De visie van mensen met een eeuwenlange doorleefde spiritualiteit ten opzichte van de aarde,mens en natuur heeft mij altijd geboeid door een innerlijk weten. Ik wil graag dit korte verhaal delen om over na te denken, en om te ervaren, vooral in deze tijd van verandering en verwarring.