Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Kashmir

Religie Posted on Fri, January 03, 2020 23:17:35

Kashmir is al een paar maanden van de buitenwereld afgesloten. Studenten, politici, journalisten, wetenschappers, religieuze leiders, kortom enkele honderden, zeg maar influencers, zijn in concentratiekampen opgesloten. Het is niet bekend waar die zijn en of die mensen nog leven. Demonstraties of samenscholingen zijn verboden en als mensen toch protesteren worden de demonstranten beschoten met pellets die het licht uit de ogen schiet. Mensen worden geslagen, vermoord. Zonen en dochters verdwijnen. Ze zeggen dat het geen genocide is.

Internet is afgesloten er is geen toegang tot nieuws, kranten, geen telefoonverkeer. Kashmiri hebben alleen elkaar. Van vaders en zonen die verdwijnen komen geen berichten, weet niemand waar ze zijn.

Maar ze zeggen dat het geen Genocide is. Bij de Indiase regering zijn ze enthousiast over de manier waarop Israël een oplossing heeft voor de Westbank: volbouwen met nederzettingen waar alleen Indiërs ( en dat zijn geen Kashmiri) het recht hebben om te wonen. Uiteindelijk gaat het erom Kashmir te annexeren.

Ze blijven volhouden dat het geen Genocide is. Noem het een misdaad tegen de menselijkheid,

Modi hoopt hiermee, met steun van Zuckerberg, zijn grote vriend, ook de volgende verkiezingen te winnen.

concentratiekampen in India, Kashmir


Alabama 2019

Sexueel Misbruik Posted on Fri, January 03, 2020 22:47:24

Vrouwenrechten staan in Alabama zwaar onder druk. Maar ze kunnen het nog gekker maken. Als een vrouw/meisje wordt verkracht en zwanger wordt is het verboden om abortus te plegen. Dat is illegaal en strafbaar. Maar bovenal heeft de verkrachter in Alabama wettelijk omgangsrechten (parental rights), en dat betekent dat hij het kind dus mag ophalen en bij zich houden voor bepaalde tijd. Dit is een horror scenario. Onmenselijk en misdadig. Republikeinen in Alabama hebben deze wet bekrachtigd.

Bron:Sharia court orders jail for rape victim unless kids handed to rapist. No, wait. That was in Alabama. Dailykos.comSpiritualiteit

Wereld Posted on Sun, December 22, 2019 13:12:41

De visie van mensen met een eeuwenlange doorleefde spiritualiteit ten opzichte van de aarde,mens en natuur heeft mij altijd geboeid door een innerlijk weten. Ik wil graag dit korte verhaal delen om over na te denken, en om te ervaren, vooral in deze tijd van verandering en verwarring.Klimaat-update 21 dec 2019

Klimaat Posted on Sat, December 21, 2019 20:09:52

We hebben de beste wensen hard nodig. Maar eerst een vreugde sprong: de Hoge Raad heeft vastgesteld dat de regering zich moet houden aan de afspraken zoals de regering zelf heeft vastgelegd en getekend op de klimaattoppen in Madrid en Parijs. De regering heeft de plicht burgers te beschermen tegen bedreigende klimaatveranderingen zoals stijgende waterspiegel, smeltende gletsjers, gaten in de voedselketen. Deze uitslag is wereldwijd enthousiast ontvangen en zal navolging krijgen. Zeker in Amerika, Australie, New Zealand.

De dreiging is groot. Naast belangrijke besluiten en uitvoering van maatregelen die pijnlijk en duur zijn en waarover we steggelen wie de lasten moeten dragen is er ook een uitstoot van broeikasgassen waar we geen greep op hebben. De dooi van permafrost in een steeds kleiner worden cirkel rond de Noord Pool levert een gigantische uitstoot van methaan en Co2 op. Een uitstoot die niet beheersbaar is. Nog even los van nieuwe of oude ziektekiemen. Zie: scientias.nl :’Klimaatakkoord kan mogelijk niet voorkomen dat de aarde een broeikas wordt’

Daarnaast zijn er landen die gewoon doorgaan met oud beleid bv rond fossiele energie , bv Polen, Amerika, China deels, Rusland (gas en olie), Turkije (gas en olie). Israel (gas en Olie) en tal van achtergestelde gebieden waar met hout wordt gestookt. Nu is ook Engeland in de ban van de klimaatontkenners en laat ik Brazilie nog even niet vergeten. De meeste van die landen worden geregeerd door ultra-rechtse regering die de democratie uithollen. Zowel Engeland als Brazilië zijn de oogappeltjes van Trump. Zo ongeveer alle democratieën in Latijns Amerika zijn door Amerika onderuit gehaald. Als laatste: Bolivia.

