Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

Zien,Oordelen,Handelen

En dan ook nog.. Posted on Mon, May 02, 2022 11:19:23

Henk Schram: In perspectief

Kosmopolitiek Veldwerker

In het jaar dat ik 13 zou worden, kreeg ik een gesprek met de kinderrechter. Ik had een keuze. Terugkeren naar huis was daar niet bij. Wel: pleegouders die ik nog niet kende of: wat ik zelf al had aangegeven: Seminarie. Ik wilde missionaris worden en mijn moeder kwam met het Seminarie van de Paters Oblaten Mariae Immaculatae, afgekort: OMI in Valkenburg. Helemaal in het zuiden van Nederland. Ik mocht niet naar huis. Ik wilde niet naar huis. Het Seminarie bood een soort vrijheid waar ik naar verlangde. Het was een missieorde, wereldwijd actief en dat gaf een breed uitzicht op de mogelijkheden. De vakken: Latijn, Frans, Duits, Nederlands , Wiskunde ,Geschiedenis. Honderdzestig leerlingen, pakweg twintig leraren. Dat was mijn redding. Uit het vele aanbod van vrijetijdsbesteding koos ik voor toneel en muziek.

Wat ik intuïtief wist was dat zoveel paters en broeders, tezamen een afspiegeling zouden vormen va de samenleving. Op mijn hoede voor het geval iemand zich aan mij zou vergrijpen: mijn tweede natuur. Voor die keuze om naar het seminarie te gaan heb ik nooit spijt gehad. Ik Leerde toneelspelen, declameren, schreef  stukken en liedjes voor een musical, schreef de schoolkrant, werd gekozen tot Prins Carnaval in 1966 en werd Ceremoniemeester van het Carnaval in 1967.

Het vervolg van deze opleiding was in Utrecht : het scholasticaat. Hier kwam ik Henk Schram, OMI tegen. Hij was missionaris en veldwerker geweest in Sri Lanka. Om gezondheidsredenen was hij teruggekomen..

Hij liet mij een tekst vertalen in het Engels. De tekst was bedoeld voor een bijeenkomst van de WHO, The World Healt Organisation. Daar heb ik hard aan gewerkt, maar later bleek dat slechts een manier te zijn om mij kennis te laten maken met de problemen in de wereld. Zo begon het. Zijn manier van werken.

Ik ging werken met en voor werkende jongeren in een buurthuis in Amersfoort. Maakte samen met hen een toneelstuk en had tal van gesprekken over thuis, de liefde, het werk, het loon, leef en arbeidsomstandigheden. Het minimumloon kwam ter sprake, de leerkansen, de toekomst. Zij brachten de onderwerpen en wat je kon doen als er sprake was van onrecht, misbruik, jeugdloon.

Ik heb mijn studie niet afgemaakt, nam afscheid van de Oblaten en ging werken in Amsterdam bij de KWJ Catholic Working Youth in die tijd een wereldwijde werkende jongeren organisatie opgericht door Josef Cardijn, bisschop in Belgie. Henk die Cardijn kende, was een inspirator voor het verbreden van de organisatie die het zien, oordelen, handelen als handelingsperspectief uitdroeg.

Het antwoord tegen uitbuiting was leiderschapsvorming. We organiseerden weekends met twintig tot dertig jongeren met het principe van zien, oordelen, handelen. We nodigden politieke leiders uit om kennis te maken met hun agenda en tegelijkertijd te eisen dat er scholing en vorming zou zijn, het minimumjeugdloon zou worden verhoogd en inspraak mogelijkheden zouden worden georganiseerd op het bedrijf.

Naast de scholingsmogelijkheden voor de ondernemingsraad, kwam er dus ook een jongerencommissie met scholingsmogelijkheden. Onderwerpen: arbeidsomstandigheden, arbeidsrecht, sociaal plan bij een fusie of sluiting.

Altijd op basis van het principe: zien, oordelen, handelen

Ik haalde mijn diploma Kosmopolitiek Veldwerker op de Sociale Academie in Driebergen.

