Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Alles is ijdel.

En dan ook nog.., Klimaat, toekomst, Wereld Posted on Sat, January 22, 2022 11:54:15

Dagelijkse verwondering over de dingen die voorbijgaan.

Even een droge opsomming zonder in te gaan op het hoe en waarom. Om te beginnen:

1.Voor mijn 8e drie keer verhuisd. In die periode herinner ik mij foto’s van Nagasaki, de watersnood in Zeeland, de inval van Rusland in Hongarije. Geboren 1e huis: Ferdinand Bolstraat,. Kleuterschool 2e winkel: Ceintuurbaan. Lagere School winkel annex woonhuis: Sarphatipark. Hier is het onveilig: dagelijks achtervolgd door klasgenoten, misbruikt door vader. De winkel werd gesloten. Niets meer gezien van kleding, speelgoed.

2. Plotseling vertrek naar een kindertehuis nummer 1. Kleding en schoenen inleveren. Grijs gewassen kleding aangetrokken en klompschoenen op een donkere zolder. Voor de duur van drie weken. Nu gesloten.

3. Plotseling vertrek naar kindertehuis nummer 2. Voor drie jaar. Nu gesloten

4. Onze winkel en onze woning: gesloten en leeggehaald, niets meer teruggezien.

5. Vrijwillig vertrek naar een seminarie voor zes jaar. Nu gesloten.

6. Vrijwillig vertrek naar Utrecht: 1 jaar Huis ter Heide : Parkhotel Rodichem. Nu gesloten.

7. Verhuizing: een jaar naar Groot Seminarie Rijsenburg. Nu afgebroken.

8. Na een jaar vertrek naar Amsterdam: kamer gehuurd. Werk gezocht voor halve dagen. Half jaar.

9. Drie jaar in een kraakpand met een groep. Nog steeds werk voor halve dagen. Gedwongen vertrek door Gemeente. Pand gesloten en/of afgebroken.

10.Een huurhuis zonder woonvergunning.

11. Een woning in Zuid Oost : getrouwd.

12. Een woning Amsterdam zuid: gescheiden en een nieuwe liefde.

13. Eigen woning in Amsterdam zuid oost. : 16 jaar gewoond. Het gebouw is afgebroken.

14. Woonboot gekocht: meest stabiele periode tot op heden….

15. Mijn vrouw is overleden, haar huis is leeggehaald en overgedragen aan de woningbouw.

16. en laatste: in mijn intuïtieve beelden kom ik door verdrinking om het leven. Dan weet je hoe het afloopt.

Hier ben ik op voorgesorteerd door te kiezen voor een woonboot. Kan geen toeval zijn.

Mijn ouders zijn in mijn afwezigheid gestorven: de uitnodiging om mijn vader te bezoeken is opzettelijk niet op tijd aangekomen. Mijn moeder emigreerde naar New Zealand omdat ze ervan uitging dat mijn zus voor haar zou zorgen. Dat is ook gebeurd.

Het onderwerp Klimaatverandering kwam al in de jaren 70 aan de orde door een van onze groepsleden op de Sociale Academie. Hij is bij de eenjarige en eenmalige opleiding tot kosmospolitiek veldwerker afgestudeerd op dit thema en wist onze belangstelling te trekken. Shell film. Academie is gesloten.

Finale

Het is voor mij volstrekt helder dat gegeven mijn intuitieve vermogen de aarde zal opwarmen tot 2 cq 3 graden. Dus komt door de zeespiegelstijging en stormen mijn voorspelling wel uit. Het zal zo moeten zijn. Dat ik terecht pessimistisch ben heeft te maken met de komende chaos, verwoestende natuurverschijnselen, hebberigheid van de rijken die nog rijker willen worden en hun privileges veilig stellen door democratieën te beëindigen en autoritaire, cq fascistoïde regeringen in te stellen. Hun corporate power uitbreiden en de wereld meedogenloos vervuilen en uit te buiten. Ik heb hier al eerder over geschreven en mijn twijfels uitgesproken. Het gebrek aan grondstoffen om de huidige levensstandaard kost wat kost te handhaven zal leiden tot oorlog, opstanden, gewelddadige massa demonstraties, misdaad kartels. Zijn er al.

