Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

De Wereld Draait Vast.

Klimaat, NeoLiberalisme Posted on Tue, April 25, 2023 07:45:10

Wat houdt ons tegen om gezond te blijven?

In mijn mailbox komen dagelijks tientallen berichten binnen over de stand van zaken in Nederland. Regelmatig hoop ik dat daar positief berichten tussen zitten in de trant van:

KLM schroeft aantal vluchten terug naar het voorbeeld van ander Eurolanden.

Of: Tata Steel verlaagt de uitstoot van CO2.

Of bijvoorbeeld de vernietigende toeslagen affaire is nu bijna opgelost, kinderen weer thuis. Er is weer voldoende gekwalificeerd personeel in de ziekenhuizen en zorg instellingen en ja de regering heeft ervoor gezorgd dat de lonen per decreet worden verhoogd evenals de bijstandsuitkeringen en de pensioenen. Er zijn weer enthousiaste leraren bijgekomen in het lager en hoger onderwijs dankzij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en woningcorporaties die weer kunnen investeren in de armlastige regio’s. Groningers zijn blij met de herstelwerkzaamheden van de schade die jaren geleden is veroorzaakt door aardbevingen die nog regelmatig voorkomen.

Er komen geen nieuwe data centers meer die een bedreiging zijn voor het grondwaterpeil. Het stikstof probleem is opgelost maar de A27 wordt godzijdank niet verbreed. Met de Europese Unie worden schadelijke pesticiden van Bayer/Monsanto verboden om de bijen te beschermen tegen uitsterven. Zonder bijen geen fruit: appelen, peren, kersen enz.

De VVD als Neo-Liberale partij die alles toestaat zoals het vermarkten van sociale huurwoningen, grondig geloofd dat armoede een persoonlijke keuze is, die het collectieve verantwoordelijkheidsprincipe wat de basis was van ons pensioenstelsel en de zorgverzekeringen grondig om zeep heeft geholpen met steun van de CDA (christelijk), en D66 (niet principeel). Met als resultaat: ieder voor zich en wat nog overblijft voor de rijken.

Dan denk je dat ze natuurlijk stevig inzetten op het voorkomen van extreme klimaatontwikkelingen maar dat is helaas ook weer niet zo. De moeilijk en noodzakelijke maatregelen worden steeds vooruit geschoven en zullen pas ver na 2030/2040 effectief worden. Andere landen in Europa hanteren evenzogoed vertragingstactieken omdat ze bang zijn voor verkiezingsuitslagen zoals in Nederland.

En dus is er in Nederland chaos: de tweede kamer is versplintert in kleine partijen die moeite hebben om alle dossiers bij de houden, informatie die wordt gevraagd wordt niet of nauwelijks geleverd of bijvoorbeeld onleesbaar gemaakt met viltstiften. Een absolute kostenpost.

En dan gebeurd waar ik al jaren voor waarschuw: bij de Statenverkiezingen wint met overmacht BBB, de boerenbeweging waar ook extreem rechts in is vertegenwoordigd. Extreem rechts verwekt door nalatig, vertragend, angstig en ingewikkeld regeringsbeleid. I

Dit zien we overal in Europa gebeuren: Zweden, Italië, Polen, Hongarije, Finland. Een bedreiging voor de Democratieën in Europa, het voortbestaan van de Europeesche Unie en toenemende klimaatchaos: bosbranden in Zuid Frankrijk, Spanje (Pyreneeën), wateroverlast, droogte, laag grondwaterpeil en onbevaarbare rivieren.

Rusland steunt financieel iedereen die de Europeesche Unie onderuit wil halen, doet onderzoek naar de kabels en pijpleidingen in de Noordzee en Baltische zee. Zoekt de zwakke broeders en zuster. En houdt zich bezig met desinformatie, cyber criminaliteit.

Hoe is onze relatie met Amerika? In Europa gaan stemmen op om ons minder afhankelijk te maken van de VS. Ook in Amerika staat de democratie onderdruk en fascisme rukt op dankzij het succesvolle ingrijpen van de Republikeinse Partij, Het Hoog Gerechtshof, de omkoopschandalen, de abortus kwestie, de opkomst van verklikkers, aangevers, wapenwedloop, de boekverbranding, en de rijken die zich ingraven in NZ. De financiele steun die je kunt krijgen als je de belangen van de rijksten der aarde bereid bent te behartigen. En dat gebeurd volop.

En dan de oorlog in Ukraine. De voorbereidingen en waarschuwingen waren al een tijd aan de gang. Voorbeeld: was het echt nodig om langs de Russische grenzen landen te bewegen lid te worden van de Nato met inbegrip van het plaatsen van lanceerbasis, vliegvelden en militaire basis en eenheden in de Baltische Staten? De Amerikanen zijn volstrekt onbetrouwbaar als het om uitbreiding of behoud van hun invloedsfeer gaat: het Tonkin-incident, de inval in Irak, Venezuela, de rol van het IMF om landen die geld nodig hebben voor hervormingen te dwingen alles te vermarkten met als voorbeeld de totale verarming van het Chileense volk. En let wel: Rusland heeft de Wagner Group, Amerika heeft Blackwater die onder de radar de belangen van de opdrachtgevers moeten behartigen.

Waar ik me echt zorgen over maak is dat de wereldwijde aanpak van de opwarming van de aarde ondergeschikt wordt gemaakt aan al deze conflicten en egoïsme door zelfverrijking. Na ons de zondvloed leerde ik al op school. Wie dan leeft wie dan zorgt, zei mijn moeder.

