De overstroming in de Mid-west van Amerika hebben de graanschuur van Amerika verwoest en vervuild voor meerdere jaren. Het probleem is voorlopig niet opgelosd want de weerverwachtingen zijn negatief: hevig en langdurige regens en smeltend ijs in de bergen.
Er zijn kleinere en grote dammen doorgebroken en zal stroomafwaarts grote gevolgen hebben.
De vervuiling heeft te maken met opgeslagen olie-vuil wat door het water is meegesleurd, tegelijk met pesticiden opgeslagen in de schuren van de boerderijen.
Er is in amerika weinig aandacht voor het probleem: de bevolking is op de vlucht en kunnen voor onbepaalde tijd niet terug. Verwachting is dat dit en het volgend seizoen niet zal kunnen worden geoogst.
Washington heeft nog niet gereageerd.
Aangezien wereldwijd de graanproductie is verlaagd door wateroverlast of droogte en tegelijkertijd de wereldbevolking is toegenomen is te verwachten dat de graanprijs gaat stijgen en de distributie wereldwijd stagneert.

Tegelijkertijd zal de onrust onder de bevolking in amerika bijvoorbeeld toenemen en het is de vraag waar dat toe leidt.