Sneeuw,ijs,hitte,vloedgolven,voedselgebrek…

Het zij zo. Tenzij……Het lijkt erop dat de Epa weer doet wat het moet doen!

En dan ook nog.. Posted on Tue, November 09, 2021 06:58:33

Dear peter,

Great news! The Environmental Protection Agency has proposed rules to cut methane and other harmful air pollutants from new and existing oil and gas operations. This important step forward will help protect the health of our children from the impacts of air pollution and climate change. Now it’s up to us to make sure these rules are as strong as possible.

In the U.S., 2.9 million children go to school a half mile from active oil and gas wells, putting their health at risk. This includes my own children. My two boys attend school only a half mile from fracked methane gas wells in southwestern Pennsylvania.

Oil and gas wells emit climate warming methane and other harmful pollution that can trigger asthma attacks and cause respiratory problems. I’m deeply concerned about what my children are breathing into their lungs every day I send them to school.

That’s why I am thankful that the EPA has proposed rules to address the health and climate impacts by limiting methane and other harmful pollutants from new and existing oil and gas operations.

But, peter, this is only the first step—a significant one, but far from the end… There are other very significant sources of methane emissions from oil and gas operations that are NOT covered by this new rule—things like what the industry calls “marginal wells,” for instance, that are far from marginal in their huge contribution to climate pollution. We need EPA to regulate those, too.

Children across the country—including my own—need strong and comprehensive EPA methane rules that cover all sources of oil and gas operations including smaller, leak-prone wells. Cutting methane pollution is one of the strongest levers we have to slow climate change, and it also improves air quality to protect our children’s health.

In the US, more than 9 million people live within a half mile of oil and gas operations. The frontline communities located closest to oil and gas operations are impacted the most — but this is a problem that affects all of us, because pollution can travel long distances across state borders

For our children,

Patrice Tomcik
National Field Manager, Moms Clean Air Force
Uit Huis Geplaatst

En dan ook nog.., Sexueel Misbruik Posted on Thu, October 21, 2021 22:56:24

De dehumanisering van een generatie

De vorming van je persoonlijkheid wordt beïnvloed door het script wat je bij geboorte meekrijgt: het verbindt je met verleden en toekomst en je intuïtie is het hulpmiddel om het spoor van het script te volgen. Als je ouders hier tenminste oog voor hebben. Het ergste is als ze je proberen te vormen naar hun beeld en gelijkenis, hun religie opdringen, verwachtingen koesteren die je niet kunt waarmaken en die vroeg of laat leiden tot een midlifecrisis. Tenzij je intuïtief aanvoelt dat het klopt. Bij mij was dat niet het geval. Erger: een misvormend ingrijpen door de kinderbescherming zonder professionele begeleiding,

De vrouw van de kinderbescherming heeft de hele reis niks gezegd

Kinderen worden uit huis geplaatst omdat naar het oordeel van de kinderrechter en/of Jeugdbescherming de huiselijke omstandigheden een bedreiging vormen voor het welzijn zowel psychisch en/of fysiek voor het kind. Er is niet altijd sprake van een vooraankondiging, veelal is er sprake van een directe uit huis plaatsing op basis van een gerechtelijk bevel. Informatie over de noodzaak va ingrijpen komt van een leraar op school, een van de ouders, de buren, de huisarts. Over het waarom en de gevolgen wordt niet gediscussieerd. De kinderen worden opgehaald en gaan naar een Kindertehuis. Pas veel later komt een onderbouwing van de beslissing waartegen de ouders niet zoveel in te brengen hebben. Je bent je kinderen kwijt.

Het spoor bijster, verkeerde afslag!

Daar kan ik zelf het een en ander over kwijt. De huisarts stelde vast dat ik sexueel werd misbruikt en gaf dat door aan de Jeugdbescherming. Er werd thuis verder niet over gesproken. Mijn vader moest van de kinderrechter het huis verlaten en die nam zijn middenstandsdiploma mee. Het diploma dat mijn moeder niet had. Dat betekende het einde van de winkel. Ik kwam op een zaterdag terug van Scouting en werd opgewacht door een Mevrouw. Ik kan me niet herinneren dat ze iets zei. Er stond geen tas met kleren klaar, geen etui met een verse tandenborstel en tandpasta. Er was geen afscheid. Ze nam me gewoon mee. Naar een kindertehuis.

