Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Klimaat

Klimaat Posted on Mon, February 10, 2020 21:18:03

Op weg naar de uitgang:

In Nederland en meerdere europese landen vinden demonstraties plaats , worden processen gevoerd tegen regeringen en soms bedrijven, adverteren bedrijven met duurzame producten of duurzame projekten. We denken na over, maken plannen om, een antwoord te vinden op de stijgende zeespiegel. We houden ons bezig met stikstofproblemen, over bestalling, PFAS, verontreiniging van binnenwateren en recreatiemeren die door Waterstaat door het geven van vergunningen met vervuild en toxic slip worden volgestort. We bewaken en investeren in gezond drinkwater. Voeren een gevecht tegen plastic en zwerfvuil. Maken de stranden schoon van Vlieland tot Terschelling. Houden clinics met studenten en bedrijfsleven over duurzame producten en oplossingen binnen Europa en landen in Afrika.

Het kan allemaal nog beter, sneller, en we hebben nog maar weinig tijd om zelfs maar onder de drie procent uitstoot te blijven. Ons doel.

Maar er zitten nog een paar hobbels op de weg vooral in het buitenland:

Amerika:

Een hoofdpijndossier. Meneer Trump is niet meer dan een perfecte afleider, naar voren geschoven door de echte beslissers, de lobbyisten om hem heen. Iemand die echt lijkt op te komen voor de belangen van het volk. Tegen abortus, voor wapenbezit, voor belasting verlaging. Iemand die de goedkeuring krijgt van de fluisteraars achter hem om zijn schoonzoon en dochter betaalde posities te gunnen, en nog meer spelletjes. Het volk dat zich in de steek gelaten heeft gevoeld, vindt prachtig. Heel veel volk ook niet.

Achter hem staan mensen die feitelijk Amerika besturen om persoonlijk voordeel en in het voordeel van de grote corporaties en het militair industrieel complex. De wetenschappers die vroeger in Darca meedachten over noodzakelijke projekten en producten voor het leger, zijn geleidelijk vervangen door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: olieconcerns zoals Shell, Monsanto/Bayer, Banken, Mijnbedrijven, Kolencentrales, export van Kerncentrales, grondstoffenroof en het instellen van stroman-dictators in Latijns Amerika.

Rollbacks: deregulering.

De regels die voorgaande presidenten hebben opgesteld om het amerikaanse volk en de wereld te beschermen tegen de uitwassen van het kapitalisme, stan op de tocht. De EPA, de dienst die toezicht houdt op de beschermingsmaatregelen is uitgekleed. Ontmanteld. Alle deskundigheid is ontslagen of vertrokken vanwege de stromannetjes die als directeur zonder kennis van zaken (DZK-ers) zijn of nog worden aangesteld. Bron: nytimes.com 13 augustus 2017: Scott Pruit is caarying out his E.P.A Agenda in Secret,Critics Say

Kernafval: mag worden opgeslagen, maar hoeft niet te worden gecontroleerd.

Bescherming van Natuurreservaten en Natuurparken: zijn vrijgegeven voor olieboringen en mijnbouw. Afbraak van de clean air act zorgt voor probeemloos vervuilen. Er mag overal geboord worden: voor de kust, noordpoolgebied, indianen-reservaten, vulkaangebieden zoals in het Yosemity-park.

Rivieren en meren mogen vrijelijk door de industrie worden gebruikt om afvalstoffen te dumpen.

The Clean water act is niet meer van toepassing.

Radioactief afval (Brine) van fracking mag overal worden gedumpt. Op wegen, langs landbouwgronden, naast sloten en beekjes. Radioactieve, gebruikte pijpleidingen worden aangeboden om ze te gebruiken voor het maken van hekjes rondom kinderspeelplaatsen. Kan worden gedumpt als o vloeistof om gladde wegen te ontdooien naast landbouwgrond en in bebouwde kom.

Gigantische hoeveelheden Methaan uitstoot bij fracking zoals is aangetoond door satellietbeelden, is geen probleem.

Kolencentrales hoeven geen beperkende maatregelen te nemen tegen CO2 uitstoot.

