Actie op 12 juli in amerika tegen de misdaden van de Trump-regering.

Op 12 juli aanstaande wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Trump administratie omgaat met de migrantencrisis.

Kortgezegd: dat is mensonterend en een misdaad tegen de menselijkheid.

Kinderen, sommige 4 jaar oud worden van hun ouders gescheiden en ondergebracht in wat we kortweg noemen concentratiekampen. Hun medicijnen worden afgepakt en ze krijgen nauwelijks zorg: geen medische behandeling bij ziekte, schurft, vlooien. Geen schone kleren, geen douches, geen zeep of tandpasta. Ze hebben aluminiumfolie en een deken. Ze slapen op de grond. Oudere kinderen krijgen de zorg over jongere kinderen. Er zijn kinderen die zijn misbruikt door grensbewakers.
In deze kampen zijn kinderen gestorven wegens gebrek aan adequate zorg.

De ouders die van hun kinderen worden gescheiden worden opgesloten in gelijksoortige kampen onder toezicht van ICE. Ouders hebben geen contact met hun kinderen , weten niet waar ze zijn. Er zijn onder toezicht van IC tenminste, voor zover bekend, 24 mensen gestorven.

LGTBQ+ en invaliden worden elk afzonderlijk opgesloten. Ouderen worden opgesloten in koelcellen.

Op korte termijn worden de mensen die zijn opgesloten in concentratiekampen van Trump overgebracht naar Fort Sill.
Daar worden geen journalisten toegelaten, geen advocaten , geen mensenrechtenmonitors. Niemand. Er zal geen enkele controle zijn of een toets met betrekking tot behoud van de menselijke waardigheid.

Noot:In de tweede wereld oorlog werden hier de japanners ondergebracht.

Kortom: let op 12 juli.
-ieder mens heeft recht op een menswaardig behandeling

-de universele rechten van het kind zijn op misdadige wijze geschonden waardoor kinderen zwaar worden getraumatiseerd voor de rest van hun leven!!

-LGTBQ+ zijn mensen zoals als jij en ik, en vallen onder de universele verklaring van de rechten van de mens.

En voor de echte Christenen onder ons: als God geen LGTBQ+ had gewild, dan waren ze ook niet geboren!


Bron: Lights for Liberty,
Bron: act.couragecampaign.org