Klimaatverandering en gevolgen.

We zijn op weg naar de onomkeerbare 3 procent klimaatverandering.

Wat ik me herinner is de mededeling dat Australie en grote delen van India en het Midden Oosten door temperatuur stijging boven de 45-50 graden onbewoonbaar worden. Australie kamp nu door extreme droogte met onbeheersbare branden die een grote stad als Sydney bedreigen.

Delen van India hebben de afgelopen winter te maken gehad met overstromingen waar miljoenen mensen last van hebben gehad. De komende zomer laat temperaturen zien boven de 45/50 graden. Droogte en slechte oogsten drijven mensen naar de miljoenensteden.

Droogte bedreigt gebieden rond Basra in Irak waar voedselopstanden plaatsvonden ook door gebrek aan werk en inkomsten. Turkye gebruikt geopolitieke ingrepen door te dreigen met afsluiting van de Eufraat en de Tigris.

Er komen meldingen uit Amerika waar twee a drie jaar niet kan worden gezaaid en geoogst met name tarwe en mais. Door een stijgende vraag naar mais die wordt gebruikt in benzine gaan de prijzen stijgen. De landbouw gronden zijn door overstromingen vervuild en onbegaanbaar voor landbouw werktuigen. Koeien worden massaal te vroeg naar de slacht gebracht om nog iets van inkomen voor de boeren te realiseren. Dat oogt dan weer gunstig voor de Mercosur landen die een vrijhandelscontract met europa hebben gesloten aan wie goedkoop hormoonvlees wordt aangeboden ten koste van het Amazone gebied en bewoners.

Het aantal verwoestende tyfoons en hurricanes neemt toe: Porto-Rico, de Bahama’s, Japan, Indonesie enz.

De zeespiegel stijgt: Djakarta wordt verplaatst naar hogere gebieden. Het volk moet zich maar zien te redden. Ook Manila, New York, Miami, Florida,Bangladesh, India, alle delta-landen zoals Nederland worden bedreigd. Geld ook voor een aantal afrikaanse landen met rivier mondingen, Dat de zeespiegel stijgt is evident. Eilanden zoals de maladiven verdwijnen onder water.

Reacties op voorspelde ontwikkelingen zijn misdadig afwezig. Regeringen vertragen, bang om electoraal verlies te lijden. De rijke elite in al die landen gaan ervan uit dat ze de dans wel zullen ontspringen en verzamelen zoveel mogelijk geld om bunkers te bouwen, grond om voedsel te genereren en vervoer te regelen als de nood aan de man/vrouw is. Klimaatdeskundigen hebben de wereld in kaart gehad: wat gaat verloren en wat blijft over. Alleen investeren in het haalbare. De rest geven we op. Vandaar dat er niets wordt gedaan aan effectieve beschermingsmaatregelen in bovengenoemde plaatsen en landen. Het gebeurd eenvoudig niet.

Onder leiding van een geschifte president Trump en de meest gevaarlijke organisatie in de wereld: de republikeinen (quote: Chomsky, Klein, Hedge) stevent de wereld af op het afsterven van miljoenen mensen door klimaatverandering: Amerika gaat onverdroten door met vergiftigen, vervuilen, privatiseren van water, natuur, en levende wezens waaronder gewone mensen. Helaas.