Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Opvallende berichten Juni 2020.

Wereld Posted on Sun, June 21, 2020 09:57:36

India versus China

India en China op de grens van Kashmir: het incident maakt volgens mij deel uit van de wateroorlog. Oorsprong van de Ganges en Indus ligt in Tibet door China ingelijfd en laten volstromen door Chinezen ten koste van de Tibetanen. Het dichtknijpen van de Ganges en Indus door het bouwen van dammen en kunstmatige meren is een serieuze bedreiging voor de bevolking van India in de benedenstroomse gebieden: vis, bevloeiing, elektra. Dat is een ernstige voor het land. Door extreme droogte en spanningen tussen verschillende religies aangemoedigd door de regering Modi zijn miljoenen op drift geraakt. Ook het coroniavirus heeft dit proces versneld. Pakistan staat al onder invloed van China door schuldenproblematiek en in ruil voor leningen in het bezit van een havenstad voor transport van goederen en militair materieel.

500 biljoen steun voor Amerikaanse bedrijven.

De regering Trump wil geen lijst overhandigen welke bedrijven deze steun hebben ontvangen. Geheim. Let wel, er zijn ook Democraten die hier belang bij hebben. Geen inzicht, geen gezeur. Corruptie in de Amerikaanse politiek is tot kunst verheven.

Shell

Bericht in de krant: de immense olievervuiling in Nigeria is nog nauwelijks opgelost. Er zijn bedrijfsconstructies opgebouwd die uit naam van Shell de boel zouden opschonen, maar helaas. Shell verwijst naar de schurken die gaten slaan in de pijpleidingen waardoor de regio, ecosystemen en rivieren vervuild zijn. Het gebied is onleefbaar. Ik moet denken aan de constructie die Shell heeft achtergelaten in Nederland en zie nog het tergend schijnheilige gezicht van de CEO en die van onze minister Wiebes dat alle schade op termijn zou worden geïnventariseerd en aangepakt. De lijntjes naar Den Haag zijn vervolgens in de mist gedouwd door er allerlei clubjes en procedures tussen te vlechten. Ondoorzichtig. Ik verzoek de Regering vanaf heden Shell aan te merken als organisatie met weinig belangstelling voor mensenrechten, klimaat, natuur, watervervuiling. We krijgen hierin vast steun van de Inuit en Meti in Antartica, Het dereguleringsproces van de EPA zorgt verder voor vervuiling, vergiftiging, vernietiging van landbouwgronden en waterwegen. Dus in Amerika hoeft Shell niets te vrezen als ze aan de gang gaan in de Nationale Parken.

Turkije

Het leger van Turkije is verder opgeschoven richting Mosul om het grensgebied te vrijwaren van het Koerdische volk. Ook de Jezidisch worden gemakshalve platgebombardeerd. Hoewel de Iraakse regering Turkije heeft verzocht ermee te stoppen omdat ze illegaal oorlogsmisdaden plegen op Iraks grondgebied, gaan ze er toch mee door. Het lijkt op Genozide. In het zuiden van Turkije is de koerdische bevolking met vlammenwerpers verdreven en/of vermoord en hun huizen platgewalst. Verborgen agenda: wil Erdogoan Mosul weer inlijven zoals het bij het Ottomaanse rijk behoorde? Vanuit het westen geen reacties of veroordeling. We zijn bezig met Corona.

Noord Korea

Spelletjes aan de grens: opblazen van het babbelhuis. Kim heeft grote behoefte aan aandacht. Vermoedelijk zijn er interne problemen: hongersnood, corona, opstand van de elite. Om de aandacht af te leiden dus dit.

Hongarije

Glijdt steeds meer af naar een autoritaire staat met oude fascistoïde sentimenten (Groot Hongarije). Gewoon eng.

