Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

Wereldoorlog nummer drie en de opwarming van de aarde.

En dan ook nog.., Wereld Posted on Sun, June 26, 2022 16:19:39

Einde van de Democratie en de opmars naar Fascisme.

Laatste nieuws: het relifascisme in Amerika heeft via het Hooggerechtshof toegeslagen door het verbod op Abortus, Tegen de wil van een meerderheid van het Amerikaanse volk. In de rode staten is het wettelijk verbod onmiddellijk ingevoerd en iedere vrouw die ervan wordt verdacht zelfs maar te denken over Abortus kan worden aangegeven, vervolgd en gevangenisstraf krijgen. Dat geld ook voor huisgenoten, vrienden, enz. Met behulp van spysoftware van Tiel en Pegasus, Microsoft schoolcomputers, en stemgedrag, kunnen vrouwen worden aangeklaagd en vervolgd. Een terugval in de Dark Ages.

En verder:

Ik heb al eerder geschreven over zorgwekkende ontwikkelingen die vooral voortkomen uit twee bewegingen: de gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm en de strijd om waardevolle grondstoffen om ons “welvaartsniveau” voor de rijken te behouden, onze machtsorde, onze digitale voorsprong, kenniseconomie en invloed. De kansenongelijkheid heeft voor ons grimmig gevolgen: woningnood, werkloosheid, laag inkomen of uitkering, hongersnood, voedselbanken, slecht onderwijs, te weinig leraren, te weinig handen aan het bed, torenhoge opzettelijk georkestreerde inflatie en een onzekere toekomst vanwege de opwarming van de aarde.

Het wordt niet minder. Er wordt zelfs niets aan gedaan, sterker nog: de kolencentrales in Nederland zijn weer opgestart, de stikstofproblematiek blijft voortduren en frustreert de woningbouw de snelwegverbreding. De pfas-problematiek wordt niet aangepakt, er is geen antwoord op de steeds langer durende droogteperiodes en temperatuurstijging. Het het vliegtuig verkeer blijf zorgwekkend intensief. KLM mag omkomen in de kerosine dampen en Tata Steel mag de omgeving blijven verzieken, Belgisch gif mag worden gestort in recreatie plassen langs de rivier de Maas.

Immigratiestroom neemt toe juist vanwege de uitblijvende maatregelen in ander landen: hitte, overstromingen, lage waterstanden, droge rivierbeddingen, vee sterfte, kindersterfte door hongersnood, gewapende bendes, virusdreiging, genocide in landen als India, Israël (Gaza) Bangladesh, Myanmar, China, Koerdistan.

Als de derde wereldoorlog uitbreekt is dat vooral bedoeld om bezittingen en financiële belangen in het westen veilig te stellen: denk aan de zeldzame metalen om de macht te behouden: informatie, first strike potentie, strijd om de hegemonie in het heelal om maar wat te noemen.

Het gaat dus niet om het volk. Het volk mag sterven: in Jemen, in Afrika, in Azie maar ook in Brazilie. Mensen in het Amazone gebied worden vermoord met dank aan en steun van de fascist Bolsonaro. In Afika sterven de kinderen van de honger tegelijk met hun vee vanwege de droogte. Sekte legers kunnen hun gang gaan en de ene dictator kan worden vervangen door de volgende dictator als het zijn/haar tijd is.

De militaire leiding in westerse landen hebben de wind mee net als de wapenindustrie en de geheime diensten. Ze kunnen al het geld krijgen nodig om de vrijheid van de rijken te garanderen. Nieuwe wapens, vliegtuigen, spy-satalieten, gifgas en uranium verrijkte kogels waardoor kinderen die er mee spelen kanker kunnen krijgen zoals in Irak en Syrie.

Voor ons.

En in Europa zeggen dat ze het voor ons doen. Voor onze vrijheid, voor onze democratie, voor onze cultuur en vrijheid van spreken, voor de vrijheid van onze seksuele identiteit, voor de vrijheid van vergaderen en organiseren, voor het recht op Abortus. Kortom onze Democratie. Een rookgordijn om zelf zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de toekomst en veiligheid van zichzelf en hun kinderen.

Tenzij religieuze scherpslijpers invloed hebben kunnen kopen in politieke stromingen en hun God het voor het zeggen krijgt dan is de onderdrukking compleet. Dan wordt je vervolgd voor abortus of vervolgd voor het helpen van vrouwen die en abortus willen.

Ook journalisten lopen gevaar zoals de moord op de Aljazeera journaliste door een israelische kogel (bewezen).