Een aantal jongeren die ik kende, werden lid van de jongerencommissie en later gekozen in de ondernemingsraad en werden lid van een vakbond. Als gevolg hiervan heb ik Jarenlang cursussen verzorgd voor het personeel van Banken, Ziekenhuizen, Welzijnsorganisaties, Gemeentepersoneel, en Detailhandel. In die periode kwamen stakingen veel voor. Ik herinner me de enorme demonstratie van het FNV op het Museumplein.

Echter:

In de loop van de tijd heeft het ledental van de vakbonden geleidelijk aan een dieptepunt bereikt. Het lijkt er nu op dat klassenstrijd nog steeds wordt gevoerd maar nu door Aandeelhouders, CEO’s, Multinationals, Hedgefonds , Neoliberale Politieke Partijen, Neofascistische partijen. Er is geen antwoord, behalve dan eindelijk eens een wilde staking zoals dit weekend op Schiphol airport. De uitbuitingsgraad is verveelvoudigd door extreem lage lonen, te dure woningen, langere werktijden, onderlinge concurrentie en afhankelijkheid, ieder voor zich en God voor ons allen. Extreme ongelijkheid is toegenomen en dat is een tikkende tijdbom. Dat is in mijn andere artikelen toegelicht. De neergang is begonnen sinds de regeringen van Balkenende (CDA) en Kok (PvdA) die de socialistische uitgangspunten verloochende en inleverde voor het pluche van de neoliberalen.

Noot: Voor wie het herkend uit recentelijk publicaties: de Paters Oblaten kregen in 1885 van de Paus toestemming om in het Noorden van Canada Catechisatie-werk te verrichten onder de Inuit en Meti. Dat werd georganiseerde Culturele Genocide door kinderen te ontvoeren en te vervreemden van hun eigen cultuur. Onvoorstelbaar extreem geweld en misbruik leidde tot de dood van honderden kinderen.Gezien,gehoord,geloofd.

En dan ook nog.., toekomst Posted on Wed, April 20, 2022 14:59:20

Basisprincipes om te groeien naar zelfacceptatie en zelfstandgheid.

Het was een zaterdagmiddag. Met een groep leerlingen van het Weekend College in Amsterdam Zuid Oost (gratis huiswerkbegeleiding), waren we met het stadsdeel bestuur in gesprek over de voortgang en resultaten van de begeleiding van pakweg 150 kinderen. Voor die kinderen was het gratis en we huurden de ruimte van het MBO college Zuid-oost. Het stadsdeel gaf subsidie.

In Zuid-Oost wonen veel mensen uit Suriname, Antillen, Ghana, Eritrea, vluchtelingen uit Chili (Pinochet !)en ikzelf voor een lange tijd. Op verzoek van de ouders of de kinderen ging mijn vrouw vaak in gesprek over het aanstaande schooladvies voor de vervolg opleiding. Mijn vrouw, Astrid, werkte al jaren in het onderwijs en kon uitstekend beoordelen of een kind in staat is een eigen keuze voor de vervolgopleiding te maken en Astrid wist welke scholen daarbij paste. Veel scholen gaven een te laag advies. De ouders zouden niet in staat zijn om de kinderen te helpen bij het huiswerk. Daarom hebben we het weekend college en velen waren in staat een beroepsopleiding te volgen, hoger onderwijs en VWO, de route naar de universiteit.

Het schooladvies was vaak een grote teleurstelling: we noemde het onder-advisering, sommigen noemde het institutioneel rascisme. Boze ouders, huilende kinderen. Astrid kende alle scholen in de stad, gaf persoonlijk advies en ging mee naar de introductie dagen. Leerlingen van het eerste uur zwaaien af: sommigen werken bij de KLM, bij ICT bedrijven, studeren af op de universiteit, hebben een baan bij het standsdeelkantoor, hebben een eigen bedrijf.

Het weekend college kent het Tutor-systeem. Oudere kinderen kunnen op zaterdag tegen een kleine een een eigen groepje leerlingen begeleiden. Ze kennen de wijk, vaak ook de ouders, maken deel uit van dezelfde religieuze groep, kennen de leiders van de gemeenschap. Ze hebben een ( nastrevenswaardige) voorbeeldfunctie. Het werkt.

