest de regering een gigantisch bedrag betalen omdat Shell geen winst kon boeken over de resterende hoeveelheid gas in de Groningse bodem. (Toch handig die vrijhandelsverdragen.)

Samenvattend: er zijn plannen, er is een subsidiebedrag vrijgemaakt vooral voor bedrijven die geen belasting betalen (Multinationals), brievenbus bedrijven aan de Amstel. Dus als we nu nog moeten beginnen aan iets wat we al jaren weten en binnenkort waarheid wordt, dan bekruipt mij het gevoel dat er niets gaat gebeuren behalve het beschikbaar stellen van enorme bedragen aan bedrijven waar we tegelijkertijd niets meer van zullen horen, tenzij ze mensen moeten ontslaan. Daar is weer subsidie voor.

Zijn er kansen? Voor mensen met een groot vermogen zijn er nog interessante locaties op de Utrechtse Heuvelrug, heuvels in Zuid Limburg, maar het zou ook Nieuw Zeeland kunnen zijn.

Mijn geloof in de Nederlandse regering is tot nul gedaald: te traag, te laat. De regering (lees ambtenaar) neemt graag de telefoontjes aan van de Bank CEO’s, DSM, Tatasteel, KLM, Booking.com, Albert Heijn, Techbedrijven, enz,

Ondertussen worden mensen met een buitenlandse naam, gewone burgers in Nederland, door een algoritme bij de belastingdienst, ervan verdacht dat ze fraude plegen met geld voor de kinderopvang. Zonder nadere toelichting wordt het geld, van enkele jaren, teruggevorderd. Je krijgt toeslag omdat je niet voldoende geld verdiend om de kinderopvang zelf te betalen. De ellende is niet te overzien. De belastingdienst schakelt incassobureaus in en omdat mensen niet kunnen betalen, loopt de schuld op tot meer dan honderdduizend gulden. Er volgen huisuitzettingen, echtscheidingen, onnoemelijk leed, terwijl je niet weet waarvoor je bent beschuldigd en niet begrijpt wat je verkeerd hebt gedaan. Contact met de belastingdienst is onmogelijk.

De regering weet van niets: de Premier: we zullen het nakijken. Kan zich niets herinneren. Het geld is na twee jaar nog niet terugbetaald.

Dit is onze regering. Wat zijn onze kansen bij de opwarming van de aarde? De partij van Mijnheer Rutte is bij de jongstleden gehouden verkiezingen weer de grootste. Premier Rutte is opnieuw premier. En elke vier jaar dat hij er is, zijn we afhankelijk van zijn ambtenaren en die hoeven geen verantwoordelijkheid af te leggen. Rutte zelf weet van niks, of heeft geen herinnering. En elke vier jaar zijn we dichter bij de afgrond.

Waarvan acte. Peter van VelzenDe Neoliberale visie op de staat is een uitholling van de Democratie en een opmaat naar Fascisme.

En dan ook nog.., NeoLiberalisme, Wereld Posted on Tue, November 10, 2020 20:23:31

Ik heb deze kwestie al eerder besproken en verwezen naar de machtsovername van Pinochet in 1973 en de moord op de socialist Allende. Een van de vele coups die werd voorbereid en gesteund door de VS. Na de machtsovername kwamen de economen Friedman c.s uit Chicago hun diensten aanbieden om de economie naar hun model uit de grond te trekken. In onderstaand filmpje wordt wordt doel en de gevolgen uitgelegd.

Neoliberalisme

Dit gedachtegoed werd uitgewerkt door Reagan, Thatcher en bij ons in Nederland in de jaren 90 van de vorige eeuw door Balkenende CDA, de VVD en Kok van de PvdA. De participatiesamenleving. “Eerst het zout, dan het zoet” Dat laatste was bedoeld voor de multinationals en het recht om te investeren plus rechtsbescherming door het gebruik van vrijhandelsverdragen: Ceta, TTP, Mercosusr. Het woord vrijhandel is dus misleidend.

Sindsdien hebben alle regeringen van Balkenende en tot nu toe door de VVD de privatisering van de sociale sector doorgevoerd en verklaard: de samenleving als vrijmarkt voor ondernemers.