Er zijn steeds minder landen met een democratie: zelfs in Europa: Polen, Hongarije, Nederland, Italie, Servië. Rechts en ultra rechts rukt op door het in stand houden van kassenongelijkheid, door vast te houden het marktdenken en iedereen kan rijk worden als je maar wil. Particuliere onderwijsinstellingen zijn de laatste jaren uit de grond gestampt. De rest zoekt het maar uit. De regeringen van de VVD cs staan niet of nauwelijks loonsverhogingen toe te staan waarmee de meeste mensen prijsverhogingen door de almaar oplopende inflatie kunnen betalen. Ook de middenklasse wordt geleidelijk weggevaagd.

Het jaar 2030 is een markeringspunt of no return. Maar dat zien we dan al ver voor ons aankomen door droogte (hongersnood), miljoenen migratie naar de velden van overvloed (bijbels beeld), plaatselijk oorlogen en reli-legertjes, overstromingen en landverschuivingen. Enz. Een moedeloze opsomming.

We zijn hiervoor al sinds de vorige eeuw gewaarschuwd, maar belangengroepen, corporaties, beleggersbelangen, versplintering van de tweede kamer door tal van kleine partijen, het plotselinge gebrek aan personeel in alle hoeken van het kleine en grote bedrijfsleven inclusief de zorginstellingen.

Grootste idiotie: duizenden kinderen uit huisplaatsen en niet de middelen en voldoende gekwalificeerd personeel om ze op te vangen, te begeleiden, en professionele hulp te bieden. Geen uitzicht op terug naar Huis,

De grootste idiotie: kinder-concentratiekampen in Israel : geisoleerd, getraumatiseerd, vernederd, gepijnigd, mishandeld zonder vorm van proces, zonder contact met advocaten, verwaarloosd en zonder uitzicht op het einde van deze marteling. Schande. Dan is Israel in mijn ogen geen beschaafd land. Ze zouden beter moeten weten.

Vandaag 26 juni 2022.

SONY DSC


In Memoriam Manou

En dan ook nog.. Posted on Thu, June 09, 2022 11:38:48

Het Afscheid op 8 juni 2022

Ik herinner mij Manou toen ze klein was, ik haar in mijn armen hield en zij ontroostbaar moest huilen. Een diep verborgen verdriet waar geen woorden voor waren. Waar we niet bij konden.

Ik herinner me de mevrouw die even stilstond bij bij ons en zei: ze lijkt sprekend op u. Ik zei tegen Manou: niet verder vertellen. Ik haalde haar op bij school voor de woensdagmiddagacademie bij Oma.

In de auto zat ze achterin en vertelde dat toen de klas in de rij naar buiten liep, de kinderen elkaar een hand moesten geven. Niemand gaf me een hand, zei ze. Ik liep alleen. Achteraan.Voor kinderfeestjes wordt ik nooit uitgenodigd. Ze zeggen dat ik vreemd ben.Voor mij niet, zei ik. Ik keek in de spiegel die ze me voorhield.

Maar gelukkig was er Oma. Na een paar letterlijnen en het lezen van de bijbehorende brief fluisterde ze Oma in het oor: ik kan wel lezen.Ik moet steeds denken aan onze opdracht in dit leven: worden wie je bent. Dat is een script dat we hebben gekregen bij onze geboorte. Zeg maar: gekregen van onze Schepper, zo je wilt. We noemen het ook Intuïtie. Je bent dat wat je raakt, blij maakt, inspireert, waar en wanneer je van iemand houdt. Dan blijf je dicht bij jezelf.

Ik vergelijk het met een spoor emplacement: met het gebruik van wissels kom je met jouw trein op het juiste perron.Bij veel mensen worden de wissels goed onderhouden en komen ze aan. Ze vinden dat vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.

Bij Manou werkte alle wissels, maar sommigen spontaan niet. En dan kwam ze op het verkeerde perron. Rechtsomkeer opnieuw proberen. En soms heb je daar hulp bij nodig.Iedereen maakt dat mee in het leven Soms is een wissel gewoon vastgeroest. Niet geolied. Zeg het maar. En dan mis je je perron.

Met iedereen om haar heen ervoer ze dat er mensen waren die van haar hielden, haar de ruimte gaven voor dat moe makende verdriet, haar accepteerden. Maar veel tijd is haar niet gegund. We zeggen dat ze nu bij Oma is. Dat is meer dan een geruststellende gedachte: Mischien helpt ze te sturen bij een vastlopende of stroeve wissel bij ons. Eerst maar tot rust komen.

Ik hoor haar in ieder geval zeggen: het komt goed.

Lieve Manou: we blijven altijd van je houden.

Manou


We hebben rechten na corona.

En dan ook nog.. Posted on Sun, May 29, 2022 20:45:00

Ze zeggen dat het voorbij is. Nadenken is niet onze sterkste kant.

