Het nieuws volgen, kranten lezen, websites bezoeken met analyses en feitenmateriaal. Ik ben daarbij vooral op zoek naar verbanden en gevolgen voor de mensheid in het bijzonder en specifieke ontwikkelingen in te onderscheiden landen op verschillende continenten. De vraag is: wat is de rode draad? Waar gaat het heen? Wat versterkt en/of verzwakt. Ik hanteer een paar hoofdlijnen: -klimaatverandering -multinationals -denktanks -lobbyisten -wapenhandel -technologie en AI – voedselketen -agribusiness -de drinkwateroorlog–grondstoffenoorlog -wetenschap op allerlei terrein -wapenindustrie- inkomensongelijkheid wereldwijd- tenslotte: the sixt extinction.

Van jongs af aan ben ik me ervan bewust dat alles met elkaar samenhangt en verbonden is. Dat opbouw volgt na afbraak: een dialectisch proces. De meeste religies stellen als grondregel dat diegenen die het goed gaat zijn/haar rijkdom deelt met degenen die minderbedeeld zijn. Dat we zorg moeten hebben voor de natuur die ons voedt, kleed en beschermd. Dat de dans om het gouden kalf een doodzonde is: wie alles voor zichzelf wil houden ten koste van anderen, wordt in bijna alle religies veroordeeld.

Hoofdstukken

Klimaatverandering.

Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1 of ten hoogste 2% tegen 2100. Dat gaan we niet halen zeggen wetenschappers. Volgens sommigen is het al twaalf uur geweest. Paul Beckwit voorspelt dat als we nu geen maatregelen nemen dan eindigen we op een catastrofale 7%.

Voedselcrisis.

Wereldwijd zakt het grondwater, worden rivieren en meren vervuild of geprivatiseerd om te vermarkten. De droogte op de meridiaan bedreigt de voedselproductie van miljoenen mensen. De Bayer Monsanto combinatie heeft zaadpatenten verzameld over de hele wereld, gebruikt glysophaat als bestrijdingsmiddel en genetisch modificeert de zaden. Gbruik van glysophaat veroorzaakt kanker en het gebruik van neonticons dood insecten en bijen. Het is boeren verboden eigen zaad na de oogst te verzamelen en te gebruiken zoals ze dat al eeuwenlang doen. Ze zijn gedwongen zaad te kopen van Bayer/Monsanto en/ of Syngenta. Dat is een bedreiging voor de gezondheid van miljoenen mensen. De pesticiden worden opgenomen in de voedselketen. As we speak. En op de koop toe: door de coronacrisis worden vlees, aardappelen,uien, enz doorgedraaid. De koelhuizen zitten vol, miljoenen mensen zijn werkloos en zonder inkomen.

Watercrisis

Het Andesgebergte, Alaska, Alpen, Himmalya, Kilimanjaro. De sneeuw op deze bergen smelt en dat heeft over een tiental jaren gevolgen voor: de Ganges, de Mekomg, de Jangste, de Blauwe Nijl, de Witte Nijl. Bij ongewijzigd beleid staan ze droog. Er zijn honderden dammen gebouwd in deze rivieren waarvan het kostbare sediment achter de dammen blijft hangen en benedenwaarts onvoldoende voeding biedt: verlaging van de visstand, onvoldoende bevloeiing van de gewassen. Tegelijkertijd met de daling van het grondwater waardoor boeren steeds dieper putten moeten slaan tot het onbereikbaar wordt, betekend hongersnood en noodgedwongen vertrek naar de miljoenen steden zoals Lagos. Bedrijven als Coca-Cola en Nestle kopen vers nog niet vervuild water op voor hun plastic flesjes: water als verdienmodel. In Amerika zijn alle wetten ter bescherming van water komen te vervallen. In toenemende mate wordt water bevuild door toxic afval, radioactief afval van fracking putten in geheel amerika.

Grondstoffencrisis

Elk land struint de wereld af naar grondstoffen vooral in Afrika. Daar wordt openlijk gevochten om noodzakelijk grondstoffen voor de eigen industrie. Letterlijk met geweld. Huurlingen van Amerika, Rusland, Turkije, Israel, Europessche landen als Frankrijk, Engeland, Italie. Ze komen met zakken vol geld om de contracten snel binnen te krijgen. Mijnbouw, Goud, Visserij, Grondstoffen voor smartphones, voor batterijen,Cacao, Mais, Tarwe, Infrastructuur en Schuldendiplomatie.

