Universele Rechten van de Mens.
Universele rechten van het Kind.

De normen en waarden van de westerse samenleving.

Het einde van de beschaving

Let op ik zou het graag anders willen, maar ik zie een neerwaartse spiraal.
De Verenigde Naties vormen gezamenlijk een tandeloze tijger. Er zijn veroordelingen, er zijn bezoeken en onderzoeken.
Maar toen de mensenrechtencommissie werd voorgezeten door Saudi Arabie, raakte ik het geloof in die commissie kwijt. Ze zijn er lid van.

Landen die Veto-recht hebben schenden dagelijks alle wetten, regels en afspraken als het gaat om mensenrechten. Voor de meeste landen zijn mensenrechten een uitvinding van het Westen en die houden er zich ook niet aan.

Wat nu in het oog springt is een wereldwijde toepassing van simpelweg genocide: het uitroeien van een bevolkingsgroep. Het gebeurd openlijk. Er wordt op gereageerd, er word over gesproken in de pers, de VN, de EU. Er worden delegaties gestuurd, veroordelingen uitgesproken. Maar het gaat door.

Om wat te noemen:
– de meest bekende bevolkingsgroep is het Palestijnse Volk dat al sinds 1948 wordt opgejaagd en letterlijk het leven onmogelijk wordt gemaakt. De Ultra-rechtse regering van Israel krijgt momenteel alle steun om het Plestijnse Volk voorgoed te laten verdwijnen uit de Westbank, Oost Jerusalem, Gaza. Binnenkort is Gaza onbewoonbaar. En dan?

-Rohinga’s: onvoorstelbaar leed, verbannen naar Bangladehs en nog steeds worden mensen vermoord door het leger van Myanmar.

-Bevolking van Assam: voornamelijk moslims in de regio Assam van India. Ze moeten verdwijnen als ze niet kunnen aantonen dat ze geboren zijn in India. Iedereen weet dat ze dat niet kunnen, dus moeten ze het land verlaten (?) Ondertussen worden ze dagelijks bedreigd door Hindu-bendes, die de vrije hand hebben.

-De Koerden. Ze werden door de Britten verspreid over drie landen: turkije, Irak, syrie. Ze vechten al meer dan een eeuw om een eigen staat te vestigen, met een eigen taal, cultuur, en eigen Bestuur. Turkije heeft de Koerden op de dodenlijst gezet en in het zuiden van Turkije gemoord en huizen en dorpen vernietigd.
Nu hopen de koerden met Irak en/of Syrie een gedoog regio te hebben waar ze zelfbestuur hebben. Helaas heeft Turkije beloofd ze tot in de hel te achtervolgen.

-Yemen: dat is bekend: duizenden zijn gestorven, de overlevende leiden aan honger, cholera en worden gebombardeerd door de coalitie met steun van Amerika.
Amerika stuurt ze kogels met een laag uranium om door sterk staal te kunnen schieten. De kogels die misten, zijn voor kinderen om mee te spelen. Ze zijn kankerverwekkend. Er komt geen einde aan. De coalitie is niet gedesinteresseerd in wat de VN er van vindt enz.

-Libanon: de regering van Libanon, met enthousiaste steun van Hezbollah, is begonnen de vluchtelingen uit Syrië over de Syrische grens te droppen. Collaborateurs hebben met namenlijsten mensen opgespoord die tegen Assad hebben geageerd en onder doodsbedreigingen naar Libanon zijn gevlucht.
Ze worden aangewezen door die collaborateurs en opgepakt door soldaten van de regering. Ook worden mensen opgepakt zonder enige vorm van reden.
Al deze mensen worden in bussen over de grens gezet en daar opgewacht door het leger van Assad. Het merendeel wacht verhoor, marteling, executie in de wereldvermaarde moordfabriek van Assad. Er wonen 2 miljoen vluchtelingen in Libanon. Een journalist uit Bosnie roept herinneringen op aan Sebrenica waar 8000 moslimmannen en jongens standrechterlijk werden vermoord in de bossen rond Serbrenica. Tenslotte: alle bezittingen van mensen die Syrie zijn ontvlucht over de jaren heen zijn verbeurd verklaard door de Staat.
Geen enkele veroordeling tegengekomen ?Kannie waar zijn.

-latijns amerikaanse asielzoekers in Amerika.
De plundering van Amerika van de grondstoffen in LA, de enorme armoede en rechteloosheid, plus droogte en voedseltekorten, drijft mensen naar het land van Melk en Honing waaraan ze hun armoede te danken hebben.
Daar worden de kinderen van hun ouders gescheiden en opgesloten in concentratiekampen geleid door een private onderneming en bewakers die er geen verstand van hebben, laat staan gevoel. Nauwelijks eten , geen zorg, geen douches, geen bezoek, weten niet waar hun ouders zijn, broers of zussen, slapen op de grond met silverfolie, geen medicijnen en als ze ziek worden rustige afwachten tot het overgaat. Kinderen en volwassen sterven in deze kampen.
Het gaat om duizenden kinderen en een meervoud aan volwasenen. Ik noem het Genocide. De traumatisering van kinderen voor zover ze overleven tekent ze voor de rest van hun leven. Misbruik door grensbewakers.

Nu worden door Ice in het hele land razia’s gehouden om mensen op te pakken die ongedocumenteerd zijn. Hierdoor kunnen hele gezinnen uitelkaar wordn gerukt omdat kinderen, geboren in Amerika een paspoort hebben. Ouders niet..

-Oeigoeren in Oezbekistan: meer dan een miljoen Oeigoeren opgesloten in Concentratiekampen om ze met behulp van marteling, straf en mogelijk executie te leren wat het is om Chinees te zijn. Op deze manier wil je daar mischien geen zin in hebben. Deze aanpak is niet tijdgebonden en gaat door tot er geen oegoeren meer zijn, alleen chinezen, begrijp ik.. We noemen dit genocide, culturele genocide zoals in Australie met de Aboritionals en in Canada met de Inuit en Meta een eeuw lang.

Binnenkort dreigen de bewoners van het Amazonegebied hierbij te horen. Bolsonaro, president van Brazilie, heeft het Amazonegebied nodig en vindt de bewoners absolut niet interessant. Ze moeten naar de “bewoonde” wereld.

Wordt vervolgd.

Bronnen: Aljazeera, Dailycos, Democrazy.org, Youtube: CNN, Climat Chance,Paul Beckwitt.