Laudato Si

Encycliek van Paus Franciscus over de zorg van het gemeenschappelijk huis.

Dit stuk wordt maar weinig of geheel niet geciteerd. Een visie die uitgaat van een en ondeelbaar geheel van onze aarde met al wat leeft, groeit en bloeit.
Het verbreken van die eenheid door hebzucht en verwoesting van die eenheid ten koste van de armsten in de wereld is een doodzonde, en voeg ik dan maar zelf toe, een misdaad tegen de menselijkheid.

Citaat:
Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “twintig procent van de wereldbevolking in een zodanige mate hulp-bronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven.

Die een en ondeelbare aarde heeft ons een natuur geboden waar wij ,vanaf het begin van al het leven, toebehoren. Wij maken deel uit van die natuur. We zijn natuur.
Aan het begin van de industriele revolutie heeft de mensheid die ketens verbroken en de afstand is sindsdien steeds groter geworden.

Wat ons rest is waarschuwen voor de gevolgen. Er wat aan doen voordat klimaatontkenners en technocraten de democratie gebruiken om ons uit te schakelen en de technodictatuur te vestigen. China is er al een voorbeeld van en Amazon heeft contracten met de inlichtingendiensten, het amerikaanse leger, homeland security om het volk te schaduwen.

Citaat: Youtube, Democracy Now: intervieuw Glenn Greenwald.

GLENN GREENWALD: Exactly, exactly. And the ACLU
has warned that it’s one of the most threatening and potentially
menacing privacy-invasive technologies yet, because it destroys the
ability to be anonymous even just on the street. It allows the police
and the government to just identify every person where you are, when
you’re just walking in public. That’s an Amazon product.

They’ve developed apps that enable police departments
to allow citizens to report suspicious people, so that the information
is stored not with the police, but with Amazon cloud services.

Het is even wennen als je gewend bent te zeggen wat je wilt, de vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren, het recht om je te organiseren in vakbonden: dat laatste is bij Amazon verboden.