Lood in het drinkwater zoals bij Flint, is geen probleem.

Epa gaat akkoord met het gebruik van bijen-dodende pesticiden

The Clean Air act is dus niet meer van toepassing. Deze lobby komt van de olie en mijn industrie.

Een blik op de toekomst:

Herverkiezing van Trump, dus ook van vice president Pence die een oogje in het zeil houdt. Dodelijk voor de mensheid!! Volgens Noam Chomsky vormt de republikeinse party het grootste gevaar voor de toekomst van de mensheid. Amerika is een corporate state, een kleptocratie.

Plus:China gaat nog een groot aantal kolencentrales bouwen net als Japan, dat vanwege aardbevingsgevaar geen kerncentrales meer wil bouwen.

Rusland heeft varende kerncentrales, die ook varen op kernenergie en Rusland hoopt op snelle ontdooiing van het noordpoolgebied zodat olie en gas kan worden opgepompt. Dooi van permafrost stoot onophoudelijk onbeheersbaar methaan in de atmosfeer.

Turkije en Israël hebben toegang tot een enorm olie en gasveld voor de kust in de middellandse zee. Ze willen daar graag aan de slag. Op de bezette Golanhoogte is Israel al een tijdje bezig met oliewinning.

Europeesche eenheid is ver te zoeken: om te voorkomen dat ultrarechts aan de macht komt, zoals in de Balkan Landen, worden steeds meer concessies gedaan aan het klimaat-akkoord. Denk aan Polen, Hongarije, Kazachstan.

En let op: oliemaatschappijen en mijnbouwers gaan voor de winst en niet voor het milieu. Vertrouw de groene kleur van BP niet, vertrouw de glimlach van de Shell-Ceo niet. Ze liegen over duurzaamheid. Ze brengen de mensheid willens en wetens in gevaar.

Waarvan akte. De uitkomst is dus boven de drie procent!! in 2050.

Bronnen: de volkskrant, Bloomberg 13 augustus Epa’s new dirty Power Rule. Ecowatch: Emergency Use of Bee-killing Pesticide on 13,9 million Acres The Intercept Epa: Own data refutes justification for clean water act rollback.


UPFSI We are proud to bring you Rollbacks – An Assault Against Life on Earth. You may not ‘enjoy it’, but it will motivate you to act. More than any other person on Earth, Donald Trump is a menace to humanity and all of life. If you’re a US citizen, register and vote. If you’re not a US citizen, pass this film and the accompanying program we did at COP25 (https://youtu.be/4lFqTmGTCqc) to as many American friends as you can. The full movie can be downloaded free at https://www.scientistswarning.org/rol…, and we encourage you to do public and private screenings. Please let us know when you by email to Rollbacks@ScientistsWarning.org #ClimateEmergency #ActNow #DumpTrumpKlimaat-update 21 dec 2019

Klimaat Posted on Sat, December 21, 2019 20:09:52

We hebben de beste wensen hard nodig. Maar eerst een vreugde sprong: de Hoge Raad heeft vastgesteld dat de regering zich moet houden aan de afspraken zoals de regering zelf heeft vastgelegd en getekend op de klimaattoppen in Madrid en Parijs. De regering heeft de plicht burgers te beschermen tegen bedreigende klimaatveranderingen zoals stijgende waterspiegel, smeltende gletsjers, gaten in de voedselketen. Deze uitslag is wereldwijd enthousiast ontvangen en zal navolging krijgen. Zeker in Amerika, Australie, New Zealand.

