Een wonderlijk proces. De bedoeling is om Trump af te zetten. Voorkomen dat hij opnieuw gekozen wordt. Maar daarmee is het probleem niet opgelosd. Hij heeft een door anderen ingefluisterd programma uitgevoerd uitsluitend ten gunste van nationalisten , grote bedrijven, billionaires in alle sektoren van de maatschappij. De laatste ingreep was de totale ontmanteling van de EPA die alles doet behalve de amerikaanse burger beschermen tegen vervuiling,verwoesting,nuclear afval, overstromingen, bescherming tegen stijgend zeewater, enz. EP betekent Environmental Protection Agency . De afschaffing van de clean energy plan is tekenend

We moeten rekening houden met groepen en individuen die over voldoende middelen beschikken om via eigen kanalen de klimaatcrisis te ontkennen of bagatelliseren.

Mocht het niet lukken om Trump af te zetten en zijn kliek te ontmantelen en mocht het zo zijn dat hij wordt herkozen in 2020 dan wordt de klimaatcrisis versneld, krijgen we wereldwijde hongersnood, wildfires en migratie van miljoenen naar hogergelegen gebieden. Een ramp scenario met vermoedelijk miljoenen doden door geweld, hongersnood, oorlog.

Laten we hopen dat het verstand ook bij de Republikeinen en bij een aantal Democraten op tijd het werk doet, wat zo dringend nodig is.