SONY DSC

De opwarming van de aarde is aan de orde. Dat is gewoon aan de gang. Het komend jaar krijgen we weer te maken met heftige weersomstandigheden: brand, overstromingen, tornado’s, droogte, bevriezing. Je weet alleen niet waar en wanneer, althans niet in Europa. We hebben nog geen duidelijke repeterende chaos in dezelfde gebieden. Onzekerheid dus. Nu Glasgow ten einde is, rusten we achterover en worden we weer afgeleid door door toenemende corona besmetting, nieuwe films op Netflix, Voetbal in Quatar pakjes bestellen bij het Duitse Amazon, en eindeloos discussiëren over corona op de televisie, enz, enz. As usual.

Ergens in de wereld worden plannen gemaakt, ergens in de wereld wordt geld vrij gemaakt om plannen uit te werken. Dat geld komt van investeringsbanken. Het slotdocument geeft aanwijzingen, globale plannen, samenwerking, geld voor de arme landen. Intensie verklaringen.

We weten al sinds eind zeventiger jaren dat de toegenomen Co2 uitstoot de oorzaak is van de opwarming. Die wetenschap werd bevestigd door het beroemde filmpje van Shell waarin de wetenschappers van Shell waarschuwen voor de gevolgen. Ik zat toen op de Sociale Academie de Horst en volgde een tweejarige opleiding tot Kosmopolitiek Veldwerker waarvoor nog geen erkenning bestond, maar wel een officieel diploma. Tegelijkertijd hielden we regelmatig weekenden met dertig/veertig mensen om te discussieren over de ontwikkelingen in de rijke landen en wat ze noemden ontwikkelingslanden. Je zou het kunnen vergelijke met Het Forum in Davos of de Bilderberggroep me dit verschil dat wij er een heel weekend over deden, vrienden waren en het zelf betaalden. We zeiden ook dat op termijn mensen uit ontwikkelingslanden massaal zouden optrekken naar Europa en Amerika om te halen wat hen op criminele wijze werd onthouden ten gunste van vermogensgroei in het westen. Waarvan akte.

We zijn nu al in de tweede eeuw dat we geld geven aan de arme landen, alleen zijn er meer staatsgrepen in Afrika of is er meer geld van China dat binnenstroomt en China is geen anti-opwarming kampioen ook al hebben ze het het afgelopen jaar flink voor de kiezen gehad. Maar dat kan ook liggen aan de slechte kwaliteit van de gebouwde dammen en het zand voor beton wordt steeds duurder en van slechte kwaliteit. Voor de Chinese bouwmarkt wordt Shri Lanka afgegraven. Regelmatig zijn er staatsgrepen, worden gangs steeds beter bewapend en/of buiten de bevolking uit. Het ijzeren regime in Eritrea daarentegen is honkvast en onmenselijk.

Ik denk ook dat de rijken ervan uitgaan dat ze komende rampen overleven en dat diegenen die ervan overtuigd zijn dat er teveel mensen op deze aarde zijn het verminderingsproces kunnen overlaten aan de vervuiling van het drinkwater, de verdroging van landbouwgrond en de interne oorlogen en machtswisseling voor zelfverrijking. Ik heb begrepen dat rijke individuen zoals Gates en China landbouwgrond opkopen met vooruitziende blik voor hun levensbehoeften. Bezos doet zijn best om zoveelmogelijk co2 uit te stoten.

Samenvattend: ik heb er nog steeds geen vertrouwen in. Ik geloof niet in regeringsleiders die actie, actie roepen maar in de afgelopen jaren alles hebben afgebroken in hun neoliberale visie wat maar enigszins wijst op urgentie. Het afschaffen van de dividendbelasting was eigenlijk het belangrijkste doel. Dan zou Shell in Nederland blijven. Dan zou Unilever in Nederland blijven. Helaas. We gaan gewoon door en stoppen alle energie in het tegenhouden van wanhopige mensen.

Info@pjotter.com