Levenslange straf en geen reddingsvest. Dat staat vast.

En hier begint de vervreemding. Het niet begrijpen. Het gebrek aan uitleg, zoals ik mijn vader niet begreep die mompelde dat hij me nodig had en mij tot bloedens toe omhelsde. Mijn moeder niet, omdat ze niet ingreep, niets zei, verdoofd.

Kindertehuis Lauriergracht

In een vreemd donker huis met steile trappen, een zolder vol oude kinderkleren, een jongens slaapzaal. Hier leerde ik geluidloos huilen, liep verloren rond, voelde de dreiging van schreeuwende en klierende kinderen, het geschreeuw van de zuster.

Er was geen grond om op te staan, geen hand op mijn schouder, geen welkomstwoord. Mond houden, bord leeg, wegwezen. Wist ze wel mijn naam? Het voelde als oud vuil en teveel. Iemand sloeg met een blok hout een gat in mijn hoofd. Waartoe zijn wij op aarde?, vroeg de priester op school. Om hier en hiernamaals gelukkig te zijn, dreunden wij in koor. Hij doelde op het hiernamaals. Niet hier.

Ik voelde geen binnen en geen buiten. Buiten was geschreeuw, binnen was het leeg: ik voelde niks. De tranen kwamen nachts, zonder geluid, zonder ademtocht. Was het allemaal mijn schuld? Waarom had ik niks gezegd over mijn vader, niet gewaarschuwd. Had mijn moeder niet mijn ondergoed gezien, vuil en met bloedsporen? Te druk met werk en drank. Ze heeft nooit iets gezegd. Ze had gehuild maar nam geen afscheid. Ze had me niet in haar armen genomen, niet getroost, niet gezegd het komt wel goed. Was ik mijn moeder kwijt? Mijn levenslang voelde ik haar afwezigheid, haar verwijt. Ik was het lievelingskind van mijn vader,

Mijn moeder heeft ons met een leugen meegenomen naar huis en ons daar verstopt. Pas op voor de man aan de overkant. Bukken als je naar bed gaat. Het hielp niet. Na drie weken kwam een politiemacht van acht in het zwart geklede agenten en kregen na veel geschreeuw en een worsteling met mijn moeder de sleutel van het achterhuis. Daarna verdwenen we in een zwarte Chevrolet van de politie naar een ander kindertehuis. Verder weg.

Kindertehuis Sint Maarten

Ik was negen toen ik vertrok. Toen ik bijna dertien werd, vroeg de kinderrechter wat ik wilde. Ik kon niet naar huis. Er was geen huis. Ik wou niet naar een pleegoudergezin. Te dicht op mijn huid. Ik wilde priester worden en ging dus naar een seminarie. Daar zou het vol zijn en ik ongezien.

nachtmerries

Ik scheurde het vel van mijn handen en gebruikte wondzalf, ik had last van psychoses en het lukt me in een heftige kramp stil te zitten. Ik sloeg mijn hoofd heen en weer om in trance te raken en geen verdriet te voelen. Ik ben er zes jaar geweest en eindigde toch met een diploma. Priester worden ging niet door. De gelofte van gehoorzaamheid en kuisheid was het breekpunt.

Ik had het verbod gekregen om niet over thuis en de gebeurtenissen te praten. Dat gaat tenslotte niemand aan, zeiden ze. Het werd mijn gewoonte om vragen te stellen en zelf geen antwoorden te geven. Ik kwam niet in beeld en kon ik ook niet zeggen op officiële papieren wat mijn vader deed, waar hij woonde, getrouwd was en/of nog leefde. Ik wist niets.

Ik werd benaderd door mannen die iets zagen, wat ik niet zag. Iets wat mijn vader meende te zien en ik niet wist. Ik was niet in staat tot enige vorm van intimiteit. Dat was een bron van conflicten. Wat bij mijn vrouw zo mooi begon, bleek uiteindelijk steeds een bedreiging. Het liep vast op het kind in mij. Het kind dat schreeuwde en tierde en tenslotte brak, een vicieuze cirkel. Ze zei: je praat als een kind. Het kwam goed. Ik zocht hulp en het werkte. Het werd een verhaal.

Maya Angelou heeft gelijk: there is no greater agony than an Untold story. De stilte is onverdraaglijk en ziek makend.