Quote:” Secretaris-generaal Marija Pejcinovic Buric van de Raad van Europa vroeg zich in een brief aan de Hongaarse premier af of “bij een onbepaalde en ongecontroleerde uitzonderingssituatie als deze” de basisprincipes van de democratie nog wel overeind blijven. Orbán reageerde: “Als u ons in deze crisissituatie niet kunt helpen, probeer dan op z’n minst onze inspanningen niet te hinderen.”Pardavi noemt het “buitengewoon zorgwekkend” dat uitgerekend Hongarije met deze maatregelen komt. De afgelopen tien jaar heeft de Hongaarse regering voortdurend instellingen verzwakt en de rechtsstaat proberen te ontmantelen, zegt ze. “En dit nieuwe, onbeperkte mandaat kan die ontmanteling absoluut versnellen.” Einde Quote.

Klimaatverandering

According to scientists, the only way to keep the planet’s temperature from increasing 2.7 degrees Fahrenheit is to immediately phase out all fossil fuel infrastructure and devices. As soon as existing coal, oil, or gas plants reach their engineered lifespans, instead of refurbishing we must shut them down. If we don’t, the estimates for increasing temperatures start going up. At 3.6 degrees Fahrenheit, positive feedback loops of evaporating Arctic methane could kick in. Methane is 21 times better at warming the atmosphere than CO2. The warmer temps evaporate the methane. The methane makes the atmosphere warmer. It evaporates more methane …. you get the picture. Bron: Matt Artzt -Medium.com Waarvan acte.

Vervuiling

Nornickel in Rusland: 100 ton diesel in ecosysteem en waterwegen richting Antartica. Als niet snel wordt ingegrepen zou de dooi van permafrost en het ijs van Antartica versnellen. Bron: www.nornickel.com. We hebben geen idee van de schade. Berichten van Nornickel zelf dat alles onder controle is, willen we niet zomaar geloven. Ik weet ook niet waarom.Tags: China, dammen, voedsel, geopolitiek, macht, honger en migratie.

En dan ook nog.. Posted on Sat, June 06, 2020 16:01:18
Machtspolitiek van China in Azie

Pakistan is al onder invloed van China vanwege de schuldenpolitiek en het bezit van de havenstad welke bereikbaar is via een snelweg door de Himalaya.

Nu zijn ook Thailand, Myanmar, India, Cambodja,Bangladesh, Vietnam afhankelijk van de goedertierenheid van China om bepaalde hoeveelheid water door te laten als deze landen bereid zijn af te zien van hun claims op de zuid-chinese zee, deelnemen aan de Aziatische instituties zoals de Aziatische Wereldbank en het sluiten van onderlinge Handelsverdragen. Zich niet verzetten tegen de afgesproken annexatie van Honkong, en de aansluiting van Taiwan als provincie bij China. India is nog een probleem omdat India territoriaal bezit opeist en miljoenen moslims over de grens wil zetten (Kashmir en Asam-ongedocumenteerden. China houdt niet van Moslims. De ombouw van miljoenen Oeigoeren naar Han-Chinees kost al veel hoofdbrekens.

Dreiging: verlagen van het waterpeil, uitdroging door de bovenloopse bekkens van de (nog te bouwen) dammen vol te laten lopen of onaangekondigd plotseling te laten spuien met als gevolg overstromingen en verwoesting van oogsten.Dit spelletje duurt zolang er sneeuw ligt op de Himmalaya en Tibet. Als de sneeuw gesmolten is breekt ziekte, hongersnood en migratie uit bij de miljoenen die afhankelijk waren van de rivieren.. na 2050 of eind van deze eeuw.Traumaticering van kinderen als wapen. CPSS

