Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

De versnelling….

Wereld Posted on Sun, March 15, 2020 14:01:58

Zo zou je het kunnen noemen: op een aantal terreinen zijn we in een versnelling geraakt en dan groeien we uit elkaar: een uitdaging voor criminelen, egoisten,zelfverrijkers en aan de andere kant mensen die zich belangeloos inzetten zelfs met gevaar voor eigen levens zoals ziekenhuis personeel, verzorgers,politieagenten, zorgverleners en mantelzorgers.

Trends..

De trends: covid-19, de aanmaak van te dure medicijnen, de curve om opvang in ziekenhuizen mogelijk te maken, de wereldwijde verspreiding en de consekwenties voor kwetsbare mensen.

De verkiezingen in Amerika. De vervuiling van grond,lucht en water. Het versneld smelten van ijs en gletsjers in de poolgebieden. De oliegiganten die blijven boren, de kolencentrales die nog gebouwd gaan worden, de dammen die gebouwd worden en de opkomst van ultrarechts en verrechtsing van democratisch gekozen regeringen met een hang naar kleptocatie, oligarchie en fascisme. De druk van China, het gewroet van Rusland, de moordenaars in SaudiArabie, de moordenaars in Syrie, de haat tussen soennieten en shiiten. Het vermoorden van tegenstanders.

En daar tegenover:

Massademonstraties tegen centralisatie van de macht en rijkdom en armoede van het volk.

Wat ook zorgwekkend is: Stijgende prijzen, dalende lonen, huizencrisis, crisis in de zorg, gebrek aan medische zorg en stijgende prijzen van medicijnen. Is het gebruik van internet , sociale media, om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten: hindoes versus moslims, ongedocumenteerden versus gedocumenteerden, inwonenden versus vluchtelingen, antisemitisme, boedhisten versus moslims, religieuze fanatici tegen homosexualiteit, tegen vrouwenrechten en gelijkheidsbeginsel. Pro-live beweging versus zelfbeschikingsrecht.

Zekerheden zijn niet meer gegarandeerd.



TTIP

NeoLiberalisme Posted on Mon, February 10, 2020 21:53:02

Acht boerenorganisaties keren zich samen met vakbond FNV-Agrarisch Groen en Milieudefensie tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De Europese Unie en de VS onderhandelen al sinds 2013 over de invoering van dat verdrag.

Onder meer LTO Varkenshouderij, de Dutch Dairymen Board en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding doen mee aan het verzet tegen TTIP. Onder de leus ‘Houd de boerderij TTIP-vrij’ roepen ze de politiek op de onderhandelingen te stoppen. Ze vinden dat het verdrag tot oneerlijke concurrentie voor boeren leidt.

“Wij kunnen elkaar op dit vlak, tegen TTIP, heel goed vinden”, zegt Jacomijn Pluimers van de actiegroep Milieudefensie.

Net als de boerenorganisaties zijn ze tegen het verdrag omdat dat de importtarieven verlaagt voor onder meer Amerikaanse vleesproducten. “In de Verenigde Staten zijn de milieuregels veel soepeler, er zijn geen wetten voor het dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden zijn anders. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dat is slecht voor het milieu.”

“Wij kunnen elkaar op dit vlak, tegen TTIP, heel goed vinden”, zegt Jacomijn Pluimers van de actiegroep Milieudefensie.

Net als de boerenorganisaties zijn ze tegen het verdrag omdat dat de importtarieven verlaagt voor onder meer Amerikaanse vleesproducten. “In de Verenigde Staten zijn de milieuregels veel soepeler, er zijn geen wetten voor het dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden zijn anders. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dat is slecht voor het milieu.”

TTIP moet het grootste handelsverdrag ooit worden. Er komen afspraken in te staan die handelsbelemmeringen tussen de Verenigde Staten en Europa wegnemen. Zo worden hoge importtarieven afgeschaft en worden regels gelijkgetrokken.

Zo krijgen we voedsel op ons bord dat minder veilig en ongezond is. Jacomijn Pluimers, Milieudefensie

Ook mogen Amerikaanse boeren middelen gebruiken die in de EU verboden zijn. De kostprijs voor het produceren van landbouwproducten is daardoor in de VS veel lager dan in Europa, zo zeggen Milieudefensie en de boerenorganisaties. “Bij vleesproducten kan dat 15 tot 25 procent schelen.” 

