Het gaat om geaccepteerd leiderschap binnen een gemeenschap. Bijvoorkeur charismatisch leiderschap. Kijk naar de geschiedenis: in de Romeinse tijd groeide het christendom door onvertogen hulp en bijstand te bieden aan de allerarmsten, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en geld in te zamelen voor huisvesting en kleding. Het was bottom-up.
In de vorige eeuw hebben leden van het Nederlands Katholiek Vakverbond nog zieken bezocht en hulp geboden aan gezinnen waarvan de man werkloos was. Ook het invullen van belastingformulieren hoorde bij de hulp
Kijk naar de Islamistische Broederschap in Egypte: om precies dezelfde redenen groeide deze beweging uit die leidde tot een politieke overwinning.
In het geval van Egypte kon alleen een dictatuur een verdere groei voorkomen. Leiders werden opgepakt, gemarteld, vermoord.