We hebben de beste wensen hard nodig. Maar eerst een vreugde sprong: de Hoge Raad heeft vastgesteld dat de regering zich moet houden aan de afspraken zoals de regering zelf heeft vastgelegd en getekend op de klimaattoppen in Madrid en Parijs. De regering heeft de plicht burgers te beschermen tegen bedreigende klimaatveranderingen zoals stijgende waterspiegel, smeltende gletsjers, gaten in de voedselketen. Deze uitslag is wereldwijd enthousiast ontvangen en zal navolging krijgen. Zeker in Amerika, Australie, New Zealand.

De dreiging is groot. Naast belangrijke besluiten en uitvoering van maatregelen die pijnlijk en duur zijn en waarover we steggelen wie de lasten moeten dragen is er ook een uitstoot van broeikasgassen waar we geen greep op hebben. De dooi van permafrost in een steeds kleiner worden cirkel rond de Noord Pool levert een gigantische uitstoot van methaan en Co2 op. Een uitstoot die niet beheersbaar is. Nog even los van nieuwe of oude ziektekiemen. Zie: scientias.nl :’Klimaatakkoord kan mogelijk niet voorkomen dat de aarde een broeikas wordt’

Daarnaast zijn er landen die gewoon doorgaan met oud beleid bv rond fossiele energie , bv Polen, Amerika, China deels, Rusland (gas en olie), Turkije (gas en olie). Israel (gas en Olie) en tal van achtergestelde gebieden waar met hout wordt gestookt. Nu is ook Engeland in de ban van de klimaatontkenners en laat ik Brazilie nog even niet vergeten. De meeste van die landen worden geregeerd door ultra-rechtse regering die de democratie uithollen. Zowel Engeland als Brazilië zijn de oogappeltjes van Trump. Zo ongeveer alle democratieën in Latijns Amerika zijn door Amerika onderuit gehaald. Als laatste: Bolivia.

Zeespiegelstijging

Als wij, de wereldbevolking, het willen redden is er nog veel voor nodig: samenwerking, discussie, gerechteljjke procedures, verzet. En er zal ook veel verzet zijn van de kant van ultrarechtsen, autoritaire regimes, corporate-states. Als de belangentegenstellingen te groot worden zullen staten overgaan tot centralistische autoritaire staten naar het voorbeeld van, of onder invloed staan van China om belangen, cq investeringen en winsten veilig te stellen.

Veel keus is er niet. Als er te weinig mondiaal gebeurd zullen we aan het eind van deze eeuw 4 a 5 graden celsius zijn opgewarmd en is de zee 10 meter gestegen. Meer en meer plekken zijn dan onleefbaar: Zie het boek de Onbewoonbare Aarde van David Wallace-Wells.

Droogte

Het Laatste Nieuws : “Meer en meer plekken worden Onleefbaar” Verslag:Dietert Bernaers. 21-12-19