Wat dat betreft is er niets veranderd.Wall Street verhandelt rechten op Colorado River om te profiteren van historische droogte

En dan ook nog.., Klimaat, NeoLiberalisme Posted on Mon, February 06, 2023 11:31:54

Financiële speculanten kopen en verkopen rechten op de slinkende watervoorraden van de Colorado-rivier in een poging om winst te maken, aangezien de historische droogte tot toenemende schaarste leidt. Colorado River . Bron: Common Dreams.

Door Kenny Stancil

Financiële speculanten kopen en verkopen rechten op de slinkende watervoorraden van de Colorado-rivier in een poging om winst te maken nu historische droogtecondities, versterkt door de door fossiele brandstoffen aangedreven klimaatcrisis, tot toenemende schaarste leiden.Investeringsfirma’s in Wall Street “hebben de droogte gezien als een kans om geld te verdienen”, vertelde Andy Mueller, algemeen directeur van het Colorado River Water Conservation District, dinsdag aan CBS News. “Ik beschouw deze droogteprofiteurs als aasgieren. Ze willen veel geld verdienen aan deze openbare bron.Matthew Diserio, de mede-oprichter en president van een in Manhattan gevestigd hedgefonds genaamd Water Asset Management (WAM), maakt geen geheim van zijn bedoelingen. – dollarmarktkans.”

De website van het bedrijf verklaart dat “schaars schoon water de hulpbron is die deze eeuw definieert, net zoals overvloedige olie de vorige definieerde.”Uit een nieuw gepubliceerd gezamenlijk onderzoek van CBS News en The Weather Channel bleek dat WAM de afgelopen vijf jaar voor ten minste $ 20 miljoen aan land heeft gekocht in West-Colorado, waardoor het een van de grootste landeigenaren is in een landbouw- en veeteeltregio die bekend staat als de Grand Vallei.

Volgens Mueller heeft WAM meer dan 2.500 hectare landbouwgrond in het gebied gekocht.Maar “het is het water” – niet het land – waar investeerders echt in geïnteresseerd zijn, zei hij, waarbij hij opmerkte dat de landbouwgrond wordt geleverd met waterrechten.

“Er bestaat een reële vrees dat deze cruciale watervoorziening voor het Westen op de rand van een ramp staat.”Met name heeft WAM “de voormalige topwaterfunctionaris van Colorado ingehuurd als een van zijn advocaten”, meldde CBS News.

Diserio verklaarde eerder dat “een van de strategieën van zijn bedrijf is om gedeeltelijk te profiteren van water door de boerderijen die het koopt efficiënter te maken en vervolgens delen van zijn waterrechten te verkopen aan andere boeren en steden die steeds wanhopiger op zoek zijn naar de natuurlijke hulpbron.”Mueller heeft de taak om Colorado’s aandeel in de Colorado-rivier te beschermen – een uitgestrekte waterweg van 2450 mijl die zeven staten doorkruist en een belangrijke waterbron is voor 40 miljoen mensen in het westen van de VS en het noorden van Mexico, inclusief die in de grootstedelijke gebieden van Los Angeles. Phoenix, San Diego, Denver, Las Vegas, Albuquerque en Salt Lake City.

Schoon water wordt om verschillende redenen steeds schaarser in de regio, niet in de laatste plaats de door fossiele brandstoffen aangedreven klimaatcrisis.

“De Colorado-rivier is grotendeels afhankelijk van sneeuw in de Rocky Mountains die in de rivier stroomt terwijl deze in de lente en zomer smelt”, legt Weather Channel-stormspecialist Greg Postel uit.

“Maar klimaatverandering maakt het Westen heter en droger. Voor elke graad dat de temperatuur is gestegen, is het debiet van de rivier met ongeveer 5% afgenomen – een vermindering van bijna 20% in de afgelopen eeuw.”De hoeveelheid water die aan de Colorado-rivier wordt onttrokken, is sinds 2000 gedaald, ondanks dat er meer mensen naar de regio zijn verhuisd. Maar met minder water dat in de rivier stroomt te midden van de aanhoudende 23-jarige megadroogte in het Westen – ernstiger dan ooit gezien in de voorgaande 1200 jaar – zijn de recente dalingen van het waterverbruik per hoofd van de bevolking onvoldoende.”Het heeft een grote tol geëist van de grootste stuwmeren van het land”, zei Postel over door klimaatverandering veroorzaakte droogte. “Lake Powell in Arizona en Lake Mead in Nevada – ze bevinden zich op een historisch dieptepunt. Ze zitten op slechts 25% van hun volledige, gecombineerde capaciteit. Er bestaat een reële vrees dat deze cruciale watervoorziening voor het Westen op de rand van een ramp staat.”

Naarmate de langdurige crisis rond de Colorado-rivier acuter wordt, heeft de federale regering stappen ondernomen om beleidsmakers op staatsniveau te dwingen hun waterbeheer in de steeds dorre regio te verbeteren.Bijvoorbeeld: “Het Congres heeft onlangs $ 4 miljard aan droogtefinanciering toegewezen die kan worden gebruikt om boeren te betalen om hun land braak te leggen en hun water niet te gebruiken”, meldde CBS News. “Sommige westerse staten, waaronder Colorado, overwegen ook om sommige boeren te betalen om hun land braak te houden.”

Landbouw is goed voor 70% van de onttrekkingen aan de Colorado-rivier.

Afgelopen augustus, nadat de Colorado River Basin-staten een federale deadline niet hadden gehaald om een ​​plan goed te keuren om het waterverbruik met 15% tot 30% te verminderen, kondigde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken (DOI) aan – op basis van verwachte waterstanden voor 2023 – dat Arizona, Nevada en Mexico dit jaar gedwongen zouden worden minder uit de rivier te putten.

Op dinsdag, voor de tweede keer in zes maanden, slaagden de zeven staten die afhankelijk zijn van de Colorado-rivier er niet in om binnen de deadline van de DOI een waterbehoudspact te bereiken, waardoor de kans groter wordt dat het agentschap later dit jaar bezuinigingen zal opleggen.