Ze vrezen dat als het handelsverdrag er komt, de Nederlandse markt “overspoeld wordt met goedkope Amerikaanse voedingsmiddelen”. 

TTIP moet het grootste handelsverdrag ooit worden. Er komen afspraken in te staan die handelsbelemmeringen tussen de Verenigde Staten en Europa wegnemen. Zo worden hoge importtarieven afgeschaft en worden regels gelijkgetrokken.

De samenwerking kan volgens Pluimers nog breder worden. “Dit is een eerste stap. We willen een krachtige coalitie. En dan is zo’n samenwerking tussen partijen die dat normaal niet zo snel zouden doen, een krachtig signaal aan de politiek om deze onderhandelingen over TTIP te stoppen.”

Zorgen dat bedrijven zomaar hun gang kunnen gaan

Sommige maatschappelijke organisaties maken zich zorgen dat investeringsbescherming in TTIP bedrijven te veel macht geeft. Door investeringsbescherming kan een buitenlandse investeerder die zich benadeeld voelt een overheidsbesluit aanvechten. Er zijn zorgen dat investeringsbescherming overheden beperken in hun democratische ruimte om wetten en regels te maken. Dit is het zogenaamde regulatory chill-effect.

Nederland en de EU willen in TTIP een hoofdstuk over investeringsbescherming opnemen dat dit effect voorkomt. Dat kan door heldere regels te stellen voor conflicten tussen overheden en investeerders. TTIP biedt een kans om het traditionele systeem van investeringsbescherming te verbeteren. De Europese Commissie zet in op evenwichtige investeringsbescherming die misbruik uitsluit. Daar dringt ook Nederland op aan.

PS: volgens mijn info is het TTIP nog niet geratificeerd. Belngrijkste struikelblok: het juridische blok: schadeclaims.

Ceta

Zorgen dat bedrijven zomaar hun gang kunnen gaan

Sommige maatschappelijke organisaties maken zich zorgen dat investeringsbescherming in TTIP bedrijven te veel macht geeft. Door investeringsbescherming kan een buitenlandse investeerder die zich benadeeld voelt een overheidsbesluit aanvechten. Er zijn zorgen dat investeringsbescherming overheden beperken in hun democratische ruimte om wetten en regels te maken. Dit is het zogenaamde regulatory chill-effect.

Nederland en de EU willen in TTIP een hoofdstuk over investeringsbescherming opnemen dat dit effect voorkomt. Dat kan door heldere regels te stellen voor conflicten tussen overheden en investeerders. TTIP biedt een kans om het traditionele systeem van investeringsbescherming te verbeteren. De Europese Commissie zet in op evenwichtige investeringsbescherming die misbruik uitsluit. Daar dringt ook Nederland op aan.

Helaas: deze investeringsbescherming is onder druk van multinationals in Ceta en TTIP gekomen en gaat ons miljarden kosten aan winstderving. Bv Shell die moest stoppen met Gaswinning in Groningen heeft de rekening van pak hem beet 25 miljard neergelegd bij de nederlandse staat. Advocaten in Amsterdam-zuid staan op de stoep zo gauw Nederlandse wetgeving in strijd wordt geacht met de belangen van de multi’s

De tweede kamer is tegen Ceta. Maar.. in het geheim wordt op dit deel van investeringsbescherming verder onderhandeld in Canada, blijkt uit documenten die zijn opgevraagd op basis van de WOB.

Dus: geen TTIP, geen Ceta. De VVD is voorstander, hun voorliefde voor de multi’s staat op het voorhoofd van de minister president en onze Wiebes.



Klimaat

Klimaat Posted on Mon, February 10, 2020 21:18:03

Op weg naar de uitgang:

In Nederland en meerdere europese landen vinden demonstraties plaats , worden processen gevoerd tegen regeringen en soms bedrijven, adverteren bedrijven met duurzame producten of duurzame projekten. We denken na over, maken plannen om, een antwoord te vinden op de stijgende zeespiegel. We houden ons bezig met stikstofproblemen, over bestalling, PFAS, verontreiniging van binnenwateren en recreatiemeren die door Waterstaat door het geven van vergunningen met vervuild en toxic slip worden volgestort. We bewaken en investeren in gezond drinkwater. Voeren een gevecht tegen plastic en zwerfvuil. Maken de stranden schoon van Vlieland tot Terschelling. Houden clinics met studenten en bedrijfsleven over duurzame producten en oplossingen binnen Europa en landen in Afrika.

