Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

In Memoriam

En dan ook nog.. Posted on Sun, October 17, 2021 09:38:14

Een paar weken geleden stierf mijn vrouw, partner, mijn grote liefde, in mijn armen. Aan een hartaanval. Na veertig jaar: een abrupt einde.

Toen ik haar leerde kennen, werkte ik indertijd bij de Anne Frank Stichting, sectie onderwijs. Ik bezocht scholen waar werkende jongeren een vak leerden. Ik wilde als gastspreker met de jongeren praten over arbeidsvoorwaarden en rechten die waren vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Ik wilde praten over het jeugdloon. Ik begon in de bakkersklassen en bij verkoopmedewerkers in de detailhandel. De achterliggende gedachte was dat een arbeidersklasse met een goed inkomen, huisvesting, goede arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen zoals pensioen, ziektekostenverzekering, een degelijke bescherming bood tegen autoritaire regimes en fascisme. Te beginnen bij de jeugd.

Ik zou in haar lessen komen, mijn verhaal vertellen en discussiëren met de klas. Zij was opgegroeid onder de rook van Hoogovens, tegenwoordig Tata Steel. Net als veel andere kinderen die opgroeien onder de verstikkende stofregen van een staalbedrijf. Ze had astma, was als kind twee jaar in Davos geweest om te overleven op die grote ijle hoogte in Zwitserland. Haar vader werkte bij Hoogovens, was actief lid van de vakbond, zat in de bedrijfscommissie en had de grote staking mee helpen voorbereiden. Hij was woordvoerder in de ondernemingsraad. Haar moeder werkte bij Verkade, de koekjesfabriek, was lid van de ondernemingsraad en wandelde door het bedrijf om te luisteren naar de vrouwen aan de lopende band.

Ze was actief in de buurt. Vulde belastingpapieren in, hielp kinderen met huiswerk, nam iedereen mee als we naar een pretpark gingen. De wereld was groter dan het gezin. Onze zoon ging naar een multi-culti lagere school om de hoek.

Haar werk ging naar een nieuw gebouwde school in wat ze bij de gemeente noemen : een achterstandswijk. Slechte school resultaten, veel geweld, slechte huisvesting, lage inkomens,enz.

Ze begon het Weekend College: gratis huiswerkbegeleiding op zaterdag voor alle leerlingen van de scholen in de wijk. Een kleurrijke wijk. Vergeleken met de andere wijken in de stad was er nauwelijks doorstroming naar vormen van hoger onderwijs, laat staan universiteit. Dat vond ze ongeloofwaardig. Er moest iets grondig fout zijn in het onderwijssysteem in de wijk. En dat was ook zo. Kinderen kregen steevast een lager onderwijsadvies na de eindtoets op de lagere school. Ze ging mee met de ouders naar het schoolgesprek en wat de uitkomst ook was, ze gingen zoeken naar een school die er wel toe deed en de kinderen kregen extra aandacht op het Weekend College. Ze was er van overtuigd dat kinderen veel meer konden. Ouders begonnen er vertrouwen in te krijgen dat juf Astrid een overtuigend oordeel had over hun kinderen en dat ze werden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen tegen het oordeel van de schoolleiding in. Het verdriet van de ouders werd omgezet in vertrouwen.

Schoolleiders zeiden steevast dat ouders hun kinderen niet konden begeleiden met huiswerk maken. Dus kregen ze een lager schooladvies. Dat scheurde aan tegen institutioneel racisme.

Tien jaar heeft ze dit werk gedaan en heeft gezorgd voor continuïteit en voortgang van het Weekend College. Daarna heeft ze alle energie gestoken in de opvang van dak- en thuisloze jongeren. Met al haar kennis kon ze verschillende organisatie bundelen , konden woningcorporaties woningen beschikbaar stellen en kon een jongere die op straat had geleefd een woning krijgen op voorwaarde dat ze doorgingen met zijn/haar opleiding en een diploma haalden. Haar contacten-netwerk gaf haar de informatie of het wel, of niet gebeurde. Het hebben van een weedplantage of het “”krijgen”” van een kind was verboden. Of zoals een bekende Cabaretière altijd zei tegen de meiden: “Pasop: je diploma is je man”

We zijn na een hectische periode op vakantie gegaan. Bij terugkomst was ze uitgeput en ze wilde nog zoveel. Een van “onze” kinderen trouwde en gaf een groot feest. Daar kwamen we alle kinderen tegen uit de beginperiode : nu als jongvolwassenen. De tranen stonden in haar ogen: ze hadden bijna allemaal bereikt wat ze wilden: sommigen hoger beroepsonderwijs, sommigen universiteit. Gedaan of bezig waar hun hart hen bracht. Een van de ouders liep met haar rond en zei tegen iedereen: dit is mijn dochters tweede moeder.

Ze heeft het voorbeeld gegeven en het stokje overgedragen: wees wie je bent, geloof in eigen kracht, leer vertrouwen op anderen en help elkaar.

Peter van Velzen 17-10-2021Wall Street verhandelt rechten op Colorado River om te profiteren van historische droogte

En dan ook nog.., Klimaat, NeoLiberalisme Posted on Mon, February 06, 2023 11:31:54

Financiële speculanten kopen en verkopen rechten op de slinkende watervoorraden van de Colorado-rivier in een poging om winst te maken, aangezien de historische droogte tot toenemende schaarste leidt. Colorado River . Bron: Common Dreams.

Door Kenny Stancil

Financiële speculanten kopen en verkopen rechten op de slinkende watervoorraden van de Colorado-rivier in een poging om winst te maken nu historische droogtecondities, versterkt door de door fossiele brandstoffen aangedreven klimaatcrisis, tot toenemende schaarste leiden.Investeringsfirma’s in Wall Street “hebben de droogte gezien als een kans om geld te verdienen”, vertelde Andy Mueller, algemeen directeur van het Colorado River Water Conservation District, dinsdag aan CBS News. “Ik beschouw deze droogteprofiteurs als aasgieren. Ze willen veel geld verdienen aan deze openbare bron.Matthew Diserio, de mede-oprichter en president van een in Manhattan gevestigd hedgefonds genaamd Water Asset Management (WAM), maakt geen geheim van zijn bedoelingen. – dollarmarktkans.”

De website van het bedrijf verklaart dat “schaars schoon water de hulpbron is die deze eeuw definieert, net zoals overvloedige olie de vorige definieerde.”Uit een nieuw gepubliceerd gezamenlijk onderzoek van CBS News en The Weather Channel bleek dat WAM de afgelopen vijf jaar voor ten minste $ 20 miljoen aan land heeft gekocht in West-Colorado, waardoor het een van de grootste landeigenaren is in een landbouw- en veeteeltregio die bekend staat als de Grand Vallei.

