Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Hesse,Nietsche, Jezus volgens Thomas:

wereld Posted on Sun, August 25, 2019 22:02:17

Content: To become who you are!

Na een valse start met seksueel misbruik, kindertehuizen en een zelf gekozen plaatsing op een seminarie, was het zaak om mijzelf terug te vinden. Met meer vallen dan opstaan: ik wilde anderen plezieren en vergat mezelf of hield het verhaal diep verborgen uit angst te worden afgewezen, te worden veroordeeld. Daar wordt je uiteindelijk ziek van. Leven in een tegenstelling is dodelijk. Uiteindelijk wilde ik terug naar het kind dat ik was, vrolijk, nieuwsgierig, ondernemend. Alle ballast van de kerk, de kathechismus, de zondeval, het drama van de vrouw en de slang, de wetten en voorschriften: ik wilde luisteren naar mijn intuïtie en nam beslissingen waar ik nooit meer spijt van had. Intuitief leven: sterven en opnieuw geboren worden leerde ik van mensen die ik bewonderde en ik herkende het belang. Ik herkende het belang van verdriet, woede, rouw. De lessen die ik leerde en met anderen kon delen. Ik schilderde de beelden van mijn jeugd in alle rauwheid wat niet iedereen mooi vond. Jammer dan. Het zijn mijn beelden.

Ik lees het Thomas Evangelie toegelicht door Bram Moerland en vind de teksten die op mijn ziel geschreven staan, teksten die terug te vinden zijn bij Native Americans, in Afrika, zoals bij de Massai.

Vroeger begreep ik Hesse niet en Nietsche al helemaal niet. Ik was geen studiekop. Stopte na een jaar op de KTHU en na een inschrijving op de Universiteit van Amsterdam liep ik meteen via de achterdeur weer naar buiten. Spaans benauwd.

Nu wel, je moet kennelijk diep door ellende zijn gegaan om uiteindelijk bij jezelf terug te komen en ik weet het nog goed, toen ik 8,9 was, had ik het kinderlijke idee dat mijn lijden ergens toe moest dienen, al wist ik niet waarvoor. Andere mensen helpen, dacht ik, zoiets.

Er wordt soms iets gezegd wat lijnrecht je binnenste raakt en wat je nooit meer vergeet. Elke keer als zich zo’n moment voordoet is het een aanvulling of verdieping en telkens weer luisteren naar je intuitie brengt je dichter bij jezelf, ben je beter beschermd. Het gaat je steeds beter af en mijn ervaring is dat de zwarte bladzijden van de eerste 20, 30 jaar geleidelijk aan een plek krijgen waar ik steeds beter mee kan omgaan.

Tablet-tekening”Visioen” pvvelzen 2018. Een droom die vroeger vaak terugkwam en die ik wilde vasthouden.

Er is niets ergers dan een verhaal dat niet verteld wordt. Quote:Maya Angelou

De volgende citaten zijn van Herman Hesse, Het Thomas Evangelie, en van Nietsche.

Hesse: When destiny comes to a man from outside, it lays him low, just as an arrow lays a deer low. When destiny comes to a man from within, from his innermost being, it makes him strong, it makes him into a god… A man who has recognized his destiny never tries to change it. The endeavor to change destiny is a childish pursuit that makes men quarrel and kill one another… All sorrow, poison, and death are alien, imposed destiny. But every true act, everything that is good and joyful and fruitful on earth, is lived destiny, destiny that has become self.

Hesse: In each one of you there is a hidden being, still in the deep sleep of childhood. Bring it to life! In each one of you there is a call, a will, an impulse of nature, an impulse toward the future, the new, the higher. Let it mature, let it resound, nurture it! Your future is not this or that; it is not money or power, it is not wisdom or success at your trade — your future, your hard dangerous path is this: to mature and to find God in yourselves.

Thomas: Jezus zei:
Zalig de mens die heeft geleden
en het leven gevonden.