De dreiging is groot. Naast belangrijke besluiten en uitvoering van maatregelen die pijnlijk en duur zijn en waarover we steggelen wie de lasten moeten dragen is er ook een uitstoot van broeikasgassen waar we geen greep op hebben. De dooi van permafrost in een steeds kleiner worden cirkel rond de Noord Pool levert een gigantische uitstoot van methaan en Co2 op. Een uitstoot die niet beheersbaar is. Nog even los van nieuwe of oude ziektekiemen. Zie: scientias.nl :’Klimaatakkoord kan mogelijk niet voorkomen dat de aarde een broeikas wordt’

Daarnaast zijn er landen die gewoon doorgaan met oud beleid bv rond fossiele energie , bv Polen, Amerika, China deels, Rusland (gas en olie), Turkije (gas en olie). Israel (gas en Olie) en tal van achtergestelde gebieden waar met hout wordt gestookt. Nu is ook Engeland in de ban van de klimaatontkenners en laat ik Brazilie nog even niet vergeten. De meeste van die landen worden geregeerd door ultra-rechtse regering die de democratie uithollen. Zowel Engeland als Brazilië zijn de oogappeltjes van Trump. Zo ongeveer alle democratieën in Latijns Amerika zijn door Amerika onderuit gehaald. Als laatste: Bolivia.

Zeespiegelstijging

Als wij, de wereldbevolking, het willen redden is er nog veel voor nodig: samenwerking, discussie, gerechteljjke procedures, verzet. En er zal ook veel verzet zijn van de kant van ultrarechtsen, autoritaire regimes, corporate-states. Als de belangentegenstellingen te groot worden zullen staten overgaan tot centralistische autoritaire staten naar het voorbeeld van, of onder invloed staan van China om belangen, cq investeringen en winsten veilig te stellen.

Veel keus is er niet. Als er te weinig mondiaal gebeurd zullen we aan het eind van deze eeuw 4 a 5 graden celsius zijn opgewarmd en is de zee 10 meter gestegen. Meer en meer plekken zijn dan onleefbaar: Zie het boek de Onbewoonbare Aarde van David Wallace-Wells.

Droogte

Het Laatste Nieuws : “Meer en meer plekken worden Onleefbaar” Verslag:Dietert Bernaers. 21-12-19Stand van zaken 2

Klimaat Posted on Mon, November 11, 2019 21:57:34

Klimaatverandering en gevolgen.

We zijn op weg naar de onomkeerbare 3 procent klimaatverandering.

Wat ik me herinner is de mededeling dat Australie en grote delen van India en het Midden Oosten door temperatuur stijging boven de 45-50 graden onbewoonbaar worden. Australie kamp nu door extreme droogte met onbeheersbare branden die een grote stad als Sydney bedreigen.

Delen van India hebben de afgelopen winter te maken gehad met overstromingen waar miljoenen mensen last van hebben gehad. De komende zomer laat temperaturen zien boven de 45/50 graden. Droogte en slechte oogsten drijven mensen naar de miljoenensteden.

Droogte bedreigt gebieden rond Basra in Irak waar voedselopstanden plaatsvonden ook door gebrek aan werk en inkomsten. Turkye gebruikt geopolitieke ingrepen door te dreigen met afsluiting van de Eufraat en de Tigris.

Er komen meldingen uit Amerika waar twee a drie jaar niet kan worden gezaaid en geoogst met name tarwe en mais. Door een stijgende vraag naar mais die wordt gebruikt in benzine gaan de prijzen stijgen. De landbouw gronden zijn door overstromingen vervuild en onbegaanbaar voor landbouw werktuigen. Koeien worden massaal te vroeg naar de slacht gebracht om nog iets van inkomen voor de boeren te realiseren. Dat oogt dan weer gunstig voor de Mercosur landen die een vrijhandelscontract met europa hebben gesloten aan wie goedkoop hormoonvlees wordt aangeboden ten koste van het Amazone gebied en bewoners.

Het aantal verwoestende tyfoons en hurricanes neemt toe: Porto-Rico, de Bahama’s, Japan, Indonesie enz.

De zeespiegel stijgt: Djakarta wordt verplaatst naar hogere gebieden. Het volk moet zich maar zien te redden. Ook Manila, New York, Miami, Florida,Bangladesh, India, alle delta-landen zoals Nederland worden bedreigd. Geld ook voor een aantal afrikaanse landen met rivier mondingen, Dat de zeespiegel stijgt is evident. Eilanden zoals de maladiven verdwijnen onder water.