De Sociaal Economische Raad (SER), adviescommissie van de Regering en Tweede kamer, besprak het onderwerp over de achterstanden en tweedeling in de samenleving. Steeds meer leerlingen van Rijke Witte Ouders volgen onderwijs in Private Scholen tegen een niet geringe vergoeding. Je vindt hier geen of weinig kinderen van die het Weekend College volgen.

De SER wilde een aantal jaren geleden het onderwerp van de tweedeling bespreken en de voorzitster nodigde twee leerlingen uit om hun verhaal te vertellen. Beide zaten op de universiteit, maar om daar te komen is de route twee keer zo lang dan voor witte kinderen. Hun verhaal kwam zeer geloofwaardig over en vormde de bodem voor het SER advies.

Kortgeleden kwam het bericht dat de voorzitster van de SER Mariette Hamer een afscheidsbijeenkomst zou houden en wilde tussen alle dankbetuigingen door ook de meiden van toen uitnodigen om te vertellen hoe het hun is vergaan. Er zouden plus minus honderd mensen komen. Sitsofe, Tutor van het Weekend College bijna afgestudeerd als Advocate op de Universiteit van Leiden en die ook de eerste keer haar verhaal deed, was uitgenodigd met nog twee andere meisjes met dezelfde ervaring. Ik mocht erbij zijn. Ze deden hun verhaal, de zaal was stil, Mariette glunderde en ik, ik zat met tranen in mijn ogen, voelde de aanwezigheid van Astrid, en keek naar de twee leerlingen die Sitsofe had meegenomen. Voorbeeld functie.

Er zijn veel kinderen die thuis hetzelfde verhaal kunnen vetellen. Ouders die hebben leren vertrouwen op het Weekend College. Het gaat niet om die Universiteit. Het gaat om zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, een droom hebben. Tegenslag en verdriet delen en weten (leren weten) dat er ook mensen zijn die je kunt vertrouwen, mensen die zien, luisteren en in je geloven.Alles is ijdel.

En dan ook nog.., Klimaat, toekomst, Wereld Posted on Sat, March 12, 2022 09:20:22
Nagasaki

Dagelijkse verwondering over de dingen die voorbijgaan.

Zo nu en dan kijk ik achterom. Om ervan te leren en om iets te herkennen van een ontwikkeling. Toch zie ik daarbij ook verschijnselen waar ik van huiver en wat ik interpreteer als een teken aan de wand, voorbestemd zijn, levenslessen grenzend aan berusting. In essentie blijkt het volgende: ik kijk achterom en waar ik ben geweest en van waarde was, is domweg verdwenen, afgebroken alsof het nooit heeft bestaan. Deze instelling van verlies, afscheid, vertrek is een rode draad. Het gaat om de eerste indrukken vanaf de kinderjaren.

De Rode Draad.

In mijn hoofd nestelen zich foto’s van:

-de verwoesting van Nagasaki,

-de watersnood in Zeeland

-de inval van Rusland in Hongarije

-de moord op mijn lievelingspoes (!)

-het indringende geschreeuw voor de bevalling van mijn broer

We verhuizen in korte tijd drie keer en dat is een teken dat we ons maar niet moeten hechten. Uiteindelijk starten mijn ouders een winkel met veel klandizie. Probleem: teveel rook en drank in een te kleine kamer. En dan gaat het mis: misbruik en achtervolging door mijn proletarische klasgenoten.

2.De winkel wordt gesloten en ik vertrek naar kindertehuis nummer 1.

3. Voor drie weken. Nu gesloten. Godzijdank.

3. Plotseling vertrek naar kindertehuis nummer 2. Voor de duur van drie jaar. Nu gesloten

4. Vrijwillig vertrek naar een seminarie voor voor de duur van zes jaar. Gesloten.

6. Vrijwillig vertrek naar Utrecht: 1 jaar Parkhotel Rodichem. Gesloten.

7. Verhuizing: een jaar naar Groot Seminarie Rijsenburg. Afgebroken.

8. Na een jaar vertrek naar Amsterdam: korte tijd kamer gehuurd. Pand is gesloten.

9.Drie jaar lid van een commune in een kraakpand. Pand gesloten.