Volgens Mueller heeft WAM meer dan 2.500 hectare landbouwgrond in het gebied gekocht.Maar “het is het water” – niet het land – waar investeerders echt in geïnteresseerd zijn, zei hij, waarbij hij opmerkte dat de landbouwgrond wordt geleverd met waterrechten.

“Er bestaat een reële vrees dat deze cruciale watervoorziening voor het Westen op de rand van een ramp staat.”Met name heeft WAM “de voormalige topwaterfunctionaris van Colorado ingehuurd als een van zijn advocaten”, meldde CBS News.

Diserio verklaarde eerder dat “een van de strategieën van zijn bedrijf is om gedeeltelijk te profiteren van water door de boerderijen die het koopt efficiënter te maken en vervolgens delen van zijn waterrechten te verkopen aan andere boeren en steden die steeds wanhopiger op zoek zijn naar de natuurlijke hulpbron.”Mueller heeft de taak om Colorado’s aandeel in de Colorado-rivier te beschermen – een uitgestrekte waterweg van 2450 mijl die zeven staten doorkruist en een belangrijke waterbron is voor 40 miljoen mensen in het westen van de VS en het noorden van Mexico, inclusief die in de grootstedelijke gebieden van Los Angeles. Phoenix, San Diego, Denver, Las Vegas, Albuquerque en Salt Lake City.

Schoon water wordt om verschillende redenen steeds schaarser in de regio, niet in de laatste plaats de door fossiele brandstoffen aangedreven klimaatcrisis.

“De Colorado-rivier is grotendeels afhankelijk van sneeuw in de Rocky Mountains die in de rivier stroomt terwijl deze in de lente en zomer smelt”, legt Weather Channel-stormspecialist Greg Postel uit.

“Maar klimaatverandering maakt het Westen heter en droger. Voor elke graad dat de temperatuur is gestegen, is het debiet van de rivier met ongeveer 5% afgenomen – een vermindering van bijna 20% in de afgelopen eeuw.”De hoeveelheid water die aan de Colorado-rivier wordt onttrokken, is sinds 2000 gedaald, ondanks dat er meer mensen naar de regio zijn verhuisd. Maar met minder water dat in de rivier stroomt te midden van de aanhoudende 23-jarige megadroogte in het Westen – ernstiger dan ooit gezien in de voorgaande 1200 jaar – zijn de recente dalingen van het waterverbruik per hoofd van de bevolking onvoldoende.”Het heeft een grote tol geëist van de grootste stuwmeren van het land”, zei Postel over door klimaatverandering veroorzaakte droogte. “Lake Powell in Arizona en Lake Mead in Nevada – ze bevinden zich op een historisch dieptepunt. Ze zitten op slechts 25% van hun volledige, gecombineerde capaciteit. Er bestaat een reële vrees dat deze cruciale watervoorziening voor het Westen op de rand van een ramp staat.”

Naarmate de langdurige crisis rond de Colorado-rivier acuter wordt, heeft de federale regering stappen ondernomen om beleidsmakers op staatsniveau te dwingen hun waterbeheer in de steeds dorre regio te verbeteren.Bijvoorbeeld: “Het Congres heeft onlangs $ 4 miljard aan droogtefinanciering toegewezen die kan worden gebruikt om boeren te betalen om hun land braak te leggen en hun water niet te gebruiken”, meldde CBS News. “Sommige westerse staten, waaronder Colorado, overwegen ook om sommige boeren te betalen om hun land braak te houden.”

Landbouw is goed voor 70% van de onttrekkingen aan de Colorado-rivier.

Afgelopen augustus, nadat de Colorado River Basin-staten een federale deadline niet hadden gehaald om een ​​plan goed te keuren om het waterverbruik met 15% tot 30% te verminderen, kondigde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken (DOI) aan – op basis van verwachte waterstanden voor 2023 – dat Arizona, Nevada en Mexico dit jaar gedwongen zouden worden minder uit de rivier te putten.

Op dinsdag, voor de tweede keer in zes maanden, slaagden de zeven staten die afhankelijk zijn van de Colorado-rivier er niet in om binnen de deadline van de DOI een waterbehoudspact te bereiken, waardoor de kans groter wordt dat het agentschap later dit jaar bezuinigingen zal opleggen.

Zes staten – Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah en Wyoming – kwamen overeen om het waterverbruik te verminderen. Maar Californië, de grootste waterverbruiker van het stel, weigerde, wat de weg vrijmaakte voor wat CNN omschreef als een ‘juridische strijd met hoge inzetten’.

In augustus smeekte Amanda Starbuck, onderzoeksdirecteur van Food & Water Watch, beleidsmakers om “ongebreideld watermisbruik door bedrijven uit te bannen voordat het te laat is”, waarbij ze het “massale waterverbruik van Big Ag en Big Oil” afkeurde.

“Door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, kan Californië 98% van het water besparen dat momenteel nodig is voor de productie van fossiele brandstoffen”, aldus Starbuck.

“En door af te stappen van industriële megazuivelfabrieken, dorstige gewassen zoals amandelen en pistachenoten, en zich bezig te houden met regeneratieve landbouw, zal Californië enorme waterbesparingen behalen waar kleine boeren en huishoudens van kunnen profiteren.”

Met betrekking tot WAM en andere hedgefondsen die willen profiteren van dreigende watertekorten, onthulden afgevaardigden Ro Khanna (D-Calif.) en senator Elizabeth Warren (D-Mass.) afgelopen maart wetgeving die zou voorkomen dat Wall Street zou speculeren op levensondersteunende watervoorraden.

De Future of Water Act, zoals de tweekamerwetgeving van de Democraten in het Congres heet, zou de Commodity Exchange Act wijzigen om te bevestigen dat water een mensenrecht is dat moet worden beheerd voor algemeen nut – geen handelswaar dat door investeringsmaatschappijen kan worden gekocht en verkocht.

Het wetsvoorstel zou ook de handel in waterrechten op termijnmarkten verbieden – een recentelijk uitgevonden financiële truc die algemeen wordt veroordeeld als “dystopisch”.

Wenonah Hauter, uitvoerend directeur van Food & Water Watch, zei ten tijde van de introductie van het wetsvoorstel dat “met de klimaatcrisis die historisch verwoestende droogtes veroorzaakte in het Westen, het duidelijker dan ooit is dat water moet worden behandeld als een schaarse, essentiële hulpbron. geen handelswaar voor Wall Street en financiële speculanten.”