Dus nu maar even een overzicht van het nieuws. Vermoeiend. Duizenden hebben een vakantie geboekt. Na alle ellende van corona hebben we daar recht op. We nemen het vliegtuig. Het is een chaos want de leiding Air France KLM hebben dit niet voorzien. Door te weinig personeel is de bagage afhandeling een puinhoop. En dan gaan ze ook nog staken. Dit werk is uitbesteed aan derden en die houden tot tevredenheid van KLM de lonen zo laag mogelijk. Het werk is ongezond: kerosine dampen inademen, werken op je knieën, zware onhandelbare tassen, tijdsdruk.

We hebben het dan nog niet over de klimaat gevolgen van al die duizenden vluchten vanaf europese luchthavens. En ze komen ook weer terug. En dan moet de zomer nog komen. Het is fijn dat onze kinderen nu kunnen zwemmen op de Franse, Spaanse en Portugese stranden. Wat onze kinderen staan te wachten in de toekomst is nu even niet onze zorg.

Maar als je het nieuws een beetje bijhoudt zijn er toch meer verontrustende ontwikkelingen: dat het India 50 graden kan worden. Dat de langdurige droogte voor voedselproblemen zorgt voor miljoenen indiers, dat het drinkwater schaars is of vervuild. Al bijna vergeten dat zuid limburg onder water kwam te staan.

Dat de aanhoudende droogte in Afrika voor dezelfde problemen zorgt voor miljoenen Afrikaners. Voedsel tekorten, drinkwater problemen.

De lage waterstand van onze belangrijkste rivieren door minder smeltwater van bijvoorbeeld de Himalaya en treft de Ganges, Mekong, en Yangtze. De Alpen treft het zelfde lot. De italianen klagen over de lage waterstand van de PO en tegelijk met langdurige droogte zijn er problemen in de toeristische regio van het noorden. Te weinig sneeuw en ijs in en op de Alpen.

Ook in Nederland hebben we weer een gebruikelijk lange droogteperiode. Lage waterstanden van de Rijn en de Maas. Droge akkers, lage opbrengst. Gezakt grondwater.De gevolgen zijn: schaarste, prijsverhogingen, lege schappen.

1.Extreme tweedeling in de De oorlog in Oost Europa.

De rijken willen nog rijker worden en bezuinigen blijft noodzakelijk in alle sektoren van de samenleving.

“Onze”welvaart moet op pijl blijven en we moeten kunnen consumeren. Dus spullen kopen die met grote containerschepen (zeer vervuilend) onze kant op komen. Plastic, kleding, electronica, enz. En we willen op vakantie met cruiseschepen op weg naar Venetië, de Carabieen, de Zweedse fjorden.

2. De oliemaatschappijen

gaan door met boren, met fracking, met vervuiling, met pijpleidingen die natuurlijk nooit stukgaan en worden aangelegd in Zee, in Natuurgebieden, in Ecologisch belangrijke watergebieden zoals de Waddenzee.

De “Mercosur trade deal” is het einde van het Amazone gebiedt. Veestapels, wegenaanleg en goudkoorts vormen de grootste bedreiging voor de bewoners van het Amazonegebied.

We gaan door met het bouwen van computerdozen die ons grondwater nodig hebben om te koelen en die onze electriciteit belasten en dat alles tegen een geringe vergoeding want het levert arbeidsplaatsen op.

3. Grondstoffen:

De wereldwijde strijd om Kolen, Gas Lithium, Nikkel, Kobalt, Zand, Olie, Rubber, Koper, Magnesium, Quartz andere zeldzame metalen in de aarde en de zeebodem. Zie ook Wikipedia: rare earth elements. Veel van deze metalen zijn ook op Groenland te vinden en ontwinning vormt een bedreiging voor mens, dier en gewas. . Vergelijk Baotou in Siberie. De meest vervuilde stad in Siberië. Zeg maar: zonder Baotou geen smartphones. Vergelijk Norilsk in Siberië: nog vuiler. De basis van onze elektronica-speeltjes.

4. Privélegers

In tal van landen zijn mensen aktief om hun belangen veilig te stellen al of niet ondersteund met privélegers zoals Wagner, Blackwater, PMSC’s (private military and security companies): Je vindt ze in Afrika. Latijns Amerika, Oost Europa en verder.

5. Amerika, Rusland, China, Midden Oosten

De rijken der aarde, de grootaandeelhouders van multinationals met tal van belangen wereldwijd, spelen het spel, met elkaar of tegen elkaar. Het gaat om macht en invloed. Ze glimlachen altijd op de foto. Ze ontmoeten elkaar in Davos, de Bilderberg conferentie, de vergaderzalen van de VN, de WHO, de Europesche Unie. Soortgelijk organisaties in Azie onder leiding van China en dito in Afrika.