Als jullie profeten zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan.
Wanneer zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen vissen je voorgaan.
Maar, het koninkrijk is in je hart
én in je oog.
Als je jezelf kent,
dan zul je ook gekend worden,
en je zult beseffen
dat ook jij een kind bent van de levende vader.
Maar ken je jezelf niet,
dan verkeer je in armoede.
Dan ben je zelf de armoede.

Nietzsche, translated here by Daniel Pellerin, writes:

Any human being who does not wish to be part of the masses need only stop making things easy for himself. Let him follow his conscience, which calls out to him: “Be yourself! All that you are now doing, thinking, desiring, all that is not you.”

Every young soul hears this call by day and by night and shudders with excitement at the premonition of that degree of happiness which eternities have prepared for those who will give thought to their true liberation. There is no way to help any soul attain this happiness, however, so long as it remains shackled with the chains of opinion and fear. And how hopeless and meaningless life can become without such a liberation! There is no drearier, sorrier creature in nature than the man who has evaded his own genius and who squints now towards the right, now towards the left, now backwards, now in any direction whatever.

Bronnen:

1.https://www.thomasevangelie.info/start/

2.Hermann Hesse on Solitude, the Value of Hardship, the Courage to Be Yourself, and How to Find Your Destiny: Maria P0pova

3.Nietzsche on How to Find Yourself and the True Value of Education : Maria Popova.G7

wereld Posted on Sat, August 24, 2019 10:41:20

De G7 komt bij elkaar in Biarritz. Het is niet meer een eensgezinde club. Wel een gezamenlijke discussie over van alles, maar er komt geen gezamenlijke verklaring.

De VN heeft daar ook al last van. Klimaatverandering, populistische regeringen, whitesupremacy enz enz en de strijd om de invloedssferen, grondstoffen enz spelen de landen tegen elkaar uit.
Het is niet meer wat het geweest is.Brazilie Amazone

Klimaat Posted on Wed, August 21, 2019 23:25:15

Amazone staat in Brand! Er zijn al veel bewoners vermoord. Natuurlijk weten we allemaal dat het Amazone gebied rechtens toebehoord aan de huidige bewoners. Die rechten zijn vastgelegd.

De fascist Bolsonaro kondigde voor zijn verkiezing aan dat hij de inwoners zou vermoorden en zou toestaan dat het Amazonewoud omvergetrokken zou worden ten gunste van landbouw en veeteelt. Daar schrokken we toch een beetje van en we hoopten dat Lula zou worden gekozen. Corrupte en omgekochte rechters zorgden ervoor dat Lula werd verdacht van omkoperij enz en deze verdween voor de rest van zijn leven achter de tralies. Hij zou de verkiezingen hebben gewonnen. Bolsonaro was al parlementslid tijdens de militaire dictatuur in Brazilie en heeft zijn gedachtengoed kunnen vervolmaken.

Er is een onlosmakelijk verband tussen de Amazone en het zogenaamde vrijhandels verdrag met Europa en Mercosur waarvan Brazilie lid is. De Europese Commissie die jarenlang schijnt te hebben onderhandeld met de Mercosur landen, moeten weet hebben van de standpunten van Bolsonaro en hebben mogelijk hooguit geroepen dat het verbranden van de Amazone niet mag en dat ze ook geen hormoon geinjecteerde koeienvlees mochten importeren naar Europa. Ik hoor niets meer van dat verdrag. Volgens mij moet het nog worden goedgekeurd door de lidstaten.

In dat geval eis ik van de Nederlandse regering dat ze geen handtekening zetten onder dat verdrag als het Amazone gebied niet wordt omgeploegd door landbouwgrond, mijnbouw en veeteelt. Het mag dan prettig lijken dat we goedkoop ingevroren hormoonvlees krijgen, het voorbestaan van de mensheid lijkt mij belangrijker. De afgrond komt sneller dichterbij. Als het toch allemaal doorgaat is de Europeesche Commissie mede verantwoordelijk voor de versnelde opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien. Dat geldt ook voor de VVD en het CDA. En als Trump Bolsonaro feliciteerdt met zijn verkiezing, mogen we het ergste vrezen.

