De route naar het einde.

Ik volg het nieuws in Nederland op zoek naar analyses en gebeurtenissen op onze aarde die hoop geven of ontmoedigend werken voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wat zich opdringt is een gevoel van hopeloosheid.

Het klimaatprobleem is een wereldwijd probleem. Dat zeg ik, dat zeggen de native americans en bewoners van de Amazon, dat zegt Harari. Iemand merkte op dat de kolencentrales in het westen bijdragen aan de enorme regens en overstromingen in China en Japan. Om iets te noemen. Dat betekent dat internationale instituties waarin alle landen vertegenwoordigd zijn de directieven ontwikkelen waar per land de decreten worden voorbereid en afspraken worden gemaakt om een bijdrage te leveren aan de beheersing van, vertragen van, stoppen van de uitstoot van CO2 en methaan! Dat betekent dat bijvoorbeeld in ons NOS journaal het filmpje van verwoesting elders steeds in verband wordt gebracht met ons gezamenlijk probleem en gezamenlijke krachtsinspanning om verdere catastrofes en menselijk leed te voorkomen om verder temperatuurstijging van de aarde te voorkomen. Dit verhaal moet door elke regering gedragen worden: op micro nivo: de staat, op meso nivo: europa, op macro nivo: alle landen: DE VN. De WHO, enz.

Het is ons gezamenlijk probleem: wij, mensen, wij van de aarde, wij zijn verbonden en afhankelijk van land, zee, rivieren en bergen, inclusief gedeelde kennis op het gebied van gezondheidszorg, vervoer, voedselproductie, energie, opvang afvalstoffen en verwerking chemisch afval en afgedankte instrumenten, enz. Mensen die ons hebben gewezen op internationale samenwerking: de Native Americans, Harari, Chomsky, De Paus, Klein, Wetenschappers, klimaat- en milieuorganisaties, enz , enz. plus de discussie in de jaren 80 in de vorige eeuw met de Club van Rome. De klimaatfilm van Shell, waarin de klimaatproblemen werden aangekondigd, enz, enz.en vervolgens in de kast werd gezet. Je kunt niet zeggen dat we het niet hebben geweten.

Als we elkaar blijven bestrijden, elke staat voor de eigen bevolking kiest , dan is dat een route naar een succesvolle verwoesting. Als we elke avond en dag Netflix kijken en geen oog hebben voor wat zich rondom afspeelt, doet precies wat de Rijke 1 % van ons verwacht. Dan kijken we naar de ellende vijf straten verder in de hoop dat dat alles ons niet raakt. Helaas, wordt toch maar wakker.