En dan ook nog.., Midden Oosten Posted on Thu, May 28, 2020 21:58:02
Het Verhoor

K:Naam? S:……..K.We hebben je vannacht opgehaald. Weet je waarom? S: ……. K:Je hebt gisteren een steen/stenen gegooid. Klopt dat? S:….Nee. K:Wat deed je dan? S:..Ik was op weg naar mijn tante. K:..Je liegt. Ik weet dat je liegt. Je staat op een foto bij jongens die stenen gooiden. S…Ik wil naar mijn moeder.. K:..dus je zegt dat je niet hebt gegooid? S:…… K:…Je weet dat ik je hier kan vasthouden, voor maanden, voor jaren. S:…. K:Je wil je broertjes en zus toch ook weer zien? S:(kleintjes)…..ja. K:dus je hebt met stenen gegooid? S:……nnnee. K: oke. Wat je moet weten: je gaat zo naar een cel, zonder ramen, zonder licht. Daar kun je huilen,gillen en schreeuwen. Niemand die het hoort. Wil je dat? S…..nnnee K: Dus ? S: ik heb geen stenen gegooid. K:Er zijn hier kinderen, sommigen net zo oud als jij, die zitten hier al maanden, sommigen al een paar jaar. Dus? S:…… K: (vuist op tafel) ik ben het zat. Jullie Palestijnen zijn te stom om voor de duvel te dansen. Begrijp je dan niet dat je hier niet zomaar zit. Dat je eigendommen van Israël hebt beschadigt met stenen gooien. Daar staat drie jaar gevangenis op als je voor de rechter komt. Dus ? S:… ik heb….(huilt). K:Ik denk dat ik die broers van jou nu ook ga ophalen. Dit duurt te lang en van slapen komt niets terecht, reken er maar niet op. S:….mij broers waren bij mijn vader. Water halen. K: Je denkt dat een foto liegt? Ik heb alle bewijzen en ik kan ook bewijzen dat jij hebt gegooid en eigendommen van Israel hebt beschadigt. Wanneer houden jullie eens op met liegen. Wanneer begrijpen jullie dat je hier niets meer te zoeken hebt. Het land van jouw vader is niets meer waard. Net als jij niets meer waard bent. Dus:? S:…..(huilt harder). (met een ruk staat de ondervrager op) K: Ik heb er genoeg van. Ze brengen je naar je cel en ik haal je weer op als je hebt nagedacht en misschien pas over een paar dagen. We zullen zien. S….(huilt nog steeds en mompelt de naam van zijn moeder.

The war on childrenGedachten bij het nakend avondlicht.

En dan ook nog.. Posted on Thu, May 21, 2020 22:06:24

Het nieuws volgen, kranten lezen, websites bezoeken met analyses en feitenmateriaal. Ik ben daarbij vooral op zoek naar verbanden en gevolgen voor de mensheid in het bijzonder en specifieke ontwikkelingen in te onderscheiden landen op verschillende continenten. De vraag is: wat is de rode draad? Waar gaat het heen? Wat versterkt en/of verzwakt. Ik hanteer een paar hoofdlijnen: -klimaatverandering -multinationals -denktanks -lobbyisten -wapenhandel -technologie en AI – voedselketen -agribusiness -de drinkwateroorlog–grondstoffenoorlog -wetenschap op allerlei terrein -wapenindustrie- inkomensongelijkheid wereldwijd- tenslotte: the sixt extinction.

Van jongs af aan ben ik me ervan bewust dat alles met elkaar samenhangt en verbonden is. Dat opbouw volgt na afbraak: een dialectisch proces. De meeste religies stellen als grondregel dat diegenen die het goed gaat zijn/haar rijkdom deelt met degenen die minderbedeeld zijn. Dat we zorg moeten hebben voor de natuur die ons voedt, kleed en beschermd. Dat de dans om het gouden kalf een doodzonde is: wie alles voor zichzelf wil houden ten koste van anderen, wordt in bijna alle religies veroordeeld.

Hoofdstukken

Klimaatverandering.

Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1 of ten hoogste 2% tegen 2100. Dat gaan we niet halen zeggen wetenschappers. Volgens sommigen is het al twaalf uur geweest. Paul Beckwit voorspelt dat als we nu geen maatregelen nemen dan eindigen we op een catastrofale 7%.

Voedselcrisis.