“Deze baanbrekende wetgeving zou een einde maken aan de handel in gevaarlijke waterfutures voordat het een crisis veroorzaakt”, zei Hauter, “en het versterkt het feit dat water moet worden beheerd als een openbare hulpbron, niet als een bedrijfswinstcentrum.”

Mueller van zijn kant zei dinsdag dat “water in Colorado, water in het Westen, jouw toekomst is.”

“Zonder water”, voegde hij eraan toe, “heb je geen toekomst.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door Common Dreams.

Kenny Stancil is een stafschrijver voor Common Dreams.

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Children’s Health Defense.

Mijn Noot: de wateroorlog die al lang was voorzien geldt voor de grote bedrijven zoals Coca Cola, Nestle, Data-centra, Kernreactors, Olie maatschappijen, Big Pharma. en zijn de grootste concurrenten voor de agrobusiness. Als water wordt vermarkt om grof winst te maken voor beleggers en profiteurs is naast de opwarming van de aarde een bedreiging voor de mensheid. Het probleem geldt niet alleen voor de Colarado River. De opwarming van de aarde, langdurige droogte periodes, smeltend ijs en gletchers in het hoog gebergte brengen miljoenen mensen die afhankelijk zijn van het (rivier)water in levensgevaar. Volg het nieuws in Afrika: hongersnood en watergebrek. Het is geen probleem voor de toekomst, het is al een actueel probleem. De vestiging van Datacentres in Nederland is een voorteken!!

Bron: Childrens Health Defense.

Verantwoording: ik heb voor dit artikel gekozen omdat het een bevestiging is hoe alles wat van belang is of schaars wordt zoals water, voor ons mensen wordt vermarkt om zoveel mogelijk winst te kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor water, het geldt voor alles van wat wij dagelijks nodig hebben. Regel: je kunt beter alles opkopen en verhuren. Dan betalen mensen hun hele leven voor iets wat ze gehuurd hebben. Beter dan dat ze iets op (afbetaling) kopen.Overplaatsing van Palestijnse minderjarigen uit gevangenissen een ‘wetsovertreding’

En dan ook nog.., Midden Oosten Posted on Mon, December 05, 2022 11:10:04

Al Jazeera 13 januari 2020

Het verplaatsen van Palestijnse kinderen van de ene Israëlische gevangenis naar de andere zonder toezicht van een volwassene brengt hen in gevaar, zeggen activisten. De Israëlische gevangenisdienst (IPS) heeft maandag ten minste 33 Palestijnse minderjarige gedetineerden overgebracht van de Ofer-gevangenis naar Damoun zonder de aanwezigheid van volwassen vertegenwoordigers, een actie die werd bekritiseerd door Palestijnse activisten en maatschappelijke organisaties.

Amina al-Tawil, een onderzoeker bij het Palestijnse Prisoners’ Centre for Studies, zei dat de overplaatsing in strijd is met de wet die stelt dat gevangenen onder de 18 jaar niet van de ene gevangenis naar de andere kunnen worden verplaatst zonder volwassen vertegenwoordigers. “Naast het risico om fysiek te worden mishandeld door Israëlische troepen, brengt deze overdracht het leven van deze Palestijnse kinderen in gevaar”, vertelde ze aan Al Jazeera vanuit Ramallah. “Tijdens dit koude weer hebben de minderjarigen geen toegang tot verwarming of zelfs maar geschikte kleding om warm te blijven”, zei ze. “Sommigen van hen hebben ook verwondingen opgelopen tijdens hun arrestaties, die tijdens de verhuizing erger kunnen worden.”

De overbrenging van Palestijnse gevangenen is een berucht proces waarbij ‘de bosta’ betrokken is – een voertuig met verduisterde ramen en strak verdeelde cellen met metalen stoelen, waaraan gevangenen worden vastgeketend. Gewoonlijk kunnen dergelijke ritten tot 12 uur of langer duren, zonder rustpauzes, eten of toiletpauzes. De Ofer-gevangenis bevindt zich aan de rand van de bezette stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Damoun-faciliteit zich in de kuststad Haifa bevindt. “Damoun is een van de ergste gevangenissen”, zei al-Tawil. “De cellen, volgens vrijgelaten gevangenen die er eerder tijd hadden doorgebracht, zijn vol schimmel en niet geschikt voor menselijke omstandigheden, en voorzien niet in de dagelijkse benodigdheden.” Damoun herbergt ook Israëlische gevangenen die worden vastgehouden op strafrechtelijke aanklachten, zoals moord, diefstal en drugssmokkel. Hoewel Israël Palestijnse veiligheidsgevangenen – degenen die door het Israëlische leger zijn gearresteerd – niet in dezelfde cellen huisvest als Israëlische criminelen, komt de dreiging voor Palestijnen via overdrachtsprocessen in gedeelde bostas.

“Dit nauwe contact brengt het leven van Palestijnse gevangenen – mannen, vrouwen en kinderen – in gevaar, aangezien Israëlische gevangenen gebaren maken van het doorsnijden van hun keel, bedreigingen en een constante stroom van verbaal geweld”, zei al-Tawil. “Een kind zal hier ongetwijfeld last van krijgen, waardoor zijn of haar mentale toestand nog meer onder druk komt te staan.”

Het IPS heeft op het moment van publicatie geen reden gegeven voor de overdracht van Palestijnse minderjarigen en heeft niet gereageerd op Al Jazeera voor commentaar. Palestijnse groeperingen beschreven de verhuizing als “willekeurig”, en ondanks dat het de norm is voor Palestijnse volwassen gevangenen, is deze zaak waarbij tientallen kinderen betrokken zijn ongebruikelijk.

De overbrenging van Palestijnse gevangenen is een berucht proces waarbij ‘de bosta’ betrokken is – een voertuig met verduisterde ramen en strak verdeelde cellen met metalen stoelen, waaraan gevangenen worden vastgeketend. Gewoonlijk kunnen dergelijke ritten tot 12 uur of langer duren, zonder rustpauzes, eten of toiletpauzes.

De Ofer-gevangenis bevindt zich aan de rand van de bezette stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Damoun-faciliteit zich in de kuststad Haifa bevindt.