De afbraak van de sociale advocatuur.

De verkoop van sociale huurwoningen. Doel: privatisering van de woningmarkt, afschaffen huurbescherming. Aantrekken van investeringsmaatschappijen zoals Blackwater (Wikipedia) in Den Haag.

Afbraak van de pensioenen (van collectief naar individueel). Het proces is nog niet helemaal voltooid maar de neoliberalen werken er hard aan. De rente wordt door de Europesche Centrale Bank al jaren laag gehouden tegen de wens in van Klaas Knot onze Nederlandse centrale bankman. Iedere werknemer moet zelf elke maand va zijn/haar inkomen een bedrag overmaken en o pensioenrechten opbouwen. De collectiviteitsprincipe vervalt en daarmee ook de kortingen.

De decentralisatie van de zorg, een succesvolle bezuinigingsoperatie. Segregatie van de zorg: algemeen versus particulier.

De segregatie in het onderwijs tussen publieke, christelijke en private scholen. Vastgesteld is dat er institutioneel kansenongelijkheid bestaat: witte scholen versus scholen van kleur.

Institutioneel rascisme (belastingdienst, woningtoewijzing, banen, onderwijs, enz)

Afbraak van de woningcorporaties (huurdersheffing), woningnood en dus huurverhoging, onbetaalbare woningen voor starters: voorbeeld van de Vrije Markt. Handelsverdragen bieden investeringsvrijheid voor buitenlandse bedrijven zoals hedgefondsen die in de vrije sector de prijzen voor koopwoningen en huurwoningen konden opdrijven. De middeninkomens verdwijnen uit Amsterdam.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt: flexcontracten, verlaging uurlonen, flexibilisering van de arbeidstijden, verlaging van de bijstand.

Verlaging belastingen en overige vrijstellingen voor de hogere inkomens en bedrijven met verwijzing vaar de arbeidsmarkt

Nederland als belastingparadijs (een ideetje van de pvda) en van harte geaccepteerd door de amerikanen!

Steeds meer mensen onder de armoedegrens, 40.00 mensen en steeds meer aangewezen op de voedselbank.

Enorme toename inkomensongelijkheid en weinig woon en inkomensperspectieven voor de jeugd.

Wel klimaatplannen op de tekentafel, maar geen of weinig uitvoering: zie KLM, Windmolens, Biomassa (bossen!), gastransitie (?), fracking (methaan), stikstof, pfas, vervuiling en ziekmakende bedrijven die niet worden aangepakt zoals: Tatasteel. Granietstortingen in plassen en natuurgebied.

En als voorbeeld de totale afwezigheid van sancties tegen bedrijven als Tata Steel als onomstootbaar is aangetoond dat de gezondheid van mensen is aangetast: astma, kanker… De provincie Noord Holland laat het erbij zitten.

Herkenbaar?

Als je als land bij het IMF aanklopt krijg je bovenstaande voorwaarden op je bordje en nog veel meer. Je moet je grenzen openstellen voor buitenlandse investeerders , maar zoals je in Latijns Amerika of Afrika kunt zien, gaat de bevolking er niet op vooruit, integendeel: in Nieuw Zealand bijvoorbeeld leven duizenden mensen in garages of auto omdat ze de huurverhoging niet kunnen betalen. Ander voorbeeld: Amerika waar ook miljoenen mensen zonder inkomen zitten, leven van de voedselbank, leven op straat enz. (zie San Francisco enz. Overal tref je dezelfde tendensen. De mensen die er belang bij hebben treffen elkaar in Davos, Internationale Conferenties van het IFM , de Bilderberg conferenties waar naast Willem Alexander ook Peter Thiel van Paypal in 2019 aanwezig was, de man achter Clearvieuw, en een groot voorstander van de Vrije Markt.

Ik herinner me de man van de VVD bij het koffieapparaat:

“Armoede is een Keuze”

Elon Musk: als wij (amerika) in landen met een democratisch gekozen regering een coup willen plegen, dan plegen we een coup.