Zeespiegelstijging

Als wij, de wereldbevolking, het willen redden is er nog veel voor nodig: samenwerking, discussie, gerechteljjke procedures, verzet. En er zal ook veel verzet zijn van de kant van ultrarechtsen, autoritaire regimes, corporate-states. Als de belangentegenstellingen te groot worden zullen staten overgaan tot centralistische autoritaire staten naar het voorbeeld van, of onder invloed staan van China om belangen, cq investeringen en winsten veilig te stellen.

Veel keus is er niet. Als er te weinig mondiaal gebeurd zullen we aan het eind van deze eeuw 4 a 5 graden celsius zijn opgewarmd en is de zee 10 meter gestegen. Meer en meer plekken zijn dan onleefbaar: Zie het boek de Onbewoonbare Aarde van David Wallace-Wells.

Droogte

Het Laatste Nieuws : “Meer en meer plekken worden Onleefbaar” Verslag:Dietert Bernaers. 21-12-19Klimaat Conferentie Madrid 2019

NeoLiberalisme Posted on Sun, December 15, 2019 22:33:43

Treurig akkoord.

Het is bijna gelukt. Een goed akkoord. Helaas. De landen met de meeste uitstoot van CO2 wensen geen afspraken te maken die leiden tot een verlaging. Ze willen een soort ruil. Landen die heel weinig CO2 uitstoten verkopen hun bovengrens aan de rijke landen zodat die meer CO2 rechten hebben. Die kunnen dan weer meer CO2 uitstoten. Hun grens gaat dus niet omlaag maar omhoog.

Landen met minder CO2 zijn toevallig ook landen waar de effecten van klimaatverandering hard toeslaat: droogte, voedselgebrek, honger,waterproblemen, en migratie. Zij willen extra geld van de rijke landen om de gevolgen te kunnen bestrijden, geld voor wederopbouw,geld voor watermanagement. Er is echter een probleem: neem een land als Zimbabwe: een rijk land, in totale armoede gestort door Mugabe: corruptie, moord, zelfverrijking, onderdrukking, machtswellust. Mugabe is dood. Zijn opvolger iemand die samenwerkte met Mugabe, iemand uit het leger komt en het spel heeft geleerd. Zuid Afrika, Congo, Mali, Nigeria, Gambia. Hoe staat het ervoor?

Afrika is een rijk continent aan grondstoffen, maar de bevolking heeft daar nooit van geprofiteerd wel : het leger, het bestuursapparaat, de president. Multinationals hebben concessies gevraagd en verkregen door aantrekkelijke contracten. Voorbeeld: in het contract staat dat ze mogen boren, mijnen, enz. De winst gaat naar het buitenlandse bedrijf en een deel gaat naar de regering. Op de begroting van het bedrijf staat elk jaar dat deel dat nog niet is vrij gekomen. Mocht de regering besluiten om het contract te verbreken dan moeten ze het restant achtergebleven grondstof betalen. Gederfde winst. Iedereen profiteerd maar niet de bevolking.

Azie: de hoeveelheid plastic troep die China ons toestuurt. De bestuursstructuur van China en die van India, de rol van China in Pakistan,Cambodja,Myamar leert ons dat het woorden als mensenrechten en democratie niet voorkomen in het chineesche woordenboek:(ook nooit geweest) alleen China First. De schuldendiplomathiek is uiterst effectief en uiteindelijk kan China aan elke regering zijn wil op leggen. Van de chineesche burger is niets te vrezen. Die staat onder controle of leeft niet meer.

Een paar landen die afrika uitbuiten waren en zijn europeesche landen, China, Turkije, Israel,Amerika, Rusland. Om een paar te noemen. Een aantal grondstoffen zijn essentieel om de ratrace die groei heet vol te houden. China heeft bijvoorbeeld mijnbouw concessies in Ghana. Goud. Met chineesche arbeiders, woningen, een compleet winkelgebied met chineesche winkeliers en chineesche producten (plastic!?). Alleen de regering in Acra profiteert. De bevolking niet. Het land wordt omgeploegd. Ghanezen die eertijds zelf gangen groeven om een beetje goud te bemachtigen lopen nu het risico beschoten te worden. Het is verboden. China first. En dat speelt ook in Zuid Amerika.

