Alles van waarde is kwetsbaar

Het gevoel van veiligheid in onze wereld is verdwenen. Zekerheden vervagen en verwachtingen zijn niet hoopvol. In gesprekken met jongeren geven ze aan weinig hoop te hebben voor de toekomst, vragen ze zich af of ze wel kinderen willen krijgen. Het aantal zelfdodingen onder jongeren is het afgelopen jaar toegenomen. Dat heeft ook te maken met het virus en de mogelijke nog gevaarlijker mutaties die ons te wachten staan.

Er zijn spanningen tussen Rusland en het westen. De oorlog lijkt uitgebroken en Putin wil de geschiedenis ingaan als de keizer die het grote imperium heeft hersteld. Is ook al een dagje ouder en ziet er ongezond dik uit.

Het westen reageert tandeloos,, de europeesche Unie is zwak, de Nato verdeeld. Polen en Hongarije voelen zich niet aangesproken. We zijn afhankelijk van gas aanvoer uit Rusland. De Balkan is onrustig, Serviers en Kosovaren voeren de spanning op.

Militair gezien is Nederland niet voorbereid op een grote oorlog. Amerika is door interne conflicten verzwakt. Biden is geen oorlogspresident en diplomatie heeft al die tijd nog niets opgeleverd.

China zal gebruik kunnen maken van de huidige patstelling door Taiwan aan te vallen zo gauw daar een platform is om de hulp in te roepen in een te organiseren chaos en zo het eiland te voegen in het Chinese Wereldrijk.

We hebben geen sterke geloofwaardige regering. Teveel is afgebroken de laatste 20 jaar, teveel onvoorbereid om tegemoet te komen aan de gezondheidseisen van vandaag, de stikstof, de opwarming van de aarde, de aanpak van het belastingparadijs, enz. Als je weet hoe lang deze kwesties al spelen, beloftes worden gemaakt en er toch niets gebeurd is er weinig hoop.

De vrijheid die we opeisen is een luchtbel die bij een volgende pandemie weer snel verdwijnt met nog veel meer slachtoffers. We zouden voorzichtig moeten zijn.

23 februari 2022.