Er wordt door de grote bedrijven, rijke en invloedrijke mensen en corrupte politici rekening gehouden met volksopstanden, bendegeweld, en aanhoudende demonstraties. Zij vrezen onafhankelijk onderzoeksjournalistiek, klokkenluiders, charismatisch leiderschap.Om dit alles te voorkomen of in te dammen kijken we naar China: totale controle van de burger, genocide en doodseskaders zoals die van huurlingen zoals Adams, en de Russische Wagnergroup.

Bij delen van de elite en de militairen bestaat de angst dat opstanden en massa demonstraties regeringen omver zullen lopen en is de opmaat naar naar Fascisme te verwachten om de hordes in bedwang te houden. Er zijn veel mensen in de VS die dit zien als de ultieme oplossingen van de huidige verdeeldheid. Daarnaast verdient de tech-industrie miljoenen aan surveillance apparatuur.

Huiswerk voor mijn lezers: zoek de verbanden, herken de logica, en begrijp dat de klimaatverandering niet op de agenda van de Neo-Liberalisten staat. Op het moment dat ceo’s een bijeenkomst organiseren over de klimaatcrisis is het oppassen geblazen. Nederland organiseerde onlangs een klimaatconferentie om te discussieren over de vraag HOE we moeten omgaan met klimaatverandering. De overheid is daarbij initiatiefnemer en vertegenwoordigd. Ideeën en initiatieven worden geïnventariseerd en het kostenplaatje wordt gepresenteerd aan onze overheid cq de EU. Het het effect zal waarschijnlijk pas in 2030-2040 te verwachten zijn.

Huiswerk. Sterkte. Doe mee aan de verkiezingen.

Sterkte.‘Terror capitalism’ is spreading worldwide.

NeoLiberalisme Posted on Tue, July 28, 2020 22:15:44

Overgenomen: Door Darren Byler and Carolina Sanchez Boe.

The Guardian.com

Tech-enabled ‘terror capitalism’ is spreading worldwide. The surveillance regimes must be stopped.

Terror capitalism justifies the exploitation of subjugated populations by defining them as potential terrorists or security threats. It primarily generates profits in three interconnected ways. First, lucrative state contracts are given to private corporations to build and deploy policing technologies that surveil and manage target groups. Then, using the vast amounts of biometric and social media data extracted from those groups, the private companies improve their technologies and sell retail versions of them to other states and institutions, such as schools. Finally, all this turns the target groups into a ready source of cheap labor – either through direct coercion or indirectly through stigma.

The people being targeted by terror capitalism include entire stateless groups, such as ethnic Bengalis in north-east India and Palestinian Arabs. They are almost always from minority or refugee populations, especially Muslim ones. While the Chinese system is unique in terms of its scale and the depth of its cruelty, terror capitalism is an American invention, and it has taken root around the world.

Laten we helder zijn, zij geven aan dat de amerikanen op het idee kwamen: gevangenissen op basis van een verdienmodel: toevallig zwarte amerikanen die tegen een kleine vergoeding voor de telefoonkosten, slavenarbeid verrichten voor de eigenaren die er flink aan verdienen.

The companies that have developed China’s policing technologies are now selling them to police units and regional governments in Zimbabwe, Dubai, Kuala Lumpur, the Philippines and many other locations.

Meanwhile, across Europe and North America, terror-capital surveillance tools have placed hundreds of thousands of Muslims on watchlists as part of Countering Violent Extremism programs. In the United States, immigration control measures taken in the aftermath of 9/11 have paved the way for a system that monitors and controls asylum seekers who enter the country at the southern border.

Doel uiteraard: controle: vroeger: enkel band met GPS, smartphone-info verzamelen van data (5G en straks 6G), uitlezen van sociale media, laatste stadium biotechnologie: nano-chip onder de huid. Elke persoon is met behulp van satelieten traceerbaar en kan dus ook worden uitgeschakeld indien nodig, of worden geinterneerd, cq te werkgesteld bij corporations in Amerika, China (mogelijk dezelfde).

Het is geen toekomst muziek. In de analyses van de overheidsdiensten is al lang meegenomen dat oproer gaat ontstaan door voedseltekort, klimaatgerelateerde rampen, werklozen, anti-fascisten versus ultra-rechtse rascisten, enz. Dit heeft de techindustrie wereldwijd aan het werk gezet. Een optimaal verdienmodel.