Het kan allemaal nog beter, sneller, en we hebben nog maar weinig tijd om zelfs maar onder de drie procent uitstoot te blijven. Ons doel.

Maar er zitten nog een paar hobbels op de weg vooral in het buitenland:

Amerika:

Een hoofdpijndossier. Meneer Trump is niet meer dan een perfecte afleider, naar voren geschoven door de echte beslissers, de lobbyisten om hem heen. Iemand die echt lijkt op te komen voor de belangen van het volk. Tegen abortus, voor wapenbezit, voor belasting verlaging. Iemand die de goedkeuring krijgt van de fluisteraars achter hem om zijn schoonzoon en dochter betaalde posities te gunnen, en nog meer spelletjes. Het volk dat zich in de steek gelaten heeft gevoeld, vindt prachtig. Heel veel volk ook niet.

Achter hem staan mensen die feitelijk Amerika besturen om persoonlijk voordeel en in het voordeel van de grote corporaties en het militair industrieel complex. De wetenschappers die vroeger in Darca meedachten over noodzakelijke projekten en producten voor het leger, zijn geleidelijk vervangen door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: olieconcerns zoals Shell, Monsanto/Bayer, Banken, Mijnbedrijven, Kolencentrales, export van Kerncentrales, grondstoffenroof en het instellen van stroman-dictators in Latijns Amerika.

Rollbacks: deregulering.

De regels die voorgaande presidenten hebben opgesteld om het amerikaanse volk en de wereld te beschermen tegen de uitwassen van het kapitalisme, stan op de tocht. De EPA, de dienst die toezicht houdt op de beschermingsmaatregelen is uitgekleed. Ontmanteld. Alle deskundigheid is ontslagen of vertrokken vanwege de stromannetjes die als directeur zonder kennis van zaken (DZK-ers) zijn of nog worden aangesteld. Bron: nytimes.com 13 augustus 2017: Scott Pruit is caarying out his E.P.A Agenda in Secret,Critics Say

Kernafval: mag worden opgeslagen, maar hoeft niet te worden gecontroleerd.

Bescherming van Natuurreservaten en Natuurparken: zijn vrijgegeven voor olieboringen en mijnbouw. Afbraak van de clean air act zorgt voor probeemloos vervuilen. Er mag overal geboord worden: voor de kust, noordpoolgebied, indianen-reservaten, vulkaangebieden zoals in het Yosemity-park.

Rivieren en meren mogen vrijelijk door de industrie worden gebruikt om afvalstoffen te dumpen.

The Clean water act is niet meer van toepassing.

Radioactief afval (Brine) van fracking mag overal worden gedumpt. Op wegen, langs landbouwgronden, naast sloten en beekjes. Radioactieve, gebruikte pijpleidingen worden aangeboden om ze te gebruiken voor het maken van hekjes rondom kinderspeelplaatsen. Kan worden gedumpt als o vloeistof om gladde wegen te ontdooien naast landbouwgrond en in bebouwde kom.

Gigantische hoeveelheden Methaan uitstoot bij fracking zoals is aangetoond door satellietbeelden, is geen probleem.

Kolencentrales hoeven geen beperkende maatregelen te nemen tegen CO2 uitstoot.

Lood in het drinkwater zoals bij Flint, is geen probleem.

Epa gaat akkoord met het gebruik van bijen-dodende pesticiden

The Clean Air act is dus niet meer van toepassing. Deze lobby komt van de olie en mijn industrie.

Een blik op de toekomst:

Herverkiezing van Trump, dus ook van vice president Pence die een oogje in het zeil houdt. Dodelijk voor de mensheid!! Volgens Noam Chomsky vormt de republikeinse party het grootste gevaar voor de toekomst van de mensheid. Amerika is een corporate state, een kleptocratie.

