Blog Image

Pietersblog

Welkom
In mijn blog schrijf ik  verhalen over alles wat mij interesseert of zorgen baart. Ik voel me betrokken met wat er in de wereld gebeurd en bij mensen die zich inzetten voor verandering. De rechten van mensen zijn door de UN vastgesteld evenals de kinderrechten die wereldwijd gelden. Niettemin worden die rechten dagelijks geschonden en zeker niet alleen in landen die we vroeger de derde wereld noemden. Mijn motto is "worden wie je bent" en daar moeten dan wel alle ondersteunende voorwaarden aanwezig zijn.

Peter van Velzen

Uit Huis Geplaatst

En dan ook nog.., Sexueel Misbruik Posted on Thu, October 21, 2021 22:56:24

De dehumanisering van een generatie

De vorming van je persoonlijkheid wordt beïnvloed door het script wat je bij geboorte meekrijgt: het verbindt je met verleden en toekomst en je intuïtie is het hulpmiddel om het spoor van het script te volgen. Als je ouders hier tenminste oog voor hebben. Het ergste is als ze je proberen te vormen naar hun beeld en gelijkenis, hun religie opdringen, verwachtingen koesteren die je niet kunt waarmaken en die vroeg of laat leiden tot een midlifecrisis. Tenzij je intuïtief aanvoelt dat het klopt. Bij mij was dat niet het geval. Erger: een misvormend ingrijpen door de kinderbescherming zonder professionele begeleiding,

De vrouw van de kinderbescherming heeft de hele reis niks gezegd

Kinderen worden uit huis geplaatst omdat naar het oordeel van de kinderrechter en/of Jeugdbescherming de huiselijke omstandigheden een bedreiging vormen voor het welzijn zowel psychisch en/of fysiek voor het kind. Er is niet altijd sprake van een vooraankondiging, veelal is er sprake van een directe uit huis plaatsing op basis van een gerechtelijk bevel. Informatie over de noodzaak va ingrijpen komt van een leraar op school, een van de ouders, de buren, de huisarts. Over het waarom en de gevolgen wordt niet gediscussieerd. De kinderen worden opgehaald en gaan naar een Kindertehuis. Pas veel later komt een onderbouwing van de beslissing waartegen de ouders niet zoveel in te brengen hebben. Je bent je kinderen kwijt.

Het spoor bijster, verkeerde afslag!

Daar kan ik zelf het een en ander over kwijt. De huisarts stelde vast dat ik sexueel werd misbruikt en gaf dat door aan de Jeugdbescherming. Er werd thuis verder niet over gesproken. Mijn vader moest van de kinderrechter het huis verlaten en die nam zijn middenstandsdiploma mee. Het diploma dat mijn moeder niet had. Dat betekende het einde van de winkel. Ik kwam op een zaterdag terug van Scouting en werd opgewacht door een Mevrouw. Ik kan me niet herinneren dat ze iets zei. Er stond geen tas met kleren klaar, geen etui met een verse tandenborstel en tandpasta. Er was geen afscheid. Ze nam me gewoon mee. Naar een kindertehuis.

Levenslange straf en geen reddingsvest. Dat staat vast.

En hier begint de vervreemding. Het niet begrijpen. Het gebrek aan uitleg, zoals ik mijn vader niet begreep die mompelde dat hij me nodig had en mij tot bloedens toe omhelsde. Mijn moeder niet, omdat ze niet ingreep, niets zei, verdoofd.

Kindertehuis Lauriergracht

In een vreemd donker huis met steile trappen, een zolder vol oude kinderkleren, een jongens slaapzaal. Hier leerde ik geluidloos huilen, liep verloren rond, voelde de dreiging van schreeuwende en klierende kinderen, het geschreeuw van de zuster.

Er was geen grond om op te staan, geen hand op mijn schouder, geen welkomstwoord. Mond houden, bord leeg, wegwezen. Wist ze wel mijn naam? Het voelde als oud vuil en teveel. Iemand sloeg met een blok hout een gat in mijn hoofd. Waartoe zijn wij op aarde?, vroeg de priester op school. Om hier en hiernamaals gelukkig te zijn, dreunden wij in koor. Hij doelde op het hiernamaals. Niet hier.