Zes staten – Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah en Wyoming – kwamen overeen om het waterverbruik te verminderen. Maar Californië, de grootste waterverbruiker van het stel, weigerde, wat de weg vrijmaakte voor wat CNN omschreef als een ‘juridische strijd met hoge inzetten’.

In augustus smeekte Amanda Starbuck, onderzoeksdirecteur van Food & Water Watch, beleidsmakers om “ongebreideld watermisbruik door bedrijven uit te bannen voordat het te laat is”, waarbij ze het “massale waterverbruik van Big Ag en Big Oil” afkeurde.

“Door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, kan Californië 98% van het water besparen dat momenteel nodig is voor de productie van fossiele brandstoffen”, aldus Starbuck.

“En door af te stappen van industriële megazuivelfabrieken, dorstige gewassen zoals amandelen en pistachenoten, en zich bezig te houden met regeneratieve landbouw, zal Californië enorme waterbesparingen behalen waar kleine boeren en huishoudens van kunnen profiteren.”

Met betrekking tot WAM en andere hedgefondsen die willen profiteren van dreigende watertekorten, onthulden afgevaardigden Ro Khanna (D-Calif.) en senator Elizabeth Warren (D-Mass.) afgelopen maart wetgeving die zou voorkomen dat Wall Street zou speculeren op levensondersteunende watervoorraden.

De Future of Water Act, zoals de tweekamerwetgeving van de Democraten in het Congres heet, zou de Commodity Exchange Act wijzigen om te bevestigen dat water een mensenrecht is dat moet worden beheerd voor algemeen nut – geen handelswaar dat door investeringsmaatschappijen kan worden gekocht en verkocht.

Het wetsvoorstel zou ook de handel in waterrechten op termijnmarkten verbieden – een recentelijk uitgevonden financiële truc die algemeen wordt veroordeeld als “dystopisch”.

Wenonah Hauter, uitvoerend directeur van Food & Water Watch, zei ten tijde van de introductie van het wetsvoorstel dat “met de klimaatcrisis die historisch verwoestende droogtes veroorzaakte in het Westen, het duidelijker dan ooit is dat water moet worden behandeld als een schaarse, essentiële hulpbron. geen handelswaar voor Wall Street en financiële speculanten.”

“Deze baanbrekende wetgeving zou een einde maken aan de handel in gevaarlijke waterfutures voordat het een crisis veroorzaakt”, zei Hauter, “en het versterkt het feit dat water moet worden beheerd als een openbare hulpbron, niet als een bedrijfswinstcentrum.”

Mueller van zijn kant zei dinsdag dat “water in Colorado, water in het Westen, jouw toekomst is.”

“Zonder water”, voegde hij eraan toe, “heb je geen toekomst.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door Common Dreams.

Kenny Stancil is een stafschrijver voor Common Dreams.

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Children’s Health Defense.

Mijn Noot: de wateroorlog die al lang was voorzien geldt voor de grote bedrijven zoals Coca Cola, Nestle, Data-centra, Kernreactors, Olie maatschappijen, Big Pharma. en zijn de grootste concurrenten voor de agrobusiness. Als water wordt vermarkt om grof winst te maken voor beleggers en profiteurs is naast de opwarming van de aarde een bedreiging voor de mensheid. Het probleem geldt niet alleen voor de Colarado River. De opwarming van de aarde, langdurige droogte periodes, smeltend ijs en gletchers in het hoog gebergte brengen miljoenen mensen die afhankelijk zijn van het (rivier)water in levensgevaar. Volg het nieuws in Afrika: hongersnood en watergebrek. Het is geen probleem voor de toekomst, het is al een actueel probleem. De vestiging van Datacentres in Nederland is een voorteken!!

Bron: Childrens Health Defense.

Verantwoording: ik heb voor dit artikel gekozen omdat het een bevestiging is hoe alles wat van belang is of schaars wordt zoals water, voor ons mensen wordt vermarkt om zoveel mogelijk winst te kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor water, het geldt voor alles van wat wij dagelijks nodig hebben. Regel: je kunt beter alles opkopen en verhuren. Dan betalen mensen hun hele leven voor iets wat ze gehuurd hebben. Beter dan dat ze iets op (afbetaling) kopen.Overplaatsing van Palestijnse minderjarigen uit gevangenissen een ‘wetsovertreding’

En dan ook nog.., Midden Oosten Posted on Mon, December 05, 2022 11:10:04

Al Jazeera 13 januari 2020

Het verplaatsen van Palestijnse kinderen van de ene Israëlische gevangenis naar de andere zonder toezicht van een volwassene brengt hen in gevaar, zeggen activisten. De Israëlische gevangenisdienst (IPS) heeft maandag ten minste 33 Palestijnse minderjarige gedetineerden overgebracht van de Ofer-gevangenis naar Damoun zonder de aanwezigheid van volwassen vertegenwoordigers, een actie die werd bekritiseerd door Palestijnse activisten en maatschappelijke organisaties.

Amina al-Tawil, een onderzoeker bij het Palestijnse Prisoners’ Centre for Studies, zei dat de overplaatsing in strijd is met de wet die stelt dat gevangenen onder de 18 jaar niet van de ene gevangenis naar de andere kunnen worden verplaatst zonder volwassen vertegenwoordigers. “Naast het risico om fysiek te worden mishandeld door Israëlische troepen, brengt deze overdracht het leven van deze Palestijnse kinderen in gevaar”, vertelde ze aan Al Jazeera vanuit Ramallah. “Tijdens dit koude weer hebben de minderjarigen geen toegang tot verwarming of zelfs maar geschikte kleding om warm te blijven”, zei ze. “Sommigen van hen hebben ook verwondingen opgelopen tijdens hun arrestaties, die tijdens de verhuizing erger kunnen worden.”

