Het Thomasevangelie is het licht in mijn ogen.

Mijn motto voor dit leven is: worden wie je bent, vertrouwen op eigen intuitie, luisteren naar je eerste reacties, jezelf herkennen. Dat proces is het pad naar leven en afscheid nemen van de dood.

Zo bezien is het spoor van beslissingen een proces van sterven en opnieuw geboren worden. Het feest van de herkenning.

De kerntekst van de gnostiek is daarom:
Mens sta op en herinner jezelf.

Ik heb altijd problemen gehad met het begrip “zonde “. In het Thomas evangelie is de vertaling uit het aramees “onwetendheid”. Wie onwetend is, is dood. Als je alle ballast uit de opvoeding, religie, partij,enz van je afwerpt en leert te luisteren naar je eigen intuitie zoals je was in de eerste 7 maanden van je leven: dan ben je wetende, dan ben je bij je eigen oorsprong en maak je deel uit van het Koningkrijk.
Dan ben je, wie je bent. Lazarus is onwetend dus voor de grnostici is hij dood. Er is met hem gesproken en hij kreeg onderricht, waardoor hij begreep en tot inzicht kwam en dus tot leven kwam. Hij leerde de bron bij zichzelf kennen wetende dat hij deel was van het geheel.
Vrouwen en Mannen worden geacht te eten van de vruchten die de boom van kennis biedt en zullen het koningkrijk herkennen. Niet later, nu.

Bron:

https://www.brammoerland.com/thomasevangelietoelichting.html


Krijt op papier/ 60/80
“Magdalena” 2017