Wereldwijd zakt het grondwater, worden rivieren en meren vervuild of geprivatiseerd om te vermarkten. De droogte op de meridiaan bedreigt de voedselproductie van miljoenen mensen. De Bayer Monsanto combinatie heeft zaadpatenten verzameld over de hele wereld, gebruikt glysophaat als bestrijdingsmiddel en genetisch modificeert de zaden. Gbruik van glysophaat veroorzaakt kanker en het gebruik van neonticons dood insecten en bijen. Het is boeren verboden eigen zaad na de oogst te verzamelen en te gebruiken zoals ze dat al eeuwenlang doen. Ze zijn gedwongen zaad te kopen van Bayer/Monsanto en/ of Syngenta. Dat is een bedreiging voor de gezondheid van miljoenen mensen. De pesticiden worden opgenomen in de voedselketen. As we speak. En op de koop toe: door de coronacrisis worden vlees, aardappelen,uien, enz doorgedraaid. De koelhuizen zitten vol, miljoenen mensen zijn werkloos en zonder inkomen.

Watercrisis

Het Andesgebergte, Alaska, Alpen, Himmalya, Kilimanjaro. De sneeuw op deze bergen smelt en dat heeft over een tiental jaren gevolgen voor: de Ganges, de Mekomg, de Jangste, de Blauwe Nijl, de Witte Nijl. Bij ongewijzigd beleid staan ze droog. Er zijn honderden dammen gebouwd in deze rivieren waarvan het kostbare sediment achter de dammen blijft hangen en benedenwaarts onvoldoende voeding biedt: verlaging van de visstand, onvoldoende bevloeiing van de gewassen. Tegelijkertijd met de daling van het grondwater waardoor boeren steeds dieper putten moeten slaan tot het onbereikbaar wordt, betekend hongersnood en noodgedwongen vertrek naar de miljoenen steden zoals Lagos. Bedrijven als Coca-Cola en Nestle kopen vers nog niet vervuild water op voor hun plastic flesjes: water als verdienmodel. In Amerika zijn alle wetten ter bescherming van water komen te vervallen. In toenemende mate wordt water bevuild door toxic afval, radioactief afval van fracking putten in geheel amerika.

Grondstoffencrisis

Elk land struint de wereld af naar grondstoffen vooral in Afrika. Daar wordt openlijk gevochten om noodzakelijk grondstoffen voor de eigen industrie. Letterlijk met geweld. Huurlingen van Amerika, Rusland, Turkije, Israel, Europessche landen als Frankrijk, Engeland, Italie. Ze komen met zakken vol geld om de contracten snel binnen te krijgen. Mijnbouw, Goud, Visserij, Grondstoffen voor smartphones, voor batterijen,Cacao, Mais, Tarwe, Infrastructuur en Schuldendiplomatie.

Klimaatdoelstellingen?

In nederland hebben we een stikstof proleem, een co2 probleem, een KLM probleem, teveel dieren op een hoop: koeien,varkens,kippen. Dat lijken we pas op te lossen in 2040. De KLM mag nog steeds doorgroeien naar 540 duidend vluchten. Als ze het goed doen.Maar er zijn mensen die het hebben over de KLM mafia: de VVD blijft nog heel lang regeren en dat is nu juis de partij die NeoLiberalisme op het blazoen heeft staan. Door de coronacrisis is het hele gedoe rond klimaatverandering op een laag pitje gebracht. Uit angst voor FvD die klimaatverandering een hoax vinden. Dus..?

Vrijhandelsakkoorden.

Vrijhandelsakkoorden zijn een douceurtje voor multinationals: oliemaatschappijen, agribusiness, biotechbedrijven,pharma, iedereen die een keur aan advocatenkantoren kan betalen. TTiP, TTP, Ceta, Mercosur landen.

China

China is van plan om nog een aantal kolencentrales te bouwen en ondersteund de olieproductie in Venezuela. China heeft een gigantische hoeveelheid grond gekocht in Amerika. China heeft in Griekenland de Pireushaven opgekocht om uit te breiden als overslag haven en om als olieopslag/raffinage te dienen. Er is een wet aangenomen om mensen die daartegen protesteren te vervolgen. Ook Rusland en Saudi Arabie en de Emirates gaan door met Gas en Olie exploitatie en Israel heeft nog niet zo lang geleden een illegaal olieveld geactiveerd op de bezette Golanhoogte. En voor de kust in de Middelandse Zee: een gigantisch gas en olieveld wat ze geopolitiek een sterk wapen in handen geeft.