Opeens speelt de armoede kaart. Maar die armoede is georkestreerd en in stand gehouden door Europa (vooral de UK), Amerika een land dat nergens enige vorm van democratie toestaat (dat is links),en nu Azie en Miden Oosten. Er worden legers en huurlingen gestationeerd om de belangen te verdedigen.

Rijke mensen en multinationals willen onze laten geloven dat ze bezig zijn met duurzaamheid. Het zijn concurrenten, de aandeelhouders willen groei, ze bespelen regeringen en stoppen liever geld in een verdedigingsapparaat zoals leger en politie en surveillance apparatuur voor het geval dat de bevolking door heeft dat ze zijn belazerd.

Het IMF speelt ook een rol: in ruil voor een lening om schulden af te lossen moet een regering: regels ter bescherming van de bevolking afschaffen, publieke instellingen privatiseren, de lonen verlagen, en de meeste maatregelen hebben tot gevolg: vervuiling van rivieren en meren, kaalslag door ontbossing, werkloosheid, verlaging belasting voor de bedrijven en welgestelden. Dat zou moeten lijden tot meer investeringen, meer vervuiling enz. Het IMF staat onder invloed van Amerika.

De wolven, hebzuchtigen, de 1%, die de aarde naar gort helpen en grote delen van de mensheid de dood in jagen, dromen ervan om als laatsten te genieten van een mooie zonsondergang in de stank van verderf.

Helaas. Misschien breekt het inzicht nog op tijd door. Ik ben de eerste die mijn blijdschap zal melden.

Noot: dit artikel is bedoeld om zelf onderzoek te doen. Kan geen kwaad. Literatuur over Afrika in Zam-magazin, de SilkRoads, regelmatige beschouwingen Aljazeera. Aantal dammen gebouwd door China zie: Wikipedia. Laatste in een natuurgebied in Indonesie waar de orang-oetangs zitten en in planning nog wat dammen in de Mekong.Impeachment

En dan ook nog.. Posted on Wed, December 04, 2019 21:23:42

Een wonderlijk proces. De bedoeling is om Trump af te zetten. Voorkomen dat hij opnieuw gekozen wordt. Maar daarmee is het probleem niet opgelosd. Hij heeft een door anderen ingefluisterd programma uitgevoerd uitsluitend ten gunste van nationalisten , grote bedrijven, billionaires in alle sektoren van de maatschappij. De laatste ingreep was de totale ontmanteling van de EPA die alles doet behalve de amerikaanse burger beschermen tegen vervuiling,verwoesting,nuclear afval, overstromingen, bescherming tegen stijgend zeewater, enz. EP betekent Environmental Protection Agency . De afschaffing van de clean energy plan is tekenend

We moeten rekening houden met groepen en individuen die over voldoende middelen beschikken om via eigen kanalen de klimaatcrisis te ontkennen of bagatelliseren.

Mocht het niet lukken om Trump af te zetten en zijn kliek te ontmantelen en mocht het zo zijn dat hij wordt herkozen in 2020 dan wordt de klimaatcrisis versneld, krijgen we wereldwijde hongersnood, wildfires en migratie van miljoenen naar hogergelegen gebieden. Een ramp scenario met vermoedelijk miljoenen doden door geweld, hongersnood, oorlog.

Laten we hopen dat het verstand ook bij de Republikeinen en bij een aantal Democraten op tijd het werk doet, wat zo dringend nodig is.Afgelopen week in het nieuws:

Nieuws Posted on Thu, November 28, 2019 22:24:51

Het aantal daklozen in NZ: 40.000. Er is geen huurbescherming zoals in Nederland. Veel mensen wonen in auto’s en/of garages. Ook hier zijn de huurprijzen gestegen. Niet de inkomsten.

We halen de klimaatdoelen niet. Het idee was om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 %. Het wordt nu 3% bij ongewijzigd beleid. Dat is onheil.