In Nederland zijn honderden kinderen gedwongen uit huis geplaatst omdat hun ouders zogenaamd fraude zouden hebben gepleegd. Ze ontdekten bij de belastingdienst dat ze geen Nederlandse achternaam hebben en dan zouden ze opzettelijk de misdadig gedrag vertonen. Het overviel de ouders. Ze eisten het geld terug voor de kinderopvang. Dat hadden die ouders niet. Het geld was legitiem uitgegeven aan de kinderopvang, Ze hadden het geld dus niet en de deurwaarders begonnen te dreigen met boetes en de schulden stegen tot grote hoogtes. Ze moesten hun bezittingen verkopen, hun huis, auto, alles en nog gingen de vorderingen omhoog. De kinderen werden op school opgewacht en meegenomen door wildvreemde mensen die niets hoefde uit te leggen. Ze hadden alleen een opdracht. De kinderen uit 1 gezin werden op verschillende plaatsen ondergebracht. Zonder afscheid, zonder verhaal, door wildvreemde mensen.

Dit herken ik.

Nog afgezien van misbruik bij pleegouders, als een kind te lange tijd van huis is, vervreemd het kind van de ouders. Je weet niet meer of het misschien toch niet de schuld van je moeder is is en waarom hebben ze je niet opgehaald, waarom wisten ze niet waar je was, kun je wel geloven wat je ouders je zeggen en als je zegt dat je naar huis wil, waarom kan dat niet en waarom zijn ze gescheiden en wanneer komt er een einde aan deze nachtmerrie? Het dendert alsmaar door je hoofd: woede en verdriet wisselen af.

Tot op de dag van vandaag kan de belastingdienst het probleem niet oplossen. De ouders hebben geen compensatie gekregen. Hele gezinnen liggen uit elkaar. De Nederlandse Overheid laat een donkere racistische kant zien en heeft nog steeds de kwestie niet opgelost, de ouders niet gecompenseerd; al twaalf jaar niet!

Gevolgen

De kinderen zijn getraumatiseerd voor het leven. Net als de ouders die het geloof in de overheid kwijt zijn. Ik weet welke route ze gaan lopen.

 • of ze er zelf schuld aan hebben
 • angst en depersonalisatie verschijnselen
 • angst voor intimiteit
 • achterom kijken of niet iemand je komt halen
 • geen vertrouwen in instanties
 • vervreemden van je ouders, gescheiden ouders
 • te oud om nog terug te gaan naar het verloren ouderlijk huis, het kinderparadijs
 • elke avond de sloten van het huis, je cel, je kamer, controleren
 • drankzucht/ drugs/ wegdrukken van gevoelens
 • je bent het oorspronkelijke script kwijt waarbij je niet werd aangemoedigd door je ouders, de priester, jehova getuige.
 • automutilatie
 • depressies, met 40 jaar arbeidsongeschikt.

Ps: Ik kan het niet helpen maar denk denk ook vaak aan de kinderconcentratiekampen in Amerika en Israël, twee beschaafde landen net als Nederland. Als ik denk aan de gevolgen van dit opzettelijk geforceerd trauma voor deze kinderen, huiver ik. Als ze hun boosheid uiten, met stenen gooien, wraak willen nemen voor de pijn en het verdriet, worden ze vermoord. In Kasmir richten soldaten hun pellets op de ogen van kinderen, in China worden kinderen van Uygur ouders gescheiden en heropgevoed. Kinderhanden in de goudmijnen van Ghana, Afrika. Een pervers systeem.

minderjarigen in israelische gevangenissen zonder van proces


In Memoriam

En dan ook nog.. Posted on Sun, October 17, 2021 09:38:14

Een paar weken geleden stierf mijn vrouw, partner, mijn grote liefde, in mijn armen. Aan een hartaanval. Na veertig jaar: een abrupt einde.

Toen ik haar leerde kennen, werkte ik indertijd bij de Anne Frank Stichting, sectie onderwijs. Ik bezocht scholen waar werkende jongeren een vak leerden. Ik wilde als gastspreker met de jongeren praten over arbeidsvoorwaarden en rechten die waren vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Ik wilde praten over het jeugdloon. Ik begon in de bakkersklassen en bij verkoopmedewerkers in de detailhandel. De achterliggende gedachte was dat een arbeidersklasse met een goed inkomen, huisvesting, goede arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen zoals pensioen, ziektekostenverzekering, een degelijke bescherming bood tegen autoritaire regimes en fascisme. Te beginnen bij de jeugd.