Einde van de (neo)liberale democratie?

Om de toenemende chaos het hoofd te bieden is het van belang te voorkomen dat staten gaan voor ieder voor zich, onderlinge concurrentie en wie verliest jammer dan. Maar dan redt je het niet. Alleen internationale samenwerking, afspraken en taakverdeling kan het proces stoppen als er overeenstemming is over ons gezamenlijk probleem: de toekomst van de mensheid. ( vergelijk Harari op you tube).Als die gezamenlijkheid niet tot stand komt en de regel ieder voor zich wordt gehandhaafd dan vervallen we in chaos, opstanden,plundering en oorlog over voedsel, landbouwgrond, grondstoffen. Soms zie je daar al tekenen van als mensen in paniek op zoek gaan naar voedsel en drinkwater. Bendes trekken rond en stellen eisen. De sterkste en best bewapende bendes overwinnen, maar dan wel tegen een hoge prijs. Miljoenen doden.

Fascisme, politiestaat, apartheidsstaat, chinees controlemodel.

Rascisme, vreemdelingen haat en staten waar de regeringen democratisch zijn gekozen, maar die democratie gebruiken om geleidelijk de macht over te nemen: controle over de pers, de rechterlijke macht, het politie en surveillance apparaat naar chinees model, het controleren van het militair industriële apparaat, onderwijs en cultuur instellingen voorschrijven waar ze zich aan moeten houden, oprichting van paramilitaire jeugdorganisaties, afschaffing vrouwenrechten, verbod op abortus, verbod op de LGTBh gemeenschap om zich openbaar te vertonen, te uiten, artistieke vormen te verzinnen. Hervorming van de rechtsspraak, wetten die vormen van kritiek verbieden. Verbod op het recht om zich te organiseren.

Samenvattende conclusie: ik zeg het niet graag en ik steun alles en iedereen die opkomt voor het klimaat, de natuur, gezond leven, gezonde lucht, afschaffen fossiele industrie, verbod op genetisch gemodificeerd voedsel, verbod op levendodend gebruik van pesticiden, ontmantelen van en controle op multinationals, controle en beoordeling van fusies, investeren in medische zorg, enz. Natuurlijk. Maar als je als leek tot hier bent gekomen: ik heb zo mijn twijfels.

Wordt vervolgd.The war on science.

En dan ook nog.. Posted on Sat, May 16, 2020 11:17:06

Dear Peter, I feel like a broken record, but can you believe what the Trump administration just did?

The White House is moving forward with a new rule that would undermine science, accelerate climate change, and undo decades of work to protect our air, water, and health. This administration has a long history of undermining science and compromising the health of our planet. One of their recent attacks was the undoing of an Obama-era policy that regulated CO2 auto emission standards. Trump’s changes will put nearly a billion additional metric tons of CO2 into the atmosphere over the next ten years.

And that’s just the tip of the (rapidly melting) iceberg. , putting our planet and health at stake to bloat profits for the fossil fuel industry and polluters.

And, they have another 34 rollbacks planned for the coming months. Which is why we need to weigh in on the EPA’s “Censoring Science” rule, so we can stop Trump and protect the future of our planet.Negen

Midden Oosten Posted on Mon, May 11, 2020 16:03:23

1. Na de verkrachting, de dokter, de kinderrechter, moesten we noodgedwongen het huis uit. Na een paar weken met een smoes door mijn moeder ontvoerd, moesten we ons gedekt houden in het achterhuis. Niet gezien worden door diegenen die zich hadden geplaatst voor het huis. Toch gebeurde het. Acht in het zwart geklede politiemannen kwamen de winkel binnen en vroegen om de sleutel van de woning. Ze gingen er vanuit dat wij, de kinderen, daar waren. Mijn moeder weigerde. Ze gingen vechten, schreeuwen, dreigen en zochten in haar kleren naar de sleutel. Wij hoorden het gegil en geschreeuw en raakten in paniek. We huilden en baden hetzelfde gebed meerdere malen. We hielden elkaar vast. Het duurde. De buurman, de bakker, riep ons en we klommen snel door het kleine raampje in de bakkerij. Daar bleven we wachten. De zwart geklede agenten kwamen ons halen. We werden in een zwarte auto gezet zonder iets te zeggen. Daarna ging het naar een ver gelegen kindertehuis. Niemand zei iets. Mijn moeder hebben we niet meer gezien. Niemand zei iets. Ook niet toen we aankwamen. Ik was negen jaar. Dat kind van toen is nooit weggeweest.