Ik voelde geen binnen en geen buiten. Buiten was geschreeuw, binnen was het leeg: ik voelde niks. De tranen kwamen nachts, zonder geluid, zonder ademtocht. Was het allemaal mijn schuld? Waarom had ik niks gezegd over mijn vader, niet gewaarschuwd. Had mijn moeder niet mijn ondergoed gezien, vuil en met bloedsporen? Te druk met werk en drank. Ze heeft nooit iets gezegd. Ze had gehuild maar nam geen afscheid. Ze had me niet in haar armen genomen, niet getroost, niet gezegd het komt wel goed. Was ik mijn moeder kwijt? Mijn levenslang voelde ik haar afwezigheid, haar verwijt. Ik was het lievelingskind van mijn vader,

Mijn moeder heeft ons met een leugen meegenomen naar huis en ons daar verstopt. Pas op voor de man aan de overkant. Bukken als je naar bed gaat. Het hielp niet. Na drie weken kwam een politiemacht van acht in het zwart geklede agenten en kregen na veel geschreeuw en een worsteling met mijn moeder de sleutel van het achterhuis. Daarna verdwenen we in een zwarte Chevrolet van de politie naar een ander kindertehuis. Verder weg.

Kindertehuis Sint Maarten

Ik was negen toen ik vertrok. Toen ik bijna dertien werd, vroeg de kinderrechter wat ik wilde. Ik kon niet naar huis. Er was geen huis. Ik wou niet naar een pleegoudergezin. Te dicht op mijn huid. Ik wilde priester worden en ging dus naar een seminarie. Daar zou het vol zijn en ik ongezien.

nachtmerries

Ik scheurde het vel van mijn handen en gebruikte wondzalf, ik had last van psychoses en het lukt me in een heftige kramp stil te zitten. Ik sloeg mijn hoofd heen en weer om in trance te raken en geen verdriet te voelen. Ik ben er zes jaar geweest en eindigde toch met een diploma. Priester worden ging niet door. De gelofte van gehoorzaamheid en kuisheid was het breekpunt.

Ik had het verbod gekregen om niet over thuis en de gebeurtenissen te praten. Dat gaat tenslotte niemand aan, zeiden ze. Het werd mijn gewoonte om vragen te stellen en zelf geen antwoorden te geven. Ik kwam niet in beeld en kon ik ook niet zeggen op officiële papieren wat mijn vader deed, waar hij woonde, getrouwd was en/of nog leefde. Ik wist niets.

Ik werd benaderd door mannen die iets zagen, wat ik niet zag. Iets wat mijn vader meende te zien en ik niet wist. Ik was niet in staat tot enige vorm van intimiteit. Dat was een bron van conflicten. Wat bij mijn vrouw zo mooi begon, bleek uiteindelijk steeds een bedreiging. Het liep vast op het kind in mij. Het kind dat schreeuwde en tierde en tenslotte brak, een vicieuze cirkel. Ze zei: je praat als een kind. Het kwam goed. Ik zocht hulp en het werkte. Het werd een verhaal.

Maya Angelou heeft gelijk: there is no greater agony than an Untold story. De stilte is onverdraaglijk en ziek makend.

In Nederland zijn honderden kinderen gedwongen uit huis geplaatst omdat hun ouders zogenaamd fraude zouden hebben gepleegd. Ze ontdekten bij de belastingdienst dat ze geen Nederlandse achternaam hebben en dan zouden ze opzettelijk de misdadig gedrag vertonen. Het overviel de ouders. Ze eisten het geld terug voor de kinderopvang. Dat hadden die ouders niet. Het geld was legitiem uitgegeven aan de kinderopvang, Ze hadden het geld dus niet en de deurwaarders begonnen te dreigen met boetes en de schulden stegen tot grote hoogtes. Ze moesten hun bezittingen verkopen, hun huis, auto, alles en nog gingen de vorderingen omhoog. De kinderen werden op school opgewacht en meegenomen door wildvreemde mensen die niets hoefde uit te leggen. Ze hadden alleen een opdracht. De kinderen uit 1 gezin werden op verschillende plaatsen ondergebracht. Zonder afscheid, zonder verhaal, door wildvreemde mensen.

Dit herken ik.

Nog afgezien van misbruik bij pleegouders, als een kind te lange tijd van huis is, vervreemd het kind van de ouders. Je weet niet meer of het misschien toch niet de schuld van je moeder is is en waarom hebben ze je niet opgehaald, waarom wisten ze niet waar je was, kun je wel geloven wat je ouders je zeggen en als je zegt dat je naar huis wil, waarom kan dat niet en waarom zijn ze gescheiden en wanneer komt er een einde aan deze nachtmerrie? Het dendert alsmaar door je hoofd: woede en verdriet wisselen af.