10.Een huurhuis zonder woonvergunning : 2 jaar.

11. Een woning in Zuid Oost : 1 jaar.

12. Een woning Amsterdam zuid: na twee jaar vertrokken

13. Eigen woning in Amsterdam zuid oost. : 16 jaar gewoond. Afgebroken.

14. Woonboot gekocht: tot op heden….alleen.

15. Mijn vrouw is overleden, haar huis leeggehaald en overgedragen aan de woningbouw.

In mijn terugkerende intuïtieve beelden kom ik door verdrinking om het leven. Dan weet je hoe het afloopt. Hier ben ik op voorgesorteerd door zonder na te denken te kiezen voor een woonboot. Kan geen toeval zijn.

Mijn ouders zijn in mijn afwezigheid gestorven: de uitnodiging om mijn vader te bezoeken is opzettelijk niet op tijd aangekomen. Mijn moeder emigreerde naar New Zealand omdat ze ervan uitging dat mijn zus voor haar zou zorgen. Dat is ook gebeurd.

Het onderwerp Klimaatverandering kwam al in de jaren 70 aan de orde door een van onze groepsleden op de Sociale Academie. Hij is bij de eenjarige en eenmalige opleiding tot kosmospolitiek veldwerker afgestudeerd op dit thema en wist onze belangstelling te trekken. Shell film. Academie is gesloten.

Finale

Het is voor mij volstrekt helder dat gegeven mijn intuïtieve vermogen de aarde zal opwarmen tot 2 cq 3 graden. Er is niets dat er op wijst dat regeringen wereldwijd de klimaatproblematiek serieus aanpakken. Geldgebrek, corruptie, eigenbelang, hebberigheid, consumentengedrag. Dus komt door de zeespiegelstijging en stormen mijn voorspelling wel uit. Het zal zo moeten zijn. Dat ik terecht pessimistisch ben heeft te maken met de komende chaos, verwoestende natuurverschijnselen, massa-emigratie, hebberigheid van de rijken die nog rijker willen worden en hun privileges veilig stellen door democratieën te beëindigen en autoritaire, cq fascistoïde regeringen in te stellen. Hun corporate power uitbreiden en de wereld meedogenloos vervuilen en uit te buiten. Ik heb hier al eerder over geschreven en mijn twijfels uitgesproken. Het gebrek aan grondstoffen en tegelijkertijd de huidige levensstandaard kost wat kost te handhaven zal leiden tot oorlog, opstanden, gewelddadige massa demonstraties, misdaad kartels. Al die verschijnselen zij de laatste 10,20 jaar toegenomen.

Sneeuw,ijs,hitte,vloedgolven,voedselgebrek…

Het zij zo. Tenzij……Oorlog in Europa

En dan ook nog.. Posted on Thu, March 03, 2022 13:51:07

Het is zover. Rusland is Ukraine aangevallen met tanks, vliegtuigen, helikopters, grondtroepen en computer hacks.

Het leek er eerst op dat het zou gaan om het inlijven van de opstandige regio’s die bij Rusland willen horen omdat de meeste mensen Russisch spreken en zich meer betrokken voelen bij de Russchische cultuur en religie. Die loopgravenstrijd om zelfstandigheid is al jaren aan de gang en de Russen zijn ook verantwoordelijk voor de BUC-aanval op de MH-17.

De grond-aanval is ingezet op drie plekken: het autocratische fascistoïde Belarus; vanuit de Krim; en vanuit de bezette gebieden grenzend aan Rusland. Vanuit de lucht is de aanval gericht op het in beslag nemen van burger vliegvelden of onklaar maken van  militaire posities, militaire vliegvelden en garnizoenen. Kortom verlamming van het land. Wat volgt is waarschijnlijk het Belarus recept: vervolging van belangrijke invloedrijke mensen waaronder de premier, partijleiders, parlementsleden, pers, criticasters en bloggers,  afsnijden van de bevolking van nieuws en onderlinge contacten door overname en controle van mailverkeer, facebook, bloggers, journalisten, opinieleiders, enz. Samengevat: een dictatuur. Stalin zal jaloers zijn. Grote voorbeeld: China.