klop op de deur,voetstappen op de gang,geschreeuw

2. We wonen in een stadsdeel met een donkere geschiedenis. Ik was nog niet geboren maar heb een sterk inlevingsvermogen. In die tijd droegen mensen een ster: man. vrouw, kinderen. Het leek er even niet toe te doen, totdat ze kwamen. De bezettingsmacht. Ze schreeuwden. Waren gewapend. Mensen moesten naar buiten met koffers en belangrijke spullen. Naar de verzamelplek met honderden anderen, op weg. In een veewagen opgepropt zonder voorzieningen met als eindstation de gaskamer. Is angst invoelbaar? De koude golf die binnenkruipt, je ziel verlamt? Tegen beter weten in, het kind vasthouden en zoete woordjes zeggen. Pas negen jaar. En wat als je wist te ontkomen nog voor het transport en niemand ooit is terug gekomen.. Als overlever kijk je in een niet te vullen diepte en zwijg je bij gebrek aan woorden. Anderen vertellen het verhaal. Elk jaar op nieuw. Dat kind van toen is nooit weggeweest.

altijd rugdekking, wees voorbereid

3. Het is midden in de nacht. Je schrikt als er op de deur wordt geslagen met de kolf van een mitrailleur of wat er op lijkt. Als de deur wordt open gedaan stormen zwaar gewapende militairen naar binnen met een bivakmuts. De bezettingsmacht. Mond en ogen zijn zichtbaar. Ze zeggen niet waarvoor ze komen. Ze willen weten wie er allemaal wonen. Of er kinderen zijn. Die moeten worden wakker gemaakt. Moeder zegt dat ze niet bang moeten zijn. Ze zijn doodsbang. De soldaten vragen hoe je heet. Ze nemen foto’s van je. Je weet van vriendjes dat ze je kunnen meenemen. Of je stenen hebt gegooid, of je stenen zal gaan gooien, of je vliegers hebt in huis, hou oud je bent. En je weet niet waar het om gaat. Je voelt de angst bij je ouders, die maar blijven zeggen dat je niet bang hoeft te zijn. Je denkt aan de broer van die en die, die net is vrijgelaten na een lange tijd in een of ander gevangenis met meer dan honderd kinderen . Ze hadden hem vernederd, geslagen, eenzame opsluiting met lawaai en licht dat niet uitging. Schreef een soort handtekening op blaadjes met teksten die hij niet kon lezen. Na meer dan een uur en met namen, adres en foto’s die ze kunnen gebruiken met hun gezichtsherkenningsapparatuur, verdwijnen de soldaten. Het is voor het eerst die nacht dat je in bed plast. Bent 9 jaar. Dat kind is nooit meer weggegaan.

Nachtmerries, flashbacks, angst voor de klop op de deur. Voetstappen op de gang, angst voor uniformen, woede uitbarstingen, angst voor verlies aan controle, verzet tegen autoritair gezag. Je moet een haas worden: stilzitten in het felle licht, een gemakkelijke prooi. Een schot in je knie, schoppen tot je mild verwijderd wordt, interne bloedingen. En ze lachen. Maar breken doe ik nooit. Jij ook niet. Hoe dan ook, wat dan ook. Vanaf mijn negende. Maar toch is dat kind nooit weggegaan en misschien was dat ook de bedoeling en hoort het bij een misdadige omgeving, misdadige regering, mensen die je liever dood dan levend zien. Die misbruik van je maken.

het huis van je ouders werd afgebroken als straf (-)
Jeugdgevangenis vanaf zes jaar, acht jaar en ouder voor onbepaalde tijd, zonder aanklacht, zonder advocaat, zonder bijstand, gemarteld zonder verzorging van breuken of wonden achteraf.