Zoek het artikel op en lees verder of luister naar Naomi Klein:

Join The Intercept’s senior correspondent Naomi Klein and Harvard Business School professor Shoshana Zuboff, author of “The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power,” for an engaging discussion about the unprecedented form of power called “surveillance capitalism” and the quest by corporations to predict and control our behavior. #SurveillanceCapitalism


EPA Rollbacks

NeoLiberalisme Posted on Fri, April 03, 2020 15:13:44

Bericht van de NRDC 1-april-2020

https://www.nrdc.org/united-states

Dear Peter

While the COVID-19 crisis worsens in the U.S and around the world, the Trump administration is quietly pushing its anti-environment agenda forward.

At this moment the Trump administration should be focused on making our country healthier. Instead, it is taking advantage of the unprecedented global pandemic to do favors for polluters, thereby putting people’s health at further risk.

This week, the Trump administration gutted clean car standards — strong pollution and fuel efficiency standards for automobiles that have reduced massive amounts of toxic air and climate pollution from the nation’s cars and trucks.

And last week, Trump’s EPA announced it is suspending pollution rules — allowing industrial facilities to stop monitoring and reporting dangerous air pollution, without penalty, during the COVID-19 crisis.

In other words, amidst a massive public health crisis, President Trump is drastically rolling back protections for our air, water, climate — and even our health. Doesn’t this administration have more important things to do right now?

The only winner from Trump’s rollback of clean car standards is the oil industry, which wants us stuck driving dirty gas guzzlers as long as possible.

Trump’s move will dramatically increase air pollution and respiratory diseases like asthma. It will also lead to an increase of at least 867 million more metric tons of carbon emissions, when our priority needs to be cracking down on this pollution to fight climate change.

Trump’s attack on clean car standards is projected to impose $190 billion in additional health costs. It will increase the cost of driving by billions of dollars as the fuel efficiency of automobiles drops. And it will result in at least 90,000 fewer American jobs in the burgeoning clean car industry.

Then there’s the EPA’s suspension of regulatory enforcement, which is nothing short of an open license to pollute. Plain and simple.

Chemical plants, oil and gas operations, power plants, steel mills, coal plants, and more, can now dump toxic chemicals in our waters and emit deadly gases and other health-harming pollution into our air, with no accountability or oversight.

NRDC is going to do all we can to block this nefarious policy, starting with petitioning the agency to, at the very least, require companies to publicly disclose when they plan to stop monitoring and reporting their pollution and emissions.

That’s important because people need accurate and timely information about pollution in their community in order to protect themselves — especially in the midst of a pandemic that puts those with heart and lung disease at higher risk. Monitoring and reporting also serve a critically important deterrent function. Facilities are more likely to stay within their pollution limits if they know someone is watching.

There is no “right time” to impose higher health and economics costs on the people in America — and to do so now, amid a worldwide crisis, is unconscionable.

We need you standing with us to stop these attacks on our environment and our economy. So please submit your urgent letter of opposition to the White House and the EPA right away.

These moves come amid a recent growing onslaught of attacks on strong science and environmental protections by Trump and his EPA.

Last month, the Trump administration announced its “censoring science” scheme that would greatly restrict the EPA’s use of the best available science when setting environmental and public health protections.

And earlier this year, Trump’s EPA moved forward with a plan to roll back the National Environmental Policy Act (NEPA) — which protects people against pollution in their communities.TTIP

NeoLiberalisme Posted on Mon, February 10, 2020 21:53:02

Acht boerenorganisaties keren zich samen met vakbond FNV-Agrarisch Groen en Milieudefensie tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De Europese Unie en de VS onderhandelen al sinds 2013 over de invoering van dat verdrag.

Onder meer LTO Varkenshouderij, de Dutch Dairymen Board en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding doen mee aan het verzet tegen TTIP. Onder de leus ‘Houd de boerderij TTIP-vrij’ roepen ze de politiek op de onderhandelingen te stoppen. Ze vinden dat het verdrag tot oneerlijke concurrentie voor boeren leidt.

“Wij kunnen elkaar op dit vlak, tegen TTIP, heel goed vinden”, zegt Jacomijn Pluimers van de actiegroep Milieudefensie.

