Kantoor in New York en staat onder toezicht van Amerika. Wat mij al een tijd bezig hield is de zoektocht naar de rode draad namelijk waarom in zoveel landen de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Neem een land met grote schulden. Dan komt er iemand langs om een lening te bespreken en dan moet het land voldoen aan de volgende eisen.

De Centrale Bank komt onder toezicht. Alle beslissingen worden getoetst aan de gestelde voorwaarden.

Alle staatsbedrijven en gesubsidieerde organisatie moeten worden geprivatiseerd: Electriciteitsbedrijven, Waterdistributie bedrijven, Vuilverwerkingsbedrijven, Vervoersbedrijven (trein, bus,boot), Mijnbouwbedrijven, Oliemaatschappijen en jawel de Centrale Bank. Er moet een vrije markt komen met open grenzen waardoor ruimte wordt gegeven aan investeerders, hedge-funds, multinationals. En tenslotte belastingverlaging als prikkel voor rijke mensen om te beleggen, te kopen, te verkopen. Onder die voorwaarden krijgt het land een lening met een dure rente.

De gevolgen zijn: prijsverhoging consumentenartikelen, water, benzine, voedsel, vervoer, huurverhoging, zorg, onderwijs. Verhoging van de belastingen bij de burgers. Verlaging overheidspensioenen.

Met het geleende geld met rente worden de staatsschulden van het land betaald aan de banken. Staatsschulden die bijven stijgen door de rent en gebrek aan inkomsten. De rijken die profiteren van belastinverlaging sluizen hun geld naar belasting paradijzen zoals Nederland en Panama.

Tegelijkertijd staan de deuren wijd open voor buitenlandse inversteerders of overnames met name door amerikaanse en westerse multinationals die zoiso geen belasting betalen. Groeiende werkloosheid, daklozen, criminalteit,prostitutie, economische migratie.

We komen deze verschijnselen tegen overal waar het IMF is langsgeweest. Het zijn vooral de hedgefonds, billionairs, multinationals die overnames plegen vooral de krenten uit de pap en de winsten verdoezelen en geen belasting betalen. Sterker nog: ze eisen van de regering toezicht en veiligheid en ze moet eventuele rotzooi zelf opruimen.

Noem: New Zealand, Honduras, Mexico, Guatamala, Chili, Bolivia, Equator,Griekenland…. Maar ook zonder het IMF hebben mensen die onder andere de Bilderbergconferenties bezoeken de sterke overtuiging dat een totale vrije markt zonder tussenkomst van een regering de absolute oplossing is om te exelleren, de loonkosten tot het bestaans minimum te beperken en de zorgkosten zelf te laten betalen. Op die manier behaal je maximaal rendement uit geinvesteerd vermogen.

Bronnen: Wikipedia, Tech bedrijven, Corporate State Amerika, de voedselbanken voor Amazon mederkers, de stakingen bij GM, de demonstraties van leraren in het Onderwijs, de decentralisatie van de zorg, de vermarkting van de ziekenhuizen, de huizencrisis wereldwijd, de flexibilisering van de arbeidsmarkt….enz,enz.