Er is geen rangorde in cPTSS: een ernstig trauma: het is een levenslang vonnis.Geweld

Sexueel Misbruik Posted on Sat, May 02, 2020 21:02:25

(Seksueel) Geweld in gezinnen tijdens de lockdown.

Kindertelefoon: 0800-0432 Netherlands.

De overheid is een campagne begonnen om aandacht te vragen voor de gevolgen als vrouwen en kinderen tijdens de lockdown te maken krijgen met huiselijk geweld, cq seksueel misbruik.

Scholen hebben aangegeven dat ze met veel kinderen geen contact kunnen krijgen en niet weten waarom. Ze weten niet welke factoren daarin een rol spelen. Ze maken zich zorgen. Er zijn ongeveer 5000 kinderen die niet reageren op telefoontjes of briefjes. Als er iets mis is, kunnen kinderen misschien geen kant op, zitten opgesloten. Sommigen bellen stiekem de kindertelefoon en daar krijgen de medewerkers een beeld van wat er zoal speelt achter de voordeur. Veel ruzie en geschreeuw, soms wordt iemand geslagen en is de sfeer niet te harden. Ook zijn er kinderen die aangeven dat ze misbruikt worden (aangeraakt op intieme plekken, dronkenschap).Moeder weet het, weet het niet, durft niet te reageren). De situatie is alarmerend

olie on canvas/60-80/ huidelijk geweld/pvvelzen

In de media wordt veel aandacht besteed aan de gevolgen van (seksueel) geweld in het gezin voor vrouwen en meisjes. Ook jongens lopen gevaar. Voor wie het overkomt zijn de gevolgen een levenslang trauma. Ik weet wat het is en weet dus ook dat de gevolgen een levenslange rol spelen in wat het kind overkomt. Het is een ontwrichting die in alles doorwerkt. Gelukkig zijn er kinderen die de kindertelefoon pakken en praten. Dat is ontzettend belangrijk. Niet praten, angst voor ontdekking, je verantwoordelijk voelen om een van de ouders of broertjes en zusjes te bescherming. Zelf fysiek bedreigd worden, als je wordt betrapt. Als het niet mogelijk is om hulp te vragen, als je niet kunt praten, als je niet geloofd wordt, als het alsmaar duurt en duurt en duurt: Dan is de schade bijkans onherroepelijk.

Jongens

Jongens die het geweld en/of misbruik ervaren , ervaren het verlies van controle als onverdraaglijk. Dan kun je onmogelijk zeggen dat het je is overkomen. Het enige moment om controle terug te pakken is zelf macht over anderen te organiseren, desnoods met geweld. Een spiraal naar beneden, onbespreekbaar, ontoegankelijk. Een reis door de jeugdreclassering, gevangenissen, bendes. De andere route is evenmin toegeven om het verhaal te vertellen, maar kiezen voor een sociaal beroep om ander mensen te helpen zonder zelf in beeld te komen. Dat eindigt tenslotte na dertig jaar in een wolk van drank, echtscheiding, depressie en /of een jarenlange burn-out. Omdat het eigen ik geen vorm heeft gekregen, omdat nooit aan verwerking is toegekomen, dus ook geen herstel.

“…” oil on canvas/60-80/1993 pvvelzenToekomst?

En dan ook nog.., Wereld Posted on Tue, April 14, 2020 21:00:17

Er lijkt even geen toekomst en toch….

Het coronavirus heeft de zwakte van het westerse neoliberale democratiemodel blootgelegd. De bezuinigingen op de maatschappelijke instituties hebben het draagvlak van de samenleving verzwakt. De ongelijkheid tussen arm en rijk is door een grote golf van werklozen toegenomen. Het aantal mensen die zich hebben gemeld bij de voedselbank is gegroeid.