Tot op de dag van vandaag kan de belastingdienst het probleem niet oplossen. De ouders hebben geen compensatie gekregen. Hele gezinnen liggen uit elkaar. De Nederlandse Overheid laat een donkere racistische kant zien en heeft nog steeds de kwestie niet opgelost, de ouders niet gecompenseerd; al twaalf jaar niet!

Gevolgen

De kinderen zijn getraumatiseerd voor het leven. Net als de ouders die het geloof in de overheid kwijt zijn. Ik weet welke route ze gaan lopen.

 • of ze er zelf schuld aan hebben
 • angst en depersonalisatie verschijnselen
 • angst voor intimiteit
 • achterom kijken of niet iemand je komt halen
 • geen vertrouwen in instanties
 • vervreemden van je ouders, gescheiden ouders
 • te oud om nog terug te gaan naar het verloren ouderlijk huis, het kinderparadijs
 • elke avond de sloten van het huis, je cel, je kamer, controleren
 • drankzucht/ drugs/ wegdrukken van gevoelens
 • je bent het oorspronkelijke script kwijt waarbij je niet werd aangemoedigd door je ouders, de priester, jehova getuige.
 • automutilatie
 • depressies, met 40 jaar arbeidsongeschikt.

Ps: Ik kan het niet helpen maar denk denk ook vaak aan de kinderconcentratiekampen in Amerika en Israël, twee beschaafde landen net als Nederland. Als ik denk aan de gevolgen van dit opzettelijk geforceerd trauma voor deze kinderen, huiver ik. Als ze hun boosheid uiten, met stenen gooien, wraak willen nemen voor de pijn en het verdriet, worden ze vermoord. In Kasmir richten soldaten hun pellets op de ogen van kinderen, in China worden kinderen van Uygur ouders gescheiden en heropgevoed. Kinderhanden in de goudmijnen van Ghana, Afrika. Een pervers systeem.

minderjarigen in israelische gevangenissen zonder van proces


Dissociatieve Identeitsstoornis

En dan ook nog.., Sexueel Misbruik Posted on Thu, June 10, 2021 22:37:22

Argos : artikel over Dis.

” De Dissociatieve Identeitsstoornis DIS is al decennia onderdeel van een verbeten debat. Wordt het veroorzaakt door ernstig vroegkinderlijke traumatisering of is de psychische aandoening pure fantasie? Neurowetenschapper Simone Reinders is een pionier in het onderzoek naar dissociatie en de neurobiologie van DIS. Vorige maand publiceerde ze een grootschalige analyse van alle bekende studies die de biologie van dissociatie onderzochten. “

Zie:https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/neurobiologisch-onderzoek-laat-zien-dat-dis-wordt-veroorzaakt-door-vroegkinderlijk-trauma.html

Mijn Reactie:

Wat mijn aandacht trokt in dit artikel is de relatie die Mevrouw Reinders o.a legt tussen DIS en seksueel misbruik, cq trauma in de vroege kindertijd.

Ik ken veel momenten van gedragspatronen in mijn leven die verwijzen naar een identiteitsstoornis. In de gesprekken met verschillende psychiaters is hier nooit op doorgevraagd en werden de gesprekken vaak teruggevoerd op het hier en nu of in een enkel geval een geboortetrauma. Echter niet op gebeurtenissen van misbruik, huiselijk geweld, uithuisplaatsing enz, en de gevolgen.

Het heeft ook jaren geduurd voordat het etiket CPSS werd gegeven om een kader te geven, een verklaring voor gedragsverschijnselen. Als het om verschijnselen gaat die zouden kunnen verwijzen naar DIS gaat het verder: verandering in het gedrag van volwassene in een kindpositie. Dat heeft me altijd bezig gehouden en ik heb het ook geschilderd. Ik weet nog momenten van die verandering omdat ik ermee werd geconfronteerd. Het gebeurde tegelijk met verstarring en daarna woede alsof ik was betrapt. Praten als een kind, handelen als een kind, toestaan dat wat er gebeurde als kind een kinderlijke reactie oplevert. Zoals ik moest handelen toen ik klein was: aangeleerd reageren. Lichaam, Hand en Hoofd werden gestuurd.