Dat gaat allemaal aan ons voorbij. We gaan massaal op vakantie want we hebben er recht op. Vroeger baden we tot God om vergeving, om hulp, om kracht, om genezing. Dat is aan het veranderen. In Amerika bidden ze tot God om wraak te nemen. Een wrekende, moordende God. En: Het is een roeping.

Klimaat verandering? Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal raakt en op international niveau aan de orde moet komen. Dat is onze enig redding. Zolang landen wel of niet onder eigen verantwoordelijkheid besluiten om niets te doen of niets te kunnen doen, gaat het onherroepelijk fout ten koste van miljoenen.

Het verbaasd me dat al die tornado’s, hurricanes, ijswinters, overstromingen, landverschuivingen, misoogsten niet tot inkeer en samenwerking leiden, niet het inzicht geeft om wereldwijd minder te consumeren, gezond te eten, over de grenzen heen te kijken en samen te werken hoe we anderen tot meer welvaart kunnen helpen. Hoe we een toekomst voor onze kinderen kunnen veilig stellen.

Tot slot:

Dzjengisj Kan veroverde heel Mongolie en rond 1200 als Oppermachtig leider stuurde hij zijn leger en generaals richting het Europa van toen. Het Europa dat door het succes van de zijderoute, onderlinge wedijver, een gemakkelijke prooi leek te zijn. Europa, in paniek, dreigde onder de voet te worden gelopen. In 1227 stierf Dzjengisj plotseling en daardoor haasten de generaals zich terug om te vechten over de opvolging. We hebben ze niet meer terug gezien.

Misschien krijgen we een herhaling in 2022 als zich een vergelijkbare situatie voordoet.

Kortom

Er zullen vast mensen zijn die het overleven. Mensen die de kunst van het boogschieten beheersen, mensen die beschikken over bunkers met meerdere verdiepingen, mensen die zich tot de tanden hebben bewapend en slim zijn. Mensen die deel uit maken van een gemeenschap, elkaar steunen en vertrouwen: zij hebben de meeste kansen. Het zij zo.

7 mei 2022Zien,Oordelen,Handelen

En dan ook nog.. Posted on Mon, May 02, 2022 11:19:23

Henk Schram: In perspectief

Kosmopolitiek Veldwerker

In het jaar dat ik 13 zou worden, kreeg ik een gesprek met de kinderrechter. Ik had een keuze. Terugkeren naar huis was daar niet bij. Wel: pleegouders die ik nog niet kende of: wat ik zelf al had aangegeven: Seminarie. Ik wilde missionaris worden en mijn moeder kwam met het Seminarie van de Paters Oblaten Mariae Immaculatae, afgekort: OMI in Valkenburg. Helemaal in het zuiden van Nederland. Ik mocht niet naar huis. Ik wilde niet naar huis. Het Seminarie bood een soort vrijheid waar ik naar verlangde. Het was een missieorde, wereldwijd actief en dat gaf een breed uitzicht op de mogelijkheden. De vakken: Latijn, Frans, Duits, Nederlands , Wiskunde ,Geschiedenis. Honderdzestig leerlingen, pakweg twintig leraren. Dat was mijn redding. Uit het vele aanbod van vrijetijdsbesteding koos ik voor toneel en muziek.

Wat ik intuïtief wist was dat zoveel paters en broeders, tezamen een afspiegeling zouden vormen va de samenleving. Op mijn hoede voor het geval iemand zich aan mij zou vergrijpen: mijn tweede natuur. Voor die keuze om naar het seminarie te gaan heb ik nooit spijt gehad. Ik Leerde toneelspelen, declameren, schreef  stukken en liedjes voor een musical, schreef de schoolkrant, werd gekozen tot Prins Carnaval in 1966 en werd Ceremoniemeester van het Carnaval in 1967.

Het vervolg van deze opleiding was in Utrecht : het scholasticaat. Hier kwam ik Henk Schram, OMI tegen. Hij was missionaris en veldwerker geweest in Sri Lanka. Om gezondheidsredenen was hij teruggekomen..

Hij liet mij een tekst vertalen in het Engels. De tekst was bedoeld voor een bijeenkomst van de WHO, The World Healt Organisation. Daar heb ik hard aan gewerkt, maar later bleek dat slechts een manier te zijn om mij kennis te laten maken met de problemen in de wereld. Zo begon het. Zijn manier van werken.