Net als de boerenorganisaties zijn ze tegen het verdrag omdat dat de importtarieven verlaagt voor onder meer Amerikaanse vleesproducten. “In de Verenigde Staten zijn de milieuregels veel soepeler, er zijn geen wetten voor het dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden zijn anders. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dat is slecht voor het milieu.”

““ TTIP moet het grootste handelsverdrag ooit worden. Er komen afspraken in te staan die handelsbelemmeringen tussen de Verenigde Staten en Europa wegnemen. Zo worden hoge importtarieven afgeschaft en worden regels gelijkgetrokken.

Zo krijgen we voedsel op ons bord dat minder veilig en ongezond is. Jacomijn Pluimers, Milieudefensie

Ook mogen Amerikaanse boeren middelen gebruiken die in de EU verboden zijn. De kostprijs voor het produceren van landbouwproducten is daardoor in de VS veel lager dan in Europa, zo zeggen Milieudefensie en de boerenorganisaties. “Bij vleesproducten kan dat 15 tot 25 procent schelen.” 

Ze vrezen dat als het handelsverdrag er komt, de Nederlandse markt “overspoeld wordt met goedkope Amerikaanse voedingsmiddelen”. 

De samenwerking kan volgens Pluimers nog breder worden. “Dit is een eerste stap. We willen een krachtige coalitie. En dan is zo’n samenwerking tussen partijen die dat normaal niet zo snel zouden doen, een krachtig signaal aan de politiek om deze onderhandelingen over TTIP te stoppen.”

PS: volgens mijn info is het TTIP nog niet geratificeerd. Belngrijkste struikelblok: het juridische blok: schadeclaims.

Ceta

Zorgen dat bedrijven niet zomaar hun gang kunnen gaan

Sommige maatschappelijke organisaties maken zich zorgen dat investeringsbescherming in TTIP bedrijven te veel macht geeft. Door investeringsbescherming kan een buitenlandse investeerder die zich benadeeld voelt een overheidsbesluit aanvechten. Er zijn zorgen dat investeringsbescherming overheden beperken in hun democratische ruimte om wetten en regels te maken. Dit is het zogenaamde regulatory chill-effect.

Nederland en de EU willen in TTIP een hoofdstuk over investeringsbescherming opnemen dat dit effect voorkomt. Dat kan door heldere regels te stellen voor conflicten tussen overheden en investeerders. TTIP biedt een kans om het traditionele systeem van investeringsbescherming te verbeteren. De Europese Commissie zet in op evenwichtige investeringsbescherming die misbruik uitsluit. Daar dringt ook Nederland op aan.

Helaas: deze investeringsbescherming is onder druk van multinationals in Ceta en TTIP gekomen en gaat ons miljarden kosten aan winstderving. Bv Shell die moest stoppen met Gaswinning in Groningen heeft de rekening van pak hem beet 25 miljard neergelegd bij de nederlandse staat. Advocaten in Amsterdam-zuid staan op de stoep zo gauw Nederlandse wetgeving in strijd wordt geacht met de belangen van de multi’s

De tweede kamer is tegen Ceta. Maar.. in het geheim wordt op dit deel van investeringsbescherming verder onderhandeld in Canada, blijkt uit documenten die zijn opgevraagd op basis van de WOB.

Dus: geen TTIP, geen Ceta. De VVD is voorstander, hun voorliefde voor de multi’s staat op het voorhoofd van de minister president en onze Wiebes.Salty Brine

NeoLiberalisme Posted on Wed, January 29, 2020 19:31:06

Mengsel van Grond, Zout en Water. Het is een afval product als resultaat van fracking. Er zijn meer dan een miljoen frackingspots in Amerika dus dat levert een hoop afval op.

Wat doen ze met dat afval: je kunt het gebruiken als strooizout op smalle wegen (anti-icing tool) en spoelt mee met het dooi-water. Salted Brine bevat ook calcium en magnesium en erkent wordt dat het een gevaar oplevert voor de natuur. Het is werkzaam in vloeibare toestand. Sodium chloride tast planten, waterwegen en de natuurlijke omgeving aan. Salty Brine is ook nog eens hoog radioactief.