Waarvan akte.

Mercosur: wikipedia Brand Amazone: Volkskrant

Amazone in Brand -acryl op papier peter van velzen juli 19


Wat volgt…Groenland!

Nieuws Posted on Wed, August 21, 2019 22:39:15

Trump wil Groenland kopen. Denemarken wijst dat af. Er zitten vele kostbare grondstoffen onder de grond in Groenland. Er wonen 50000 mensen. Ongeveer. Trump zal het er niet bij laten zitten. Zoals al eerder aangekondigd wordt de strijd om de laatste druppel gas,kolen,olie,goud enz harder. Er is al een militaire basis op Groenland. Trump heeft al de pest aan de Nato landen die maar niet aan de afspraken willen voldoen, net zoals hij zelf al jaren de bijdrage aan de internationale instituties zoal de VN weigert te betalen.

Hij heeft het Nucleaire verdrag met Iran open gebroken. Hij is uit het verdrag tegen de voortgaande ontwikkeling van atoomwapens gestapt. Hij is uit het klimaatakkoord gestapt.

Hij zal nu aankondigen dat hij het helemaal heeft gehad met de Nato om op kosten van Amerika Europa te verdedigen. De pest aan Nato landen die geen schepen willen sturen naar de Golf. De pest aan Merkel. En nog meer van dat.

Eenmaal uit de Nato kan hij eenvoudig Groenland bezetten. We zouden er niets tegen kunnen doen. Als de Oliemaatschappijen hun zin krijgen kunnen ze van Groenland een puinzooi maken zoals ze dat al elders in de wereld hebben gedaan. Pence zal er voor bidden. Denk ik. De Koch Brothers bidden ook.Leiderschap

wereld Posted on Tue, August 20, 2019 09:38:07
Het gaat om geaccepteerd leiderschap binnen een gemeenschap. Bijvoorkeur charismatisch leiderschap. Kijk naar de geschiedenis: in de Romeinse tijd groeide het christendom door onvertogen hulp en bijstand te bieden aan de allerarmsten, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en geld in te zamelen voor huisvesting en kleding. Het was bottom-up.
In de vorige eeuw hebben leden van het Nederlands Katholiek Vakverbond nog zieken bezocht en hulp geboden aan gezinnen waarvan de man werkloos was. Ook het invullen van belastingformulieren hoorde bij de hulp
Kijk naar de Islamistische Broederschap in Egypte: om precies dezelfde redenen groeide deze beweging uit die leidde tot een politieke overwinning.
In het geval van Egypte kon alleen een dictatuur een verdere groei voorkomen. Leiders werden opgepakt, gemarteld, vermoord.


Ontwikkelingen 2

Uncategorised Posted on Mon, August 12, 2019 22:37:46

Epstein:” titel van mijn fictieve novelle. In het kort de inhoud: de figuur Epstein weet dat zijn leven niets meer waard is. De namen die langs zijn gekomen in de media zijn stuk voor stuk chantabel en waren dat al lang. Ze hebben hem op zijn rug gelegd en net zolang op zijn navel gedrukt tot hij alle namen heeft genoemd. Dat was schrikken. Als dat in een rechtszaak naar buiten zou komen…Epstein zei in een onbezonnen moment dat hij alle namen zou noemen bij de rechter, zijn advocaat, de pers… Dat was dom. Iedereen schrok: de hoogste kringen liepen gevaar? Crisis?
Ze moesten iets doen. Epstein zat er verslagen bij. Hij had zijn mond moeten houden. Het was voorbij. Wordt vervolgd.
Volgende keer: lopen de slachtoffers van seksueel misbruik door de “Groten der Aarde” (quote) nu ook gevaar?Hiroshima, Nagasaki

Nieuws Posted on Sat, August 10, 2019 21:24:34

Kortgeleden is de Amerikaanse aanval met een atoombom op Hiroshima en Nagasaki herdacht. Beide plaatsen werden in een klap van de aardbodem weggevaagd. Alle inwoners kwamen om. Mensen in de omgeving die tot de overlevende behoorden kregen te maken met radioactieve straling en velen werden jaren na dato nog getroffen door kanker.De gevolgen waren onvoorstelbaar, evenals het menselijk leed dat jaren aanwezig bleef.

