India versus China

India en China op de grens van Kashmir: het incident maakt volgens mij deel uit van de wateroorlog. Oorsprong van de Ganges en Indus ligt in Tibet door China ingelijfd en laten volstromen door Chinezen ten koste van de Tibetanen. Het dichtknijpen van de Ganges en Indus door het bouwen van dammen en kunstmatige meren is een serieuze bedreiging voor de bevolking van India in de benedenstroomse gebieden: vis, bevloeiing, elektra. Dat is een ernstige voor het land. Door extreme droogte en spanningen tussen verschillende religies aangemoedigd door de regering Modi zijn miljoenen op drift geraakt. Ook het coroniavirus heeft dit proces versneld. Pakistan staat al onder invloed van China door schuldenproblematiek en in ruil voor leningen in het bezit van een havenstad voor transport van goederen en militair materieel.

500 biljoen steun voor Amerikaanse bedrijven.

De regering Trump wil geen lijst overhandigen welke bedrijven deze steun hebben ontvangen. Geheim. Let wel, er zijn ook Democraten die hier belang bij hebben. Geen inzicht, geen gezeur. Corruptie in de Amerikaanse politiek is tot kunst verheven.

Shell

Bericht in de krant: de immense olievervuiling in Nigeria is nog nauwelijks opgelost. Er zijn bedrijfsconstructies opgebouwd die uit naam van Shell de boel zouden opschonen, maar helaas. Shell verwijst naar de schurken die gaten slaan in de pijpleidingen waardoor de regio, ecosystemen en rivieren vervuild zijn. Het gebied is onleefbaar. Ik moet denken aan de constructie die Shell heeft achtergelaten in Nederland en zie nog het tergend schijnheilige gezicht van de CEO en die van onze minister Wiebes dat alle schade op termijn zou worden geïnventariseerd en aangepakt. De lijntjes naar Den Haag zijn vervolgens in de mist gedouwd door er allerlei clubjes en procedures tussen te vlechten. Ondoorzichtig. Ik verzoek de Regering vanaf heden Shell aan te merken als organisatie met weinig belangstelling voor mensenrechten, klimaat, natuur, watervervuiling. We krijgen hierin vast steun van de Inuit en Meti in Antartica, Het dereguleringsproces van de EPA zorgt verder voor vervuiling, vergiftiging, vernietiging van landbouwgronden en waterwegen. Dus in Amerika hoeft Shell niets te vrezen als ze aan de gang gaan in de Nationale Parken.

Turkije

Het leger van Turkije is verder opgeschoven richting Mosul om het grensgebied te vrijwaren van het Koerdische volk. Ook de Jezidisch worden gemakshalve platgebombardeerd. Hoewel de Iraakse regering Turkije heeft verzocht ermee te stoppen omdat ze illegaal oorlogsmisdaden plegen op Iraks grondgebied, gaan ze er toch mee door. Het lijkt op Genozide. In het zuiden van Turkije is de koerdische bevolking met vlammenwerpers verdreven en/of vermoord en hun huizen platgewalst. Verborgen agenda: wil Erdogoan Mosul weer inlijven zoals het bij het Ottomaanse rijk behoorde? Vanuit het westen geen reacties of veroordeling. We zijn bezig met Corona.

Noord Korea

Spelletjes aan de grens: opblazen van het babbelhuis. Kim heeft grote behoefte aan aandacht. Vermoedelijk zijn er interne problemen: hongersnood, corona, opstand van de elite. Om de aandacht af te leiden dus dit.

Hongarije

Glijdt steeds meer af naar een autoritaire staat met oude fascistoïde sentimenten (Groot Hongarije). Gewoon eng.

Quote:” Secretaris-generaal Marija Pejcinovic Buric van de Raad van Europa vroeg zich in een brief aan de Hongaarse premier af of “bij een onbepaalde en ongecontroleerde uitzonderingssituatie als deze” de basisprincipes van de democratie nog wel overeind blijven. Orbán reageerde: “Als u ons in deze crisissituatie niet kunt helpen, probeer dan op z’n minst onze inspanningen niet te hinderen.”Pardavi noemt het “buitengewoon zorgwekkend” dat uitgerekend Hongarije met deze maatregelen komt. De afgelopen tien jaar heeft de Hongaarse regering voortdurend instellingen verzwakt en de rechtsstaat proberen te ontmantelen, zegt ze. “En dit nieuwe, onbeperkte mandaat kan die ontmanteling absoluut versnellen.” Einde Quote.

Klimaatverandering

According to scientists, the only way to keep the planet’s temperature from increasing 2.7 degrees Fahrenheit is to immediately phase out all fossil fuel infrastructure and devices. As soon as existing coal, oil, or gas plants reach their engineered lifespans, instead of refurbishing we must shut them down. If we don’t, the estimates for increasing temperatures start going up. At 3.6 degrees Fahrenheit, positive feedback loops of evaporating Arctic methane could kick in. Methane is 21 times better at warming the atmosphere than CO2. The warmer temps evaporate the methane. The methane makes the atmosphere warmer. It evaporates more methane …. you get the picture. Bron: Matt Artzt -Medium.com Waarvan acte.

Vervuiling, verwoesting, methaan, antrax.

Nornickel in Rusland: 100 ton diesel in ecosysteem en waterwegen richting Antartica. Als niet snel wordt ingegrepen zou de dooi van permafrost en het ijs van Antartica versnellen. Bron: www.nornickel.com. We hebben geen idee van de schade. Berichten van Nornickel zelf dat alles onder controle is, willen we niet zomaar geloven. Ik weet ook niet waarom. Als gevolg van dooi, wordt de grond zacht en poreus en verzakken gebouwen, olieopslagplaatsen, gaan pijpleidingen lekken en groeien meertjes uit tot meren. Ook is er sprake van antrax en dat verklaart de dood van de livestock op de toendraas. Het wordt steeds gemakkelijker op slagtanden van mamoets te vinden en in te koopaan ta bieden. Ook is er het risico van een virusuitbraak met herkenbare verschijnselen uit de geschiedenis en erfenis van de mensheid.