Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

Oorlog in Europa

En dan ook nog.. Posted on Thu, March 03, 2022 13:51:07

Het is zover. Rusland is Ukraine aangevallen met tanks, vliegtuigen, helikopters, grondtroepen en computer hacks.

Het leek er eerst op dat het zou gaan om het inlijven van de opstandige regio’s die bij Rusland willen horen omdat de meeste mensen Russisch spreken en zich meer betrokken voelen bij de Russchische cultuur en religie. Die loopgravenstrijd om zelfstandigheid is al jaren aan de gang en de Russen zijn ook verantwoordelijk voor de BUC-aanval op de MH-17.

De grond-aanval is ingezet op drie plekken: het autocratische fascistoïde Belarus; vanuit de Krim; en vanuit de bezette gebieden grenzend aan Rusland. Vanuit de lucht is de aanval gericht op het in beslag nemen van burger vliegvelden of onklaar maken van  militaire posities, militaire vliegvelden en garnizoenen. Kortom verlamming van het land. Wat volgt is waarschijnlijk het Belarus recept: vervolging van belangrijke invloedrijke mensen waaronder de premier, partijleiders, parlementsleden, pers, criticasters en bloggers,  afsnijden van de bevolking van nieuws en onderlinge contacten door overname en controle van mailverkeer, facebook, bloggers, journalisten, opinieleiders, enz. Samengevat: een dictatuur. Stalin zal jaloers zijn. Grote voorbeeld: China.

Net even televisie gekeken: Vladimir Putin. De man is compleet gestoord. De meest idiote denkbeelden komen langs op de televisie. Goede nieuws waar ik kippevel van kreeg: de gewone russen zijn woedend. Ze blijken een president te hebben met psychopathische trekjes en daar zijn ze van geschrokken. Gelukkig. Net als toendertijd de alcoholist Jeltsin moest worden afgezet vanwege het gevaar van ongebreidelde macht, zo zullen ze in Rusland op tijd moeten ingrijpen willen ze niet zelf geslachtofferd worden door een geesteszieke leider. Ik duim. Het moet van binnenuit want zo red je je gevoel van eigenwaarde.De Storm Wereldwijd

Wereld Posted on Thu, March 03, 2022 13:25:03

Alles van waarde is kwetsbaar

Het wordt steeds duidelijker dat landen met een democratische staatsvorm onder druk staan, dan wel worden aangevallen. Landen met een dictatoriale, plutocratische, technocratische staatsvorm komen in beweging om belangen veilig te stellen. Belangen met betrekking tot politieke invloed, grondstoffen, essentiële mineralen (Lithium, koper, basalt enz) water, energievoorziening (gas, elektriciteit, kernenergie) informatietechnologie en voedselproductie. Tegelijkertijd is allang bekend dat democratieën te maken krijgen met een steeds groter wordende scheiding tussen rijk en arm. Dan is het gevaar groot dat ook hier een ondemocratische krachtenveld ontstaat. Bijvoorbeeld: in Amerika. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Tegenwoordig komt daar een oncontroleerbaar virus met een hoog muterende factor bij.

Tsaar Putin droomt van een herstel van het groot Russische Rijk waarbij landen goedschiks of kwaadschiks weer moeten worden gevoegd of dat al zijn binnen dat Rijk: Tetsenie, Georgië, de Krim, Belarus, Kazachstan en nu ook Oekraine. De volgende landen: Letland, Litouwen en Estland: de Baltische staten. Finland staat ook op de rol maar dat kan nog even duren. Zweden beschikt over een krachtige informatietechnologie om alle bewegingen van Rusland door de Baltische zee te controleren. Vooral onderzeebooten, volgestouwd zijn met afluister apparatuur willen nogal eens langskomen of een tijdje voor de kust blijven liggen.

De steun voor het Oekrainische volk is groots en indrukwekkend en tot nog toe houden het leger en de burgerbevolking stand. Europeesche landen en Amerika veroordelen Putin voor zijn agressie en mentale gesteldheid. Zeker nu hij plannen heeft ballistische kernkoppen te activeren.

Ik kan het niet laten: Europa heeft een lange geschiedenis van annexatie en onderdrukking wat we onder ogen moeten zien. Er zijn ongetwijfeld mensen in de wereld die zoiets hebben van koekje van eigen deeg. We hebben net het rapport gekregen over onze bemoeienis in Indonesie, China heeft Honkong overgenomen en aast op Taiwan. Portugal heeft een onderdrukkende tijd doorgebracht in Oost Timor en Brazilie.Suriname is nog maar kort onafhankelijk en heeft een schaduw regering met onmetelijke rijkdom waar de bevolking niet van profiteert. De Fransen hebben zich net teruggtrokken uit Mali. Belgie heeft een treurige geschiedenis met Kongo. En de Amerikanen hebben vrijwel alle door het volk democratisch gekozen presidenten met geweld afgezet. We danken Isis aan de Amerikanen door hun moordmachine Irak binnen te lozen. We denken aan Rusland die het Syrie van Assad heeft plat gebombardeerd. Niet Isis, maar de burgerbevolking in Aleppo, Homs, Hama inclusief gifgas.

Soms kijk ik op de televisie naar mensen waar een glans van hypocratie af druipt maar voor dit moment en voor het belang van mensen in deze tijd en toekomst steun ik alles wat helpt om Putin terug te duwen in de handen van zijn verzorgers.

En zo blijf ik hopen dat het apartheidsregime van Israël stopt met de genocide op het Palestijnse volk en het vermoorden van Palestijnse kinderen. Blijf ik hopen dat Modi stopt met de onderdrukking en genocide op de moslim bevolking in India en Kasjmir. Blijf ik hopen op het stopzetten van de genocide op de Rohingyas in Myanmar en de vrijlating van de democratische gekozen presidente Aung San Kyi.

Ik blijf hopen

28-02-2022