“Damoun is een van de ergste gevangenissen”, zei al-Tawil. “De cellen, volgens vrijgelaten gevangenen die er eerder tijd hadden doorgebracht, zijn vol schimmel en niet geschikt voor menselijke omstandigheden, en voorzien niet in de dagelijkse benodigdheden.” Damoun herbergt ook Israëlische gevangenen die worden vastgehouden op strafrechtelijke aanklachten, zoals moord, diefstal en drugssmokkel. Hoewel Israël Palestijnse veiligheidsgevangenen – degenen die door het Israëlische leger zijn gearresteerd – niet in dezelfde cellen huisvest als Israëlische criminelen, komt de dreiging voor Palestijnen via overdrachtsprocessen in gedeelde bostas.

“Dit nauwe contact brengt het leven van Palestijnse gevangenen – mannen, vrouwen en kinderen – in gevaar, aangezien Israëlische gevangenen gebaren maken van het doorsnijden van hun keel, bedreigingen en een constante stroom van verbaal geweld”, zei al-Tawil. “Een kind zal hier ongetwijfeld last van krijgen, waardoor zijn of haar mentale toestand nog meer onder druk komt te staan.”

Het IPS heeft op het moment van publicatie geen reden gegeven voor de overdracht van Palestijnse minderjarigen en heeft niet gereageerd op Al Jazeera voor commentaar. Palestijnse groeperingen beschreven de verhuizing als “willekeurig”, en ondanks dat het de norm is voor Palestijnse volwassen gevangenen, is deze zaak waarbij tientallen kinderen betrokken zijn ongebruikelijk.

Schendingen tegen Palestijnse kinderen

Volgens de gevangenenrechtenorganisatie Addameer zijn sinds het jaar 2000 meer dan 12.000 Palestijnse kinderen vastgehouden door het Israëlische leger en zitten ze in dezelfde detentiecentra als volwassen Palestijnse gevangenen. Humanitaire groeperingen zoals UNICEF documenteren al lang Israëlische schendingen van Palestijnse kinderen, die worden vervolgd door Israëlische militaire rechtbanken. Het is gebruikelijk dat Israëlische troepen de kinderen ondervragen zonder de aanwezigheid van hun ouders of voogden, en velen hebben gemeld dat ze gedwongen werden om bekentenissen in het Hebreeuws te ondertekenen – een taal die ze niet kennen.

Momenteel zitten er 200 minderjarigen in Israëlische gevangenissen, verspreid over Ofer, Damoun en Megiddo. Palestijnse volwassen gevangenen in Ofer zorgen gewoonlijk voor hen door hen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omstandigheden, lesplannen op te stellen, psychologische ondersteuning te bieden en hen te vertegenwoordigen in geschillen met de IPS. Loay Mansi, een voormalige Palestijnse gevangene en opzichter van kindgevangenen in Ofer, vertelde lokale Palestijnse persbureaus dat het naast lessen over de Palestijnse cultuur en geschiedenis zijn rol was om de minderjarigen onderwijs te geven dat hen levenslang na de gevangenis zou helpen, zoals Arabische en Engelse lessen.

Mansi, die 15 jaar in Israëlische gevangenissen doorbracht voordat hij eind vorig jaar werd vrijgelaten, riep ook kinderen en mensenrechtenorganisaties op om de Damoun-gevangenis te bezoeken “om uit de eerste hand het lijden van de Palestijnse minderjarigen en de omvang van de Israëlische schendingen tegen hen te zien”. .

Aljazeera: 13 januari 2020

Toelichting: Dit artikel komt uit mijn archief. Nu de nieuwe regering in Israel is aangesteld, vrees ik voor palestijnse kinderen het ergste. Mochten ze al worden vrijgelaten, dan zijn ze zwaar getraumatiseerd: CPTSS , vrij vertaald Complex Post Traumatic Stress Syndrome. En dat is de bedoeling. Het is een vorm van vertraagde genocide en een misdaad tegen de menselijkheid. In het ergste geval leidt de dit Trauma tot zelfmoord. Ik heb zelf CPTSS en mijn geschiedenis is niet te vergelijken met wat deze deze kinderen moeten doorstaan. Ik vrees het ergste.Smeltend ijs en Gletsjers

En dan ook nog.. Posted on Fri, August 05, 2022 18:04:12

Dreiging

Dit is de grootste dreiging. De gletsjers in de Andes, Alpen, Dolomieten, Himalaya, Kilimanjaro en de sneeuw in de Rocky Mountains smelten weg. Dat heeft als gevolg een dalend niveau van de meest essentiële rivieren en is een bedreiging voor de voedselvoorziening van miljoenen:

de Nijl, de Maas, de Rijn, de Po, de Ganges, de Indus, Yangtse,  de Mekong, the Yellow River, the Xiiang in China, Aconcagua van de Andes,de Magdalena rivier, de Missouri: deze laatste is afhankelijk van het smeltwater uit de Rocky Mountains. Deze ontwikkeling  leidt tot interne conflicten en mogelijk oorlog. En niet te vergeten: de Eufraat en de Tigris komend uit Turkey vormen een levensader voor Irak. Zowel China als Turkeye en Ethiopie gebruiken hun controle op de waterstromen in hun geopolitieke spel.

Slachtoffers: Pakistan, Kashmir, India, Cambodje, Bangladesh, Vietnam. China bouwt dammen op de top van de Himalaya in de Ganges en Mekong. Als je nog een beetje fantasie hebt weet wat er volgt.

De dam in Ethiopie is een constante bedreiging voor Egypte. De dam die China bouwt in bovenloop van de  Indus is een regelrechte bedreiging voor de landen grenzend aan de Himalaya.

Huiswerk:

En ook nog:Water

Als het ijs op groenland is gesmolten staat Nederland al heel lang onder water. Stijgend zeewater zie je aankomen.

Als het ijs en de gletsjers in het hooggebergte zijn gesmolten dan is het water nivo van de rivieren afkomstig van de bergen zo laag dat ze niet meer te bevaren zijn. En mischien te weinig water om te voldoen aan de vraag voor het bevloeien van water voor akkers, vee en mensen.

Landen die afhankelijk zijn van de besneeuwde hooggebergtes:

  In Azie: India,China,Bangladesh,Cambodja, Vietnam.

Europa: Nederland, Frankrijk, Itallie, Duitsland.

America: de belangrijste rivieren komen uit de Rocky Mountains. Zuid Amerika: het Andes gebergte.

Midden Oosten: Dode Zee, Eufraat  en de Tigris

Afrika: de Nijl, Tanzania meer.