De overbrenging van Palestijnse gevangenen is een berucht proces waarbij ‘de bosta’ betrokken is – een voertuig met verduisterde ramen en strak verdeelde cellen met metalen stoelen, waaraan gevangenen worden vastgeketend. Gewoonlijk kunnen dergelijke ritten tot 12 uur of langer duren, zonder rustpauzes, eten of toiletpauzes. De Ofer-gevangenis bevindt zich aan de rand van de bezette stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Damoun-faciliteit zich in de kuststad Haifa bevindt. “Damoun is een van de ergste gevangenissen”, zei al-Tawil. “De cellen, volgens vrijgelaten gevangenen die er eerder tijd hadden doorgebracht, zijn vol schimmel en niet geschikt voor menselijke omstandigheden, en voorzien niet in de dagelijkse benodigdheden.” Damoun herbergt ook Israëlische gevangenen die worden vastgehouden op strafrechtelijke aanklachten, zoals moord, diefstal en drugssmokkel. Hoewel Israël Palestijnse veiligheidsgevangenen – degenen die door het Israëlische leger zijn gearresteerd – niet in dezelfde cellen huisvest als Israëlische criminelen, komt de dreiging voor Palestijnen via overdrachtsprocessen in gedeelde bostas.

“Dit nauwe contact brengt het leven van Palestijnse gevangenen – mannen, vrouwen en kinderen – in gevaar, aangezien Israëlische gevangenen gebaren maken van het doorsnijden van hun keel, bedreigingen en een constante stroom van verbaal geweld”, zei al-Tawil. “Een kind zal hier ongetwijfeld last van krijgen, waardoor zijn of haar mentale toestand nog meer onder druk komt te staan.”

Het IPS heeft op het moment van publicatie geen reden gegeven voor de overdracht van Palestijnse minderjarigen en heeft niet gereageerd op Al Jazeera voor commentaar. Palestijnse groeperingen beschreven de verhuizing als “willekeurig”, en ondanks dat het de norm is voor Palestijnse volwassen gevangenen, is deze zaak waarbij tientallen kinderen betrokken zijn ongebruikelijk.

De overbrenging van Palestijnse gevangenen is een berucht proces waarbij ‘de bosta’ betrokken is – een voertuig met verduisterde ramen en strak verdeelde cellen met metalen stoelen, waaraan gevangenen worden vastgeketend. Gewoonlijk kunnen dergelijke ritten tot 12 uur of langer duren, zonder rustpauzes, eten of toiletpauzes.

De Ofer-gevangenis bevindt zich aan de rand van de bezette stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Damoun-faciliteit zich in de kuststad Haifa bevindt.

“Damoun is een van de ergste gevangenissen”, zei al-Tawil. “De cellen, volgens vrijgelaten gevangenen die er eerder tijd hadden doorgebracht, zijn vol schimmel en niet geschikt voor menselijke omstandigheden, en voorzien niet in de dagelijkse benodigdheden.” Damoun herbergt ook Israëlische gevangenen die worden vastgehouden op strafrechtelijke aanklachten, zoals moord, diefstal en drugssmokkel. Hoewel Israël Palestijnse veiligheidsgevangenen – degenen die door het Israëlische leger zijn gearresteerd – niet in dezelfde cellen huisvest als Israëlische criminelen, komt de dreiging voor Palestijnen via overdrachtsprocessen in gedeelde bostas.

“Dit nauwe contact brengt het leven van Palestijnse gevangenen – mannen, vrouwen en kinderen – in gevaar, aangezien Israëlische gevangenen gebaren maken van het doorsnijden van hun keel, bedreigingen en een constante stroom van verbaal geweld”, zei al-Tawil. “Een kind zal hier ongetwijfeld last van krijgen, waardoor zijn of haar mentale toestand nog meer onder druk komt te staan.”

Het IPS heeft op het moment van publicatie geen reden gegeven voor de overdracht van Palestijnse minderjarigen en heeft niet gereageerd op Al Jazeera voor commentaar. Palestijnse groeperingen beschreven de verhuizing als “willekeurig”, en ondanks dat het de norm is voor Palestijnse volwassen gevangenen, is deze zaak waarbij tientallen kinderen betrokken zijn ongebruikelijk.

Schendingen tegen Palestijnse kinderen

Volgens de gevangenenrechtenorganisatie Addameer zijn sinds het jaar 2000 meer dan 12.000 Palestijnse kinderen vastgehouden door het Israëlische leger en zitten ze in dezelfde detentiecentra als volwassen Palestijnse gevangenen. Humanitaire groeperingen zoals UNICEF documenteren al lang Israëlische schendingen van Palestijnse kinderen, die worden vervolgd door Israëlische militaire rechtbanken. Het is gebruikelijk dat Israëlische troepen de kinderen ondervragen zonder de aanwezigheid van hun ouders of voogden, en velen hebben gemeld dat ze gedwongen werden om bekentenissen in het Hebreeuws te ondertekenen – een taal die ze niet kennen.

Momenteel zitten er 200 minderjarigen in Israëlische gevangenissen, verspreid over Ofer, Damoun en Megiddo. Palestijnse volwassen gevangenen in Ofer zorgen gewoonlijk voor hen door hen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omstandigheden, lesplannen op te stellen, psychologische ondersteuning te bieden en hen te vertegenwoordigen in geschillen met de IPS. Loay Mansi, een voormalige Palestijnse gevangene en opzichter van kindgevangenen in Ofer, vertelde lokale Palestijnse persbureaus dat het naast lessen over de Palestijnse cultuur en geschiedenis zijn rol was om de minderjarigen onderwijs te geven dat hen levenslang na de gevangenis zou helpen, zoals Arabische en Engelse lessen.

