Verkiezingen…..

Verkiezingen in de VS. Ik ben maar gaan slapen, ik weet wat er komt. Een hele avond naar pratende mensen geluisterd waarbij het vooral over gevoelens ging, karaktertrekken, enthousiasme, angst. Nergens kwam altans niet op de nederlandse tv, de beleidsverschillen aan de orde tussen Trump en Biden. Een enkele keer zei iemand dat de democraten net zo slecht waren als de republikeinen. Toen iemand het had over coronacrisis was er geen hard oordeel over de zittende president: er was aandacht voor, of het moet niet worden overdreven. Het viel kennelijk allemaal wel mee. Zo krijg ik de indruk dat het net als andere keren alleen maar ging om de vraag wie zou winnen. Niet wat de gevolgen zouden zijn.

Als Trump wint:

 • coronavirus blijft een hoax, gezondheidszorg niet toegankelijk en onbetaalbaar voor werkloze, dakloze, laagbetaalde en/of mensen van kleur.
 • totale vrijheid voor ondernemers om te ondernemen zonder miljeu-restricties, gezondheidsvoorschriften, minimumloon, geen bescherming tegen ontslag, geen ziektekostenverzekering, geen pensioen.
 • beschermde gebieden worden opengesteld voor mijnbouw, boortorens, privatisering van drinkwater, verplaatsing woongebieden,
 • onderwijs segregatie
 • toelatingseisen op unversiteiten op grond van ras, inkomen ouders en kleur.
 • migratiestop, scheiding van ouders en kinderen, uitbreiding concentratiekampen, misbruik van kinderen, vrouwen steriliseren.
 • uitbreiding gevangenissen en/of interneringskampen voor gratis arbeid voor multinationals, net als in China.
 • vrijhandelsverdragen worden wat ze zijn: een strop om je nek.
 • wereldorganisatie zoals de VN, WTO, UnHCR, en wetenschappelijke instituten, worden financieel gekort, gestopt, nutteloos verklaard enz.
 • Iran als grootste bedreiging in de Regio
 • Israel: steun voor annexatie westbank, bombardementen op Gaza,verdrijven van palestijnse gezinnen, afbraak scholen, ziekenhuizen, kinderen traumatiseren, enz, enz.

Je zou natuurlijk denken dat de Democraten hier heel anders over denken. Maar dat is nog maar de vraag: het probleem is dat ze geen vuist hebben kunnen maken. Dat er democraten zijn die qua zienswijze en handelen dichter bij Trump staan dan we denken. En als lobbyisten een boekje zouden opendoen over congresleden en senatoren….we zullen er van opkijken.

Bij de herverkiezing van Trump is mijn grootste angst is het voorbeeldeffect op de europeesche landen, Azie, Afrika. Zullen we overal, na alle demonstraties tegen corrupte regeringsleiders, eenzelfde effect zien? Dat zien we in Afrika, Latijns Amerika, Azie en Oost Eusropa.

Als amerika dus een authoritaire en/of fascistische staat, en/of kleptocratie, en/of corporate state wordt waarbij institutioneel racisme leidraad is bij het nemen van beslissingen, dan heeft de wereld naast China een voorbeeld hoe je het einde van een libertair tijdperk kunt invullen.

De laatste stap is een nucleaire oorlog.

Amazone