Smeltend grondijs in Siberie zorgt voor instorten van gebouwen en woningen en onklaar maken van wegen. Er kunnen plotseling grote gaten ontstaan. Maw : op termijn wordt Siberië onbewoonbaar ook door de enorme vervuiling door de mijnbouw voor grondstoffen  voor onze elektronica behoefte.

Scheuren in het gesteente van bergenpieken wat door ijs  bij elkaar wordt gehouden zorgt voor lawines en landverschuiving. Voorbeeld: lawine in de Dolomieten: gesteente en ijs.

Kijk op de kaart waar deze rivieren liggen en schat in hoeveel mensen afhankelijk zijn van de rivier en de mate van vervuiling door mijnbouw, afval, afvoer van giftige stoffen van de textiel industrie en/of fracking!!!

De Indus


Progressieve InternationalNo. 31 | Who took away our food?

En dan ook nog.. Posted on Fri, August 05, 2022 17:32:26

Dear friend,

On Monday, the world’s eyes were on a ship leaving the port of Odesa — carrying 26,000 tons of Ukrainian corn, it was the first such shipment since Russia’s invasion of Ukraine in late February.

For months, every magazine and newspaper carried the same headline: A global food-crisis is looming. Record-high food prices had thrust millions into food insecurity and communities into poverty. Soon after Russian troops crossed into Ukraine, the price of wheat surged 70% and western leaders sought to tie the price increases to the war. Russia, in turn, blamed the US and European sanctions imposed against it, and Ukraine and Europe blamed the “blockade” of Ukrainian ports.

But the crisis of hunger predates the conflict. “Nearly one in three people in the world (2.37 billion) did not have access to adequate food in 2020” according to a 2021 report by the UN’s Food and Agriculture Organisation (FAO). But, production and supply, especially of commodities like wheat, had not changed much at all. Well before the grains left the port of Odesa, the soaring wheat prices from February this year had already fallen — in mid-July, they fell to pre-war levels.

We produce more than enough food to feed the world’s entire population. Yet, our people are hungry. The spike in food prices this year, and indeed the years before it, was never about interrupted supply, not exclusively anyway — but about speculation and profiteering in the markets — a fact that has been ignored in all major reports about the food crisis from the World Bank, FAO, and other international institutions.

New data by Lighthouse Reports, a European nonprofit, shows that speculation in commodities markets is the dominant driver of the spike in prices, with speculators responsible for 72% of all buying activity on the Paris wheat market in April.

They create hunger because they can. Each year, tens of millions of subsistence farmers are forced from their land by multinational agribusinesses. This process — in its scale, almost unparalleled in human history — destroys sustainable agricultural production and forces people into slums, where access to food is dependent on prices and incomes. Poverty, not underproduction, causes famine.

They profit from our hunger because they can. The rising food crisis created “62 new food billionaires” in just 24 months since the beginning of the pandemic. These corporate empires do not trade in food — they trade in starvation.

For decades, popular forces like La Via Campesina have been fighting to build a fairer global food system. It can be done: The Indian farmers’ strike of 2020-21, which successfully overturned three neoliberal agricultural laws, gives us confidence about the power of people to resist the global regime of hunger. But to win, popular forces will need to go further — winning state power and wielding it to reclaim food from the jaws of those who profit from our hunger.

In solidarity,

The Progressive International Secretariat

info@progressive.internationalHet Verraad

En dan ook nog.., NeoLiberalisme Posted on Tue, July 12, 2022 11:59:15

Hoe het Nederlandse volk wordt uitgeleverd. Hoe het Amerikaanse volk ten ondergaat.

De Belastingdienst heeft door de toeslagenaffaire honderden gezinnen de afgrond in geduwd door ze te beschuldigen van fraude en dat alleen om dat ze geen Nederlandse achternaam hebben. Omdat ouders de toeslagen waar ze recht op hadden, moesten terug betalen en dat niet konden, werden ze overvallen door deurwaarders, werd beslag gelegd op lonen en andere vormen van inkomsten. Ze verloren huis en haard, gezinnen werden uit elkaar gespeeld door de kinderen uit huis te halen en te plaatsen in kindertehuizen zonder uitzicht op herstel. Dit is al jaren aan de gang. Om te huilen.

De Belastingdienst ging te ver in het van dienst zijn van buitenlandse bedrijven zoals Uber waarbij ze mee gingen denken in het weinig of geen belasting betalen zoals we dat allemaal wel behoren te doen. Maffia praktijken van weledele heren op de Zuidas waar je bloeiende advocaten kantoren vindt die je helpen om helemaal geen belasting te betalen.

Onze neoliberale politici en ambtenaren van de ministeries zijn gaarne bereid om bedrijven binnen te halen en wij zij bereid om de hele noodzakelijke infrastructuur voor ze te betalen. Of ze ook belasting betalen is maar de vraag en de PVDA heeft het mogelijk gemaakt dat ze hun winsten kunnen doorsluizen naar landen als Panama, Zwitserland en/of Monaco.

Dat Datacenters werkgelegenheid bevorderen is een leugen. Die kennis is beperkt leverbaar en de eigenaren nemen hun eigen expertise mee. Landschapsvervuiling door deze zwarte dozen ligt voor de hand. Daarnaast vreten ze electriciteit en lozen hun koelwater in de sloten rondom.

De PVDA pleegt verraad door in te stemmen met het Ceta-vrijhandelsverdrag met Canada in de eerste kamer. Canada is een van de meest vervuilende landen op het Amerikaanse continent: mijnbouw, kolencentrales, lekkende pijpleidingen, olieboringen in gebieden van de inheemse bevolking die daar tegen protesteren. Olieboringen gaan gepaard met verspilling, vervuiling, uitstoot stikstof. Als Nederland zoals in het geval van Shell niet meer van de diensten gebruik maakt of anderszins in strijd handelt met de belangen van Canadeze bedrijven dan krijgen we een miljoenen aanslag wegens gederfde winst. Dat is Ceta.

Mevrouw Kaag van D66 was /is een groot voorstander van het tekenen van het Mercosur-“vrij”handelsverdrag. Al een tijd niets meer over gehoord, maar als ze tekenen betekent dat het einde van de Amazone in Latijns Amerika omdat de boeren, veehouders en goudzoekers hierin het groene licht zien om elke boom te kappen die in de weg staat.