Net even televisie gekeken: Vladimir Putin. De man is compleet gestoord. De meest idiote denkbeelden komen langs op de televisie. Goede nieuws waar ik kippevel van kreeg: de gewone russen zijn woedend. Ze blijken een president te hebben met psychopathische trekjes en daar zijn ze van geschrokken. Gelukkig. Net als toendertijd de alcoholist Jeltsin moest worden afgezet vanwege het gevaar van ongebreidelde macht, zo zullen ze in Rusland op tijd moeten ingrijpen willen ze niet zelf geslachtofferd worden door een geesteszieke leider. Ik duim. Het moet van binnenuit want zo red je je gevoel van eigenwaarde.De Storm Wereldwijd

Wereld Posted on Thu, March 03, 2022 13:25:03

Alles van waarde is kwetsbaar

Het wordt steeds duidelijker dat landen met een democratische staatsvorm onder druk staan, dan wel worden aangevallen. Landen met een dictatoriale, plutocratische, technocratische staatsvorm komen in beweging om belangen veilig te stellen. Belangen met betrekking tot politieke invloed, grondstoffen, essentiële mineralen (Lithium, koper, basalt enz) water, energievoorziening (gas, elektriciteit, kernenergie) informatietechnologie en voedselproductie. Tegelijkertijd is allang bekend dat democratieën te maken krijgen met een steeds groter wordende scheiding tussen rijk en arm. Dan is het gevaar groot dat ook hier een ondemocratische krachtenveld ontstaat. Bijvoorbeeld: in Amerika. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Tegenwoordig komt daar een oncontroleerbaar virus met een hoog muterende factor bij.

Tsaar Putin droomt van een herstel van het groot Russische Rijk waarbij landen goedschiks of kwaadschiks weer moeten worden gevoegd of dat al zijn binnen dat Rijk: Tetsenie, Georgië, de Krim, Belarus, Kazachstan en nu ook Oekraine. De volgende landen: Letland, Litouwen en Estland: de Baltische staten. Finland staat ook op de rol maar dat kan nog even duren. Zweden beschikt over een krachtige informatietechnologie om alle bewegingen van Rusland door de Baltische zee te controleren. Vooral onderzeebooten, volgestouwd zijn met afluister apparatuur willen nogal eens langskomen of een tijdje voor de kust blijven liggen.

De steun voor het Oekrainische volk is groots en indrukwekkend en tot nog toe houden het leger en de burgerbevolking stand. Europeesche landen en Amerika veroordelen Putin voor zijn agressie en mentale gesteldheid. Zeker nu hij plannen heeft ballistische kernkoppen te activeren.

Ik kan het niet laten: Europa heeft een lange geschiedenis van annexatie en onderdrukking wat we onder ogen moeten zien. Er zijn ongetwijfeld mensen in de wereld die zoiets hebben van koekje van eigen deeg. We hebben net het rapport gekregen over onze bemoeienis in Indonesie, China heeft Honkong overgenomen en aast op Taiwan. Portugal heeft een onderdrukkende tijd doorgebracht in Oost Timor en Brazilie.Suriname is nog maar kort onafhankelijk en heeft een schaduw regering met onmetelijke rijkdom waar de bevolking niet van profiteert. De Fransen hebben zich net teruggtrokken uit Mali. Belgie heeft een treurige geschiedenis met Kongo. En de Amerikanen hebben vrijwel alle door het volk democratisch gekozen presidenten met geweld afgezet. We danken Isis aan de Amerikanen door hun moordmachine Irak binnen te lozen. We denken aan Rusland die het Syrie van Assad heeft plat gebombardeerd. Niet Isis, maar de burgerbevolking in Aleppo, Homs, Hama inclusief gifgas.

Soms kijk ik op de televisie naar mensen waar een glans van hypocratie af druipt maar voor dit moment en voor het belang van mensen in deze tijd en toekomst steun ik alles wat helpt om Putin terug te duwen in de handen van zijn verzorgers.

En zo blijf ik hopen dat het apartheidsregime van Israël stopt met de genocide op het Palestijnse volk en het vermoorden van Palestijnse kinderen. Blijf ik hopen dat Modi stopt met de onderdrukking en genocide op de moslim bevolking in India en Kasjmir. Blijf ik hopen op het stopzetten van de genocide op de Rohingyas in Myanmar en de vrijlating van de democratische gekozen presidente Aung San Kyi.

