Machtspolitiek van China in Azie

Pakistan is al onder invloed van China vanwege de schuldenpolitiek en het bezit van de havenstad welke bereikbaar is via een snelweg door de Himalaya.

Nu zijn ook Thailand, Myanmar, India, Cambodja,Bangladesh, Vietnam afhankelijk van de goedertierenheid van China om bepaalde hoeveelheid water door te laten als deze landen bereid zijn af te zien van hun claims op de zuid-chinese zee, deelnemen aan de Aziatische instituties zoals de Aziatische Wereldbank en het sluiten van onderlinge Handelsverdragen. Zich niet verzetten tegen de afgesproken annexatie van Honkong, en de aansluiting van Taiwan als provincie bij China. India is nog een probleem omdat India territoriaal bezit opeist en miljoenen moslims over de grens wil zetten (Kashmir en Asam-ongedocumenteerden. China houdt niet van Moslims. De ombouw van miljoenen Oeigoeren naar Han-Chinees kost al veel hoofdbrekens.

Dreiging: verlagen van het waterpeil, uitdroging door de bovenloopse bekkens van de (nog te bouwen) dammen vol te laten lopen of onaangekondigd plotseling te laten spuien met als gevolg overstromingen en verwoesting van oogsten.Dit spelletje duurt zolang er sneeuw ligt op de Himmalaya en Tibet. Als de sneeuw gesmolten is breekt ziekte, hongersnood en migratie uit bij de miljoenen die afhankelijk waren van de rivieren.. na 2050 of eind van deze eeuw.