In Suriname met Brunswijk in de regering en Bouterse op de achterbank ( het eerste wat na de verkiezingen Bouterse deed was een zogenaamd overdrachtsgesprek met de nieuwe president waarbij hij zijn voorwaarden dicteerde om deze regering met Brunswijk te installeren. Brunswijk heeft grof vervuilende goudmijnen in het Amazone gebied en Bouterse heeft belangen in de olie-industrie: Nu er olie is gevonden voor de kust van Suriname en Frans Guyana betekent dat het einde van de rijke visgronden voor de kust in een extreem weer gebied. Oliemaatschappijen verdringen elkaar om de concessies. Sommige mensen worden rijk. De bevolking niet. Totale vervuiling ligt op de loer. De olie is bereikbaar op grote diepte en de toegang daartoe is kwetsbaar. Datzelfde geldt voor de pijpleidingen naar het vaste land en de tijdelijk opslag is kwetsbaar. Er moet een infrastructuur worden gebouwd voor de overslag en vervoer van de olie. Daar moet Suriname voor zorgen al of niet met gigantische leningen door buitenlandse investeerders. De olie wordt niet in Suriname geraffineerd maar wordt als half product geëxporteerd, net als de Bauxiet.

Scotus in Amerika, het rechts-relifascistoide groepje rechters hebben besloten dat Abortus strafbaar is, zelfs als je per ongeluk op je computer via Zoom tegen je vriendin verteld dat je Abortus overweegt. De verwachting is dat Homo’s en Lesbiennes ook strafbaar zijn en zich moeten onderwerpen aan “Rebirthing” cursussen.

Datzelfde Scotus wil de EPA ontmantelen. De EPA stelt normaal gesproken regels op met betrekking tot het milieu: vervuiling, het uitstrooien van kankerverwekkende chemicaliën, insecticiden, pesticiden, loodhoudend drinkwater en het verspreiden van kankerverwekkend Salty Bride (zelfs vlakbij dorpen en kinderspeelplaatsen). Toezicht op de opslag van kernafval langs de rivier de Huftington wat noodzakelijk is omdat de bunkers in verval zijn. Deze regels en voorschriften, het recht om boetes op leggen hindert het bedrijfsleven en moet stoppen. Trump was er mee begonnen door een IDIOOT aan te stellen die wetenschappers ontsloeg. Nu maakt Scotus een eind aan de Epa en daarmee is de bevolking overgeleverd aan de ongebreidelde geldlust van maatschappijen en individuen: beleggers en investeerders. Ten koste van hun gezondheid. Allemaal omdat God wikt en beschikt.

Airbnb koopt zoveel mogelijk huizen op om die te verhuren. Ze kunnen vragen wat ze willen. Een huis kopen is onbetaalbaar, medische zorg is onbetaalbaar, buurtscholen hebben gebrek aan leraren en die er zijn betalen zelf het onderwijsmateriaal.

De rijke kopen zoveel mogelijk hectares op om grip te krijgen op de voedselketen.

De religie van Corporatocrazy het huidige omkoopbare regeringssysteem in Amerika is de vrije markt van onbegrensd verdienen, vervuilen en belastingvrij. Wat echt geld kost is het kopen van Congresleden.

Last week Scotus ruled that the federal governments Environmental Protection Agency (EPA)does not have the right to limmit pollution without an Act of Congress. (Quote Jared A.Brock Medium.com :”Title The Supreme Court just sentenced theEnvironment to Death”

Bron: Medium.com

Ik heb in mijn blog al eerder aandacht besteed aan de afbraak van de Epa onder Trump en de gevaren van de totale vervuiling: bv loodvergiftiging, stralingsgevaar van grondwater uit de Fracking spots. Over Salty Brine: radium houdende grond verspreid over akkers en gebruikt op speelplaatsen voor kinderen.

Wordt vervolgd.Wereldoorlog nummer drie en de opwarming van de aarde.

En dan ook nog.., Wereld Posted on Sun, June 26, 2022 16:19:39

Einde van de Democratie en de opmars naar Fascisme.

Laatste nieuws: het relifascisme in Amerika heeft via het Hooggerechtshof toegeslagen door het verbod op Abortus, Tegen de wil van een meerderheid van het Amerikaanse volk. In de rode staten is het wettelijk verbod onmiddellijk ingevoerd en iedere vrouw die ervan wordt verdacht zelfs maar te denken over Abortus kan worden aangegeven, vervolgd en gevangenisstraf krijgen. Dat geld ook voor huisgenoten, vrienden, enz. Met behulp van spysoftware van Tiel en Pegasus, Microsoft schoolcomputers, en stemgedrag, kunnen vrouwen worden aangeklaagd en vervolgd. Een terugval in de Dark Ages.

En verder:

Ik heb al eerder geschreven over zorgwekkende ontwikkelingen die vooral voortkomen uit twee bewegingen: de gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm en de strijd om waardevolle grondstoffen om ons “welvaartsniveau” voor de rijken te behouden, onze machtsorde, onze digitale voorsprong, kenniseconomie en invloed. De kansenongelijkheid heeft voor ons grimmig gevolgen: woningnood, werkloosheid, laag inkomen of uitkering, hongersnood, voedselbanken, slecht onderwijs, te weinig leraren, te weinig handen aan het bed, torenhoge opzettelijk georkestreerde inflatie en een onzekere toekomst vanwege de opwarming van de aarde.

Het wordt niet minder. Er wordt zelfs niets aan gedaan, sterker nog: de kolencentrales in Nederland zijn weer opgestart, de stikstofproblematiek blijft voortduren en frustreert de woningbouw de snelwegverbreding. De pfas-problematiek wordt niet aangepakt, er is geen antwoord op de steeds langer durende droogteperiodes en temperatuurstijging. Het het vliegtuig verkeer blijf zorgwekkend intensief. KLM mag omkomen in de kerosine dampen en Tata Steel mag de omgeving blijven verzieken, Belgisch gif mag worden gestort in recreatie plassen langs de rivier de Maas.

Immigratiestroom neemt toe juist vanwege de uitblijvende maatregelen in ander landen: hitte, overstromingen, lage waterstanden, droge rivierbeddingen, vee sterfte, kindersterfte door hongersnood, gewapende bendes, virusdreiging, genocide in landen als India, Israël (Gaza) Bangladesh, Myanmar, China, Koerdistan.

Als de derde wereldoorlog uitbreekt is dat vooral bedoeld om bezittingen en financiële belangen in het westen veilig te stellen: denk aan de zeldzame metalen om de macht te behouden: informatie, first strike potentie, strijd om de hegemonie in het heelal om maar wat te noemen.

Het gaat dus niet om het volk. Het volk mag sterven: in Jemen, in Afrika, in Azie maar ook in Brazilie. Mensen in het Amazone gebied worden vermoord met dank aan en steun van de fascist Bolsonaro. In Afika sterven de kinderen van de honger tegelijk met hun vee vanwege de droogte. Sekte legers kunnen hun gang gaan en de ene dictator kan worden vervangen door de volgende dictator als het zijn/haar tijd is.