Mansi, die 15 jaar in Israëlische gevangenissen doorbracht voordat hij eind vorig jaar werd vrijgelaten, riep ook kinderen en mensenrechtenorganisaties op om de Damoun-gevangenis te bezoeken “om uit de eerste hand het lijden van de Palestijnse minderjarigen en de omvang van de Israëlische schendingen tegen hen te zien”. .

Aljazeera: 13 januari 2020

Toelichting: Dit artikel komt uit mijn archief. Nu de nieuwe regering in Israel is aangesteld, vrees ik voor palestijnse kinderen het ergste. Mochten ze al worden vrijgelaten, dan zijn ze zwaar getraumatiseerd: CPTSS , vrij vertaald Complex Post Traumatic Stress Syndrome. En dat is de bedoeling. Het is een vorm van vertraagde genocide en een misdaad tegen de menselijkheid. In het ergste geval leidt de dit Trauma tot zelfmoord. Ik heb zelf CPTSS en mijn geschiedenis is niet te vergelijken met wat deze deze kinderen moeten doorstaan. Ik vrees het ergste.Smeltend ijs en Gletsjers

En dan ook nog.. Posted on Fri, August 05, 2022 18:04:12

Dreiging

Dit is de grootste dreiging. De gletsjers in de Andes, Alpen, Dolomieten, Himalaya, Kilimanjaro en de sneeuw in de Rocky Mountains smelten weg. Dat heeft als gevolg een dalend niveau van de meest essentiële rivieren en is een bedreiging voor de voedselvoorziening van miljoenen:

de Nijl, de Maas, de Rijn, de Po, de Ganges, de Indus, Yangtse,  de Mekong, the Yellow River, the Xiiang in China, Aconcagua van de Andes,de Magdalena rivier, de Missouri: deze laatste is afhankelijk van het smeltwater uit de Rocky Mountains. Deze ontwikkeling  leidt tot interne conflicten en mogelijk oorlog. En niet te vergeten: de Eufraat en de Tigris komend uit Turkey vormen een levensader voor Irak. Zowel China als Turkeye en Ethiopie gebruiken hun controle op de waterstromen in hun geopolitieke spel.

Slachtoffers: Pakistan, Kashmir, India, Cambodje, Bangladesh, Vietnam. China bouwt dammen op de top van de Himalaya in de Ganges en Mekong. Als je nog een beetje fantasie hebt weet wat er volgt.

De dam in Ethiopie is een constante bedreiging voor Egypte. De dam die China bouwt in bovenloop van de  Indus is een regelrechte bedreiging voor de landen grenzend aan de Himalaya.

Huiswerk:

En ook nog:Water

Als het ijs op groenland is gesmolten staat Nederland al heel lang onder water. Stijgend zeewater zie je aankomen.

Als het ijs en de gletsjers in het hooggebergte zijn gesmolten dan is het water nivo van de rivieren afkomstig van de bergen zo laag dat ze niet meer te bevaren zijn. En mischien te weinig water om te voldoen aan de vraag voor het bevloeien van water voor akkers, vee en mensen.

Landen die afhankelijk zijn van de besneeuwde hooggebergtes:

  In Azie: India,China,Bangladesh,Cambodja, Vietnam.

Europa: Nederland, Frankrijk, Itallie, Duitsland.

America: de belangrijste rivieren komen uit de Rocky Mountains. Zuid Amerika: het Andes gebergte.

Midden Oosten: Dode Zee, Eufraat  en de Tigris

Afrika: de Nijl, Tanzania meer.

Smeltend grondijs in Siberie zorgt voor instorten van gebouwen en woningen en onklaar maken van wegen. Er kunnen plotseling grote gaten ontstaan. Maw : op termijn wordt Siberië onbewoonbaar ook door de enorme vervuiling door de mijnbouw voor grondstoffen  voor onze elektronica behoefte.

Scheuren in het gesteente van bergenpieken wat door ijs  bij elkaar wordt gehouden zorgt voor lawines en landverschuiving. Voorbeeld: lawine in de Dolomieten: gesteente en ijs.

Kijk op de kaart waar deze rivieren liggen en schat in hoeveel mensen afhankelijk zijn van de rivier en de mate van vervuiling door mijnbouw, afval, afvoer van giftige stoffen van de textiel industrie en/of fracking!!!

De Indus


Progressieve InternationalNo. 31 | Who took away our food?

En dan ook nog.. Posted on Fri, August 05, 2022 17:32:26

Dear friend,

On Monday, the world’s eyes were on a ship leaving the port of Odesa — carrying 26,000 tons of Ukrainian corn, it was the first such shipment since Russia’s invasion of Ukraine in late February.

For months, every magazine and newspaper carried the same headline: A global food-crisis is looming. Record-high food prices had thrust millions into food insecurity and communities into poverty. Soon after Russian troops crossed into Ukraine, the price of wheat surged 70% and western leaders sought to tie the price increases to the war. Russia, in turn, blamed the US and European sanctions imposed against it, and Ukraine and Europe blamed the “blockade” of Ukrainian ports.

But the crisis of hunger predates the conflict. “Nearly one in three people in the world (2.37 billion) did not have access to adequate food in 2020” according to a 2021 report by the UN’s Food and Agriculture Organisation (FAO). But, production and supply, especially of commodities like wheat, had not changed much at all. Well before the grains left the port of Odesa, the soaring wheat prices from February this year had already fallen — in mid-July, they fell to pre-war levels.

We produce more than enough food to feed the world’s entire population. Yet, our people are hungry. The spike in food prices this year, and indeed the years before it, was never about interrupted supply, not exclusively anyway — but about speculation and profiteering in the markets — a fact that has been ignored in all major reports about the food crisis from the World Bank, FAO, and other international institutions.

