Alleenheerschappij

Daar zijn handboeken over geschreven: hoe bereik je dat?

Persoonlijke kwalificaties:
-ervan overtuigd zijn dat je de enige bent die een oplossing kan vinden voor alle binnenlandse en buitenlandse bedreigingen.
-je moet je geschiedenis kennen, bijvoorbeeld Het Ottomaanse Rijk, de Gouden Eeuw, Romeinse Rijk.

-je moet mensen om je heen hebben die je kunt vertrouwen en die de intellectuele capaciteit hebben hoe je bij het volk vertrouwen wint.
-je moet een eigen huurleger hebben om je te beschermen. Dus niet het reguliere leger, maar een particuliere club. Anders moet je daar steeds verantwoording over afleggen.
-je moet oren en ogen hebben over het hele land.
-kortom leiding kunnen geven zonder tegenspraak tenzij erom gevraagd wordt.

Vervolgens inspelen op de angsten die leven onder het volk:
-armoede
-vreemde bedreigende entiteiten in de samenleving op basis van kleur, cultuur, politieke organisatie, leiderschapsvorming
-externe niet democratische organisaties of politieke verbanden zoals bv de VN, NGO’s, gewapend verzet zoals de PKK, Antifa of eentje die je zelf verzint.

Het is noodzakelijk om een externe vijand te hebben:
-de EU
-China

-vluchtelingen
-de buurlanden
-linkse leerkrachten
-linkse dagbladen
-journalisten
-linkse omroepen

Je moet een boek schrijven met je ideeën en afkomst. Beetje intellectueel.
Je moet het verdriet benadrukken waarom het volk nooit gelukkig is geworden, kan worden.

Aandachtspunten
Abortus  verbieden, LHBTI-plus rechten ontzeggen, vrouwenrechten: al deze kwesties moeten opzij geschoven worden: de vrouw moet haar positie kennen. Ontslag nemen, kinderen krijgen, het huis verzorgen. Het leger moet worden aangevuld om het land te beschermen. De witte bevolking zal worden overspoeld door De Ander en tenslotte verdwijnen.
De Angst.
Voedt de angst.

Aktiviteiten
Om het proces te versnellen zijn er gebeurtenissen nodig die worden georganiseerd door individuen (teroristische aanslagen), groepen zoals een Linkse cel, groep of partij, rellen, vernielingen. Ouderwets is infiltratie door leden van paramilitaire groepen, geheime dienst. Die hebben ook een lange geschiedenis van bomaanslagen om democratische gekozen regeringen te destabiliseren.
Succesvol hier is: verdeeldheid zaaien.
Gespeeld verdriet, gespeelde zorg.
Het meldpunt linkse indoctrinatie is een mooi begin. Je moet er niet aan denken dat je kinderen worden uitgenodigd om een eigen mening te formuleren.

Nog effectiever: een bomaanslag bv door een splintergroep van bijvoorbeeld de Antifa waar we nog niet eerder van hebben gehoord. Een links groepje met een enge naam.
Het meest effectief: een staatsgreep door het reguliere leger, waarbij 80 procent van deelnemers denkt dat het om een oefening gaat. Dat geeft je de gelegenheid om heel veel tegenstanders op te pakken en te verzamelen in kampen die al jaren geleden zijn voorbereid. Dit vraagt wel een lange voorbereiding.

Kadertraining

Zorg voor de juiste contacten bij de rijke invloedrijke mensen en grote ondernemingen die je alle vrijheid en financiele ondersteuning beloofd. Vakbonden worden verboden. Binnenlandse orders worden toegezegd.

Weekendjes organiseren met lokale trekkers. Je moet ze aan je verbinden zodat ze je alles vertellen over mogelijke infiltraties, klikkers, teleurgestelde leden omdat de club minder democraties is dan de naam doet vermoeden.

In ons geval speelt tijd een rol: als de rijken nog rijker worden en de armen armer, als ze bewust de rentes laag houden en iedereen een vastgoed ondernemer wordt om snel rijk te worden, als de huren stijgen, de lonen laag blijven
dan:
is de frustratie in het land nog groter
komt de alleenheerschappij dichterbij.
Het gaat niet om de persoon die de touwtjes lijkt te hebben. Het gaat om de mensen erom heen.
Tip: als mensen tegenstand bieden, boos reageren: ga er met gestrekt been in.
De meeste mensen trekken zich dan terug. Zijn ze niet gewend of hebben gewoon geen antwoord.
Succes verzekerd.

En oja: klimaatverandering is een Hoax. Covid19 is een hoax,

Tekst aangepast: 27 maart 2019
Tekst aangepast: 31-maart 2019

Tekst aangepast:  1 sept 2021