Plus:China gaat nog een groot aantal kolencentrales bouwen net als Japan, dat vanwege aardbevingsgevaar geen kerncentrales meer wil bouwen.

Rusland heeft varende kerncentrales, die ook varen op kernenergie en Rusland hoopt op snelle ontdooiing van het noordpoolgebied zodat olie en gas kan worden opgepompt. Dooi van permafrost stoot onophoudelijk onbeheersbaar methaan in de atmosfeer.

Turkije en Israël hebben toegang tot een enorm olie en gasveld voor de kust in de middellandse zee. Ze willen daar graag aan de slag. Op de bezette Golanhoogte is Israel al een tijdje bezig met oliewinning.

Europeesche eenheid is ver te zoeken: om te voorkomen dat ultrarechts aan de macht komt, zoals in de Balkan Landen, worden steeds meer concessies gedaan aan het klimaat-akkoord. Denk aan Polen, Hongarije, Kazachstan.

En let op: oliemaatschappijen en mijnbouwers gaan voor de winst en niet voor het milieu. Vertrouw de groene kleur van BP niet, vertrouw de glimlach van de Shell-Ceo niet. Ze liegen over duurzaamheid. Ze brengen de mensheid willens en wetens in gevaar.

Waarvan akte. De uitkomst is dus boven de drie procent!! in 2050.

Bronnen: de volkskrant, Bloomberg 13 augustus Epa’s new dirty Power Rule. Ecowatch: Emergency Use of Bee-killing Pesticide on 13,9 million Acres The Intercept Epa: Own data refutes justification for clean water act rollback.


UPFSI We are proud to bring you Rollbacks – An Assault Against Life on Earth. You may not ‘enjoy it’, but it will motivate you to act. More than any other person on Earth, Donald Trump is a menace to humanity and all of life. If you’re a US citizen, register and vote. If you’re not a US citizen, pass this film and the accompanying program we did at COP25 (https://youtu.be/4lFqTmGTCqc) to as many American friends as you can. The full movie can be downloaded free at https://www.scientistswarning.org/rol…, and we encourage you to do public and private screenings. Please let us know when you by email to Rollbacks@ScientistsWarning.org #ClimateEmergency #ActNow #DumpTrump



stop seksueel geweld

Sexueel Misbruik Posted on Wed, February 05, 2020 10:30:43
Dit nummer is opgenomen door Obed Brinkman en vrienden. Meer informatie is hierover te vinden op zijn website Stop seksueel geweld.nl . Het is een krachtig signaal tegen misbruik en de gevolgen daarvan. Het is meer dan ooit actueel bij het uitkomen van het rapport seksueel misbruik bij Jehova’s getuigen en de opvang van jongens die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie.
Voor meer muziekvideo’s van Obed:
https://www.o-bat.nl/


Salty Brine

NeoLiberalisme Posted on Wed, January 29, 2020 19:31:06

Mengsel van Grond, Zout en Water. Het is een afval product als resultaat van fracking. Er zijn meer dan een miljoen frackingspots in Amerika dus dat levert een hoop afval op.

Wat doen ze met dat afval: je kunt het gebruiken als strooizout op smalle wegen (anti-icing tool) en spoelt mee met het dooi-water. Salted Brine bevat ook calcium en magnesium en erkent wordt dat het een gevaar oplevert voor de natuur. Het is werkzaam in vloeibare toestand. Sodium chloride tast planten, waterwegen en de natuurlijke omgeving aan. Salty Brine is ook nog eens hoog radioactief.

Wikipedia:

Quote:

Brine is a byproduct of many industrial processes, such as desalination for human consumption and irrigation, power plant cooling towers, produced water from oil and natural gas extraction,! acid mine or acid rock drainage, reverse osmosis reject, chlor-alkali wastewater treatment, pulp and paper mill effluent, and waste streams from food and beverage processing. Along with diluted salts, it can contain residues of pretreatment and cleaning chemicals, their reaction byproducts and heavy metals due to corrosion.