New data by Lighthouse Reports, a European nonprofit, shows that speculation in commodities markets is the dominant driver of the spike in prices, with speculators responsible for 72% of all buying activity on the Paris wheat market in April.

They create hunger because they can. Each year, tens of millions of subsistence farmers are forced from their land by multinational agribusinesses. This process — in its scale, almost unparalleled in human history — destroys sustainable agricultural production and forces people into slums, where access to food is dependent on prices and incomes. Poverty, not underproduction, causes famine.

They profit from our hunger because they can. The rising food crisis created “62 new food billionaires” in just 24 months since the beginning of the pandemic. These corporate empires do not trade in food — they trade in starvation.

For decades, popular forces like La Via Campesina have been fighting to build a fairer global food system. It can be done: The Indian farmers’ strike of 2020-21, which successfully overturned three neoliberal agricultural laws, gives us confidence about the power of people to resist the global regime of hunger. But to win, popular forces will need to go further — winning state power and wielding it to reclaim food from the jaws of those who profit from our hunger.

In solidarity,

The Progressive International Secretariat

info@progressive.internationalHet Verraad

En dan ook nog.., NeoLiberalisme Posted on Tue, July 12, 2022 11:59:15

Hoe het Nederlandse volk wordt uitgeleverd. Hoe het Amerikaanse volk ten ondergaat.

De Belastingdienst heeft door de toeslagenaffaire honderden gezinnen de afgrond in geduwd door ze te beschuldigen van fraude en dat alleen om dat ze geen Nederlandse achternaam hebben. Omdat ouders de toeslagen waar ze recht op hadden, moesten terug betalen en dat niet konden, werden ze overvallen door deurwaarders, werd beslag gelegd op lonen en andere vormen van inkomsten. Ze verloren huis en haard, gezinnen werden uit elkaar gespeeld door de kinderen uit huis te halen en te plaatsen in kindertehuizen zonder uitzicht op herstel. Dit is al jaren aan de gang. Om te huilen.

De Belastingdienst ging te ver in het van dienst zijn van buitenlandse bedrijven zoals Uber waarbij ze mee gingen denken in het weinig of geen belasting betalen zoals we dat allemaal wel behoren te doen. Maffia praktijken van weledele heren op de Zuidas waar je bloeiende advocaten kantoren vindt die je helpen om helemaal geen belasting te betalen.

Onze neoliberale politici en ambtenaren van de ministeries zijn gaarne bereid om bedrijven binnen te halen en wij zij bereid om de hele noodzakelijke infrastructuur voor ze te betalen. Of ze ook belasting betalen is maar de vraag en de PVDA heeft het mogelijk gemaakt dat ze hun winsten kunnen doorsluizen naar landen als Panama, Zwitserland en/of Monaco.

Dat Datacenters werkgelegenheid bevorderen is een leugen. Die kennis is beperkt leverbaar en de eigenaren nemen hun eigen expertise mee. Landschapsvervuiling door deze zwarte dozen ligt voor de hand. Daarnaast vreten ze electriciteit en lozen hun koelwater in de sloten rondom.

De PVDA pleegt verraad door in te stemmen met het Ceta-vrijhandelsverdrag met Canada in de eerste kamer. Canada is een van de meest vervuilende landen op het Amerikaanse continent: mijnbouw, kolencentrales, lekkende pijpleidingen, olieboringen in gebieden van de inheemse bevolking die daar tegen protesteren. Olieboringen gaan gepaard met verspilling, vervuiling, uitstoot stikstof. Als Nederland zoals in het geval van Shell niet meer van de diensten gebruik maakt of anderszins in strijd handelt met de belangen van Canadeze bedrijven dan krijgen we een miljoenen aanslag wegens gederfde winst. Dat is Ceta.

Mevrouw Kaag van D66 was /is een groot voorstander van het tekenen van het Mercosur-“vrij”handelsverdrag. Al een tijd niets meer over gehoord, maar als ze tekenen betekent dat het einde van de Amazone in Latijns Amerika omdat de boeren, veehouders en goudzoekers hierin het groene licht zien om elke boom te kappen die in de weg staat.

In Suriname met Brunswijk in de regering en Bouterse op de achterbank ( het eerste wat na de verkiezingen Bouterse deed was een zogenaamd overdrachtsgesprek met de nieuwe president waarbij hij zijn voorwaarden dicteerde om deze regering met Brunswijk te installeren. Brunswijk heeft grof vervuilende goudmijnen in het Amazone gebied en Bouterse heeft belangen in de olie-industrie: Nu er olie is gevonden voor de kust van Suriname en Frans Guyana betekent dat het einde van de rijke visgronden voor de kust in een extreem weer gebied. Oliemaatschappijen verdringen elkaar om de concessies. Sommige mensen worden rijk. De bevolking niet. Totale vervuiling ligt op de loer. De olie is bereikbaar op grote diepte en de toegang daartoe is kwetsbaar. Datzelfde geldt voor de pijpleidingen naar het vaste land en de tijdelijk opslag is kwetsbaar. Er moet een infrastructuur worden gebouwd voor de overslag en vervoer van de olie. Daar moet Suriname voor zorgen al of niet met gigantische leningen door buitenlandse investeerders. De olie wordt niet in Suriname geraffineerd maar wordt als half product geëxporteerd, net als de Bauxiet.

Scotus in Amerika, het rechts-relifascistoide groepje rechters hebben besloten dat Abortus strafbaar is, zelfs als je per ongeluk op je computer via Zoom tegen je vriendin verteld dat je Abortus overweegt. De verwachting is dat Homo’s en Lesbiennes ook strafbaar zijn en zich moeten onderwerpen aan “Rebirthing” cursussen.