Ik ging werken met en voor werkende jongeren in een buurthuis in Amersfoort. Maakte samen met hen een toneelstuk en had tal van gesprekken over thuis, de liefde, het werk, het loon, leef en arbeidsomstandigheden. Het minimumloon kwam ter sprake, de leerkansen, de toekomst. Zij brachten de onderwerpen en wat je kon doen als er sprake was van onrecht, misbruik, jeugdloon.

Ik heb mijn studie niet afgemaakt, nam afscheid van de Oblaten en ging werken in Amsterdam bij de KWJ Catholic Working Youth in die tijd een wereldwijde werkende jongeren organisatie opgericht door Josef Cardijn, bisschop in Belgie. Henk die Cardijn kende, was een inspirator voor het verbreden van de organisatie die het zien, oordelen, handelen als handelingsperspectief uitdroeg.

Het antwoord tegen uitbuiting was leiderschapsvorming. We organiseerden weekends met twintig tot dertig jongeren met het principe van zien, oordelen, handelen. We nodigden politieke leiders uit om kennis te maken met hun agenda en tegelijkertijd te eisen dat er scholing en vorming zou zijn, het minimumjeugdloon zou worden verhoogd en inspraak mogelijkheden zouden worden georganiseerd op het bedrijf.

Naast de scholingsmogelijkheden voor de ondernemingsraad, kwam er dus ook een jongerencommissie met scholingsmogelijkheden. Onderwerpen: arbeidsomstandigheden, arbeidsrecht, sociaal plan bij een fusie of sluiting.

Altijd op basis van het principe: zien, oordelen, handelen

Ik haalde mijn diploma Kosmopolitiek Veldwerker op de Sociale Academie in Driebergen.

Een aantal jongeren die ik kende, werden lid van de jongerencommissie en later gekozen in de ondernemingsraad en werden lid van een vakbond. Als gevolg hiervan heb ik Jarenlang cursussen verzorgd voor het personeel van Banken, Ziekenhuizen, Welzijnsorganisaties, Gemeentepersoneel, en Detailhandel. In die periode kwamen stakingen veel voor. Ik herinner me de enorme demonstratie van het FNV op het Museumplein.

Echter:

In de loop van de tijd heeft het ledental van de vakbonden geleidelijk aan een dieptepunt bereikt. Het lijkt er nu op dat klassenstrijd nog steeds wordt gevoerd maar nu door Aandeelhouders, CEO’s, Multinationals, Hedgefonds , Neoliberale Politieke Partijen, Neofascistische partijen. Er is geen antwoord, behalve dan eindelijk eens een wilde staking zoals dit weekend op Schiphol airport. De uitbuitingsgraad is verveelvoudigd door extreem lage lonen, te dure woningen, langere werktijden, onderlinge concurrentie en afhankelijkheid, ieder voor zich en God voor ons allen. Extreme ongelijkheid is toegenomen en dat is een tikkende tijdbom. Dat is in mijn andere artikelen toegelicht. De neergang is begonnen sinds de regeringen van Balkenende (CDA) en Kok (PvdA) die de socialistische uitgangspunten verloochende en inleverde voor het pluche van de neoliberalen.

Noot: Voor wie het herkend uit recentelijk publicaties: de Paters Oblaten kregen in 1885 van de Paus toestemming om in het Noorden van Canada Catechisatie-werk te verrichten onder de Inuit en Meti. Dat werd georganiseerde Culturele Genocide door kinderen te ontvoeren en te vervreemden van hun eigen cultuur. Onvoorstelbaar extreem geweld en misbruik leidde tot de dood van honderden kinderen.Gezien,gehoord,geloofd.

En dan ook nog.., toekomst Posted on Wed, April 20, 2022 14:59:20

Basisprincipes om te groeien naar zelfacceptatie en zelfstandgheid.

Het was een zaterdagmiddag. Met een groep leerlingen van het Weekend College in Amsterdam Zuid Oost (gratis huiswerkbegeleiding), waren we met het stadsdeel bestuur in gesprek over de voortgang en resultaten van de begeleiding van pakweg 150 kinderen. Voor die kinderen was het gratis en we huurden de ruimte van het MBO college Zuid-oost. Het stadsdeel gaf subsidie.

In Zuid-Oost wonen veel mensen uit Suriname, Antillen, Ghana, Eritrea, vluchtelingen uit Chili (Pinochet !)en ikzelf voor een lange tijd. Op verzoek van de ouders of de kinderen ging mijn vrouw vaak in gesprek over het aanstaande schooladvies voor de vervolg opleiding. Mijn vrouw, Astrid, werkte al jaren in het onderwijs en kon uitstekend beoordelen of een kind in staat is een eigen keuze voor de vervolgopleiding te maken en Astrid wist welke scholen daarbij paste. Veel scholen gaven een te laag advies. De ouders zouden niet in staat zijn om de kinderen te helpen bij het huiswerk. Daarom hebben we het weekend college en velen waren in staat een beroepsopleiding te volgen, hoger onderwijs en VWO, de route naar de universiteit.