De militaire leiding in westerse landen hebben de wind mee net als de wapenindustrie en de geheime diensten. Ze kunnen al het geld krijgen nodig om de vrijheid van de rijken te garanderen. Nieuwe wapens, vliegtuigen, spy-satalieten, gifgas en uranium verrijkte kogels waardoor kinderen die er mee spelen kanker kunnen krijgen zoals in Irak en Syrie.

Voor ons.

En in Europa zeggen dat ze het voor ons doen. Voor onze vrijheid, voor onze democratie, voor onze cultuur en vrijheid van spreken, voor de vrijheid van onze seksuele identiteit, voor de vrijheid van vergaderen en organiseren, voor het recht op Abortus. Kortom onze Democratie. Een rookgordijn om zelf zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de toekomst en veiligheid van zichzelf en hun kinderen.

Tenzij religieuze scherpslijpers invloed hebben kunnen kopen in politieke stromingen en hun God het voor het zeggen krijgt dan is de onderdrukking compleet. Dan wordt je vervolgd voor abortus of vervolgd voor het helpen van vrouwen die en abortus willen.

Ook journalisten lopen gevaar zoals de moord op de Aljazeera journaliste door een israelische kogel (bewezen).

Er zijn steeds minder landen met een democratie: zelfs in Europa: Polen, Hongarije, Nederland, Italie, Servië. Rechts en ultra rechts rukt op door het in stand houden van kassenongelijkheid, door vast te houden het marktdenken en iedereen kan rijk worden als je maar wil. Particuliere onderwijsinstellingen zijn de laatste jaren uit de grond gestampt. De rest zoekt het maar uit. De regeringen van de VVD cs staan niet of nauwelijks loonsverhogingen toe te staan waarmee de meeste mensen prijsverhogingen door de almaar oplopende inflatie kunnen betalen. Ook de middenklasse wordt geleidelijk weggevaagd.

Het jaar 2030 is een markeringspunt of no return. Maar dat zien we dan al ver voor ons aankomen door droogte (hongersnood), miljoenen migratie naar de velden van overvloed (bijbels beeld), plaatselijk oorlogen en reli-legertjes, overstromingen en landverschuivingen. Enz. Een moedeloze opsomming.

We zijn hiervoor al sinds de vorige eeuw gewaarschuwd, maar belangengroepen, corporaties, beleggersbelangen, versplintering van de tweede kamer door tal van kleine partijen, het plotselinge gebrek aan personeel in alle hoeken van het kleine en grote bedrijfsleven inclusief de zorginstellingen.

Grootste idiotie: duizenden kinderen uit huisplaatsen en niet de middelen en voldoende gekwalificeerd personeel om ze op te vangen, te begeleiden, en professionele hulp te bieden. Geen uitzicht op terug naar Huis,

De grootste idiotie: kinder-concentratiekampen in Israel : geisoleerd, getraumatiseerd, vernederd, gepijnigd, mishandeld zonder vorm van proces, zonder contact met advocaten, verwaarloosd en zonder uitzicht op het einde van deze marteling. Schande. Dan is Israel in mijn ogen geen beschaafd land. Ze zouden beter moeten weten.

Vandaag 26 juni 2022.

SONY DSC


In Memoriam Manou

En dan ook nog.. Posted on Thu, June 09, 2022 11:38:48

Het Afscheid op 8 juni 2022

Ik herinner mij Manou toen ze klein was, ik haar in mijn armen hield en zij ontroostbaar moest huilen. Een diep verborgen verdriet waar geen woorden voor waren. Waar we niet bij konden.

Ik herinner me de mevrouw die even stilstond bij bij ons en zei: ze lijkt sprekend op u. Ik zei tegen Manou: niet verder vertellen. Ik haalde haar op bij school voor de woensdagmiddagacademie bij Oma.

In de auto zat ze achterin en vertelde dat toen de klas in de rij naar buiten liep, de kinderen elkaar een hand moesten geven. Niemand gaf me een hand, zei ze. Ik liep alleen. Achteraan.Voor kinderfeestjes wordt ik nooit uitgenodigd. Ze zeggen dat ik vreemd ben.Voor mij niet, zei ik. Ik keek in de spiegel die ze me voorhield.

Maar gelukkig was er Oma. Na een paar letterlijnen en het lezen van de bijbehorende brief fluisterde ze Oma in het oor: ik kan wel lezen.Ik moet steeds denken aan onze opdracht in dit leven: worden wie je bent. Dat is een script dat we hebben gekregen bij onze geboorte. Zeg maar: gekregen van onze Schepper, zo je wilt. We noemen het ook Intuïtie. Je bent dat wat je raakt, blij maakt, inspireert, waar en wanneer je van iemand houdt. Dan blijf je dicht bij jezelf.

Ik vergelijk het met een spoor emplacement: met het gebruik van wissels kom je met jouw trein op het juiste perron.Bij veel mensen worden de wissels goed onderhouden en komen ze aan. Ze vinden dat vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.

Bij Manou werkte alle wissels, maar sommigen spontaan niet. En dan kwam ze op het verkeerde perron. Rechtsomkeer opnieuw proberen. En soms heb je daar hulp bij nodig.Iedereen maakt dat mee in het leven Soms is een wissel gewoon vastgeroest. Niet geolied. Zeg het maar. En dan mis je je perron.

Met iedereen om haar heen ervoer ze dat er mensen waren die van haar hielden, haar de ruimte gaven voor dat moe makende verdriet, haar accepteerden. Maar veel tijd is haar niet gegund. We zeggen dat ze nu bij Oma is. Dat is meer dan een geruststellende gedachte: Mischien helpt ze te sturen bij een vastlopende of stroeve wissel bij ons. Eerst maar tot rust komen.

Ik hoor haar in ieder geval zeggen: het komt goed.

Lieve Manou: we blijven altijd van je houden.

Manou


We hebben rechten na corona.

En dan ook nog.. Posted on Sun, May 29, 2022 20:45:00

Ze zeggen dat het voorbij is. Nadenken is niet onze sterkste kant.

