Naar een betere wereld….

Wat te wensen in deze turbulente tijd? Het coronavirus wereldwijd dwingt ons om in alle facetten van ons leven en dat van anderen te kijken naar de veranderingen die geleidelijk en soms heftig op ons afkomen. Er zijn kwesties die onvermijdelijk en tegelijk aan de orde zijn: democratie en rechtsstaat, corona pandemie, aanhoudende demonstraties tegen kleptocraten, dictators, groeiende kloof tussen rijk en arm, genetische modificatie van ons voedsel ten koste van boeren in India en Afrika. En wat te denken van pesticiden in ons voedsel. We steunen bewegingen die opkomen voor elementaire mensenrechten en tegen opkomende vormen van fascisme en dictaturen. Ik probeer de tekenen des tijds te doorgonden en te begrijpen hoe de toekomst zal zijn.

Het is ook niet niks wat op ons afkomt. En dan hebben we elkaar hard nodig. Het is moeilijk om te geloven dat alle mensen deugen en ja het is in de geschiedenis altijd weer gebleken dat na een heftige periode van strijd en klimaatcrisis nieuwe voorwaarden worden geformuleerd om verder te gaan op menselijk waarden gestoelde samenlevingen.

Maar nu is de wereld op drift en de klimaatcrisis culmineert in droogte, overstromingen, bosbranden, geweld en migratie. Misschien blijven we onder de twee procent stijging van de warmte. Maar ook dan krijgen we te maken met veel menselijke ellende en verwarring.

Niettemin toch een kerstwens: voor al diegenen die zich inspannen voor een menselijke samenleving en samenwerking wereldwijd. Voor voedselveiligheid, natuurbehoud, gezonde oceanen en rivieren, en competente leiders. De aarde is ons lief!!

Met de beste wensen!!