Wikipedia:

Quote:

Brine is a byproduct of many industrial processes, such as desalination for human consumption and irrigation, power plant cooling towers, produced water from oil and natural gas extraction,! acid mine or acid rock drainage, reverse osmosis reject, chlor-alkali wastewater treatment, pulp and paper mill effluent, and waste streams from food and beverage processing. Along with diluted salts, it can contain residues of pretreatment and cleaning chemicals, their reaction byproducts and heavy metals due to corrosion.

Center for Environmental Research and Education at Duquesne University: radium-stralingsfrequentie:

Citaat:

“Radium, typically the most abundant radionuclide in brine, is often measured in picocuries per liter of substance and is so dangerous it’s subject to tight restrictions even at hazardous-waste sites. The most common isotopes are radium-226 and radium-228, and the Nuclear Regulatory Commission requires industrial discharges to remain below 60 for each. Four of Peter’s samples registered combined radium levels above 3,500, and one was more than 8,500”

Salted Brine, produkt van meer dan 1 miljoen fracking spots all over Amerika wordt door vrachtwagens opgehaald en verspreid gedumpt op wegen (ice-melting), bij akkers, waterwegen enz. Waterwegen zijn vervuild met radiaoactieve stoffen , net als voedingsprodukten. Opspattend salted brine valt in speeltuinen en tuintjes van dorpsbewoners. Afgedankte radioactieve pijpleidingen worden aangeboden aan stadjes en dorpen om er speeltuinen mee aan te bouwen.

EPA: Environment Protection Agency

Na de verkiezing van Donald Trump is de EPA ontmanteld, zijn bijna alle deskundigen en wetenschappers vertrokken en zijn alle regels met bescherming van water,meren,rivieren,parken ontmanteld ter stimulering van Multinationals zoals SHELL (die al wisten van het radioactieve afval in 1981), EXXON, BP, enz. Er zal dus niets veranderen.

Samenvattend:

Mensen zijn/worden blootgesteld aan een veel te hoge concentratie van radioactieve straling. Ze lopen risico getroffen te worden door kanker, spierproblemen, enz.

Bron: America’s Radioactive Secret, Door Justin Nobel rollingstone.com

“Oil-and-gas wells produce nearly a trillion gallons of toxic waste a year. An investigation shows how it could be making workers sick and contaminating communities across America”

https://www.youtube.com/watch?v=iiLQqykoWb4

Dear Joel Foster,

Thank you for writing me. I am very worried about the scale of fracking in America and the damage to the environment. There is also fracking in the Netherlands. Waste water is radioactif and a danger to people, food, plants and rivers. You ask me to help you to inform people to put money in natural gas exploitation and because it is booming everybody might be rich in a shorttime. In my opinion they should put money in alternative energy sources in stead of producing more waste and methan. Its already minutes past 12 concerning Climate Change. If Mister Trump is re-elected we wil face mass-extinction in a near future. (search for methan: siberie/permafrost and greenland: melting ice)

Your Site: https://commodity.com/energy/natural-gas/

Info: https://environmentalscience.org/natural-gasAmazon

NeoLiberalisme Posted on Mon, January 20, 2020 22:15:55

Amazon komt naar Nederland. Onder de naam: Amazon.nl. Het distributiecentrum staat vlak over de grens in Duitsland. Het TTIP geeft het recht op investeringen van Amerikaanse bedrijven in Europa.

Een paar kenmerken:

Het ultieme doel is om producten en diensten aan te bieden tegen concurrerende prijzen. Dat daarmee concurrenten van de markt verdwijnen hoort natuurlijk gewoon bij het vrije markt mechanisme. Zo gaan we waarschijnlijk afscheid nemen van Blokker, BCC, Hema, Electro, CooL Blue en onze boekwinkels. Om te beginnen.

Je mag je produkten als webshophouder op Amazon aanbieden maar na een tijdje kom je erachter dat diezelfde producten goedkoper worden aangeboden. Je omzet daalt, helaas. Niets aan te doen.

Amazon betaalt geen belasting en ik vermoed dat Duitsland de concurrentiestrijd om het distributiecentrum van Belgie en Nederland heeft verloren omdat Duitsland met alle voorwaarden is akkoord gegaan met de vestigingsvoorwaarden zoals dat is gebeurd in Amerika: gastland betaald de grond en zorgt voor de infrastructuur aan de hand van door Amazon gestelde eisen voor het distributiecentrum. Duitsland hoopt hiermee werkgelegenheid te scheppen.