Ik wist ook hoe ik mijzelf kon splitsen: aanwezig/niet aanwezig. Mezelf horen praten met mensen terwijl ik iemand ergens anders was. Kon dagen duren en hield dan op als mijn agenda aangaf dat ik afspraken had. Een lange rit in de auto of erger in de trein was een belangrijke trigger om te splitsen. Afwezig en toch aangekomen op de afgesproken plaats. Het gebeurde ook dat ik niet aankwam en bleef doorrijden tot het gordijn verdween.

Ik hoor de ander: waar ben je nu, wat denk je, ik hoor de angst in de stem. Maar ik kan niks zeggen, er komen honderden woorden tegelijk en ik kan er geen verhaal van maken.

Is dat een dissociatieve stoornis? Als ik het artikel lees en herlees zie ik antwoorden die dekking geven aan gebeurtenissen in mijn verleden.

Mijn hoofd heen en weer slaan, dat deed ik als kind om mijzelf te bedwelmen, in slaap te sussen. Recentelijk werd ik midden in de nacht wakker terwijl ik heftig mijn hoofd heen en weer schudde, net als toen. Een nachtmerrie? Ik ben weer in slaap gevallen. Toen is dichtbij, weet ik en triggers zijn altijd aanwezig.

Ik spreek geen psychiaters meer, dat is voorbij, maar zulke discussies en kennisoverdracht zoals bij Argos, volg ik graag. Het kunnen antwoorden zijn op vragen en als ik er mee verder kom is het allang goed.

Reageren? info@pjotter.comGeweld

Sexueel Misbruik Posted on Sat, May 02, 2020 21:02:25

(Seksueel) Geweld in gezinnen tijdens de lockdown.

Kindertelefoon: 0800-0432 Netherlands.

De overheid is een campagne begonnen om aandacht te vragen voor de gevolgen als vrouwen en kinderen tijdens de lockdown te maken krijgen met huiselijk geweld, cq seksueel misbruik.

Scholen hebben aangegeven dat ze met veel kinderen geen contact kunnen krijgen en niet weten waarom. Ze weten niet welke factoren daarin een rol spelen. Ze maken zich zorgen. Er zijn ongeveer 5000 kinderen die niet reageren op telefoontjes of briefjes. Als er iets mis is, kunnen kinderen misschien geen kant op, zitten opgesloten. Sommigen bellen stiekem de kindertelefoon en daar krijgen de medewerkers een beeld van wat er zoal speelt achter de voordeur. Veel ruzie en geschreeuw, soms wordt iemand geslagen en is de sfeer niet te harden. Ook zijn er kinderen die aangeven dat ze misbruikt worden (aangeraakt op intieme plekken, dronkenschap).Moeder weet het, weet het niet, durft niet te reageren). De situatie is alarmerend

olie on canvas/60-80/ huidelijk geweld/pvvelzen

In de media wordt veel aandacht besteed aan de gevolgen van (seksueel) geweld in het gezin voor vrouwen en meisjes. Ook jongens lopen gevaar. Voor wie het overkomt zijn de gevolgen een levenslang trauma. Ik weet wat het is en weet dus ook dat de gevolgen een levenslange rol spelen in wat het kind overkomt. Het is een ontwrichting die in alles doorwerkt. Gelukkig zijn er kinderen die de kindertelefoon pakken en praten. Dat is ontzettend belangrijk. Niet praten, angst voor ontdekking, je verantwoordelijk voelen om een van de ouders of broertjes en zusjes te bescherming. Zelf fysiek bedreigd worden, als je wordt betrapt. Als het niet mogelijk is om hulp te vragen, als je niet kunt praten, als je niet geloofd wordt, als het alsmaar duurt en duurt en duurt: Dan is de schade bijkans onherroepelijk.

Jongens

Jongens die het geweld en/of misbruik ervaren , ervaren het verlies van controle als onverdraaglijk. Dan kun je onmogelijk zeggen dat het je is overkomen. Het enige moment om controle terug te pakken is zelf macht over anderen te organiseren, desnoods met geweld. Een spiraal naar beneden, onbespreekbaar, ontoegankelijk. Een reis door de jeugdreclassering, gevangenissen, bendes. De andere route is evenmin toegeven om het verhaal te vertellen, maar kiezen voor een sociaal beroep om ander mensen te helpen zonder zelf in beeld te komen. Dat eindigt tenslotte na dertig jaar in een wolk van drank, echtscheiding, depressie en /of een jarenlange burn-out. Omdat het eigen ik geen vorm heeft gekregen, omdat nooit aan verwerking is toegekomen, dus ook geen herstel.