Datzelfde Scotus wil de EPA ontmantelen. De EPA stelt normaal gesproken regels op met betrekking tot het milieu: vervuiling, het uitstrooien van kankerverwekkende chemicaliën, insecticiden, pesticiden, loodhoudend drinkwater en het verspreiden van kankerverwekkend Salty Bride (zelfs vlakbij dorpen en kinderspeelplaatsen). Toezicht op de opslag van kernafval langs de rivier de Huftington wat noodzakelijk is omdat de bunkers in verval zijn. Deze regels en voorschriften, het recht om boetes op leggen hindert het bedrijfsleven en moet stoppen. Trump was er mee begonnen door een IDIOOT aan te stellen die wetenschappers ontsloeg. Nu maakt Scotus een eind aan de Epa en daarmee is de bevolking overgeleverd aan de ongebreidelde geldlust van maatschappijen en individuen: beleggers en investeerders. Ten koste van hun gezondheid. Allemaal omdat God wikt en beschikt.

Airbnb koopt zoveel mogelijk huizen op om die te verhuren. Ze kunnen vragen wat ze willen. Een huis kopen is onbetaalbaar, medische zorg is onbetaalbaar, buurtscholen hebben gebrek aan leraren en die er zijn betalen zelf het onderwijsmateriaal.

De rijke kopen zoveel mogelijk hectares op om grip te krijgen op de voedselketen.

De religie van Corporatocrazy het huidige omkoopbare regeringssysteem in Amerika is de vrije markt van onbegrensd verdienen, vervuilen en belastingvrij. Wat echt geld kost is het kopen van Congresleden.

Last week Scotus ruled that the federal governments Environmental Protection Agency (EPA)does not have the right to limmit pollution without an Act of Congress. (Quote Jared A.Brock Medium.com :”Title The Supreme Court just sentenced theEnvironment to Death”

Bron: Medium.com

Ik heb in mijn blog al eerder aandacht besteed aan de afbraak van de Epa onder Trump en de gevaren van de totale vervuiling: bv loodvergiftiging, stralingsgevaar van grondwater uit de Fracking spots. Over Salty Brine: radium houdende grond verspreid over akkers en gebruikt op speelplaatsen voor kinderen.

Wordt vervolgd.Wereldoorlog nummer drie en de opwarming van de aarde.

En dan ook nog.., Wereld Posted on Sun, June 26, 2022 16:19:39

Einde van de Democratie en de opmars naar Fascisme.

Laatste nieuws: het relifascisme in Amerika heeft via het Hooggerechtshof toegeslagen door het verbod op Abortus, Tegen de wil van een meerderheid van het Amerikaanse volk. In de rode staten is het wettelijk verbod onmiddellijk ingevoerd en iedere vrouw die ervan wordt verdacht zelfs maar te denken over Abortus kan worden aangegeven, vervolgd en gevangenisstraf krijgen. Dat geld ook voor huisgenoten, vrienden, enz. Met behulp van spysoftware van Tiel en Pegasus, Microsoft schoolcomputers, en stemgedrag, kunnen vrouwen worden aangeklaagd en vervolgd. Een terugval in de Dark Ages.

En verder:

Ik heb al eerder geschreven over zorgwekkende ontwikkelingen die vooral voortkomen uit twee bewegingen: de gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm en de strijd om waardevolle grondstoffen om ons “welvaartsniveau” voor de rijken te behouden, onze machtsorde, onze digitale voorsprong, kenniseconomie en invloed. De kansenongelijkheid heeft voor ons grimmig gevolgen: woningnood, werkloosheid, laag inkomen of uitkering, hongersnood, voedselbanken, slecht onderwijs, te weinig leraren, te weinig handen aan het bed, torenhoge opzettelijk georkestreerde inflatie en een onzekere toekomst vanwege de opwarming van de aarde.

Het wordt niet minder. Er wordt zelfs niets aan gedaan, sterker nog: de kolencentrales in Nederland zijn weer opgestart, de stikstofproblematiek blijft voortduren en frustreert de woningbouw de snelwegverbreding. De pfas-problematiek wordt niet aangepakt, er is geen antwoord op de steeds langer durende droogteperiodes en temperatuurstijging. Het het vliegtuig verkeer blijf zorgwekkend intensief. KLM mag omkomen in de kerosine dampen en Tata Steel mag de omgeving blijven verzieken, Belgisch gif mag worden gestort in recreatie plassen langs de rivier de Maas.

Immigratiestroom neemt toe juist vanwege de uitblijvende maatregelen in ander landen: hitte, overstromingen, lage waterstanden, droge rivierbeddingen, vee sterfte, kindersterfte door hongersnood, gewapende bendes, virusdreiging, genocide in landen als India, Israël (Gaza) Bangladesh, Myanmar, China, Koerdistan.

Als de derde wereldoorlog uitbreekt is dat vooral bedoeld om bezittingen en financiële belangen in het westen veilig te stellen: denk aan de zeldzame metalen om de macht te behouden: informatie, first strike potentie, strijd om de hegemonie in het heelal om maar wat te noemen.

Het gaat dus niet om het volk. Het volk mag sterven: in Jemen, in Afrika, in Azie maar ook in Brazilie. Mensen in het Amazone gebied worden vermoord met dank aan en steun van de fascist Bolsonaro. In Afika sterven de kinderen van de honger tegelijk met hun vee vanwege de droogte. Sekte legers kunnen hun gang gaan en de ene dictator kan worden vervangen door de volgende dictator als het zijn/haar tijd is.