Ik zou in haar lessen komen, mijn verhaal vertellen en discussiëren met de klas. Zij was opgegroeid onder de rook van Hoogovens, tegenwoordig Tata Steel. Net als veel andere kinderen die opgroeien onder de verstikkende stofregen van een staalbedrijf. Ze had astma, was als kind twee jaar in Davos geweest om te overleven op die grote ijle hoogte in Zwitserland. Haar vader werkte bij Hoogovens, was actief lid van de vakbond, zat in de bedrijfscommissie en had de grote staking mee helpen voorbereiden. Hij was woordvoerder in de ondernemingsraad. Haar moeder werkte bij Verkade, de koekjesfabriek, was lid van de ondernemingsraad en wandelde door het bedrijf om te luisteren naar de vrouwen aan de lopende band.

Ze was actief in de buurt. Vulde belastingpapieren in, hielp kinderen met huiswerk, nam iedereen mee als we naar een pretpark gingen. De wereld was groter dan het gezin. Onze zoon ging naar een multi-culti lagere school om de hoek.

Haar werk ging naar een nieuw gebouwde school in wat ze bij de gemeente noemen : een achterstandswijk. Slechte school resultaten, veel geweld, slechte huisvesting, lage inkomens,enz.

Ze begon het Weekend College: gratis huiswerkbegeleiding op zaterdag voor alle leerlingen van de scholen in de wijk. Een kleurrijke wijk. Vergeleken met de andere wijken in de stad was er nauwelijks doorstroming naar vormen van hoger onderwijs, laat staan universiteit. Dat vond ze ongeloofwaardig. Er moest iets grondig fout zijn in het onderwijssysteem in de wijk. En dat was ook zo. Kinderen kregen steevast een lager onderwijsadvies na de eindtoets op de lagere school. Ze ging mee met de ouders naar het schoolgesprek en wat de uitkomst ook was, ze gingen zoeken naar een school die er wel toe deed en de kinderen kregen extra aandacht op het Weekend College. Ze was er van overtuigd dat kinderen veel meer konden. Ouders begonnen er vertrouwen in te krijgen dat juf Astrid een overtuigend oordeel had over hun kinderen en dat ze werden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen tegen het oordeel van de schoolleiding in. Het verdriet van de ouders werd omgezet in vertrouwen.

Schoolleiders zeiden steevast dat ouders hun kinderen niet konden begeleiden met huiswerk maken. Dus kregen ze een lager schooladvies. Dat scheurde aan tegen institutioneel racisme.

Tien jaar heeft ze dit werk gedaan en heeft gezorgd voor continuïteit en voortgang van het Weekend College. Daarna heeft ze alle energie gestoken in de opvang van dak- en thuisloze jongeren. Met al haar kennis kon ze verschillende organisatie bundelen , konden woningcorporaties woningen beschikbaar stellen en kon een jongere die op straat had geleefd een woning krijgen op voorwaarde dat ze doorgingen met zijn/haar opleiding en een diploma haalden. Haar contacten-netwerk gaf haar de informatie of het wel, of niet gebeurde. Het hebben van een weedplantage of het “”krijgen”” van een kind was verboden. Of zoals een bekende Cabaretière altijd zei tegen de meiden: “Pasop: je diploma is je man”

We zijn na een hectische periode op vakantie gegaan. Bij terugkomst was ze uitgeput en ze wilde nog zoveel. Een van “onze” kinderen trouwde en gaf een groot feest. Daar kwamen we alle kinderen tegen uit de beginperiode : nu als jongvolwassenen. De tranen stonden in haar ogen: ze hadden bijna allemaal bereikt wat ze wilden: sommigen hoger beroepsonderwijs, sommigen universiteit. Gedaan of bezig waar hun hart hen bracht. Een van de ouders liep met haar rond en zei tegen iedereen: dit is mijn dochters tweede moeder.

Ze heeft het voorbeeld gegeven en het stokje overgedragen: wees wie je bent, geloof in eigen kracht, leer vertrouwen op anderen en help elkaar.