Reacties op voorspelde ontwikkelingen zijn misdadig afwezig. Regeringen vertragen, bang om electoraal verlies te lijden. De rijke elite in al die landen gaan ervan uit dat ze de dans wel zullen ontspringen en verzamelen zoveel mogelijk geld om bunkers te bouwen, grond om voedsel te genereren en vervoer te regelen als de nood aan de man/vrouw is. Klimaatdeskundigen hebben de wereld in kaart gehad: wat gaat verloren en wat blijft over. Alleen investeren in het haalbare. De rest geven we op. Vandaar dat er niets wordt gedaan aan effectieve beschermingsmaatregelen in bovengenoemde plaatsen en landen. Het gebeurd eenvoudig niet.

Onder leiding van een geschifte president Trump en de meest gevaarlijke organisatie in de wereld: de republikeinen (quote: Chomsky, Klein, Hedge) stevent de wereld af op het afsterven van miljoenen mensen door klimaatverandering: Amerika gaat onverdroten door met vergiftigen, vervuilen, privatiseren van water, natuur, en levende wezens waaronder gewone mensen. Helaas.Brazilie Amazone

Klimaat Posted on Wed, August 21, 2019 23:25:15

Amazone staat in Brand! Er zijn al veel bewoners vermoord. Natuurlijk weten we allemaal dat het Amazone gebied rechtens toebehoord aan de huidige bewoners. Die rechten zijn vastgelegd.

De fascist Bolsonaro kondigde voor zijn verkiezing aan dat hij de inwoners zou vermoorden en zou toestaan dat het Amazonewoud omvergetrokken zou worden ten gunste van landbouw en veeteelt. Daar schrokken we toch een beetje van en we hoopten dat Lula zou worden gekozen. Corrupte en omgekochte rechters zorgden ervoor dat Lula werd verdacht van omkoperij enz en deze verdween voor de rest van zijn leven achter de tralies. Hij zou de verkiezingen hebben gewonnen. Bolsonaro was al parlementslid tijdens de militaire dictatuur in Brazilie en heeft zijn gedachtengoed kunnen vervolmaken.

Er is een onlosmakelijk verband tussen de Amazone en het zogenaamde vrijhandels verdrag met Europa en Mercosur waarvan Brazilie lid is. De Europese Commissie die jarenlang schijnt te hebben onderhandeld met de Mercosur landen, moeten weet hebben van de standpunten van Bolsonaro en hebben mogelijk hooguit geroepen dat het verbranden van de Amazone niet mag en dat ze ook geen hormoon geinjecteerde koeienvlees mochten importeren naar Europa. Ik hoor niets meer van dat verdrag. Volgens mij moet het nog worden goedgekeurd door de lidstaten.

In dat geval eis ik van de Nederlandse regering dat ze geen handtekening zetten onder dat verdrag als het Amazone gebied niet wordt omgeploegd door landbouwgrond, mijnbouw en veeteelt. Het mag dan prettig lijken dat we goedkoop ingevroren hormoonvlees krijgen, het voorbestaan van de mensheid lijkt mij belangrijker. De afgrond komt sneller dichterbij. Als het toch allemaal doorgaat is de Europeesche Commissie mede verantwoordelijk voor de versnelde opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien. Dat geldt ook voor de VVD en het CDA. En als Trump Bolsonaro feliciteerdt met zijn verkiezing, mogen we het ergste vrezen.

Waarvan akte.

Mercosur: wikipedia Brand Amazone: Volkskrant

Amazone in Brand -acryl op papier peter van velzen juli 19


Ontwikkelingen 1

Klimaat Posted on Fri, August 09, 2019 23:06:58

We kregen het bericht dat in 2050 voedseltekorten ontstaan. Door droogte, grondwaterdaling, overstromingen, vervuiling van de te bebouwen akkers. Even opletten welke initiatieven van de grond komen om deze ellende te voorkomen.

Wat niet echt helpt is dat de EPA, tegenwoordig gerund door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, toestemming heeft gegeven om bijen dodende pesticiden Sulfoxaflor  toe te staan.Wij aardbewoners kunnen niet leven zonder de bijen. Dat schijnen ze bij de Epa niet te interesseren. Datzelfde bedrijfsleven zal druk uitoefenen op Europa. Nu maar hopen dat de nieuwe europese commissie zich beter laat voorlichten.

