Hoewel de Europesche Bank laat weten dat Nederland nog meer dan verwacht bij kas is, wil de regering ons doen blijven geloven dat er geen geld is voor de volgende sektoren:

onderwijs, zorg, politie,sociale woningbouw, sociale advocatuur, ouderenzorg, imd, vluchtelingenwerk, kinderopvang, jeugdzorg

sektoren die plotseling in de problemen raken: boeren, de bouw, gepensioneerden ( geen indexatie,straks korting.) De woningbouw organisaties die protesteren tegen de huurdersheffing.

Er is geen geld is het mantra. De participatiemaatschappij is op drift.

Seksueel misbruikte kinderen moeten lang, soms maanden wachten op behandeling (emdr).

Alle bovenstaande groepen zijn de afgelopen maanden de straat opgegaan, maar elke keer verkoopt het kabinet een lauwe reactie.

Onderwijl gaan mensen met geld: huiswerkbegeleiding kopen bij private bedrijfjes,private scholen oprichten, komen er private klinieken.

In de woningbouw is de strijd om sociale woningbouw in het voordeel van grote investeerders uitgevallen.

In eerder stukken heb ik de toenemende tegenstelling aangegeven vanwege het klimaat en de hoognodige maatregelen. Het geld dat er voor nodig is wordt niet aangetrokken bij vermogenden en grote bedrijven met een hoog co2 uitstoot. Wel door midden en lagere inkomens en gepensioneerden te belasten. De onrust neemt toe net als de criminaliteit, drugsmafia en witwasserij in de bovenwereld.

Wordt vervolgd.