Zo zou je het kunnen noemen: op een aantal terreinen zijn we in een versnelling geraakt en dan groeien we uit elkaar:

Enerzijds:een uitdaging voor criminelen, egoïsten, zelfverrijkers en

Anderszijds: mensen die zich belangeloos inzetten zelfs met gevaar voor eigen leven zoals ziekenhuis personeel, politieagenten, zorgverleners en mantelzorgers.

Trends..

De trends: covid-19, de zoektocht naar medicijnen, de curve om opvang in ziekenhuizen mogelijk te maken, de wereldwijde verspreiding en de gevolgen voor kwetsbare mensen: werkelozen, daklozen, minimumloners, aow-ers enz.

De alles of niets verkiezingen in Amerika. De vervuiling van grond,lucht en water. Het versneld smelten van ijs en gletsjers in de poolgebieden. De oliegiganten die blijven boren, de kolencentrales die nog gebouwd gaan worden, de dammen die nog gebouwd worden. De opkomst van ultrarechts en verrechtsing van democratisch gekozen regeringen met een hang naar kleptocratie, oligarchie en fascisme. De druk van China, het gewroet van Rusland, de moordenaars in SaudiArabie, de moordenaars in Syrie, de haat tussen soennieten en shiiten. Het vermoorden van tegenstanders. De religieuze sektes in de wereld die alles in de schoenen van God schuiven.

En daar tegenover:

Massademonstraties tegen centralisatie van de macht en rijkdom en armoede van het volk.

Wat ook zorgwekkend is: stijgende prijzen, dalende lonen, huizencrisis, crisis in de zorg, gebrek aan medische zorg en stijgende prijzen van medicijnen. Het gebruik van internet , sociale media, om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten: hindoes versus moslims, ongedocumenteerden versus gedocumenteerden, inwonenden versus vluchtelingen, antisemitisme, boedhisten versus moslims, religieuze fanatici tegen homoseksualiteit, tegen vrouwenrechten en gelijkheidsbeginsel. Pro-live beweging versus zelfbeschikingsrecht.

Zekerheden zijn niet meer gegarandeerd.