“…” oil on canvas/60-80/1993 pvvelzenstop seksueel geweld

Sexueel Misbruik Posted on Wed, February 05, 2020 10:30:43
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=WH4rE79V0W8&feature=emb_logo
Dit nummer is opgenomen door Obed Brinkman en vrienden. Meer informatie is hierover te vinden op zijn website Stop seksueel geweld.nl . Het is een krachtig signaal tegen misbruik en de gevolgen daarvan. Het is meer dan ooit actueel bij het uitkomen van het rapport seksueel misbruik bij Jehova’s getuigen en de opvang van jongens die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie.
Voor meer muziekvideo’s van Obed:
https://www.o-bat.nl/


Alabama 2019

Sexueel Misbruik Posted on Fri, January 03, 2020 22:47:24

Vrouwenrechten staan in Alabama zwaar onder druk. Maar ze kunnen het nog gekker maken. Als een vrouw/meisje wordt verkracht en zwanger wordt is het verboden om abortus te plegen. Dat is illegaal en strafbaar. Maar bovenal heeft de verkrachter in Alabama wettelijk omgangsrechten (parental rights), en dat betekent dat hij het kind dus mag ophalen en bij zich houden voor bepaalde tijd. Dit is een horror scenario. Onmenselijk en misdadig. Republikeinen in Alabama hebben deze wet bekrachtigd.

Bron:Sharia court orders jail for rape victim unless kids handed to rapist. No, wait. That was in Alabama. Dailykos.comGevolgen misbruik.

Sexueel Misbruik Posted on Thu, October 10, 2019 12:18:34
Zelfportet, acryl op canvas, pvvelzen.

Ik heb heel lang geroepen:”met mij is niets aan de hand”. Bang van wat ik zou moet zeggen, bang voor de afgrond van emoties waar ik in zou verzuipen. Echter de ommekeer kwam niet omdat ik iets vrijwillig had besloten. Mijn lijf hield er mee op. Stomweg. De stilte was vernietigend. Ik liep te huilen, zonder te kunnen stoppen: in de bus, de trein, op mijn werk, in de hotels waar ik kwam. BurnOut zeiden ze, ga naar huis. Er viel niets tegen te doen. Mijn dagboeken nalezen, gesprekken voeren, vijf psychiaters doorwerken, vechten tegen mijn angst voor het grote, donkere, diepe gat.

Je moet er doorheen zei ze. Ik zei dat ze zichzelf moest redden, ze bleef.

Ik moest inzicht krijgen, bij mijn gevoel komen en het verband tussen mijn gedrag in relatie tot misbruik. Daar is veel over aan te geven maar tegelijkertijd is dit proces ongelooflijk ingewikkeld . In mijn dagboekaantekeningen probeer ik verbanden te leggen of herken later in mijn teksten dat er een verband is. Dat kan dan voor mij helder zijn,er hoort een kanttekening bij: mijn psychiaters hebben steeds de neiging gehad om het kleiner te maken dan het belang dat het voor mij heeft. Dat te eerste en ook is van belang te vermelden dat dit alleen te bespreken is met mensen die mij zeer na staan. Veiligheid staat voorop en persoonlijk vindt ik dat het mijn proces is. .

Repeterende beelden

Beeld: mijn ouders drinken tegen de avond voor het eten alcohol en roken sigaretten. Mijn moeder kookt. Als ze me aanhaalt en probeert te knuffelen, voelt dat hard aan en ruikt ze naar drank.

Beelden: mijn vader heeft een net, donker pak aan, golvend haar. Verzorgt cq manicuurt zijn nagels. Hij rijdt in een Ford. Is overdag vaak weg. Als hij familie bezoekt neemt hij alleen mij mee. Ik ben zijn lievelingskind, zegt mijn tante. Op visite een geziene gast. Beelden: Ik herinner me stoeipartijen.Leuk, soms niet leuk. In pyjama. Daar zit geen ondergoed bij. Hij vindt het leuk om aan mijn broek te trekken.

Beelden: er zijn avonden (woensdagavond) dat mijn moeder naar haar toneelgroep gaat. Meestal gaan ze ergens wat drinken en wordt het heel laat. Ze staat voor de spiegel, maakt zich op en gaat weg. Ik kijk haar na.

Beelden: ik word wakker gemaakt en trek een ochtendjas aan. Door de winkel naar boven. Dan vraagt mijn vader om de winkeldeur in het nachtslot te doen. Later als ik weer naar beneden ga, moet het knopje weer omlaag.