Peter van Velzen 17-10-2021Medium membership.

Wereld Posted on Fri, August 06, 2021 23:28:11

I have been reading articles from Medium for quite some time now. What concerns me is following developments worldwide in the context of global warming and the way science, government leaders and people respond to opportunities and threats. I write about this myself and follow publications and opinions in various newspapers and magazines worldwide. I am a strong supporter of global warming being addressed mainly at the intercontinental level and substantiated with proposals for various governments supported by scientific advice. That will not happen. I want to keep writing about what has happened and will happen.

Peter van VelzenDissociatieve Identeitsstoornis

En dan ook nog.., Sexueel Misbruik Posted on Thu, June 10, 2021 22:37:22

Argos : artikel over Dis.

” De Dissociatieve Identeitsstoornis DIS is al decennia onderdeel van een verbeten debat. Wordt het veroorzaakt door ernstig vroegkinderlijke traumatisering of is de psychische aandoening pure fantasie? Neurowetenschapper Simone Reinders is een pionier in het onderzoek naar dissociatie en de neurobiologie van DIS. Vorige maand publiceerde ze een grootschalige analyse van alle bekende studies die de biologie van dissociatie onderzochten. “

Zie:https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/neurobiologisch-onderzoek-laat-zien-dat-dis-wordt-veroorzaakt-door-vroegkinderlijk-trauma.html

Mijn Reactie:

Wat mijn aandacht trokt in dit artikel is de relatie die Mevrouw Reinders o.a legt tussen DIS en seksueel misbruik, cq trauma in de vroege kindertijd.

Ik ken veel momenten van gedragspatronen in mijn leven die verwijzen naar een identiteitsstoornis. In de gesprekken met verschillende psychiaters is hier nooit op doorgevraagd en werden de gesprekken vaak teruggevoerd op het hier en nu of in een enkel geval een geboortetrauma. Echter niet op gebeurtenissen van misbruik, huiselijk geweld, uithuisplaatsing enz, en de gevolgen.

Het heeft ook jaren geduurd voordat het etiket CPSS werd gegeven om een kader te geven, een verklaring voor gedragsverschijnselen. Als het om verschijnselen gaat die zouden kunnen verwijzen naar DIS gaat het verder: verandering in het gedrag van volwassene in een kindpositie. Dat heeft me altijd bezig gehouden en ik heb het ook geschilderd. Ik weet nog momenten van die verandering omdat ik ermee werd geconfronteerd. Het gebeurde tegelijk met verstarring en daarna woede alsof ik was betrapt. Praten als een kind, handelen als een kind, toestaan dat wat er gebeurde als kind een kinderlijke reactie oplevert. Zoals ik moest handelen toen ik klein was: aangeleerd reageren. Lichaam, Hand en Hoofd werden gestuurd.

Ik wist ook hoe ik mijzelf kon splitsen: aanwezig/niet aanwezig. Mezelf horen praten met mensen terwijl ik iemand ergens anders was. Kon dagen duren en hield dan op als mijn agenda aangaf dat ik afspraken had. Een lange rit in de auto of erger in de trein was een belangrijke trigger om te splitsen. Afwezig en toch aangekomen op de afgesproken plaats. Het gebeurde ook dat ik niet aankwam en bleef doorrijden tot het gordijn verdween.

Ik hoor de ander: waar ben je nu, wat denk je, ik hoor de angst in de stem. Maar ik kan niks zeggen, er komen honderden woorden tegelijk en ik kan er geen verhaal van maken.

Is dat een dissociatieve stoornis? Als ik het artikel lees en herlees zie ik antwoorden die dekking geven aan gebeurtenissen in mijn verleden.

Mijn hoofd heen en weer slaan, dat deed ik als kind om mijzelf te bedwelmen, in slaap te sussen. Recentelijk werd ik midden in de nacht wakker terwijl ik heftig mijn hoofd heen en weer schudde, net als toen. Een nachtmerrie? Ik ben weer in slaap gevallen. Toen is dichtbij, weet ik en triggers zijn altijd aanwezig.

Ik spreek geen psychiaters meer, dat is voorbij, maar zulke discussies en kennisoverdracht zoals bij Argos, volg ik graag. Het kunnen antwoorden zijn op vragen en als ik er mee verder kom is het allang goed.