Dus nu maar even een overzicht van het nieuws. Vermoeiend. Duizenden hebben een vakantie geboekt. Na alle ellende van corona hebben we daar recht op. We nemen het vliegtuig. Het is een chaos want de leiding Air France KLM hebben dit niet voorzien. Door te weinig personeel is de bagage afhandeling een puinhoop. En dan gaan ze ook nog staken. Dit werk is uitbesteed aan derden en die houden tot tevredenheid van KLM de lonen zo laag mogelijk. Het werk is ongezond: kerosine dampen inademen, werken op je knieën, zware onhandelbare tassen, tijdsdruk.

We hebben het dan nog niet over de klimaat gevolgen van al die duizenden vluchten vanaf europese luchthavens. En ze komen ook weer terug. En dan moet de zomer nog komen. Het is fijn dat onze kinderen nu kunnen zwemmen op de Franse, Spaanse en Portugese stranden. Wat onze kinderen staan te wachten in de toekomst is nu even niet onze zorg.

Maar als je het nieuws een beetje bijhoudt zijn er toch meer verontrustende ontwikkelingen: dat het India 50 graden kan worden. Dat de langdurige droogte voor voedselproblemen zorgt voor miljoenen indiers, dat het drinkwater schaars is of vervuild. Al bijna vergeten dat zuid limburg onder water kwam te staan.

Dat de aanhoudende droogte in Afrika voor dezelfde problemen zorgt voor miljoenen Afrikaners. Voedsel tekorten, drinkwater problemen.

De lage waterstand van onze belangrijkste rivieren door minder smeltwater van bijvoorbeeld de Himalaya en treft de Ganges, Mekong, en Yangtze. De Alpen treft het zelfde lot. De italianen klagen over de lage waterstand van de PO en tegelijk met langdurige droogte zijn er problemen in de toeristische regio van het noorden. Te weinig sneeuw en ijs in en op de Alpen.

Ook in Nederland hebben we weer een gebruikelijk lange droogteperiode. Lage waterstanden van de Rijn en de Maas. Droge akkers, lage opbrengst. Gezakt grondwater.De gevolgen zijn: schaarste, prijsverhogingen, lege schappen.

1.Extreme tweedeling in de De oorlog in Oost Europa.

De rijken willen nog rijker worden en bezuinigen blijft noodzakelijk in alle sektoren van de samenleving.

“Onze”welvaart moet op pijl blijven en we moeten kunnen consumeren. Dus spullen kopen die met grote containerschepen (zeer vervuilend) onze kant op komen. Plastic, kleding, electronica, enz. En we willen op vakantie met cruiseschepen op weg naar Venetië, de Carabieen, de Zweedse fjorden.

2. De oliemaatschappijen

gaan door met boren, met fracking, met vervuiling, met pijpleidingen die natuurlijk nooit stukgaan en worden aangelegd in Zee, in Natuurgebieden, in Ecologisch belangrijke watergebieden zoals de Waddenzee.

De “Mercosur trade deal” is het einde van het Amazone gebiedt. Veestapels, wegenaanleg en goudkoorts vormen de grootste bedreiging voor de bewoners van het Amazonegebied.

We gaan door met het bouwen van computerdozen die ons grondwater nodig hebben om te koelen en die onze electriciteit belasten en dat alles tegen een geringe vergoeding want het levert arbeidsplaatsen op.

3. Grondstoffen:

De wereldwijde strijd om Kolen, Gas Lithium, Nikkel, Kobalt, Zand, Olie, Rubber, Koper, Magnesium, Quartz andere zeldzame metalen in de aarde en de zeebodem. Zie ook Wikipedia: rare earth elements. Veel van deze metalen zijn ook op Groenland te vinden en ontwinning vormt een bedreiging voor mens, dier en gewas. . Vergelijk Baotou in Siberie. De meest vervuilde stad in Siberië. Zeg maar: zonder Baotou geen smartphones. Vergelijk Norilsk in Siberië: nog vuiler. De basis van onze elektronica-speeltjes.

4. Privélegers

In tal van landen zijn mensen aktief om hun belangen veilig te stellen al of niet ondersteund met privélegers zoals Wagner, Blackwater, PMSC’s (private military and security companies): Je vindt ze in Afrika. Latijns Amerika, Oost Europa en verder.

5. Amerika, Rusland, China, Midden Oosten

De rijken der aarde, de grootaandeelhouders van multinationals met tal van belangen wereldwijd, spelen het spel, met elkaar of tegen elkaar. Het gaat om macht en invloed. Ze glimlachen altijd op de foto. Ze ontmoeten elkaar in Davos, de Bilderberg conferentie, de vergaderzalen van de VN, de WHO, de Europesche Unie. Soortgelijk organisaties in Azie onder leiding van China en dito in Afrika.

Dat gaat allemaal aan ons voorbij. We gaan massaal op vakantie want we hebben er recht op. Vroeger baden we tot God om vergeving, om hulp, om kracht, om genezing. Dat is aan het veranderen. In Amerika bidden ze tot God om wraak te nemen. Een wrekende, moordende God. En: Het is een roeping.

Klimaat verandering? Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal raakt en op international niveau aan de orde moet komen. Dat is onze enig redding. Zolang landen wel of niet onder eigen verantwoordelijkheid besluiten om niets te doen of niets te kunnen doen, gaat het onherroepelijk fout ten koste van miljoenen.

Het verbaasd me dat al die tornado’s, hurricanes, ijswinters, overstromingen, landverschuivingen, misoogsten niet tot inkeer en samenwerking leiden, niet het inzicht geeft om wereldwijd minder te consumeren, gezond te eten, over de grenzen heen te kijken en samen te werken hoe we anderen tot meer welvaart kunnen helpen. Hoe we een toekomst voor onze kinderen kunnen veilig stellen.

Tot slot:

Dzjengisj Kan veroverde heel Mongolie en rond 1200 als Oppermachtig leider stuurde hij zijn leger en generaals richting het Europa van toen. Het Europa dat door het succes van de zijderoute, onderlinge wedijver, een gemakkelijke prooi leek te zijn. Europa, in paniek, dreigde onder de voet te worden gelopen. In 1227 stierf Dzjengisj plotseling en daardoor haasten de generaals zich terug om te vechten over de opvolging. We hebben ze niet meer terug gezien.

Misschien krijgen we een herhaling in 2022 als zich een vergelijkbare situatie voordoet.

Kortom

Er zullen vast mensen zijn die het overleven. Mensen die de kunst van het boogschieten beheersen, mensen die beschikken over bunkers met meerdere verdiepingen, mensen die zich tot de tanden hebben bewapend en slim zijn. Mensen die deel uit maken van een gemeenschap, elkaar steunen en vertrouwen: zij hebben de meeste kansen. Het zij zo.

7 mei 2022Next »