Beelden: Ik sla met mij hoofd heen en weer en raak in trance, val in slaap. Zo stopt het denken en gevoel. Jaren gedaan om niet te hoeven voelen.

Beelden: Elke ochtend om zeven uur ben ik misdienaar in onze kerk. Ik heb een boek gelezen waarin de jongen, een hoofdpersoon, overweegt om steentjes in zijn schoenen te doen. In het verhaal wordt de onverzorgde wond levensbedreigend. Ik denk serieus dat als ik doodga, dat mijn ouders mij zullen missen. Dan pas. Te laat. Hier dacht ik over na op weg naar de kerk in het donker, en van kerk naar school. Ik telde de stoeptegels.

Beelden: Ik had een droom. Jezus redt me uit het moeras. Wat ik nu doormaak, is belangrijk voor later. Ik denk dat ik stigmata krijg en fantaseer dat ik niet ouder wordt dan 33 jaar.

Beelden: mijn vader en ik staan samen op om 7 uur. Hij lacht naar me. Hij bloot, net als ik. We kwamen dit keer uit het grote bed. Dan was mijn moeder er dus niet. Krijg dat beeld niet uit mijn hoofd.

Beelden: ik zit bij mijn vader op schoot, met mijn rug naar hem toe, voel alleen zijn handen. Op mijn benen. Wijdbeens, opbollende dijen. Ik krijg dat beeld niet uit mijn hoofd.

Beelden: Op de wc. Mijn onderbroek zit vast in bloedkorsten en witte push. Beetje bij beetje pulk ik het los en kijk ernaar. Schrik me wezenloos en pieker hoe ik het moet verbergen. Ik moet echt nodig. Daarna trek ik mijn broek weer op. Koud geworden duw ik het weer terug.

Beelden: Bij de huisarts: zetpillen voor mijn anus. Was het gonorroe? Hij verwijt mijn moeder dat ze wegkijkt of niet in de gaten heeft wat er gaande is. Hij is woest. Dit verhaal heb ik van haar zelf. De huisarts heeft vermoedelijk de kinderbescherming gebeld.

Beelden: mijn vader maakt mij midden in de nacht wakker. Ik moet blijven liggen. Hij zegt mij gedag, neemt afscheid. Ik zag hem pas weer toe hij op bezoek kwam in het 2e kindertehuis.

Beelden: op een zaterdagmiddag kom ik thuis van de Welpen. Er is een dame die ik niet ken. Ze neemt ons mee naar een Kindertehuis De Voorzienigheid. Ze zegt niets, zet ons af voor de deur en gaat weg.

Beelden: Met een smoes neemt mijn moeder ons mee naar huis en blijven daar drie weken ondergedoken. We mogen niet aan het raam staan, niet naar school. Savonds staat mijn vader aan de overkant. Hij mag ons niet zien. Na drie weken komen zwart geklede agenten in de winkel naar binnen en vechten schreeuwend om de sleutel van het achterhuis. Wij vluchten naar de bakkerij naast onze winkel. Daar worden we opgepakt door de agenten en naar Leiden gebracht voor de eerst komende drie jaar. We hadden allen onze eigen kleren aan. De winkel verdwijnt met alles erin en eraan.

Gevolgen

Lagere school. Ik kan me geen namen herinneren van klasgenoten of leraren. Ik heb geen vrienden behalve Blom die bij mijn de buurt woont. Ik neem geen vriendjes mee naar huis. Ik wordt op school gepest en nagezeten door een groep van drie of vier jongens. Mijn schoolresultaten zijn slecht. Ik ben afwezig. Aan het eind van de vijfde klas verdwijn ik in een kindertehuis. Voor mijn bestwil. Ik moet de vijfde overdoen.

Met enige regelmaat heb ik last van psychoses: spierverstijving, niet in staat iets te zeggen. Hoor mezelf praten met een kinderstem.

Scheur het vel van mijn handen om pijn te voelen.

Ik heb moeten beloven om over mijn geschiedenis niet te spreken.

Mijn intuitie moet voorkomen dat ik met verkeerde mensen omgaan. Toch wordt ik vaak aangesproken door mannen die me mee willen nemen naar een hotel, die willen kietelen, die vragen stellen die ik niet wil beantwoorden.

Ik vul de gaten op met humor, ik voorkom antwoorden door zelf vragen te stellen.

