“Corporate control of seeds hurts Africa”

Door Busiso MoyoNokutula Mhene mg.co.za

Om het globaal aan te geven: kennis, ervaring, gebruik van eigen zaad door lokale boeren in Afrikaanse landen, waarbij deze kennis wordt doorgegeven aan zonen en dochters om de bevolking van voedsel te voorzien is het strijdtoneel voor big-corporations. Daarbij wordt het aanbod op de lokale markten wat vroeger breed en divers,was teruggebracht tot de vraag naar agri-producten door de grote bedrijven.

Nu is afrika overvallen door de multinationale zaad producenten, genetisch gemanipuleerd, en minder divers. Zij dwingen de boeren om hun eigen zaad niet meer te gebruiken, maar elk jaar het aangeboden zaad van de multi’s te kopen. Het zaad is gepatenteerd dus eigendom van de zaad producent. Daarbij is de biodiversiteit teruggebracht tot wat de investeerder nodig heeft en dat is niet voor de Afrikaanse bevolking. De lokale markten zijn dus schraler geworden in het voedselaanbod.

Farmers have been in a losing struggle to create awareness of the problem and influence the way capital has assumed sovereignty over seed. Even public institutions now find themselves in a position very similar to that of farmers. Increasingly, their access to genetic material, and the way they work with these seeds, is constrained by the proliferation of intellectual property rights owned by a narrow set of large and powerful international firms.

Hybrid seeds such as these produced by a division of Monsanto, represent the control over the global seed economy exercised by multinational interests through ‘agricultural liberalisation’. (Luis Tato/AFP)

The continued seed system changes have far-reaching consequences for food sovereignty, food security and economic freedom for the African population. In short, we are now in a system that narrows the possibilities for alternative and more sustainable systems such as agroecology and leaves the control of our food system in the hands of few super-predatory capital interests.

Institutions such as Agra and the Bill & Melinda Gates Foundation have managed to control the seed sector by investing in African agriculture and demanding policy change to enable continued investment. It is this co-option that leads to those with capitalist and neoliberal agendas systemically dispossessing and controlling the seed sector.

Let wel: al het zaad dat aan de boeren wordt verkocht is gepatenteerd, genetisch gemanipuleerd, met opgenomen pesticiden (Monsanto) voor een optimale opbrengst. (denk aan mais, soya enz). De Melinda Gates Foundation verdient aan de patenten.

In India speelt het zelfde verhaal.

Het probleem met genetisch gemodificeerd zaad

Lees ook:

Afrikaanse oogst betekent: meer honger daar, meer winst hier

Door Michiel Korthals volkskrant.nl