Lid zijn van een vakbond is verboden in het DC. Elke werknemer draagt een vuistkomputer die gegevens bijhoudt: opdracht,handelingstijd,pauzetijd,werktijd,toilletbezoek,gesprekstijd. Voor alles is een limiet aangegeven ter controle. Bij afwijkend gedrag volgt een waarschuwing en tenslotte ontslag. Het zou me niet verbazen dat de werknemers ook nog lid zijn van de voedselbank. Net als in Amerika. Van Amazon kun je niet leven.

Uitsluitend minimumloon wordt gehanteerd zoals in Amerika. Kantoorbedienden en ict-ers krijgen een ziektekostenverzekering voor het hele gezin van Amazon waarbij ze akkoord gaan dat alle medische gegevens eigendom zijn van Amazon: Healtcare.

Voorzover in Duitsland vervoersbedrijven aanwezig zijn zoals UPC, Post, enz, zal Amazon onder de prijs pakketjes in Nederland en Duitsland laten bezorgen. Net als in Amerika is het de bedoeling de pakjes-markt te monopoliseren.

Belangrijk is het volgende. Amazon heeft ook een tak surveillance-technologie. Geleidelijk aan worden alle (huishoudelijke) apparaten voorzien van internetaansluiting: gegevensopslag, gezichtsherkenning en spraakherkenning. Zo is Alexa voorzien van microfoontjes, worden alle opdrachten vastgelegd, en gesprekken afgeluisterd.

Alexa wordt dag en nacht geassembleerd door Chinese Kinderen. Kinderhandjes. Om je een idee te geven wat de bedrijfsfilosofie is. Mensen zijn wegwerpartikelen. Bezos is de rijkste man ter wereld, zelfs na zijn scheiding

Ook de Ring video/deurbel die je nu nog bij Bol.com kan kopen, maakt foto’s van de bezoeker en deze verdwijnt op het internet om in een databank te worden opgeslagen.

Amazon heeft gezorgd voor surveillance technologie die door Ice in Amerika wordt gebruikt om ongedocumenteerden op te sporen, waardoor kinderen van hun ouders worden gescheiden en in kinderconcentratiekampen kunnen worden opgesloten en ouders over de grens worden gezet. Mischien een ideetje voor de AIVD. Ik weet overigens niet wat het kost, of de gesprekken al gaande zijn.

Medische gegevens, persoonsgegevens, gedragsgegevens zijn verdienmodellen voor Amazon. Als het zover is zal het gesprek hier op tv nog wel op gang komen. Ondertussen zullen steeds meer winkels in onze winkelstraten verdwijnen en verschijnt de amazon-drone om het pakje in je voortuin te laten vallen.

20-01-2020

Bron: Daily Koss intercept, wikipedia,de volkskrant (belletje trekken zit er niet meer in), aljazeera.com :What is Amazon’s role in the immigration crackdown?

https://www.youtube.com/watch?v=Tl0raBuudbIKlimaat Conferentie Madrid 2019

NeoLiberalisme Posted on Sun, December 15, 2019 22:33:43

Treurig akkoord.

Het is bijna gelukt. Een goed akkoord. Helaas. De landen met de meeste uitstoot van CO2 wensen geen afspraken te maken die leiden tot een verlaging. Ze willen een soort ruil. Landen die heel weinig CO2 uitstoten verkopen hun bovengrens aan de rijke landen zodat die meer CO2 rechten hebben. Die kunnen dan weer meer CO2 uitstoten. Hun grens gaat dus niet omlaag maar omhoog.

Landen met minder CO2 zijn toevallig ook landen waar de effecten van klimaatverandering hard toeslaat: droogte, voedselgebrek, honger,waterproblemen, en migratie. Zij willen extra geld van de rijke landen om de gevolgen te kunnen bestrijden, geld voor wederopbouw,geld voor watermanagement. Er is echter een probleem: neem een land als Zimbabwe: een rijk land, in totale armoede gestort door Mugabe: corruptie, moord, zelfverrijking, onderdrukking, machtswellust. Mugabe is dood. Zijn opvolger iemand die samenwerkte met Mugabe, iemand uit het leger komt en het spel heeft geleerd. Zuid Afrika, Congo, Mali, Nigeria, Gambia. Hoe staat het ervoor?