Vertoon promiscui gedrag en altijd bezig om anderen blij te maken en mijn eigen deur blijft dicht.

Mijn huwelijk ging op de klippen omdat ik normaal wilde zijn, een maatschappelijke positie: huis, boompje beestje zoals ze het noemen. Het was echter een leven in twee werelden. Een zoektocht in de woestijn. Pijnlijk. Vooral op zoek naar herhaling van mijn eerst genoten opwinding. Een soort verslaving.

Dissociëren gebeurde regelmatig. Voor mijn werk moest ik lange afstanden rijden. Daarbij splitste ik mezelf geleidelijk op. Het kon ook gebeuren dat ik niet aankwam of veel te laat aankwam. Hoorde mezelf praten, zag mezelf zitten, gaf antwoorden, en tegelijkertijd: ik was er niet. Ik kon er mee spelen als ik een paar dagen alleen was. Het helpt ook bij medische ingrepen: ik stap eruit en laat het gebeuren. Als ze klaar zijn wordt ik wakker en heb ondertussen wel alles kunnen volgen.

Controle houden was de rode draad : vrij man zijn.

Ik kan niet zeggen: ” Ik ben je vader.” Dan kruipt de pijn in mijn lijf. Ik verzin wel wat anders.

Mijn psychiater wil dat ik mijn woede moet laten opkomen. De dader veroordelen. Ik weiger dat. Mijn moeder heeft haar hele leven lang haar woede geuit over mijn vader. Ik laat mijn leven niet kleuren door levenslang woest te zijn. Ik zeg dat ik sterker ben dan mijn vader. En dat is ook zo. Mijn woede heeft betrekking op de stilte. Er werd gesproken over mijn zus, nooit over mij. Op mijn verzoek schrijft mijn moeder over haar jeugd en de eerste jaren met mijn vader. Ze stopt bij mijn geboortejaar. Ik wil weten waarom. Ze heeft het nooit verteld. Ik had het gevoel dat ze me niet vertrouwde. Ze heeft me nooit iets gevraagd. En dat is wonderlijk: ik herinner me de huisarts die me behandeld voor gonorroe met zetpillen. Hij vraagt haar of ze nu eindelijk niet doorheeft wat er gaande is. Hij is woest en is waarschijnlijk ook degene die justitie heeft gebeld. We hebben het er niet over. Mijn zus verteld dat ik laat huilend naar bed kom waar ik op mijn zij ga liggen en mijn knieën optrek. Alles doet pijn.

Nog een stapeltje triggers: kerst, schoollokalen, het nummer ” schlave mijn prinschen schlaf ein van de Dutch Swingcollege Band, favoriete band van mijn vader en het Ave Maria van Mozart, favoriete muziek van mijn moeder een nummer dat mijn moeder regelmatig keihard draaide en ons wakker hield.

Ik wordt wakker naast mijn moeder in het grote bed. Ze huild heftig, met lange halen en stoten. Ik leg werktuigelijk mijn hand op haar schouder. Die slaat ze onmiddelijk weg. Ik ben medeplichtig. Of niet.

Niemand vraagt ernaar, maar als het ter sprake komt, kan ik het verhaal vertellen in de verkorte versie zonder in trance te geraken en zelfs antwoord te geven als het gesprek verder gaat. Voor veel mensen is het ongemakkelijk. Er valt niet zoveel over te zeggen.

Vraag: wordt het uiteindelijk minder, gaat het over? Antwoord: nee, het gaat nooit over, het kleurt mijn leven, het is wat het is. Degene met wie ik al meer dan 40 jaar vallen en opstaan deel, van wie ik hou en alle strijd heb gestreden, maakt het leven waardevol. Ik heb mij indertijd aangemeld voor drie mannenverwerkingsweekends. Daar beleefde ik het grote, diepe gat, de heftigheid en veiligheid. Het hielp. Zal ik nooit vergeten.

Er is geen rangorde in verdriet, zo heb ik geleerd.

Heel stil zitten en je ogen sluiten, dan zien ze je niet.


Instagram gebruiken

Sexueel Misbruik Posted on Fri, September 27, 2019 21:35:19

Ik heb een account gemaakt op instagram. Hierop heb ik tekeningen en schilderijen gepubliceert ter ondersteuning van het gesprek over sexueel misbruik van jongens en de gevolgen daarvan.

