De VN bevestigt dat de situatie in Venezuela te wijten is aan de economische oorlog.

Paragraaf overgenomen, auteur:Alfred-Maurice de Zayas

Economische oorlog en blokkade

De deskundige merkt
in zijn rapport op dat “in de afgelopen 60 jaar economische oorlogen
zijn gevoerd tegen Cuba, Chili, Nicaragua, de Arabische Republiek Syrië
en de Bolivariaanse Republiek Venezuela om hun economieën te
ondermijnen, regimewisseling te vergemakkelijken en een neoliberaal
economisch perspectief op te leggen en de geviseerde regeringen in
diskrediet te brengen. »

In het geval van Venezuela zegt Zayas dat
“de gevolgen van de sancties die zijn opgelegd door de presidenten
Obama en Trump en de unilaterale maatregelen van Canada en de Europese
Unie het tekort aan geneesmiddelen direct en indirect hebben verergerd”
en hij geeft aan dat “economische sancties hebben geleid tot
vertragingen in de distributie (van voedsel, geneesmiddelen en
essentiële goederen) en hebben bijgedragen tot vele doden. “Hij
beschrijft deze maatregelen als misdaden tegen de menselijkheid:
“Economische sancties doden”, schrijft hij.

De deskundige
herinnert eraan dat “economische sancties die onschuldige
bevolkingsgroepen treffen, in strijd zijn met de geest en de letter van
het Handvest van de Verenigde Naties” en stelt daarom voor om een
passend onderzoek in te stellen naar de internationale inmenging in
Venezuela.

Zayas herinnerde er ook aan dat in 2017, toen de
regering van Nicolás Maduro medische hulp vroeg aan het Wereldfonds voor
de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, dit werd geweigerd op
grond van het feit dat Venezuela “een land met een hoog inkomen blijft”.
»

Het geeft aan dat men rekening moet houden met de elementen die van invloed zijn op Venezuela:

Afhankelijkheid van de verkoop van olie en het verwoestende effect van de scherpe daling van de olieprijzen.

Het
effect van 19 jaar geaccumuleerde economische oorlog tegen de
socialistische regeringen van Chávez en Maduro, die hij vergelijkt met
de maatregelen die hij tussen 1970 en 1973 nam tegen Salvador Allende in
Chili en in de jaren 1980 tegen Daniel Ortega in Nicaragua.

Bron; Cubanismo op 25 september 2018

Bron: You Tube
Empire Files
“An Ocean of Lies on Venezuela: Abby Martin & UN Rapporteur Expose Coup”