Paul Beckwith op YouTube:

flood and crop failures

Door opwarming verandert de jetstream op het noordelijk halfrond. Hittegolven en Natte golven wisselen elkaar af. Wij herkennen het als de toenemende droogte en problemen met de waterhuishouding. China en Japan daarentegen hebben heftige stormen en regen in grote enorme hoeveelheden. In het nieuws werd melding gemaakt van landverschuivingen in de bovenstroom van de Jangtse waardoor een vloedgolf ontstond die dorpen meesleurde en steden onder water zette. Erger nog: het water voor de Three Gorges Dam stijgt tot boven het kritieke punt waardoor een enorme druk op de dam ontstaat en ondanks het open zetten van de sluizen, blijft de druk toenemen. Ingenieurs, verantwoordelijk voor de constructie van de dam hebben mensen langs de benedenstroom aangeraden om weg te gaan. Er is geen garantie dat de dam het houdt. Als de Dam breekt hebben we te maken met een apocalyptische ramp van alles verwoestende kracht dat alles meesleurt inclief Shanghai! We kunnen alleen hopen dat het niet gebeurd. Ingrijpen is niet meer mogelijk.

Sprinkhanen

Tot overmaat van ramp zijn de sprinkhanen afkomstige uit Ethiopie, via noordelijk afrika , overgesprongen naar Saudi Arabie, (Yemen), naar Pakistan, India, nu binnenkort uitgegroeid in aantal tot 1 triljoen, dichtbij de grens van China. Dat was al en wordt nog steeds meer een ramp voor de voedselproduktie van miljoenen mensen. De sprinkhanen plaag wordt toegerekend aan de opwarming van de aarde. Het wordt afgeraden om sprinkhanen te eten ( goed vanwege de eiwitten) omdat er tonnen pesticiden op de dieren zijn gespoten.

Fascisme

Ondanks alle oproepen om de wereldproblemen op wereld niveau bespreekbaar te maken zoals geprobeerd op de internationale klimaatconferenties inclusief afspraken, lopen de belangen en tegenstellingen op staten niveau uiteen. En dit proces zet zich door. Neoliberalisme en Democratie gaan niet samen. Neoliberalisme staat voor totale vrijheid van ondernemen met als doel winstmaximalisatie wat in de praktijk betekent privatisering van alle instituties waar mensen belang bij hebben zoals zorg voor zieken en ouderen, gezondheidszorg, vervoer, vakorganisaties, huisvesting, opleiding, basisinkomen, waterhuishouding, veiligheid, rechtsspraak, pensioen, ontslagbescherming, stemrecht, demonstratierecht , vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen overstromingen, enz, enz. Daartegenover staat dat de ondernemingen geen belasting betalen en geen dividend belasting! De diensten van al die geprivatiseerde voorzieningen moeten worden betaald door de bevolking zelf waarbij vanzelfsprekend de prijzen met relemaat stijgen en geen rekening houden met inflatie enz. Tegelijkertijd worden de loonkosten tot het minimum gebracht, worden vaste contracten omgezet in flexibele contracten, worden mensen verplicht of vrijwillig zzp-ér zonder zieketekostenverzekering, pensioenregeling enz. We zeggen dan: rechteloos.

Er komt een scheiding tussen publieke school en priveschool, er komt een leenstels voor studenten met als achtergrond idee, dat ze dan voor de aflossing allerlei baantjes moeten zoeken en geen tijd hebben om te demonstreren of politiek actief te zijn (Buchanan, Kochbrothers), er worden minder sociale huurwoningen gebouwd, en eigenlijk willen de Neoliberalen af van Woningcorporaties en de wereld overlaten aan durf (roof)kapitaal, zonder regels wat neerkomt op bouwen voor de rijken, er wordt bezuinigd op bovengenoemde gedecentraliseerde sociale voorzieningen.

Het is in de neoliberale huishouding nog steeds het verlangen om de pensioenfondsen af te bouwen en er voor et zorgen dat werkenden moet sparen voor hun eigen pensioen. Jammer voor diegenen die dat niet kunnen vanwege een te laag inkomen (amazon, bolcom, uber, booking.com, unilever, vleesverwerkers, migrantenarbeiders, en, enz.

Deze neoliberale ombouw van de samenleving is begonnen na de coup in Chili door Generaal Pinochet in 1972 en de opkomst van de Chigago Boys onder inspirerende leiding van Friedman. De leerstellingen zijn overgenomen door het IMF, de wereldbank en heeft als gevolg de extreme ongelijkheid tussen de maatschappelijke klassen en het wegvallen van de midden klasse.

Dat is de reden dat we overal ter wereld heftige demonstraties hebben gezien tegen regeringen die het democratisch gehalte van het parlement hebben uitgehold, journalisten vervolgen, ordetroepen met geweld inzetten tegen protesterende massa’s. Geheimzinnige gestapo-grondtroepen die zogenaamd democratische gouverneurs willen helpen met het opruimen van geweldloze demonstarties tegen rascisme. Regeringen die weliswaar democratisch lijken te zijn gekozen, meer helaas met een dubbele agenda werken.

Zoals gezegd : de neoliberale staat, ook wel corporate state genoemd, olicharchie, authoritaire staat, of ook de fascist-state naar het model van Hitler, Mussolini. Hiermee is de weg vrij om tegenstanders te laten verdwijnen, een paramilitaire eenheid op te bouwen, de totale ondernemersvrijheid toe te staan zonder wet en regelgeving ter bescherming van mens, dier en klimaat. Dat mensen zich hiertegen verzetten, ligt voor de hand en is een surveillance staat noodzakelijk.

Google, Apple, Amazon en nog tal van techno bedrijven zijn gewikkeld in een concurrentiestrijd wie de beste informatietechnologie kan leveren voor de militaire inlichtingendiensten, voor de politie, interpol, cia. Op zoek naar de tegenstanders van die drang naar zelfdestructie. Ook Israel staat bekend om de meest geavanceerde spionage technieken. Booming. Vraag maar aan Iran.

We zijn op weg naar het einde van de democratie en krijgt het neoliberale verstand dus vrij spel. Echter en misschien is dat voor mensen die in angst leven over wat ons nog te wachten staat toch een beetje een geruststelling: het leidt onherroepelijk tot de ondergang van de mensheid met een toegenomen warmte record van boven de 3 graden celsius en dus een onbewoonbare aarde. Dan zijn de biljoenen van al die geldmonsters vervlogen in een aanhoudende vlaag van waanzin.

“Because you know and I know that another four years of this…well, America’s going to end up somewhere between Russia, Iran, and North Korea, as a society. Not a democratic one, but one ruled by a fascist-authoritarian dynasty, and their cronies. ”

Bron: Umair Haque : 18 juli ärtikel:

“Storm Troopers on the Streets. Hundreds of Thousands Dying. America’s Implosion is Reaching its Terminal Stages. Juli 2020-november 2020