Center for Environmental Research and Education at Duquesne University: radium-stralingsfrequentie:

Citaat:

“Radium, typically the most abundant radionuclide in brine, is often measured in picocuries per liter of substance and is so dangerous it’s subject to tight restrictions even at hazardous-waste sites. The most common isotopes are radium-226 and radium-228, and the Nuclear Regulatory Commission requires industrial discharges to remain below 60 for each. Four of Peter’s samples registered combined radium levels above 3,500, and one was more than 8,500”

Salted Brine, produkt van meer dan 1 miljoen fracking spots all over Amerika wordt door vrachtwagens opgehaald en verspreid gedumpt op wegen (ice-melting), bij akkers, waterwegen enz. Waterwegen zijn vervuild met radiaoactieve stoffen , net als voedingsprodukten. Opspattend salted brine valt in speeltuinen en tuintjes van dorpsbewoners. Afgedankte radioactieve pijpleidingen worden aangeboden aan stadjes en dorpen om er speeltuinen mee aan te bouwen.

EPA: Environment Protection Agency

Na de verkiezing van Donald Trump is de EPA ontmanteld, zijn bijna alle deskundigen en wetenschappers vertrokken en zijn alle regels met bescherming van water,meren,rivieren,parken ontmanteld ter stimulering van Multinationals zoals SHELL (die al wisten van het radioactieve afval in 1981), EXXON, BP, enz. Er zal dus niets veranderen.

Samenvattend:

Mensen zijn/worden blootgesteld aan een veel te hoge concentratie van radioactieve straling. Ze lopen risico getroffen te worden door kanker, spierproblemen, enz.

Bron: America’s Radioactive Secret, Door Justin Nobel rollingstone.com

“Oil-and-gas wells produce nearly a trillion gallons of toxic waste a year. An investigation shows how it could be making workers sick and contaminating communities across America”

https://www.youtube.com/watch?v=iiLQqykoWb4



Amazon

NeoLiberalisme Posted on Mon, January 20, 2020 22:15:55

Amazon komt naar Nederland. Onder de naam: Amazon.nl. Het distributiecentrum staat vlak over de grens in Duitsland. Het TTIP geeft het recht op investeringen van Amerikaanse bedrijven in Europa.

Een paar kenmerken:

Het ultieme doel is om producten en diensten aan te bieden tegen concurrerende prijzen. Dat daarmee concurrenten van de markt verdwijnen hoort natuurlijk gewoon bij het vrije markt mechanisme. Zo gaan we waarschijnlijk afscheid nemen van Blokker, BCC, Hema, Electro, CooL Blue en onze boekwinkels. Om te beginnen.

Je mag je produkten als webshophouder op Amazon aanbieden maar na een tijdje kom je erachter dat diezelfde producten goedkoper worden aangeboden. Je omzet daalt, helaas. Niets aan te doen.

Amazon betaalt geen belasting en ik vermoed dat Duitsland de concurrentiestrijd om het distributiecentrum van Belgie en Nederland heeft verloren omdat Duitsland met alle voorwaarden is akkoord gegaan met de vestigingsvoorwaarden zoals dat is gebeurd in Amerika: gastland betaald de grond en zorgt voor de infrastructuur aan de hand van door Amazon gestelde eisen voor het distributiecentrum. Duitsland hoopt hiermee werkgelegenheid te scheppen.

Lid zijn van een vakbond is verboden in het DC. Elke werknemer draagt een vuistkomputer die gegevens bijhoudt: opdracht,handelingstijd,pauzetijd,werktijd,toilletbezoek,gesprekstijd. Voor alles is een limiet aangegeven ter controle. Bij afwijkend gedrag volgt een waarschuwing en tenslotte ontslag. Het zou me niet verbazen dat de werknemers ook nog lid zijn van de voedselbank. Net als in Amerika. Van Amazon kun je niet leven.

Uitsluitend minimumloon wordt gehanteerd zoals in Amerika. Kantoorbedienden en ict-ers krijgen een ziektekostenverzekering voor het hele gezin van Amazon waarbij ze akkoord gaan dat alle medische gegevens eigendom zijn van Amazon: Healtcare.

Voorzover in Duitsland vervoersbedrijven aanwezig zijn zoals UPC, Post, enz, zal Amazon onder de prijs pakketjes in Nederland en Duitsland laten bezorgen. Net als in Amerika is het de bedoeling de pakjes-markt te monopoliseren.