Het schooladvies was vaak een grote teleurstelling: we noemde het onder-advisering, sommigen noemde het institutioneel rascisme. Boze ouders, huilende kinderen. Astrid kende alle scholen in de stad, gaf persoonlijk advies en ging mee naar de introductie dagen. Leerlingen van het eerste uur zwaaien af: sommigen werken bij de KLM, bij ICT bedrijven, studeren af op de universiteit, hebben een baan bij het standsdeelkantoor, hebben een eigen bedrijf.

Het weekend college kent het Tutor-systeem. Oudere kinderen kunnen op zaterdag tegen een kleine een een eigen groepje leerlingen begeleiden. Ze kennen de wijk, vaak ook de ouders, maken deel uit van dezelfde religieuze groep, kennen de leiders van de gemeenschap. Ze hebben een ( nastrevenswaardige) voorbeeldfunctie. Het werkt.

De Sociaal Economische Raad (SER), adviescommissie van de Regering en Tweede kamer, besprak het onderwerp over de achterstanden en tweedeling in de samenleving. Steeds meer leerlingen van Rijke Witte Ouders volgen onderwijs in Private Scholen tegen een niet geringe vergoeding. Je vindt hier geen of weinig kinderen van die het Weekend College volgen.

De SER wilde een aantal jaren geleden het onderwerp van de tweedeling bespreken en de voorzitster nodigde twee leerlingen uit om hun verhaal te vertellen. Beide zaten op de universiteit, maar om daar te komen is de route twee keer zo lang dan voor witte kinderen. Hun verhaal kwam zeer geloofwaardig over en vormde de bodem voor het SER advies.

Kortgeleden kwam het bericht dat de voorzitster van de SER Mariette Hamer een afscheidsbijeenkomst zou houden en wilde tussen alle dankbetuigingen door ook de meiden van toen uitnodigen om te vertellen hoe het hun is vergaan. Er zouden plus minus honderd mensen komen. Sitsofe, Tutor van het Weekend College bijna afgestudeerd als Advocate op de Universiteit van Leiden en die ook de eerste keer haar verhaal deed, was uitgenodigd met nog twee andere meisjes met dezelfde ervaring. Ik mocht erbij zijn. Ze deden hun verhaal, de zaal was stil, Mariette glunderde en ik, ik zat met tranen in mijn ogen, voelde de aanwezigheid van Astrid, en keek naar de twee leerlingen die Sitsofe had meegenomen. Voorbeeld functie.

Er zijn veel kinderen die thuis hetzelfde verhaal kunnen vetellen. Ouders die hebben leren vertrouwen op het Weekend College. Het gaat niet om die Universiteit. Het gaat om zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, een droom hebben. Tegenslag en verdriet delen en weten (leren weten) dat er ook mensen zijn die je kunt vertrouwen, mensen die zien, luisteren en in je geloven.Alles is ijdel.

En dan ook nog.., Klimaat, toekomst, Wereld Posted on Sat, March 12, 2022 09:20:22
Nagasaki

Dagelijkse verwondering over de dingen die voorbijgaan.

Zo nu en dan kijk ik achterom. Om ervan te leren en om iets te herkennen van een ontwikkeling. Toch zie ik daarbij ook verschijnselen waar ik van huiver en wat ik interpreteer als een teken aan de wand, voorbestemd zijn, levenslessen grenzend aan berusting. In essentie blijkt het volgende: ik kijk achterom en waar ik ben geweest en van waarde was, is domweg verdwenen, afgebroken alsof het nooit heeft bestaan. Deze instelling van verlies, afscheid, vertrek is een rode draad. Het gaat om de eerste indrukken vanaf de kinderjaren.

De Rode Draad.

In mijn hoofd nestelen zich foto’s van:

-de verwoesting van Nagasaki,

-de watersnood in Zeeland

-de inval van Rusland in Hongarije

-de moord op mijn lievelingspoes (!)

-het indringende geschreeuw voor de bevalling van mijn broer

We verhuizen in korte tijd drie keer en dat is een teken dat we ons maar niet moeten hechten. Uiteindelijk starten mijn ouders een winkel met veel klandizie. Probleem: teveel rook en drank in een te kleine kamer. En dan gaat het mis: misbruik en achtervolging door mijn proletarische klasgenoten.

2.De winkel wordt gesloten en ik vertrek naar kindertehuis nummer 1.

