Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Spiritualiteit

Wereld Posted on Sun, December 22, 2019 13:12:41

De visie van mensen met een eeuwenlange doorleefde spiritualiteit ten opzichte van de aarde,mens en natuur heeft mij altijd geboeid door een innerlijk weten. Ik wil graag dit korte verhaal delen om over na te denken, en om te ervaren, vooral in deze tijd van verandering en verwarring.Impeachment

En dan ook nog.. Posted on Wed, December 04, 2019 21:23:42

Een wonderlijk proces. De bedoeling is om Trump af te zetten. Voorkomen dat hij opnieuw gekozen wordt. Maar daarmee is het probleem niet opgelosd. Hij heeft een door anderen ingefluisterd programma uitgevoerd uitsluitend ten gunste van nationalisten , grote bedrijven, billionaires in alle sektoren van de maatschappij. De laatste ingreep was de totale ontmanteling van de EPA die alles doet behalve de amerikaanse burger beschermen tegen vervuiling,verwoesting,nuclear afval, overstromingen, bescherming tegen stijgend zeewater, enz. EP betekent Environmental Protection Agency . De afschaffing van de clean energy plan is tekenend

We moeten rekening houden met groepen en individuen die over voldoende middelen beschikken om via eigen kanalen de klimaatcrisis te ontkennen of bagatelliseren.

Mocht het niet lukken om Trump af te zetten en zijn kliek te ontmantelen en mocht het zo zijn dat hij wordt herkozen in 2020 dan wordt de klimaatcrisis versneld, krijgen we wereldwijde hongersnood, wildfires en migratie van miljoenen naar hogergelegen gebieden. Een ramp scenario met vermoedelijk miljoenen doden door geweld, hongersnood, oorlog.

Laten we hopen dat het verstand ook bij de Republikeinen en bij een aantal Democraten op tijd het werk doet, wat zo dringend nodig is.Nederland in beweging

En dan ook nog.. Posted on Thu, November 21, 2019 22:16:45

Hoewel de Europesche Bank laat weten dat Nederland nog meer dan verwacht bij kas is, wil de regering ons doen blijven geloven dat er geen geld is voor de volgende sektoren:

onderwijs, zorg, politie,sociale woningbouw, sociale advocatuur, ouderenzorg, imd, vluchtelingenwerk, kinderopvang, jeugdzorg

sektoren die plotseling in de problemen raken: boeren, de bouw, gepensioneerden ( geen indexatie,straks korting.) De woningbouw organisaties die protesteren tegen de huurdersheffing.

Er is geen geld is het mantra. De participatiemaatschappij is op drift.

Seksueel misbruikte kinderen moeten lang, soms maanden wachten op behandeling (emdr).

Alle bovenstaande groepen zijn de afgelopen maanden de straat opgegaan, maar elke keer verkoopt het kabinet een lauwe reactie.

Onderwijl gaan mensen met geld: huiswerkbegeleiding kopen bij private bedrijfjes,private scholen oprichten, komen er private klinieken.

In de woningbouw is de strijd om sociale woningbouw in het voordeel van grote investeerders uitgevallen.

In eerder stukken heb ik de toenemende tegenstelling aangegeven vanwege het klimaat en de hoognodige maatregelen. Het geld dat er voor nodig is wordt niet aangetrokken bij vermogenden en grote bedrijven met een hoog co2 uitstoot. Wel door midden en lagere inkomens en gepensioneerden te belasten. De onrust neemt toe net als de criminaliteit, drugsmafia en witwasserij in de bovenwereld.

Wordt vervolgd.Genocide.

En dan ook nog.., Midden Oosten Posted on Mon, October 14, 2019 21:54:42

Na de moord op het Armeense volk en Yazidis aan het begin van de vorige eeuw, zijn respectievelijk de Koerden en Yazidis opnieuw aan de beurt om te worden uitgeroeid. Het Turkse leger is frontaal in de aanval gegaan en wat ze zeggen te doen is uiteraard niet wat ze doen. Ze willen, zeggen ze, een vrij gebied maken voor de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije. Langs de Turkse grens.

Dat is wonderlijk. De vraag is of die mensen wel terug willen. Ze zijn gevlucht voor de moordcommando’s van Assad en dat geldt zeker voor de politieke vluchtelingen. De economische vluchtelingen kunnen niet terug want a.alles is verwoest, b. al het bezit van gevluchte syriers is geconfisceerd door de regering en zijn alle bezittingen geroofd. En c.de grote steden liggen plat, er zijn geen algemene voorzieningen. De Russen hebben de ziekenhuizen,watervoorzieningen, moskeen en markten platgebombardeerd. En ze zijn er nog steeds. Dus is het een leugen. En dus zal de zone voor lange tijd bezet blijven door het Turkse leger.

