Hoewel regeringsleiders het klimaat probleem ontkennen, op tv bweren dat het allemaal wel meevalt, afdoen als een HOAX, een verzinsel van links radicalen, ga ik toch maar uit van een aantal aannames:

Ze weten heel goed wat er gebeurd.
De corporate state heeft zich allang laten informeren over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering en zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat er niets aan te doen is. Ze gaan tenslotte uit van een extreem liberaal systeem waarin iedereen doet waar hij/zij zin in heeft en weigeren belasting te betalen. Het gat tussen rijk en arm wordt steeds groter.
Wereldwijd gaat de vervuiling gewoon door omdat er wordt gevochten voor de resterende grondstoffen om het levenspeil in stand te houden voor zolang het duurt.
Dat betekent een direkt gevaar voor een wereldwijde oorlog.

-inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, de militairen houden regelmatig bijeenkomsten. Ze bespreken en bereiden zich voor op de gevolgen van:

-droogte, honger, overstromingen, vernietigende stormen,
segregatie, genocide, verlies aan inkomen, werkloosheid, armoede, ziekte, verslaving en huisuitzetting, zorgkosten, onbetaalbaar vervoer….: migratie.

Sommige regio’s worden simpelweg onbewoonbaar: Perzische Golf, India, midden oosten, delen van noord amerika, Australie: migratie
Grote delen op aarde komen onder water te staan: migratie
Grondwaterdaling zorgt voor gebrek aan water
Watervervuiling door landbouwgif, lozing vervuild water openbare meren en rivieren
Privatisering meren en rivieren door de flessenwater maffia.
Dat weten ze ook allemaal.

Ten gunste van de rijken is het sociale vangnet afgebroken.
Om het volk onder controle te houden is voor miljarden geinvesteerd in:

surveillance technologie
legeruitrusting overgedragen aan de regionale politie
legermaterieel (wapens en vervoer) overgedragen aan de regionale politie
massabeinvloeding pers,tv, algoritmes, facebook, enz
verbeterde software om critici op te sporen

de verwachting is dat:
religieuze tegenstellingen worden uitgevochten:
het relifascisme groeit (white supremacy)
dat rassentegenstellingen zullen toenemen
dat migratiedruk zal toenemen
de georganiseerde misdaad vrijspel krijgt
particuliere huurlegers inaantal groeien

Bereidt je voor op Chaos.
Bereidt je voor op Schaarstse en Prijsverhogingen.

Dus: als onze regeringsleiders zeggen dat het wel meevalt, dat we nog tijd hebben, dat we beter na de verkiezingen de boel kunnen bespreken,
als blijkt dat de grote bedrijven geen belasting betalen en dus betaald moeten worden om iets te doen….
Als Shell hier de duurzaamheids-tune speelt en tegelijkertijd in Argentinie voor vervuiling en onderdrukking zorgt van de Mapucho inianen en consessies heeft gekregen van Canada om het NoordPool gebied te vervuilen…..
Geloof hun zoete verhalen niet.
Fracking zorgt voor aardbevingen, vervuild het water en is kankerverwekkend .
En dan geloof je de NAM natuurlijk ook niet.
“Het dwarreld goede voornemens”
Houtskool en krijt op papier.
60/80
peter van velzen 2019.