Reageren? info@pjotter.comEPA: Stop de afbraak, herstel wetenschappelijk onderzoek!

En dan ook nog.. Posted on Thu, April 01, 2021 22:17:27

Over the last four years, the federal government’s ability to make science-based decisions deteriorated. Having an administration that ignored science led to widespread “brain drain” at agencies as staff left their positions and were not always replaced.

Low-income communities and communities of color, who already face the disproportionate burden of health and environmental hazards, have been made even more unsafe as scientific capacity and enforcement of environmental regulations dwindled.

We know that confronting our nation’s most pressing problems, from the coronavirus pandemic to climate change, requires federal agencies operating at full capacity with the scientists they need to carry out their mission.

As a science advocate, call on Congress to strengthen the scientific workforce in federal agencies.

Congress should also act to help federal agencies diversify their workforce and revitalize the recruitment pipeline that brings scientists into federal science jobs.

Door Trump ontslagen wetenschappers, moeten worden aangenomen en zo snel mogelijk weer aan het werk. !

The Union of Concerned Scientists

Fracking, pipe-lines, salted bride, co2, methaan. = Kanker, aardbevingen, klimaatverandering, whitesupremacy, What else?


Republican Party ?

Wereld Posted on Wed, March 03, 2021 22:17:20

De geboorte van een Nazi-partij.

Op de bijeenkomst van CPAC in Amerika heeft Trump de republikijnse partij over genomen. Wie niet voor mij is, is tegen mij en zij zullen worden vervolgd en verslagen in de volgende verkiezingsronde in 2022. De tussentijdse verkiezingen. Ze hopen zo de democraten te isoleren en de macht over te nemen.

Chomsky noemde de republikeinse partij het grootste gevaar voor de mensheid, naast atoomcentrales, kernafval en nucleaire ambities, de lobby van de techbedrijven en multinationals. Klimaatcrisis is een hoax. De ongelijkheid tussen rijk en arm is gigantisch en wat we hier institutioneel rascisme noemen is in amerika verworden tot een directe levensbedreigende situatie: whitepremacy: blanke overheersing over alles wat niet blank is. Dat is wat Trump bedoeld met: America Great Again.

Hoe staat het hier met de VVD, CDA, FvD, PVV?

Hier in Nederland zijn de VVD en het CDA de grootste bedreiging voor het voortbestaan van ons nageslacht, zeg maar kinderen en kleinkinderen, en dragen bij of steunen bedoeld of onbedoeld de wereldwijde klimaatontkenners: Bolsanaro, Trump, Johnson, Macron, ChiPing, Noord Korea, Putin, Orban, Assad, Sisi, Erdogan om wat te noemen. Zelfs Biden wordt succesvol beinvloed door de lobbykaravaan van de fossiele industrie, de wapenindustrie, de surveillance industrie, 5G en liefst 6G. Ze weten allemaal dat vroeg of laat de vlam in de pan schiet zoals bij de gele hesjes in Frankrijk en ze laten zich voorlichten over hoe de elite kunnen beschermen in Urban Warfare omdat de dreiging van binnenuit groter is dan voorbij de grenzen.

Amerika is geen democratie.

De VVD denkt aan een kerncentrale, vindt vervuiling van meren geen probleem, laat Tata Steel met rust ondanks uitstoot van roet en stof. De VVD denkt aan verbreding en uitbreiding van het wegennet ten koste van de natuur, ze lossen het stikstofprobleem niet op en als het te moeilijk wordt is het opeens een europees probleem en toont een hemeltergend gezicht als het gaat om de opvang van vluchtelingen en het vinden van 400 kinderen. Die zijn er niet. Volgens de VVD.

Het CDA is een boerenpartij en weigert de problemen aan te pakken: denk aan de Q-koorts, Corona, stikstof, het gevaar voor meerdere pandemieën vanwege de verdichting van de veestapel, geiten en kippen. Er wordt al jaren voor gewaarschuwd. Wopke heeft het over doorpakken. Wat precies is niet duidelijk. Voor mij is hij onbetrouwbaar. Doorpakken is waarschijnlijk: doorschuiven: problemen in Groningen, niet reageren op toeslagen-affaire of welke affaire dan ook. Hij staat ver boven het gewone volk en is in staat om half europa tegen zich in het harnas te jagen. Is wel enthousiast over zogenaamde free trade akkoorden inclusief de clausule dat nederland miljarden moet betalen als we besluiten om te stoppen met gas en fossiele industrie. Vrijhandelsakkoorden tasten de democratie aan en zijn in het voordeel van de multinationals.