Ik heb meer dan 200 tekeningen, olieverf schilderijen en canvasboards gemaakt met als uitgangspunt mijn leven met een trauma. Naast het bijhouden van een dagboek, schilderde ik de beelden die me dwars zaten. Steeds terugkerende beelden die verband hielden met elkaar maar geen uitleg gaven. Steeds kwam de vraag terug: wat is er gebeurd in die eerste 10 jaar? Waarom heb ik die beelden?

Ik kocht boeken over jongens en seksueel misbruik. Wat zijn de gevolgen, wat is de rode draad. Zijn die gevolgen ook vanzelf het bewijs ? Ik liet schilderijen zien op de Wackers Academie en een groepsgenoot vroeg meteen of het hier om misbruik ging. Aardige hint. De belangrijkste getuige was mijn zus omdat ze vertelde hoe ik huilend naar beneden kwam en in bed kroop. En ik weet dat ik mijn benen niet kon strekken van de pijn. mijn hoofd heen en weer sloeg om in trance te raken en uiteindelijk in slaap viel.

De aantekeningen van mijn moeder en gesprekken met een paar familieleden gaven een paar aanwijzingen: mijn vader zou homosexueel zijn en vreemde vrienden hebben en ik was zijn lievelingskind. Hij nam mij als enige mee op familiebezoek in Weesp.

Ik wilde geen boek schrijven, tekenen en schilderen, dat was wat ik wilde en ook heb gedaan. Het is mooi zo. Maar de volgende stap: erover praten met anderen, dat bleek ongemakkelijk. Wat moet je met zo’n verhaal. Zoals gezegd: ik heb veel boeken gelezen, interne afgezocht, websites over mannen met misbruik ervaring en al die verhalen als spiegel gebruikt.

Ik wilde met Instagram ook zo’n spiegel aanbieden. Jongens en mannen die het internet afstruinen naar houvast, beelden bieden die ze zouden kunnen herkennen en het mogelijk makkelijker maakt om erover te gaan praten. Bevestiging krijgen, sterker worden om er mee te kunnen leven.

Het gaat niet over en het tekent je leven, maar het doorbreken van de stilte, het verzwijgen, de angst om afgewezen te worden, is ziekmakend, alcohol verslavend en/of je wordt een rook-of drugjunk. Het is onder druk de stilte uit je longen schreeuwen en dat is het begin van herstel.

Ga niet aan mij vragen wat ik allemaal bedoel. Luister naar je intuitie, kijk naar je beelden, praat. Daar worden we sterker van.

“De Zoeker” Acryl op canvas, 60-80Polen

Sexueel Misbruik Posted on Sun, May 19, 2019 23:38:31

Inderdaad polen.
De katholieke kerk in Polen is een instituut gedragen door de bevolking. Lech Walesa speelde een belangrijke rol in de machtswisseling door stakingen van de havenarbeiders en mijnwerkers. Hij was de voorman van Solidariteit.
Bij de machtswisseling speelde ook Paus John Paul 11 een belangrijke rol.

Maar ook nu blijkt dat de priesters die in aanzien stonden onder de bevolking op grote schaal kinderen misbruikten en uit de schijnwerpers werden gehouden door de bisschoppen en kardinaal.

Er is recentelijk een video uitgebracht met verhalen van slachtoffers en gesprekken met de daders en de clerici die zorgen voor overplaatsingen en bescherming van de daders.

Het bekende verhaal.
Jongens die zelfmoord hebben gepleegd, mannen die worstelden met het verdriet, de pijn, hun hele leven lang.
De ontkenning, het kleinmaken, wegpraten.
De verjaring, het beschermde leven van de daders.
Meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

De politieke, rechts populistische partij PIS is bang dat de uitgelekte verhalen en woede en ongeloof onder de bevolking een negatief verkiezingsresultaat zal hebben voor de europese verkiezingen.

Dat hopen we natuurlijk van harte.
Maar ik hoop ook dat het niet stopt: het onderzoek en dat gevallen die niet verjaard zijn alsnog leiden tot vervolging en bestraffing van de daders zoals Paul Franciscus heeft als regel vastgesteld:
-aangifte doen
-strafrechtelijke vervolging
-uit het ambt ontslaan.

Kinderen moeten veilig zijn! Dat zou algemeen geldend moeten zijn, maar helaas: dat is het niet.

Bron:
Wikipedia Lech Walesa
NOS video pools met ondertiteling lange versie: zoek op: NOS Polen Misbruik


Oil on canvas 1992
peter van velzen “Lost Youth”Next »