De militaire leiding in westerse landen hebben de wind mee net als de wapenindustrie en de geheime diensten. Ze kunnen al het geld krijgen nodig om de vrijheid van de rijken te garanderen. Nieuwe wapens, vliegtuigen, spy-satalieten, gifgas en uranium verrijkte kogels waardoor kinderen die er mee spelen kanker kunnen krijgen zoals in Irak en Syrie.

Voor ons.

En in Europa zeggen dat ze het voor ons doen. Voor onze vrijheid, voor onze democratie, voor onze cultuur en vrijheid van spreken, voor de vrijheid van onze seksuele identiteit, voor de vrijheid van vergaderen en organiseren, voor het recht op Abortus. Kortom onze Democratie. Een rookgordijn om zelf zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de toekomst en veiligheid van zichzelf en hun kinderen.

Tenzij religieuze scherpslijpers invloed hebben kunnen kopen in politieke stromingen en hun God het voor het zeggen krijgt dan is de onderdrukking compleet. Dan wordt je vervolgd voor abortus of vervolgd voor het helpen van vrouwen die en abortus willen.

Ook journalisten lopen gevaar zoals de moord op de Aljazeera journaliste door een israelische kogel (bewezen).

Er zijn steeds minder landen met een democratie: zelfs in Europa: Polen, Hongarije, Nederland, Italie, Servië. Rechts en ultra rechts rukt op door het in stand houden van kassenongelijkheid, door vast te houden het marktdenken en iedereen kan rijk worden als je maar wil. Particuliere onderwijsinstellingen zijn de laatste jaren uit de grond gestampt. De rest zoekt het maar uit. De regeringen van de VVD cs staan niet of nauwelijks loonsverhogingen toe te staan waarmee de meeste mensen prijsverhogingen door de almaar oplopende inflatie kunnen betalen. Ook de middenklasse wordt geleidelijk weggevaagd.

Het jaar 2030 is een markeringspunt of no return. Maar dat zien we dan al ver voor ons aankomen door droogte (hongersnood), miljoenen migratie naar de velden van overvloed (bijbels beeld), plaatselijk oorlogen en reli-legertjes, overstromingen en landverschuivingen. Enz. Een moedeloze opsomming.

We zijn hiervoor al sinds de vorige eeuw gewaarschuwd, maar belangengroepen, corporaties, beleggersbelangen, versplintering van de tweede kamer door tal van kleine partijen, het plotselinge gebrek aan personeel in alle hoeken van het kleine en grote bedrijfsleven inclusief de zorginstellingen.

Grootste idiotie: duizenden kinderen uit huisplaatsen en niet de middelen en voldoende gekwalificeerd personeel om ze op te vangen, te begeleiden, en professionele hulp te bieden. Geen uitzicht op terug naar Huis,

De grootste idiotie: kinder-concentratiekampen in Israel : geisoleerd, getraumatiseerd, vernederd, gepijnigd, mishandeld zonder vorm van proces, zonder contact met advocaten, verwaarloosd en zonder uitzicht op het einde van deze marteling. Schande. Dan is Israel in mijn ogen geen beschaafd land. Ze zouden beter moeten weten.

Vandaag 26 juni 2022.

SONY DSC


In Memoriam Manou

En dan ook nog.. Posted on Thu, June 09, 2022 11:38:48

Het Afscheid op 8 juni 2022

Ik herinner mij Manou toen ze klein was, ik haar in mijn armen hield en zij ontroostbaar moest huilen. Een diep verborgen verdriet waar geen woorden voor waren. Waar we niet bij konden.

Ik herinner me de mevrouw die even stilstond bij bij ons en zei: ze lijkt sprekend op u. Ik zei tegen Manou: niet verder vertellen. Ik haalde haar op bij school voor de woensdagmiddagacademie bij Oma.

In de auto zat ze achterin en vertelde dat toen de klas in de rij naar buiten liep, de kinderen elkaar een hand moesten geven. Niemand gaf me een hand, zei ze. Ik liep alleen. Achteraan.Voor kinderfeestjes wordt ik nooit uitgenodigd. Ze zeggen dat ik vreemd ben.Voor mij niet, zei ik. Ik keek in de spiegel die ze me voorhield.

Maar gelukkig was er Oma. Na een paar letterlijnen en het lezen van de bijbehorende brief fluisterde ze Oma in het oor: ik kan wel lezen.Ik moet steeds denken aan onze opdracht in dit leven: worden wie je bent. Dat is een script dat we hebben gekregen bij onze geboorte. Zeg maar: gekregen van onze Schepper, zo je wilt. We noemen het ook Intuïtie. Je bent dat wat je raakt, blij maakt, inspireert, waar en wanneer je van iemand houdt. Dan blijf je dicht bij jezelf.

Ik vergelijk het met een spoor emplacement: met het gebruik van wissels kom je met jouw trein op het juiste perron.Bij veel mensen worden de wissels goed onderhouden en komen ze aan. Ze vinden dat vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.

Bij Manou werkte alle wissels, maar sommigen spontaan niet. En dan kwam ze op het verkeerde perron. Rechtsomkeer opnieuw proberen. En soms heb je daar hulp bij nodig.Iedereen maakt dat mee in het leven Soms is een wissel gewoon vastgeroest. Niet geolied. Zeg het maar. En dan mis je je perron.

Met iedereen om haar heen ervoer ze dat er mensen waren die van haar hielden, haar de ruimte gaven voor dat moe makende verdriet, haar accepteerden. Maar veel tijd is haar niet gegund. We zeggen dat ze nu bij Oma is. Dat is meer dan een geruststellende gedachte: Mischien helpt ze te sturen bij een vastlopende of stroeve wissel bij ons. Eerst maar tot rust komen.

Ik hoor haar in ieder geval zeggen: het komt goed.

Lieve Manou: we blijven altijd van je houden.

Manou


Next »