Ik blijf hopen

28-02-2022Waan van de dag

En dan ook nog.. Posted on Wed, February 23, 2022 13:41:05

Alles van waarde is kwetsbaar

Het gevoel van veiligheid in onze wereld is verdwenen. Zekerheden vervagen en verwachtingen zijn niet hoopvol. In gesprekken met jongeren geven ze aan weinig hoop te hebben voor de toekomst, vragen ze zich af of ze wel kinderen willen krijgen. Het aantal zelfdodingen onder jongeren is het afgelopen jaar toegenomen. Dat heeft ook te maken met het virus en de mogelijke nog gevaarlijker mutaties die ons te wachten staan.

Er zijn spanningen tussen Rusland en het westen. De oorlog lijkt uitgebroken en Putin wil de geschiedenis ingaan als de keizer die het grote imperium heeft hersteld. Is ook al een dagje ouder en ziet er ongezond dik uit.

Het westen reageert tandeloos,, de europeesche Unie is zwak, de Nato verdeeld. Polen en Hongarije voelen zich niet aangesproken. We zijn afhankelijk van gas aanvoer uit Rusland. De Balkan is onrustig, Serviers en Kosovaren voeren de spanning op.

Militair gezien is Nederland niet voorbereid op een grote oorlog. Amerika is door interne conflicten verzwakt. Biden is geen oorlogspresident en diplomatie heeft al die tijd nog niets opgeleverd.

China zal gebruik kunnen maken van de huidige patstelling door Taiwan aan te vallen zo gauw daar een platform is om de hulp in te roepen in een te organiseren chaos en zo het eiland te voegen in het Chinese Wereldrijk.

We hebben geen sterke geloofwaardige regering. Teveel is afgebroken de laatste 20 jaar, teveel onvoorbereid om tegemoet te komen aan de gezondheidseisen van vandaag, de stikstof, de opwarming van de aarde, de aanpak van het belastingparadijs, enz. Als je weet hoe lang deze kwesties al spelen, beloftes worden gemaakt en er toch niets gebeurd is er weinig hoop.

De vrijheid die we opeisen is een luchtbel die bij een volgende pandemie weer snel verdwijnt met nog veel meer slachtoffers. We zouden voorzichtig moeten zijn.

23 februari 2022.

 Slow Motion

Klimaat Posted on Thu, November 18, 2021 21:07:30
SONY DSC

De opwarming van de aarde is aan de orde. Dat is gewoon aan de gang. Het komend jaar krijgen we weer te maken met heftige weersomstandigheden: brand, overstromingen, tornado’s, droogte, bevriezing. Je weet alleen niet waar en wanneer, althans niet in Europa. We hebben nog geen duidelijke repeterende chaos in dezelfde gebieden. Onzekerheid dus. Nu Glasgow ten einde is, rusten we achterover en worden we weer afgeleid door door toenemende corona besmetting, nieuwe films op Netflix, Voetbal in Quatar pakjes bestellen bij het Duitse Amazon, en eindeloos discussiëren over corona op de televisie, enz, enz. As usual.

Ergens in de wereld worden plannen gemaakt, ergens in de wereld wordt geld vrij gemaakt om plannen uit te werken. Dat geld komt van investeringsbanken. Het slotdocument geeft aanwijzingen, globale plannen, samenwerking, geld voor de arme landen. Intensie verklaringen.

We weten al sinds eind zeventiger jaren dat de toegenomen Co2 uitstoot de oorzaak is van de opwarming. Die wetenschap werd bevestigd door het beroemde filmpje van Shell waarin de wetenschappers van Shell waarschuwen voor de gevolgen. Ik zat toen op de Sociale Academie de Horst en volgde een tweejarige opleiding tot Kosmopolitiek Veldwerker waarvoor nog geen erkenning bestond, maar wel een officieel diploma. Tegelijkertijd hielden we regelmatig weekenden met dertig/veertig mensen om te discussieren over de ontwikkelingen in de rijke landen en wat ze noemden ontwikkelingslanden. Je zou het kunnen vergelijke met Het Forum in Davos of de Bilderberggroep me dit verschil dat wij er een heel weekend over deden, vrienden waren en het zelf betaalden. We zeiden ook dat op termijn mensen uit ontwikkelingslanden massaal zouden optrekken naar Europa en Amerika om te halen wat hen op criminele wijze werd onthouden ten gunste van vermogensgroei in het westen. Waarvan akte.

