Dit is wat me al een tijdje bezig houdt. Pikkety beschreef de groeiende kloof tussen rijk en arm en waarschuwt voor de gevolgen. Rijke influencers in amerika bepleiten een regelvrij kapitalisme: geen bemoeienis van de staat. En die influencers tref je vrijwel in alle landen van de wereld aan.

Elke dag zien we op het nieuws demonstraties tegen bezuinigingsvoorstellen voor de bevolking en belastingverlaging voor de rijken. Ook in Nederland nemen demonstraties toe na jarenlange stilte. De vakbonden hebben het er druk mee: zorg,vervoer,onderwijs,kinderopvang,jeugdhulpverlening,psychiatrie en ook specifieke sektoren in de samenleving zoals ziekenhuispersoneel, de politie. Maar er gebeurd niets. Klokkenluiders worden ontslagen.

De zalvende woorden bijvoorbeeld die van de premier van Chili, de zalvende woorden van onze eigen premier.

Als dit overal zo gebeurd, dan zou je enige systematiek bespeuren. De influencers ontmoeten elkaar in Davos, in de Bilderberggroep, op de VN, op de jaarvergadering van het IMF, de betaalde lobbyisten vaak oud regeringsleiders en ex-militairen. Vroeger waren het wetenschappers die het leger adviseerden. Nu zijn het vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Ik vermoed ook dat het klimaat een rol speelt. Hoe lager in de samenleving, hoe groter de aandacht voor en bereidheid om te demonstreren. Hoger in de samenleving tref je steeds meer: ja,maar en we moeten en de kosten die moeten worden verdeeld. De vervuiler betaald : dat hoor je niet meer zo. We moeten allemaal bijdragen enz. Er is geen regie en daar worden mensen gek van. Het onderwijs wordt uitgehold en mensen met geld kunnen hun kinderen huiswerkbegeleiding aanbieden voor 150 euro per uur.

Tegelijk met deze trends wordt veel geld uit gegeven aan surveillance techniek zoals Siri van Amazon, gemaakt en verkocht aanhet amerikaanse leger. Siri is ook hier gekoppeld aan de inlichtingendiensten. De video/bel van Amazon: Slim, te koop bij Bol.com maakt foto’s van mensen die aanbellen. Hun gezicht wordt door de database gehaald om gegevns te checken. Bijvoorbeeld of ze: worden gezocht, illegaal zijn, belasting schuld hebben, niet op dat adres wonen.

Analysten rekenen erop dat de tegenstellingen zullen toenemen en opstanden uitbreken. Men wil voortijdig geinfomeerd zijn over wie, wat, waarom en wanneer er opstanden tegen verwaarlozing ,waaronder klimaatverwaarlozing, worden voorbereid. Verpaupering geeft problemen: criminaliteit neemt toe, bendevorming neemt toe, bendeoorlogen nemen toe, jongeren voelen zich aangetrokken a: te jong voor lange straffen, b: snel geld, c: je bent eindelijk iemand. Het licht voor de hand aan te nemen dat Amazon grof geld verdiend met de verkoop aan landen waar ze het woord mensnrechten niet kunnen spellen.

Wordt vervolgd.