Wat houdt ons tegen om gezond te blijven?

In mijn mailbox komen dagelijks tientallen berichten binnen over de stand van zaken in Nederland. Regelmatig hoop ik dat daar positief berichten tussen zitten in de trant van:

KLM schroeft aantal vluchten terug naar het voorbeeld van ander Eurolanden.

Of: Tata Steel verlaagt de uitstoot van CO2.

Of bijvoorbeeld de vernietigende toeslagen affaire is nu bijna opgelost, kinderen weer thuis. Er is weer voldoende gekwalificeerd personeel in de ziekenhuizen en zorg instellingen en ja de regering heeft ervoor gezorgd dat de lonen per decreet worden verhoogd evenals de bijstandsuitkeringen en de pensioenen. Er zijn weer enthousiaste leraren bijgekomen in het lager en hoger onderwijs dankzij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en woningcorporaties die weer kunnen investeren in de armlastige regio’s. Groningers zijn blij met de herstelwerkzaamheden van de schade die jaren geleden is veroorzaakt door aardbevingen die nog regelmatig voorkomen.

Er komen geen nieuwe data centers meer die een bedreiging zijn voor het grondwaterpeil. Het stikstof probleem is opgelost maar de A27 wordt godzijdank niet verbreed. Met de Europese Unie worden schadelijke pesticiden van Bayer/Monsanto verboden om de bijen te beschermen tegen uitsterven. Zonder bijen geen fruit: appelen, peren, kersen enz.

De VVD als Neo-Liberale partij die alles toestaat zoals het vermarkten van sociale huurwoningen, grondig geloofd dat armoede een persoonlijke keuze is, die het collectieve verantwoordelijkheidsprincipe wat de basis was van ons pensioenstelsel en de zorgverzekeringen grondig om zeep heeft geholpen met steun van de CDA (christelijk), en D66 (niet principeel). Met als resultaat: ieder voor zich en wat nog overblijft voor de rijken.

Dan denk je dat ze natuurlijk stevig inzetten op het voorkomen van extreme klimaatontwikkelingen maar dat is helaas ook weer niet zo. De moeilijk en noodzakelijke maatregelen worden steeds vooruit geschoven en zullen pas ver na 2030/2040 effectief worden. Andere landen in Europa hanteren evenzogoed vertragingstactieken omdat ze bang zijn voor verkiezingsuitslagen zoals in Nederland.

En dus is er in Nederland chaos: de tweede kamer is versplintert in kleine partijen die moeite hebben om alle dossiers bij de houden, informatie die wordt gevraagd wordt niet of nauwelijks geleverd of bijvoorbeeld onleesbaar gemaakt met viltstiften. Een absolute kostenpost.

En dan gebeurd waar ik al jaren voor waarschuw: bij de Statenverkiezingen wint met overmacht BBB, de boerenbeweging waar ook extreem rechts in is vertegenwoordigd. Extreem rechts verwekt door nalatig, vertragend, angstig en ingewikkeld regeringsbeleid. I

Dit zien we overal in Europa gebeuren: Zweden, Italië, Polen, Hongarije, Finland. Een bedreiging voor de Democratieën in Europa, het voortbestaan van de Europeesche Unie en toenemende klimaatchaos: bosbranden in Zuid Frankrijk, Spanje (Pyreneeën), wateroverlast, droogte, laag grondwaterpeil en onbevaarbare rivieren.

Rusland steunt financieel iedereen die de Europeesche Unie onderuit wil halen, doet onderzoek naar de kabels en pijpleidingen in de Noordzee en Baltische zee. Zoekt de zwakke broeders en zuster. En houdt zich bezig met desinformatie, cyber criminaliteit.

Hoe is onze relatie met Amerika? In Europa gaan stemmen op om ons minder afhankelijk te maken van de VS. Ook in Amerika staat de democratie onderdruk en fascisme rukt op dankzij het succesvolle ingrijpen van de Republikeinse Partij, Het Hoog Gerechtshof, de omkoopschandalen, de abortus kwestie, de opkomst van verklikkers, aangevers, wapenwedloop, de boekverbranding, en de rijken die zich ingraven in NZ. De financiele steun die je kunt krijgen als je de belangen van de rijksten der aarde bereid bent te behartigen. En dat gebeurd volop.

En dan de oorlog in Ukraine. De voorbereidingen en waarschuwingen waren al een tijd aan de gang. Voorbeeld: was het echt nodig om langs de Russische grenzen landen te bewegen lid te worden van de Nato met inbegrip van het plaatsen van lanceerbasis, vliegvelden en militaire basis en eenheden in de Baltische Staten? De Amerikanen zijn volstrekt onbetrouwbaar als het om uitbreiding of behoud van hun invloedsfeer gaat: het Tonkin-incident, de inval in Irak, Venezuela, de rol van het IMF om landen die geld nodig hebben voor hervormingen te dwingen alles te vermarkten met als voorbeeld de totale verarming van het Chileense volk. En let wel: Rusland heeft de Wagner Group, Amerika heeft Blackwater die onder de radar de belangen van de opdrachtgevers moeten behartigen.

Waar ik me echt zorgen over maak is dat de wereldwijde aanpak van de opwarming van de aarde ondergeschikt wordt gemaakt aan al deze conflicten en egoïsme door zelfverrijking. Na ons de zondvloed leerde ik al op school. Wie dan leeft wie dan zorgt, zei mijn moeder.

Wat dat betreft is er niets veranderd.