Er werden allerlei reden aangewend waarom het moest gebeuren. Japan moest capituleren en zo ging het ook.

Ik was een jaar of zes, zeven toen ik de Katholieke Illustratie onder ogen kreeg. Op de middenpagina een grote zwart-wit foto van het plat gebombadeerde Nagasaki (of Hiroshima) met in het midden nog het enige rechtopstaande gebouw. Op de voorgrond meende ik een kind te zien staan, kijkend naar de puinhoop.

Het maakte een verpletterende indruk en het beeld stond gebeiteld op mijn netvlies. Ik wist niet van de hoe en waarom, ik voelde wel dat het niet deugde: die leegte, die verwoesting,dat kind, dat niets…..

Nu die herdenking is geweest heb ik het beeld geschilderd zoals ik het voor me zie. Ter nagedachtenis.

“Nagasaki 1945 Atoombom” pvvelzen Acryl op doek.


Meditatie

Religie Posted on Sat, August 10, 2019 11:36:58

Ik heb mij altijd verwonderd over het verschijnsel religie. Katholiek opgevoed en rooms misbruikt, (mijn vader was God’s plaatsvervanger in het Gezin) ging ik naar het Seminarie met het idee om missionaris te worden. Ik had daarbij niet het verlangen om mensen ervan te overtuigen dat hun religie de verkeerde keus was. Integendeel.

Religie heeft als doel betekenis te geven aan het leven. We hebben de aarde in bruikleen gekregen, kort of lang, en hebben de gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan. We hebben daarnaast een collectieve verantwoordelijkheid voor elkaar met de erfenis van het verleden en het oog op de toekomst.

Deze uitgangspunten trof ik bijvoorbeeld aan bij de Massai in Kenia, bij de wijze mannen van de Sioux, Hopi indianen: de aarde van vroeger was in balance en alles was met elkaar verbonden: neem wat je nodig hebt en niet meer. De dieren zijn je broeders en zusters: ze geven je voedsel, kleding en warmte. Neem niet meer dan wat je nodig hebt.

Het getuigd van spiritualiteit en visie op de onlosmakelijke verbondenheid met de aarde en het leven. En het benadrukt onze afhankelijkheid van elkaar: van het gezin, de stad, de staat, de wereld.

De grote religies, zoals wij die kennen, geven dit ook aan maar stoppen tegelijkertijd veel energie in het benoemen van de verschillen en bespelen de machtskaart. De katholieke Kerk, de verzameling Protestantse Kerken, de Islam ( ook een verzameling geloofsrichtingen), enz.

De geschiedenis toont ons die eindeloze machtsstrijd om de groene, grazige weiden, het heldere stromende water, het verwerven van rijkdom en de zegen van de Allerhoogste. En telkens weer verdwijnen de winnaars of worden overwonnen door anderen met dezelfde machtswellust of misschien wel goede bedoelingen. Aards en tot stof weergekeerd. Hun hoofden, ringen, gewaden en gebouwen zijn te bezichtigen.

Vandaag de dag zijn religies met verwijzing naar de heerser in de hemelen, in strijd met elkaar, terwijl de aarde verschrompeld en de mensheid als een lemming naar de afgrond rent.

Een totaal gebrek aan rentmeesterschap. Jammer.

“Grazige Weiden” 2019 pvv, Acryl op papier.

SONY DSC


Next »