De branden in Australie gaan door. Het aantal brandpunten zijn gestegen en liggen rondom. Behalve de grote woestijn in het midden met de verschroeiende hitte, zijn dus vooral de kusstreken de klos. Oogsten zijn vernield, inclusief honderden huizen. Sydney werd bedreigd maar hoever he is gekomen weet ik niet. Wel is de rook een bedreiging voor de gezondheid. Mensen zijn woedend op de regering.

Shell heeft in de jaren 70 van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar de gevolgen van de fossiele industrie voor het klimaat. Uit dit onderzoek bleek dat voortgaan met deze industrie fatale gevolgen zou hebben voor de toekomst van d aarde. De directie concludeerde dat alternatieven moesten worden gezocht. De opvolgers van deze directie besloten gewoon door te gaan en de onderzoeksresultaten te negeren.

Miljoenen Oezbeken zijn geinterneerd in wat de chinezen opvoedingskampen noemen. Wij noemen het Concentratiekampen. Oezbekistan is een oefentuin van een totalitaire surveillance staat waar alles en iedereen onder controle wordt gehouden.

Griekenland heeft een samenwerkinsovereenkomst met China getekend waarbij Piraeus wordt omgebouwd tot een Hub voor de opvang en vervoer van de olie. Misschien komt er ook een raffinaderij. Misschien wordt de middelandse zee vervuild.

Tjechie heeft ook een overeenkomst met China getekend voor de verbetering van de infrastructuur: silk roads.

Frankopan die het boek heeft geschreven met de titel ” de Silk Roads “geeft aan dat de tegenstellingen in het westen zullen groeien en dat het steeds moeilijker wordt om noodzakelijke besluiten te nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Tegengestelde belangen maakt besluitvorming onmogelijk. Ook is er geen Europees antwoord op de toenemende economische en politieke invloed van China. Landen als Polen, Tjechie, Hongarije, Bulgarije, Roemenie bv onderhouden vriendschappelijke banden met Poetin en knipogen naar China. Deze ontwikkelingen of het gebrek aan ontwikkeling ondermijn de democratie en zal leiden tot technocratiese regering, ook wel corporate state genoemd.

Ik moet nog even vermelden dat Desi Bouterse te gast is in China en je raad het nooit: financiele steun en know how is toegezegd aan Suriname voor infrastructurele projecten met name landbouw technologie. Ook worden opleidingen aangeboden voor Surinaamse whizzkids in China. Dat betekent dat tzt de chinezen een belangrijke rol zullen vervullen in de politieke besluitvorming. Voor wat, hoort wat. Bouterse verkoopt suriname.

Overigens hij is net 20 minuten geleden tot 20 jaar celstraf veroordeeld voor de december moorden. Benieuwd naar de reacties.

Update: 29-11-19

Davos Bunda: ochtend training: handschoen gooien en vangen.


Nederland in beweging

En dan ook nog.. Posted on Thu, November 21, 2019 22:16:45

Hoewel de Europesche Bank laat weten dat Nederland nog meer dan verwacht bij kas is, wil de regering ons doen blijven geloven dat er geen geld is voor de volgende sektoren:

onderwijs, zorg, politie,sociale woningbouw, sociale advocatuur, ouderenzorg, imd, vluchtelingenwerk, kinderopvang, jeugdzorg

sektoren die plotseling in de problemen raken: boeren, de bouw, gepensioneerden ( geen indexatie,straks korting.) De woningbouw organisaties die protesteren tegen de huurdersheffing.

Er is geen geld is het mantra. De participatiemaatschappij is op drift.

Seksueel misbruikte kinderen moeten lang, soms maanden wachten op behandeling (emdr).

Alle bovenstaande groepen zijn de afgelopen maanden de straat opgegaan, maar elke keer verkoopt het kabinet een lauwe reactie.

Onderwijl gaan mensen met geld: huiswerkbegeleiding kopen bij private bedrijfjes,private scholen oprichten, komen er private klinieken.

In de woningbouw is de strijd om sociale woningbouw in het voordeel van grote investeerders uitgevallen.

In eerder stukken heb ik de toenemende tegenstelling aangegeven vanwege het klimaat en de hoognodige maatregelen. Het geld dat er voor nodig is wordt niet aangetrokken bij vermogenden en grote bedrijven met een hoog co2 uitstoot. Wel door midden en lagere inkomens en gepensioneerden te belasten. De onrust neemt toe net als de criminaliteit, drugsmafia en witwasserij in de bovenwereld.

Wordt vervolgd.Next »