Wat er aan zit te komen:

Wereldwijd krijgen miljoenen te maken met een depressie: werkeloosheid, armoede, huisuitzettingen, honger en prijsverhogingen en niet te vergeten klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Op wereldschaal zien we de twee grote spelers Amerika en China op een verschillende manier reageren. Net als Rusland exporteert China hulpgoederen naar landen die passen in hun geopolitieke doelstelling. Hulp in ruil voor toegang tot voedsel, grondstoffen, politieke erkenning.

In Amerika zien we een tegenstrijdig regeringsbeleid. Met de mond wordt alles geregeld en toegezegd: geld, voedsel, kortom zorg. Tegelijk gebeurd er niets. Geen geld, geen voedsel, geen woning, geen onderwijs enz. Zeventien miljoen werklozen vooral afro-amerikanen,asiaten,enz. Ook slachtoffers van de coronavirus zijn vooral mensen met een kleur.

Het meeste geld dat is beloofd lijkt te gaan naar grote bedrijvenen vrienden van Trump en Trump zelf. De werklozen kunnen bellen wat ze willen met de vraag waar ze de beloofde ondersteuning kunnen aanvragen. De telefoon wordt helaas niet opgenomen. Er staan nu al enorme rijen voor de voedselbanken. En dat terwijl boeren en veehouders enorme partijen voedsel doordraaien.

Ik ga uit van het volgende scenario: de armen komen in opstand en gaan over tot massale plunderingen als langzamerhand duidelijk wordt dat de rijken profiteren en zich veilig kunnen stellen in hun bunkers. De voedselbanken raken leeg. Dat scenario is allang besproken met de veiligheidsadviseurs. Alle mogelijke figuren die dit voorspellen of oproepen tot massale demonstraties, zijn uiteraard al in kaart gebracht en worden gevolgd. Fema is voorbereid met wapens voor stedelijke oorlogsvoering waarvoor al oefeningen zijn gehouden. Ook in het geval van een nucleaire aanval is Fema voorbereid.

Als de opstanden gaan beginnen, zal Trump nog voor de verkiezingen Martial Law afkondigen en de gouverneurs van de 50 staten vervangen door trouwe republikeinen. De concentratiekampen die nu al worden gebruikt zullen worden uitgebreid over het hele land om tegenstanders op te vangen. Fema is daar ook al op voorbereid.

Daarna is de weg vrij om met China af te rekenen. De oppositie is uitgeschakeld. Geen gezeur meer over het klimaat, alle vrienden behalve Bezos mogen meegenieten van de macht.

Voor Rusland de kans om de Balkan-landen over te nemen en contacten uit te breiden met die landen waar de democratische regering is vervangen door autocratische regering. Europa valt uiteen.

Harari, die de boeken schreef over Homo Sapiens etc, heeft ook een toekomstvisie die ik deel omdat de ontwikkelingen in die richting wijzen: een mondiale regering, als enige mogelijkheid om ieder geval de dreigend ondergang van de mensheid te voorkomen, het is 20 seconden voor 12. Als er nu niet keihard wordt gewerkt aan het nemen van maatregelen om de uitstoot te verminderen, dan bereiken we eerder dan verwacht een opwarming van meer 3%.

De herverkiezing van Trump in november is zo sowieso een aanwijzing dat de catastrofe niet meer is te voorkomen.

Signalen die wijzen op een autoritaire machtswisseling: – het benoemen van een vijand: migranten -het organiseren van eigen media en het criminaliseren of sluiten van bestaande media -eigen mensen benoemen in het Hoger Gerechtshof, surveillance technologie invoeren, anti abortus beweging steunen -LGBT-community uitsluiten, vervolgen of heropvoeden, -militaire trainingskampen voor de jeugd. -geschiedenisboeken herschrijven, -universiteiten sluiten of professoren ontslaan, wetenschappelijke instituten subsidies onthouden en alternatieve wetenschap opzetten -white supremacy propageren,- zelfverrijking van de macht, familieleden op maatschappelijk cruciale posten, leger-en politieleiding vervangen door regeringsgezinde figuren.

“Chaos” Acryl on Canvas 60/80 pvvNext »