Belangrijk is het volgende. Amazon heeft ook een tak surveillance-technologie. Geleidelijk aan worden alle (huishoudelijke) apparaten voorzien van internetaansluiting: gegevensopslag, gezichtsherkenning en spraakherkenning. Zo is Alexa voorzien van microfoontjes, worden alle opdrachten vastgelegd, en gesprekken afgeluisterd.

Alexa wordt dag en nacht geassembleerd door Chinese Kinderen. Kinderhandjes. Om je een idee te geven wat de bedrijfsfilosofie is. Mensen zijn wegwerpartikelen. Bezos is de rijkste man ter wereld, zelfs na zijn scheiding

Ook de Ring video/deurbel die je nu nog bij Bol.com kan kopen, maakt foto’s van de bezoeker en deze verdwijnt op het internet om in een databank te worden opgeslagen.

Amazon heeft gezorgd voor surveillance technologie die door Ice in Amerika wordt gebruikt om ongedocumenteerden op te sporen, waardoor kinderen van hun ouders worden gescheiden en in kinderconcentratiekampen kunnen worden opgesloten en ouders over de grens worden gezet. Mischien een ideetje voor de AIVD. Ik weet overigens niet wat het kost, of de gesprekken al gaande zijn.

Medische gegevens, persoonsgegevens, gedragsgegevens zijn verdienmodellen voor Amazon. Als het zover is zal het gesprek hier op tv nog wel op gang komen. Ondertussen zullen steeds meer winkels in onze winkelstraten verdwijnen en verschijnt de amazon-drone om het pakje in je voortuin te laten vallen.

20-01-2020

Bron: Daily Koss intercept, wikipedia,de volkskrant (belletje trekken zit er niet meer in), aljazeera.com :What is Amazon’s role in the immigration crackdown?

https://www.youtube.com/watch?v=Tl0raBuudbI



Kashmir

Religie Posted on Fri, January 03, 2020 23:17:35

Kashmir is al een paar maanden van de buitenwereld afgesloten. Studenten, politici, journalisten, wetenschappers, religieuze leiders, kortom enkele honderden, zeg maar influencers, zijn in concentratiekampen opgesloten. Het is niet bekend waar die zijn en of die mensen nog leven. Demonstraties of samenscholingen zijn verboden en als mensen toch protesteren worden de demonstranten beschoten met pellets die het licht uit de ogen schiet. Mensen worden geslagen, vermoord. Zonen en dochters verdwijnen. Ze zeggen dat het geen genocide is.

Internet is afgesloten er is geen toegang tot nieuws, kranten, geen telefoonverkeer. Kashmiri hebben alleen elkaar. Van vaders en zonen die verdwijnen komen geen berichten, weet niemand waar ze zijn.

Maar ze zeggen dat het geen Genocide is. Bij de Indiase regering zijn ze enthousiast over de manier waarop Israël een oplossing heeft voor de Westbank: volbouwen met nederzettingen waar alleen Indiërs ( en dat zijn geen Kashmiri) het recht hebben om te wonen. Uiteindelijk gaat het erom Kashmir te annexeren.

Ze blijven volhouden dat het geen Genocide is. Noem het een misdaad tegen de menselijkheid,

Modi hoopt hiermee, met steun van Zuckerberg, zijn grote vriend, ook de volgende verkiezingen te winnen.

concentratiekampen in India, Kashmir


Alabama 2019

Sexueel Misbruik Posted on Fri, January 03, 2020 22:47:24

Vrouwenrechten staan in Alabama zwaar onder druk. Maar ze kunnen het nog gekker maken. Als een vrouw/meisje wordt verkracht en zwanger wordt is het verboden om abortus te plegen. Dat is illegaal en strafbaar. Maar bovenal heeft de verkrachter in Alabama wettelijk omgangsrechten (parental rights), en dat betekent dat hij het kind dus mag ophalen en bij zich houden voor bepaalde tijd. Dit is een horror scenario. Onmenselijk en misdadig. Republikeinen in Alabama hebben deze wet bekrachtigd.

Bron:Sharia court orders jail for rape victim unless kids handed to rapist. No, wait. That was in Alabama. Dailykos.com



Next »