3. Voor drie weken. Nu gesloten. Godzijdank.

3. Plotseling vertrek naar kindertehuis nummer 2. Voor de duur van drie jaar. Nu gesloten

4. Vrijwillig vertrek naar een seminarie voor voor de duur van zes jaar. Gesloten.

6. Vrijwillig vertrek naar Utrecht: 1 jaar Parkhotel Rodichem. Gesloten.

7. Verhuizing: een jaar naar Groot Seminarie Rijsenburg. Afgebroken.

8. Na een jaar vertrek naar Amsterdam: korte tijd kamer gehuurd. Pand is gesloten.

9.Drie jaar lid van een commune in een kraakpand. Pand gesloten.

10.Een huurhuis zonder woonvergunning : 2 jaar.

11. Een woning in Zuid Oost : 1 jaar.

12. Een woning Amsterdam zuid: na twee jaar vertrokken

13. Eigen woning in Amsterdam zuid oost. : 16 jaar gewoond. Afgebroken.

14. Woonboot gekocht: tot op heden….alleen.

15. Mijn vrouw is overleden, haar huis leeggehaald en overgedragen aan de woningbouw.

In mijn terugkerende intuïtieve beelden kom ik door verdrinking om het leven. Dan weet je hoe het afloopt. Hier ben ik op voorgesorteerd door zonder na te denken te kiezen voor een woonboot. Kan geen toeval zijn.

Mijn ouders zijn in mijn afwezigheid gestorven: de uitnodiging om mijn vader te bezoeken is opzettelijk niet op tijd aangekomen. Mijn moeder emigreerde naar New Zealand omdat ze ervan uitging dat mijn zus voor haar zou zorgen. Dat is ook gebeurd.

Het onderwerp Klimaatverandering kwam al in de jaren 70 aan de orde door een van onze groepsleden op de Sociale Academie. Hij is bij de eenjarige en eenmalige opleiding tot kosmospolitiek veldwerker afgestudeerd op dit thema en wist onze belangstelling te trekken. Shell film. Academie is gesloten.

Finale

Het is voor mij volstrekt helder dat gegeven mijn intuïtieve vermogen de aarde zal opwarmen tot 2 cq 3 graden. Er is niets dat er op wijst dat regeringen wereldwijd de klimaatproblematiek serieus aanpakken. Geldgebrek, corruptie, eigenbelang, hebberigheid, consumentengedrag. Dus komt door de zeespiegelstijging en stormen mijn voorspelling wel uit. Het zal zo moeten zijn. Dat ik terecht pessimistisch ben heeft te maken met de komende chaos, verwoestende natuurverschijnselen, massa-emigratie, hebberigheid van de rijken die nog rijker willen worden en hun privileges veilig stellen door democratieën te beëindigen en autoritaire, cq fascistoïde regeringen in te stellen. Hun corporate power uitbreiden en de wereld meedogenloos vervuilen en uit te buiten. Ik heb hier al eerder over geschreven en mijn twijfels uitgesproken. Het gebrek aan grondstoffen en tegelijkertijd de huidige levensstandaard kost wat kost te handhaven zal leiden tot oorlog, opstanden, gewelddadige massa demonstraties, misdaad kartels. Al die verschijnselen zij de laatste 10,20 jaar toegenomen.

Sneeuw,ijs,hitte,vloedgolven,voedselgebrek…

Het zij zo. Tenzij……Oorlog in Europa

En dan ook nog.. Posted on Thu, March 03, 2022 13:51:07

Het is zover. Rusland is Ukraine aangevallen met tanks, vliegtuigen, helikopters, grondtroepen en computer hacks.

Het leek er eerst op dat het zou gaan om het inlijven van de opstandige regio’s die bij Rusland willen horen omdat de meeste mensen Russisch spreken en zich meer betrokken voelen bij de Russchische cultuur en religie. Die loopgravenstrijd om zelfstandigheid is al jaren aan de gang en de Russen zijn ook verantwoordelijk voor de BUC-aanval op de MH-17.

De grond-aanval is ingezet op drie plekken: het autocratische fascistoïde Belarus; vanuit de Krim; en vanuit de bezette gebieden grenzend aan Rusland. Vanuit de lucht is de aanval gericht op het in beslag nemen van burger vliegvelden of onklaar maken van  militaire posities, militaire vliegvelden en garnizoenen. Kortom verlamming van het land. Wat volgt is waarschijnlijk het Belarus recept: vervolging van belangrijke invloedrijke mensen waaronder de premier, partijleiders, parlementsleden, pers, criticasters en bloggers,  afsnijden van de bevolking van nieuws en onderlinge contacten door overname en controle van mailverkeer, facebook, bloggers, journalisten, opinieleiders, enz. Samengevat: een dictatuur. Stalin zal jaloers zijn. Grote voorbeeld: China.

