Content: To become who you are!

Na een valse start met seksueel misbruik, kindertehuizen en een zelf gekozen plaatsing op een seminarie, was het zaak om mijzelf terug te vinden. Met meer vallen dan opstaan: ik wilde anderen plezieren en vergat mezelf of hield het verhaal diep verborgen uit angst te worden afgewezen, te worden veroordeeld. Daar wordt je uiteindelijk ziek van. Leven in een tegenstelling is dodelijk. Uiteindelijk wilde ik terug naar het kind dat ik was, vrolijk, nieuwsgierig, ondernemend. Alle ballast van de kerk, de kathechismus, de zondeval, het drama van de vrouw en de slang, de wetten en voorschriften: ik wilde luisteren naar mijn intuïtie en nam beslissingen waar ik nooit meer spijt van had. Intuitief leven: sterven en opnieuw geboren worden leerde ik van mensen die ik bewonderde en ik herkende het belang. Ik herkende het belang van verdriet, woede, rouw. De lessen die ik leerde en met anderen kon delen. Ik schilderde de beelden van mijn jeugd in alle rauwheid wat niet iedereen mooi vond. Jammer dan. Het zijn mijn beelden.

Ik lees het Thomas Evangelie toegelicht door Bram Moerland en vind de teksten die op mijn ziel geschreven staan, teksten die terug te vinden zijn bij Native Americans, in Afrika, zoals bij de Massai.

Vroeger begreep ik Hesse niet en Nietsche al helemaal niet. Ik was geen studiekop. Stopte na een jaar op de KTHU en na een inschrijving op de Universiteit van Amsterdam liep ik meteen via de achterdeur weer naar buiten. Spaans benauwd.

Nu wel, je moet kennelijk diep door ellende zijn gegaan om uiteindelijk bij jezelf terug te komen en ik weet het nog goed, toen ik 8,9 was, had ik het kinderlijke idee dat mijn lijden ergens toe moest dienen, al wist ik niet waarvoor. Andere mensen helpen, dacht ik, zoiets.

Er wordt soms iets gezegd wat lijnrecht je binnenste raakt en wat je nooit meer vergeet. Elke keer als zich zo’n moment voordoet is het een aanvulling of verdieping en telkens weer luisteren naar je intuitie brengt je dichter bij jezelf, ben je beter beschermd. Het gaat je steeds beter af en mijn ervaring is dat de zwarte bladzijden van de eerste 20, 30 jaar geleidelijk aan een plek krijgen waar ik steeds beter mee kan omgaan.

Tablet-tekening”Visioen” pvvelzen 2018. Een droom die vroeger vaak terugkwam en die ik wilde vasthouden.

Er is niets ergers dan een verhaal dat niet verteld wordt. Quote:Maya Angelou

De volgende citaten zijn van Herman Hesse, Het Thomas Evangelie, en van Nietsche.

Hesse: When destiny comes to a man from outside, it lays him low, just as an arrow lays a deer low. When destiny comes to a man from within, from his innermost being, it makes him strong, it makes him into a god… A man who has recognized his destiny never tries to change it. The endeavor to change destiny is a childish pursuit that makes men quarrel and kill one another… All sorrow, poison, and death are alien, imposed destiny. But every true act, everything that is good and joyful and fruitful on earth, is lived destiny, destiny that has become self.

Hesse: In each one of you there is a hidden being, still in the deep sleep of childhood. Bring it to life! In each one of you there is a call, a will, an impulse of nature, an impulse toward the future, the new, the higher. Let it mature, let it resound, nurture it! Your future is not this or that; it is not money or power, it is not wisdom or success at your trade — your future, your hard dangerous path is this: to mature and to find God in yourselves.

Thomas: Jezus zei:
Zalig de mens die heeft geleden
en het leven gevonden.


Als jullie profeten zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan.
Wanneer zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen vissen je voorgaan.
Maar, het koninkrijk is in je hart
én in je oog.
Als je jezelf kent,
dan zul je ook gekend worden,
en je zult beseffen
dat ook jij een kind bent van de levende vader.
Maar ken je jezelf niet,
dan verkeer je in armoede.
Dan ben je zelf de armoede.

Nietzsche, translated here by Daniel Pellerin, writes:

Any human being who does not wish to be part of the masses need only stop making things easy for himself. Let him follow his conscience, which calls out to him: “Be yourself! All that you are now doing, thinking, desiring, all that is not you.”

Every young soul hears this call by day and by night and shudders with excitement at the premonition of that degree of happiness which eternities have prepared for those who will give thought to their true liberation. There is no way to help any soul attain this happiness, however, so long as it remains shackled with the chains of opinion and fear. And how hopeless and meaningless life can become without such a liberation! There is no drearier, sorrier creature in nature than the man who has evaded his own genius and who squints now towards the right, now towards the left, now backwards, now in any direction whatever.

Bronnen:

1.https://www.thomasevangelie.info/start/

2.Hermann Hesse on Solitude, the Value of Hardship, the Courage to Be Yourself, and How to Find Your Destiny: Maria P0pova

3.Nietzsche on How to Find Yourself and the True Value of Education : Maria Popova.