Afrika is een rijk continent aan grondstoffen, maar de bevolking heeft daar nooit van geprofiteerd wel : het leger, het bestuursapparaat, de president. Multinationals hebben concessies gevraagd en verkregen door aantrekkelijke contracten. Voorbeeld: in het contract staat dat ze mogen boren, mijnen, enz. De winst gaat naar het buitenlandse bedrijf en een deel gaat naar de regering. Op de begroting van het bedrijf staat elk jaar dat deel dat nog niet is vrij gekomen. Mocht de regering besluiten om het contract te verbreken dan moeten ze het restant achtergebleven grondstof betalen. Gederfde winst. Iedereen profiteerd maar niet de bevolking.

Azie: de hoeveelheid plastic troep die China ons toestuurt. De bestuursstructuur van China en die van India, de rol van China in Pakistan,Cambodja,Myamar leert ons dat het woorden als mensenrechten en democratie niet voorkomen in het chineesche woordenboek:(ook nooit geweest) alleen China First. De schuldendiplomathiek is uiterst effectief en uiteindelijk kan China aan elke regering zijn wil op leggen. Van de chineesche burger is niets te vrezen. Die staat onder controle of leeft niet meer.

Een paar landen die afrika uitbuiten waren en zijn europeesche landen, China, Turkije, Israel,Amerika, Rusland. Om een paar te noemen. Een aantal grondstoffen zijn essentieel om de ratrace die groei heet vol te houden. China heeft bijvoorbeeld mijnbouw concessies in Ghana. Goud. Met chineesche arbeiders, woningen, een compleet winkelgebied met chineesche winkeliers en chineesche producten (plastic!?). Alleen de regering in Acra profiteert. De bevolking niet. Het land wordt omgeploegd. Ghanezen die eertijds zelf gangen groeven om een beetje goud te bemachtigen lopen nu het risico beschoten te worden. Het is verboden. China first. En dat speelt ook in Zuid Amerika.

Opeens speelt de armoede kaart. Maar die armoede is georkestreerd en in stand gehouden door Europa (vooral de UK), Amerika een land dat nergens enige vorm van democratie toestaat (dat is links),en nu Azie en Miden Oosten. Er worden legers en huurlingen gestationeerd om de belangen te verdedigen.

Rijke mensen en multinationals willen onze laten geloven dat ze bezig zijn met duurzaamheid. Het zijn concurrenten, de aandeelhouders willen groei, ze bespelen regeringen en stoppen liever geld in een verdedigingsapparaat zoals leger en politie en surveillance apparatuur voor het geval dat de bevolking door heeft dat ze zijn belazerd.

Het IMF speelt ook een rol: in ruil voor een lening om schulden af te lossen moet een regering: regels ter bescherming van de bevolking afschaffen, publieke instellingen privatiseren, de lonen verlagen, en de meeste maatregelen hebben tot gevolg: vervuiling van rivieren en meren, kaalslag door ontbossing, werkloosheid, verlaging belasting voor de bedrijven en welgestelden. Dat zou moeten lijden tot meer investeringen, meer vervuiling enz. Het IMF staat onder invloed van Amerika.

De wolven, hebzuchtigen, de 1%, die de aarde naar gort helpen en grote delen van de mensheid de dood in jagen, dromen ervan om als laatsten te genieten van een mooie zonsondergang in de stank van verderf.

Helaas. Misschien breekt het inzicht nog op tijd door. Ik ben de eerste die mijn blijdschap zal melden.

Noot: dit artikel is bedoeld om zelf onderzoek te doen. Kan geen kwaad. Literatuur over Afrika in Zam-magazin, de SilkRoads, regelmatige beschouwingen Aljazeera. Aantal dammen gebouwd door China zie: Wikipedia. Laatste in een natuurgebied in Indonesie waar de orang-oetangs zitten en in planning nog wat dammen in de Mekong.Next »