Net even televisie gekeken: Vladimir Putin. De man is compleet gestoord. De meest idiote denkbeelden komen langs op de televisie. Goede nieuws waar ik kippevel van kreeg: de gewone russen zijn woedend. Ze blijken een president te hebben met psychopathische trekjes en daar zijn ze van geschrokken. Gelukkig. Net als toendertijd de alcoholist Jeltsin moest worden afgezet vanwege het gevaar van ongebreidelde macht, zo zullen ze in Rusland op tijd moeten ingrijpen willen ze niet zelf geslachtofferd worden door een geesteszieke leider. Ik duim. Het moet van binnenuit want zo red je je gevoel van eigenwaarde.De Storm Wereldwijd

Wereld Posted on Thu, March 03, 2022 13:25:03

Alles van waarde is kwetsbaar

Het wordt steeds duidelijker dat landen met een democratische staatsvorm onder druk staan, dan wel worden aangevallen. Landen met een dictatoriale, plutocratische, technocratische staatsvorm komen in beweging om belangen veilig te stellen. Belangen met betrekking tot politieke invloed, grondstoffen, essentiële mineralen (Lithium, koper, basalt enz) water, energievoorziening (gas, elektriciteit, kernenergie) informatietechnologie en voedselproductie. Tegelijkertijd is allang bekend dat democratieën te maken krijgen met een steeds groter wordende scheiding tussen rijk en arm. Dan is het gevaar groot dat ook hier een ondemocratische krachtenveld ontstaat. Bijvoorbeeld: in Amerika. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Tegenwoordig komt daar een oncontroleerbaar virus met een hoog muterende factor bij.

Tsaar Putin droomt van een herstel van het groot Russische Rijk waarbij landen goedschiks of kwaadschiks weer moeten worden gevoegd of dat al zijn binnen dat Rijk: Tetsenie, Georgië, de Krim, Belarus, Kazachstan en nu ook Oekraine. De volgende landen: Letland, Litouwen en Estland: de Baltische staten. Finland staat ook op de rol maar dat kan nog even duren. Zweden beschikt over een krachtige informatietechnologie om alle bewegingen van Rusland door de Baltische zee te controleren. Vooral onderzeebooten, volgestouwd zijn met afluister apparatuur willen nogal eens langskomen of een tijdje voor de kust blijven liggen.

De steun voor het Oekrainische volk is groots en indrukwekkend en tot nog toe houden het leger en de burgerbevolking stand. Europeesche landen en Amerika veroordelen Putin voor zijn agressie en mentale gesteldheid. Zeker nu hij plannen heeft ballistische kernkoppen te activeren.

Ik kan het niet laten: Europa heeft een lange geschiedenis van annexatie en onderdrukking wat we onder ogen moeten zien. Er zijn ongetwijfeld mensen in de wereld die zoiets hebben van koekje van eigen deeg. We hebben net het rapport gekregen over onze bemoeienis in Indonesie, China heeft Honkong overgenomen en aast op Taiwan. Portugal heeft een onderdrukkende tijd doorgebracht in Oost Timor en Brazilie.Suriname is nog maar kort onafhankelijk en heeft een schaduw regering met onmetelijke rijkdom waar de bevolking niet van profiteert. De Fransen hebben zich net teruggtrokken uit Mali. Belgie heeft een treurige geschiedenis met Kongo. En de Amerikanen hebben vrijwel alle door het volk democratisch gekozen presidenten met geweld afgezet. We danken Isis aan de Amerikanen door hun moordmachine Irak binnen te lozen. We denken aan Rusland die het Syrie van Assad heeft plat gebombardeerd. Niet Isis, maar de burgerbevolking in Aleppo, Homs, Hama inclusief gifgas.

Soms kijk ik op de televisie naar mensen waar een glans van hypocratie af druipt maar voor dit moment en voor het belang van mensen in deze tijd en toekomst steun ik alles wat helpt om Putin terug te duwen in de handen van zijn verzorgers.

En zo blijf ik hopen dat het apartheidsregime van Israël stopt met de genocide op het Palestijnse volk en het vermoorden van Palestijnse kinderen. Blijf ik hopen dat Modi stopt met de onderdrukking en genocide op de moslim bevolking in India en Kasjmir. Blijf ik hopen op het stopzetten van de genocide op de Rohingyas in Myanmar en de vrijlating van de democratische gekozen presidente Aung San Kyi.

Ik blijf hopen

28-02-2022« PreviousNext »