Regelmatig kreeg ik bezoek van Jehovagetuigen aan de deur. Voor een praatje over God, de naderende apocalyps en of ik bij diegenen wilde horen die wel de troon van God zouden bereiken.
Elke keer beloofde de vrouw en het meisje de week daarop terug te komen en gaven me ter lezing een brochure.
Die week daarop kwamen ze niet.
In de krant stond een verhaal over sexueel misbruik binnen de kring van Jehova getuigen. Meisjes die daarover naar buiten traden werden geexcommuniceerd, en in het ergste geval door hun ouders voor dood verklaard.
Je hoort die kwestie binnenskamers af te handelen. Een commissie van oudsten bespreek de kwestie met de betrokken dader en het slachtoffer.
In de meeste gevallen is het een simpele uitglijder, ligt het aan het slachtoffer zelf, die te pas en te onpas een wulpse houding aannam waartegen de integere dader
geen weerstand kon bieden en werden vaak de rollen omgedraaid: eigen schuld.
Kwestie besproken, opgelosd. De Dader bleef in funktie.
Naar buiten treden was hoogverraad enz, enz.

Laat ik duidelijk zijn: bestuursleden van Jehova getuigen dienen strafrechterlijk te worden vervolgd vanwege het verzwijgen of het weigeren van aangifte doen in alle gevallen van sexueel misbruik of vermeend misbruik.

Deze strafrechterlijke procedures vinden nu plaats tegen kerkelijke leiders wereld wijd en dient ook van toepassing te zijn bij de Jehova’s.

Punt.
Peter van Velzen