Alles wat het Turkse leger tegenkomt wordt of platgebombardeerd of verwoest. Mensen met enige positie in de koerdische community worden geëxecuteerd. Alle inwoners worden bedreigd en de meesten zijn op de vlucht. Duizenden koerdische gezinnen op de vlucht naar….Irak? Manbij en Kobani, de belangrijkste steden voor de Koerden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen strijders en burgers. Tenslotte het bericht dat Isis hergroepeert daarbij inbegrepen de vrijgekomen ISIS strijders inclusief vrouwen. Ze hebben beloofd de Koerden uit de wereld te helpen.

Na de verovering van Kobani zal het Turkse leger doorgaan met executies en bombardementen. Je kunt tenslotte op grote hoogte niet zien of iemand een geweer draagt. De koerdische bevolking zal over de Iraakse grens worden gejaagd en zal Erdogan proberen ook de regio Mosul te bezetten. Voor wat hoort wat. Anders sluit hij de Tigris af.

Een los eindje: de hergroepering van Assads leger, de SDF en de PKK en YPK zullen proberen het Turkse leger samen te bestoken en over de grens te jagen. Tenslotte heeft Assad geen toestemming gegeven om het land binnen te vallen en een stuk land te annexeren. De VN heeft al een veroordeling uitgesproken. Het is trikkie: Assad zal de Koerden geen autonomie verlenen en na het leger komt Assads inlichtingendienst belangrijke Koerdische leiders oppakken, enz. De Koerden zitten in een spagaat. Het is nu vandaag, wat morgen gebeurd weet alleen de Almachtige.

Trump heeft al laten zien aan de hele wereld een volstrekt onbetrouwbare partner te zijn. Hij is vooral bezig met zichzelf, zijn schoonzoon, zijn portemonnee, zijn belasting papieren, zijn vermeende vijanden, het steunen van relifascisten en het vergiftigen van het amerikaanse volk.

Verwoesting, 60-80 acryl.


Hesse,Nietsche, Jezus volgens Thomas:

Wereld Posted on Sun, August 25, 2019 22:02:17

Content: To become who you are!

Na een valse start met seksueel misbruik, kindertehuizen en een zelf gekozen plaatsing op een seminarie, was het zaak om mijzelf terug te vinden. Met meer vallen dan opstaan: ik wilde anderen plezieren en vergat mezelf of hield het verhaal diep verborgen uit angst te worden afgewezen, te worden veroordeeld. Daar wordt je uiteindelijk ziek van. Leven in een tegenstelling is dodelijk. Uiteindelijk wilde ik terug naar het kind dat ik was, vrolijk, nieuwsgierig, ondernemend. Alle ballast van de kerk, de kathechismus, de zondeval, het drama van de vrouw en de slang, de wetten en voorschriften: ik wilde luisteren naar mijn intuïtie en nam beslissingen waar ik nooit meer spijt van had. Intuitief leven: sterven en opnieuw geboren worden leerde ik van mensen die ik bewonderde en ik herkende het belang. Ik herkende het belang van verdriet, woede, rouw. De lessen die ik leerde en met anderen kon delen. Ik schilderde de beelden van mijn jeugd in alle rauwheid wat niet iedereen mooi vond. Jammer dan. Het zijn mijn beelden.

Ik lees het Thomas Evangelie toegelicht door Bram Moerland en vind de teksten die op mijn ziel geschreven staan, teksten die terug te vinden zijn bij Native Americans, in Afrika, zoals bij de Massai.

Vroeger begreep ik Hesse niet en Nietsche al helemaal niet. Ik was geen studiekop. Stopte na een jaar op de KTHU en na een inschrijving op de Universiteit van Amsterdam liep ik meteen via de achterdeur weer naar buiten. Spaans benauwd.

Nu wel, je moet kennelijk diep door ellende zijn gegaan om uiteindelijk bij jezelf terug te komen en ik weet het nog goed, toen ik 8,9 was, had ik het kinderlijke idee dat mijn lijden ergens toe moest dienen, al wist ik niet waarvoor. Andere mensen helpen, dacht ik, zoiets.

Er wordt soms iets gezegd wat lijnrecht je binnenste raakt en wat je nooit meer vergeet. Elke keer als zich zo’n moment voordoet is het een aanvulling of verdieping en telkens weer luisteren naar je intuitie brengt je dichter bij jezelf, ben je beter beschermd. Het gaat je steeds beter af en mijn ervaring is dat de zwarte bladzijden van de eerste 20, 30 jaar geleidelijk aan een plek krijgen waar ik steeds beter mee kan omgaan.

Tablet-tekening”Visioen” pvvelzen 2018. Een droom die vroeger vaak terugkwam en die ik wilde vasthouden.

Er is niets ergers dan een verhaal dat niet verteld wordt. Quote:Maya Angelou

De volgende citaten zijn van Herman Hesse, Het Thomas Evangelie, en van Nietsche.

