Ze zeggen dat het voorbij is. Nadenken is niet onze sterkste kant.

Dus nu maar even een overzicht van het nieuws. Vermoeiend. Duizenden hebben een vakantie geboekt. Na alle ellende van corona hebben we daar recht op. We nemen het vliegtuig. Het is een chaos want de leiding Air France KLM hebben dit niet voorzien. Door te weinig personeel is de bagage afhandeling een puinhoop. En dan gaan ze ook nog staken. Dit werk is uitbesteed aan derden en die houden tot tevredenheid van KLM de lonen zo laag mogelijk. Het werk is ongezond: kerosine dampen inademen, werken op je knieën, zware onhandelbare tassen, tijdsdruk.

We hebben het dan nog niet over de klimaat gevolgen van al die duizenden vluchten vanaf europese luchthavens. En ze komen ook weer terug. En dan moet de zomer nog komen. Het is fijn dat onze kinderen nu kunnen zwemmen op de Franse, Spaanse en Portugese stranden. Wat onze kinderen staan te wachten in de toekomst is nu even niet onze zorg.

Maar als je het nieuws een beetje bijhoudt zijn er toch meer verontrustende ontwikkelingen: dat het India 50 graden kan worden. Dat de langdurige droogte voor voedselproblemen zorgt voor miljoenen indiers, dat het drinkwater schaars is of vervuild. Al bijna vergeten dat zuid limburg onder water kwam te staan.

Dat de aanhoudende droogte in Afrika voor dezelfde problemen zorgt voor miljoenen Afrikaners. Voedsel tekorten, drinkwater problemen.

De lage waterstand van onze belangrijkste rivieren door minder smeltwater van bijvoorbeeld de Himalaya en treft de Ganges, Mekong, en Yangtze. De Alpen treft het zelfde lot. De italianen klagen over de lage waterstand van de PO en tegelijk met langdurige droogte zijn er problemen in de toeristische regio van het noorden. Te weinig sneeuw en ijs in en op de Alpen.

Ook in Nederland hebben we weer een gebruikelijk lange droogteperiode. Lage waterstanden van de Rijn en de Maas. Droge akkers, lage opbrengst. Gezakt grondwater.De gevolgen zijn: schaarste, prijsverhogingen, lege schappen.

1.Extreme tweedeling in de De oorlog in Oost Europa.

De rijken willen nog rijker worden en bezuinigen blijft noodzakelijk in alle sektoren van de samenleving.

“Onze”welvaart moet op pijl blijven en we moeten kunnen consumeren. Dus spullen kopen die met grote containerschepen (zeer vervuilend) onze kant op komen. Plastic, kleding, electronica, enz. En we willen op vakantie met cruiseschepen op weg naar Venetië, de Carabieen, de Zweedse fjorden.

2. De oliemaatschappijen

gaan door met boren, met fracking, met vervuiling, met pijpleidingen die natuurlijk nooit stukgaan en worden aangelegd in Zee, in Natuurgebieden, in Ecologisch belangrijke watergebieden zoals de Waddenzee.

De “Mercosur trade deal” is het einde van het Amazone gebiedt. Veestapels, wegenaanleg en goudkoorts vormen de grootste bedreiging voor de bewoners van het Amazonegebied.

We gaan door met het bouwen van computerdozen die ons grondwater nodig hebben om te koelen en die onze electriciteit belasten en dat alles tegen een geringe vergoeding want het levert arbeidsplaatsen op.

3. Grondstoffen:

De wereldwijde strijd om Kolen, Gas Lithium, Nikkel, Kobalt, Zand, Olie, Rubber, Koper, Magnesium, Quartz andere zeldzame metalen in de aarde en de zeebodem. Zie ook Wikipedia: rare earth elements. Veel van deze metalen zijn ook op Groenland te vinden en ontwinning vormt een bedreiging voor mens, dier en gewas. . Vergelijk Baotou in Siberie. De meest vervuilde stad in Siberië. Zeg maar: zonder Baotou geen smartphones. Vergelijk Norilsk in Siberië: nog vuiler. De basis van onze elektronica-speeltjes.

4. Privélegers

In tal van landen zijn mensen aktief om hun belangen veilig te stellen al of niet ondersteund met privélegers zoals Wagner, Blackwater, PMSC’s (private military and security companies): Je vindt ze in Afrika. Latijns Amerika, Oost Europa en verder.

5. Amerika, Rusland, China, Midden Oosten

De rijken der aarde, de grootaandeelhouders van multinationals met tal van belangen wereldwijd, spelen het spel, met elkaar of tegen elkaar. Het gaat om macht en invloed. Ze glimlachen altijd op de foto. Ze ontmoeten elkaar in Davos, de Bilderberg conferentie, de vergaderzalen van de VN, de WHO, de Europesche Unie. Soortgelijk organisaties in Azie onder leiding van China en dito in Afrika.

Dat gaat allemaal aan ons voorbij. We gaan massaal op vakantie want we hebben er recht op. Vroeger baden we tot God om vergeving, om hulp, om kracht, om genezing. Dat is aan het veranderen. In Amerika bidden ze tot God om wraak te nemen. Een wrekende, moordende God. En: Het is een roeping.

Klimaat verandering? Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal raakt en op international niveau aan de orde moet komen. Dat is onze enig redding. Zolang landen wel of niet onder eigen verantwoordelijkheid besluiten om niets te doen of niets te kunnen doen, gaat het onherroepelijk fout ten koste van miljoenen.

Het verbaasd me dat al die tornado’s, hurricanes, ijswinters, overstromingen, landverschuivingen, misoogsten niet tot inkeer en samenwerking leiden, niet het inzicht geeft om wereldwijd minder te consumeren, gezond te eten, over de grenzen heen te kijken en samen te werken hoe we anderen tot meer welvaart kunnen helpen. Hoe we een toekomst voor onze kinderen kunnen veilig stellen.

Tot slot:

Dzjengisj Kan veroverde heel Mongolie en rond 1200 als Oppermachtig leider stuurde hij zijn leger en generaals richting het Europa van toen. Het Europa dat door het succes van de zijderoute, onderlinge wedijver, een gemakkelijke prooi leek te zijn. Europa, in paniek, dreigde onder de voet te worden gelopen. In 1227 stierf Dzjengisj plotseling en daardoor haasten de generaals zich terug om te vechten over de opvolging. We hebben ze niet meer terug gezien.

Misschien krijgen we een herhaling in 2022 als zich een vergelijkbare situatie voordoet.

Kortom

Er zullen vast mensen zijn die het overleven. Mensen die de kunst van het boogschieten beheersen, mensen die beschikken over bunkers met meerdere verdiepingen, mensen die zich tot de tanden hebben bewapend en slim zijn. Mensen die deel uit maken van een gemeenschap, elkaar steunen en vertrouwen: zij hebben de meeste kansen. Het zij zo.

7 mei 2022