Jammer:Neonicotinoids in European agriculture  

https://www.ecowatch.com/emergency-trump-epa-pesticides-2638979880.html

Bron: EPA: Environmental Protection Agency (!)Methaan

Klimaat Posted on Fri, August 02, 2019 11:08:52

Ik lees dat er bosbranden zijn op de Poolcirkel: Alaska, Siberie. Al weken lang. Ze zijn bezig met blussen. Eindelijk. De Russen wilden er eerst niet aan. Een gigantisch gebied, oncontroleerbaar, te duur. Te weinig mensen.

Nu wil het geval dat we te maken hebben met permafrost, eeuwenlang samengeperste bodem bedekt met een ijslaag die het methaan tegenhield.

Methaan is een gas en zeer brandbaar. Al een tijdje was er sprake van dooi van het permafrost en kwam er methaan vrij en dit gas draagt bij aan de opwarming van de aarde en dus aan de verdere dooi van permafrost en dus..nog meer Methaan. Daar was al niets aan te doen.

In Amerika aan het begin van het fracking avontuur, lieten boeren zien dat op hun land vlammen uit de grond kwamen: methaan. Dus als er permanent sprake is van vrijkomend brandbaar gas, dan hebben we in de Noord Pool Cirkel te maken met een brandbom.

Een normale bosbrand laat de grond ongemoeid dwz je ziet zwart geblakerde grond. Als methaan in de fik gaat, dan staat niet alleen al het groen in lichterlaaie maar het permafrost (samengeperste resten hout, gebladerte, botten enz: eeuwenoud materiaal), staat ook in brand en die brand kan heel lang duren. Die brand graaft zich als het ware in. Het wordt een kuil.

En dan ook nog het gevolg: de rookontwikkeling over de hele linie van de Poolcirkel bedekt geleidelijk aan Antartica en dit gebied warmt op en het ijs smelt sneller dan voorspeld. Ijs weerkaatst de zon, bewolking houdt de zon tegen: antartica warmt nog meer op.

We moeten er rekening mee houden dat de twee graden doelstelling van het klimaatakkoord uiteindelijk 4/5 graden wordt en eerder dan verwacht 2050.

Bron: Paul Beckwitt ( voorzover ik het allemaal goed heb begrepen.)Amazone

Klimaat Posted on Sun, June 30, 2019 23:05:28

Europa en Mercosur

Europa heeft zojuist een Free Trade Act gesloten met Mercosur een economische belangengroep van een cluster van Latijns Amerikaanse Landen: Argentinie, Paraguay, Uruguay en Brazilie.
Ik heb dit niet zien aankomen, terwijl ze al 20 jaar bezig zijn om dat verdrag te sluiten.
De grootste belangengroep is de Agro-business. En dat is een probleem.
De FTA moet nog geratificeerd worden en kan dus nog sneuvelen.

Dat hoop ik.

Het probleem: president Bolsanaro heeft aangekondigd het Regenwoud open te stellen voor de agro-business: veeteelt, koffie,suiker, mining enz, enz.
De dollartekens glinsteren.

Probleem twee: het amazonegebied is essentieel voor het behoud van een bescheiden klimaatverandering, wat al erg genoeg is, voor wie het allemaal bijhoud.

Probleem drie: het amazonegebied wordt bewoond door tal van volkeren, al eeuwen lang. Nu zijn ze een sta in de weg. De president gaat ze verwijderen, desnoods vermoorden, nee, misschien laten vermoorden door privelegers van de Agro-industrie. Zoals hij zelf zegt: nutteloos volk.

Probleem vier: het amazonegebied gaat plat, wordt vergiftigd, vervuild, verbrand.

Probleem vijf: de voedselproducten die worden aangevoerd uit de vier landen in het contract zijn geproduceerd onder minder strenge milieueisen en met massief gebruik van pesticiden die hier verboden zijn.