Nederland is geen democratie. De regering werkt voor een zelf gekozen select gezelschap waar rekening mee wordt gehouden terwijl de sociale ongelijkheid groeit.

In Nederland staat de democratie onder druk: afschaffing sociale advocatuur, belasting paradijs, verhuurdersheffing, woningbouw voor hoge inkomens, vrijstelling voor elektrische auto’s, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering van het pensioenstelsel, afbraak sociale cohesie door bezuinigingen. De reactie van de rechtse regering op de ellende van de toeslagenaffaire was pijnlijk onder de maat en tot de dag van vandaag wachten de slachtoffers op het beloofde geld, wachten de groningers op herstel van huizen is er geen visie op hoe de zorg op het oude nivo kan komen van voor Balkenende, cs.

Europa is geen democratie. Polen niet, Hongarije niet, Servie niet, Roemenie niet, Moldavië niet, Turkije niet………

Wat we in Nederland zien gebeuren, zien we ook in andere europesche landen. Het lobbycircus van techbedrijven, fossiele industrie, kerncentrales, agribusiness heeft invloed op de Europese commissie, want bedrijven als Monsanto, Bayer kunnen nog steeds bijen verdelgende middelen kwijt zoals Glyshofaat, een kankerverwekkende stof op en in ons voedsel.

Ben ik somber? Ik ben somber. Er wordt te weinig gedaan om de klimaatverandering te temperen. Hitte en Vrieskou worden nog steeds besproken als normale natuurverschijnselen. Maar er is een ontwikkeling naar wereldwijd EXTREEM weer en dat wanneer het ons overkomt er een samenhang is met wat elders gebeurd en dat het voortkomt uit de opwarming van de aarde. En dat als we niets doen of te laat doen, we uiteindelijk een hele hoge prijs betalen:

-overstromingen, honger, pandemieën, vluchtelingenstromen van binnen en ook van buiten Europa, bendes die profiteren van de chaos, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

We gunnen types als Bezos en Elon Musk een enkele reis naar Mars. Ze hebben het over de rug van de huidige toekomstige slachtoffers verdient om daar te zijn. Ere wie ere toekomt.

14 maart 2021 Klimaatalarm : klimaatalarm.nl

Bronnen:

Volkskrant, De Correspondent, Topic, Wikipedia, Daily Koss, The Intercept, Medium Daily Digest, Childrens Health Defender, Al Jazeera, CNN, Euronews, Koerdisch News, NRZ (new Zealand), NRDC, Climate News Network, Organic Consumers Association, National Geographic, enz

Belangrijke artikelen bewaar ik in Pocket onder tags.

Referentiekader: de dreiging van klimaatverandering zal voor- en of tegenstanders ervan overtuigen dat, om eigen, wel of niet terechte eigen belangen, alleen veilig gesteld kunnen worden door een staatsgreep. voor alle partijen betekent dat dat je de tegenstander voor moet zijn. Bepaal het moment. Partijen: groot kapitaal, maffia/dictators, het volk.

We zouden al die moeite kunnen besparen door in VN verband en binnen de internationaal geaccepteerde instituties onze wereldwijde belangen en problemen te bespreken. Zou mooi zijn.

Aanwijzingen: toenemende verrechtsing (veiligheid, zelfbehoud), zondebok (migranten, mensen van kleur, anders gelovigen) geweld, criminele bendes (mensen zonder toekomst perspectief maar willen wel voldoende geld om net als de rijken zo te leven): strijd om de voedselketen, privatisering landbouwgrond wereldwijd door corporaties, privatisering drinkwater (nestle), privatisering essentiele grondstoffen wereldwijd, privatisering huurlingenlegers ( wagner, blackwater). Bovengenoemde ontwikkelingen eindigt in een wereldwijde confrontatie tussen machten: wie beslist.

Reageren? info@pjotter.com

We kunnen het zover niet laten komen. We hebben geen keus, we staan feitelijk met de rug tegen de muur……


Next »