Hesse: When destiny comes to a man from outside, it lays him low, just as an arrow lays a deer low. When destiny comes to a man from within, from his innermost being, it makes him strong, it makes him into a god… A man who has recognized his destiny never tries to change it. The endeavor to change destiny is a childish pursuit that makes men quarrel and kill one another… All sorrow, poison, and death are alien, imposed destiny. But every true act, everything that is good and joyful and fruitful on earth, is lived destiny, destiny that has become self.

Hesse: In each one of you there is a hidden being, still in the deep sleep of childhood. Bring it to life! In each one of you there is a call, a will, an impulse of nature, an impulse toward the future, the new, the higher. Let it mature, let it resound, nurture it! Your future is not this or that; it is not money or power, it is not wisdom or success at your trade — your future, your hard dangerous path is this: to mature and to find God in yourselves.

Thomas: Jezus zei:
Zalig de mens die heeft geleden
en het leven gevonden.


Als jullie profeten zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan.
Wanneer zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen vissen je voorgaan.
Maar, het koninkrijk is in je hart
én in je oog.
Als je jezelf kent,
dan zul je ook gekend worden,
en je zult beseffen
dat ook jij een kind bent van de levende vader.
Maar ken je jezelf niet,
dan verkeer je in armoede.
Dan ben je zelf de armoede.

Nietzsche, translated here by Daniel Pellerin, writes:

Any human being who does not wish to be part of the masses need only stop making things easy for himself. Let him follow his conscience, which calls out to him: “Be yourself! All that you are now doing, thinking, desiring, all that is not you.”

Every young soul hears this call by day and by night and shudders with excitement at the premonition of that degree of happiness which eternities have prepared for those who will give thought to their true liberation. There is no way to help any soul attain this happiness, however, so long as it remains shackled with the chains of opinion and fear. And how hopeless and meaningless life can become without such a liberation! There is no drearier, sorrier creature in nature than the man who has evaded his own genius and who squints now towards the right, now towards the left, now backwards, now in any direction whatever.

Bronnen:

1.https://www.thomasevangelie.info/start/

2.Hermann Hesse on Solitude, the Value of Hardship, the Courage to Be Yourself, and How to Find Your Destiny: Maria P0pova

3.Nietzsche on How to Find Yourself and the True Value of Education : Maria Popova.G7

Wereld Posted on Sat, August 24, 2019 10:41:20

De G7 komt bij elkaar in Biarritz. Het is niet meer een eensgezinde club. Wel een gezamenlijke discussie over van alles, maar er komt geen gezamenlijke verklaring.

De VN heeft daar ook al last van. Klimaatverandering, populistische regeringen, whitesupremacy enz enz en de strijd om de invloedssferen, grondstoffen enz spelen de landen tegen elkaar uit.
Het is niet meer wat het geweest is.Leiderschap

Wereld Posted on Tue, August 20, 2019 09:38:07
Het gaat om geaccepteerd leiderschap binnen een gemeenschap. Bijvoorkeur charismatisch leiderschap. Kijk naar de geschiedenis: in de Romeinse tijd groeide het christendom door onvertogen hulp en bijstand te bieden aan de allerarmsten, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en geld in te zamelen voor huisvesting en kleding. Het was bottom-up.
In de vorige eeuw hebben leden van het Nederlands Katholiek Vakverbond nog zieken bezocht en hulp geboden aan gezinnen waarvan de man werkloos was. Ook het invullen van belastingformulieren hoorde bij de hulp
Kijk naar de Islamistische Broederschap in Egypte: om precies dezelfde redenen groeide deze beweging uit die leidde tot een politieke overwinning.
In het geval van Egypte kon alleen een dictatuur een verdere groei voorkomen. Leiders werden opgepakt, gemarteld, vermoord.


Ontwikkelingen 2

En dan ook nog.. Posted on Mon, August 12, 2019 22:37:46

Epstein:” titel van mijn fictieve novelle. In het kort de inhoud: de figuur Epstein weet dat zijn leven niets meer waard is. De namen die langs zijn gekomen in de media zijn stuk voor stuk chantabel en waren dat al lang. Ze hebben hem op zijn rug gelegd en net zolang op zijn navel gedrukt tot hij alle namen heeft genoemd. Dat was schrikken. Als dat in een rechtszaak naar buiten zou komen…Epstein zei in een onbezonnen moment dat hij alle namen zou noemen bij de rechter, zijn advocaat, de pers… Dat was dom. Iedereen schrok: de hoogste kringen liepen gevaar? Crisis?
Ze moesten iets doen. Epstein zat er verslagen bij. Hij had zijn mond moeten houden. Het was voorbij. Wordt vervolgd.
Volgende keer: lopen de slachtoffers van seksueel misbruik door de “Groten der Aarde” (quote) nu ook gevaar?Next »