Klimaatdoelstellingen?

In nederland hebben we een stikstof proleem, een co2 probleem, een KLM probleem, teveel dieren op een hoop: koeien,varkens,kippen. Dat lijken we pas op te lossen in 2040. De KLM mag nog steeds doorgroeien naar 540 duidend vluchten. Als ze het goed doen.Maar er zijn mensen die het hebben over de KLM mafia: de VVD blijft nog heel lang regeren en dat is nu juis de partij die NeoLiberalisme op het blazoen heeft staan. Door de coronacrisis is het hele gedoe rond klimaatverandering op een laag pitje gebracht. Uit angst voor FvD die klimaatverandering een hoax vinden. Dus..?

Vrijhandelsakkoorden.

Vrijhandelsakkoorden zijn een douceurtje voor multinationals: oliemaatschappijen, agribusiness, biotechbedrijven,pharma, iedereen die een keur aan advocatenkantoren kan betalen. TTiP, TTP, Ceta, Mercosur landen.

China

China is van plan om nog een aantal kolencentrales te bouwen en ondersteund de olieproductie in Venezuela. China heeft een gigantische hoeveelheid grond gekocht in Amerika. China heeft in Griekenland de Pireushaven opgekocht om uit te breiden als overslag haven en om als olieopslag/raffinage te dienen. Er is een wet aangenomen om mensen die daartegen protesteren te vervolgen. Ook Rusland en Saudi Arabie en de Emirates gaan door met Gas en Olie exploitatie en Israel heeft nog niet zo lang geleden een illegaal olieveld geactiveerd op de bezette Golanhoogte. En voor de kust in de Middelandse Zee: een gigantisch gas en olieveld wat ze geopolitiek een sterk wapen in handen geeft.

Einde van de (neo)liberale democratie?

Om de toenemende chaos het hoofd te bieden is het van belang te voorkomen dat staten gaan voor ieder voor zich, onderlinge concurrentie en wie verliest jammer dan. Maar dan redt je het niet. Alleen internationale samenwerking, afspraken en taakverdeling kan het proces stoppen als er overeenstemming is over ons gezamenlijk probleem: de toekomst van de mensheid. ( vergelijk Harari op you tube).Als die gezamenlijkheid niet tot stand komt en de regel ieder voor zich wordt gehandhaafd dan vervallen we in chaos, opstanden,plundering en oorlog over voedsel, landbouwgrond, grondstoffen. Soms zie je daar al tekenen van als mensen in paniek op zoek gaan naar voedsel en drinkwater. Bendes trekken rond en stellen eisen. De sterkste en best bewapende bendes overwinnen, maar dan wel tegen een hoge prijs. Miljoenen doden.

Fascisme, politiestaat, apartheidsstaat, chinees controlemodel.

Rascisme, vreemdelingen haat en staten waar de regeringen democratisch zijn gekozen, maar die democratie gebruiken om geleidelijk de macht over te nemen: controle over de pers, de rechterlijke macht, het politie en surveillance apparaat naar chinees model, het controleren van het militair industriële apparaat, onderwijs en cultuur instellingen voorschrijven waar ze zich aan moeten houden, oprichting van paramilitaire jeugdorganisaties, afschaffing vrouwenrechten, verbod op abortus, verbod op de LGTBh gemeenschap om zich openbaar te vertonen, te uiten, artistieke vormen te verzinnen. Hervorming van de rechtsspraak, wetten die vormen van kritiek verbieden. Verbod op het recht om zich te organiseren.

Samenvattende conclusie: ik zeg het niet graag en ik steun alles en iedereen die opkomt voor het klimaat, de natuur, gezond leven, gezonde lucht, afschaffen fossiele industrie, verbod op genetisch gemodificeerd voedsel, verbod op levendodend gebruik van pesticiden, ontmantelen van en controle op multinationals, controle en beoordeling van fusies, investeren in medische zorg, enz. Natuurlijk. Maar als je als leek tot hier bent gekomen: ik heb zo mijn twijfels.

Wordt vervolgd.