Aanbevelingen: het onderwerp klimaat kan bij de vuilnisbelt als de FTP wordt geratificeerd door de Eurpese Unie, het Parlement, de lidstaten.
De toekomst van de mensheid staat op het spel,niet meer, niet minder.

Ook de nederlandse regering wordt dan opslag onbetrouwbaar en moet worden aangeklaagd voor ondermijning van het klimaatakkoord, het stilzwijgend accepteren van het verdrag zonder het parlement in te lichten.

Bron: NOS, Wikipedia.

Illustraties: peter van velzen
Krijt,60-80, papier, juni 2019: De rechten van de inheemse volken zijn vastgelegd.
Acryl, 60-80,papier,juni2019 : Brand Amazone?Chaos

Klimaat Posted on Fri, May 31, 2019 22:38:07

Hoewel regeringsleiders het klimaat probleem ontkennen, op tv bweren dat het allemaal wel meevalt, afdoen als een HOAX, een verzinsel van links radicalen, ga ik toch maar uit van een aantal aannames:

Ze weten heel goed wat er gebeurd.
De corporate state heeft zich allang laten informeren over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering en zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat er niets aan te doen is. Ze gaan tenslotte uit van een extreem liberaal systeem waarin iedereen doet waar hij/zij zin in heeft en weigeren belasting te betalen. Het gat tussen rijk en arm wordt steeds groter.
Wereldwijd gaat de vervuiling gewoon door omdat er wordt gevochten voor de resterende grondstoffen om het levenspeil in stand te houden voor zolang het duurt.
Dat betekent een direkt gevaar voor een wereldwijde oorlog.

-inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, de militairen houden regelmatig bijeenkomsten. Ze bespreken en bereiden zich voor op de gevolgen van:

-droogte, honger, overstromingen, vernietigende stormen,
segregatie, genocide, verlies aan inkomen, werkloosheid, armoede, ziekte, verslaving en huisuitzetting, zorgkosten, onbetaalbaar vervoer….: migratie.

Sommige regio’s worden simpelweg onbewoonbaar: Perzische Golf, India, midden oosten, delen van noord amerika, Australie: migratie
Grote delen op aarde komen onder water te staan: migratie
Grondwaterdaling zorgt voor gebrek aan water
Watervervuiling door landbouwgif, lozing vervuild water openbare meren en rivieren
Privatisering meren en rivieren door de flessenwater maffia.
Dat weten ze ook allemaal.

Ten gunste van de rijken is het sociale vangnet afgebroken.
Om het volk onder controle te houden is voor miljarden geinvesteerd in:

surveillance technologie
legeruitrusting overgedragen aan de regionale politie
legermaterieel (wapens en vervoer) overgedragen aan de regionale politie
massabeinvloeding pers,tv, algoritmes, facebook, enz
verbeterde software om critici op te sporen

de verwachting is dat:
religieuze tegenstellingen worden uitgevochten:
het relifascisme groeit (white supremacy)
dat rassentegenstellingen zullen toenemen
dat migratiedruk zal toenemen
de georganiseerde misdaad vrijspel krijgt
particuliere huurlegers inaantal groeien

Bereidt je voor op Chaos.
Bereidt je voor op Schaarstse en Prijsverhogingen.

Dus: als onze regeringsleiders zeggen dat het wel meevalt, dat we nog tijd hebben, dat we beter na de verkiezingen de boel kunnen bespreken,
als blijkt dat de grote bedrijven geen belasting betalen en dus betaald moeten worden om iets te doen….
Als Shell hier de duurzaamheids-tune speelt en tegelijkertijd in Argentinie voor vervuiling en onderdrukking zorgt van de Mapucho inianen en consessies heeft gekregen van Canada om het NoordPool gebied te vervuilen…..
Geloof hun zoete verhalen niet.
Fracking zorgt voor aardbevingen, vervuild het water en is kankerverwekkend .
En dan geloof je de NAM natuurlijk ook niet.
“Het dwarreld goede voornemens”
Houtskool en krijt op papier.
60/80
peter van velzen 2019.Next »