We zijn nu al in de tweede eeuw dat we geld geven aan de arme landen, alleen zijn er meer staatsgrepen in Afrika of is er meer geld van China dat binnenstroomt en China is geen anti-opwarming kampioen ook al hebben ze het het afgelopen jaar flink voor de kiezen gehad. Maar dat kan ook liggen aan de slechte kwaliteit van de gebouwde dammen en het zand voor beton wordt steeds duurder en van slechte kwaliteit. Voor de Chinese bouwmarkt wordt Shri Lanka afgegraven. Regelmatig zijn er staatsgrepen, worden gangs steeds beter bewapend en/of buiten de bevolking uit. Het ijzeren regime in Eritrea daarentegen is honkvast en onmenselijk.

Ik denk ook dat de rijken ervan uitgaan dat ze komende rampen overleven en dat diegenen die ervan overtuigd zijn dat er teveel mensen op deze aarde zijn het verminderingsproces kunnen overlaten aan de vervuiling van het drinkwater, de verdroging van landbouwgrond en de interne oorlogen en machtswisseling voor zelfverrijking. Ik heb begrepen dat rijke individuen zoals Gates en China landbouwgrond opkopen met vooruitziende blik voor hun levensbehoeften. Bezos doet zijn best om zoveelmogelijk co2 uit te stoten.

Samenvattend: ik heb er nog steeds geen vertrouwen in. Ik geloof niet in regeringsleiders die actie, actie roepen maar in de afgelopen jaren alles hebben afgebroken in hun neoliberale visie wat maar enigszins wijst op urgentie. Het afschaffen van de dividendbelasting was eigenlijk het belangrijkste doel. Dan zou Shell in Nederland blijven. Dan zou Unilever in Nederland blijven. Helaas. We gaan gewoon door en stoppen alle energie in het tegenhouden van wanhopige mensen.

Info@pjotter.comHet lijkt erop dat de Epa weer doet wat het moet doen!

En dan ook nog.. Posted on Tue, November 09, 2021 06:58:33

Dear peter,

Great news! The Environmental Protection Agency has proposed rules to cut methane and other harmful air pollutants from new and existing oil and gas operations. This important step forward will help protect the health of our children from the impacts of air pollution and climate change. Now it’s up to us to make sure these rules are as strong as possible.

In the U.S., 2.9 million children go to school a half mile from active oil and gas wells, putting their health at risk. This includes my own children. My two boys attend school only a half mile from fracked methane gas wells in southwestern Pennsylvania.

Oil and gas wells emit climate warming methane and other harmful pollution that can trigger asthma attacks and cause respiratory problems. I’m deeply concerned about what my children are breathing into their lungs every day I send them to school.

That’s why I am thankful that the EPA has proposed rules to address the health and climate impacts by limiting methane and other harmful pollutants from new and existing oil and gas operations.

But, peter, this is only the first step—a significant one, but far from the end… There are other very significant sources of methane emissions from oil and gas operations that are NOT covered by this new rule—things like what the industry calls “marginal wells,” for instance, that are far from marginal in their huge contribution to climate pollution. We need EPA to regulate those, too.

Children across the country—including my own—need strong and comprehensive EPA methane rules that cover all sources of oil and gas operations including smaller, leak-prone wells. Cutting methane pollution is one of the strongest levers we have to slow climate change, and it also improves air quality to protect our children’s health.

In the US, more than 9 million people live within a half mile of oil and gas operations. The frontline communities located closest to oil and gas operations are impacted the most — but this is a problem that affects all of us, because pollution can travel long distances across state borders

For our children,

Patrice Tomcik
National Field Manager, Moms Clean Air Force
« PreviousNext »