Trump /Pence
25 januari 2019

Vice president Pence herinnert ons eraan dat sinds de tweede wereld oorlog alle presidenten hun best hebben gedaan om democratische gekozen regeringen in Latijns Amerika omver te werpen en daarbij werden de volgende middelen toegepast:
-omkoping
-destabiliseringsakties
-importverbod van levensmiddelen
-bevriezen buitenlandse tegoeden
-verbod op geldleningen van IMF of anderszins buitenlands kapitaal om schuldenlast te verlichten of af te betalen
-inzetten van huurlingen en geheim agenten om opppositieleden te trainen in sabotageakties en aktivisten en mensenrechtenverdedigers te vermoorden.

Het gaat daarbij vooral om steun aan de elite: bankiers , ondernemers, rijke families, multinationals, advocaten, rechtse parlementariers, opstandige militairen.
Het doel is niet om de bevolking te laten profiteren van aanwezige grondstoffen, landbouwproducten, bescherming ecosystemen zoals het Amazonegebied enz. Het is bedoeld om zelf te profiteren van de rijkdommen, te exporteren en daar aan te verdienen zonder belasting te betalen en winsten door te sluizen naar belastingparadijzen zoals Panama, Nederland.

Geheel volgens het boekje en als je het niet weet kan Kissinger het je nog wel uitleggen hoe hij het heeft gedaan in Chili, Nicaragua, Argentinie, Ecquador, Peru.
Eenmaal de macht overgenomen, komen de NeoLiberals, of Chicago Boys het land leegroven ter verrijking van de Amerikaanse Ondernemingen en Ondernemers.

Chili is een geslaagd voorbeeld van hoe de rijken rijker worden en de armen armer.
Gevolgen:
-duizenden doden
-verpaupering
-vervuiling rivieren en meren
-ontbossing
-geen sociaal vangnet
-verslaving
-drugcartels
-verwevenheid tussen regering, elite en misdadige paramilitaire groepen

Dit is het Amerikaans Imperialisme

De CIA heeft uiteraard Facebook gebruikt met nepnieuws om Bolonario en de militairen aan de macht te helpen zoals Modi dat heeft gedaan in India en Kenyatta in Kenia. Erg effectief.

Als Pence het dus heeft over vrijheid en democratie, dan heeft hij het dus over de NeoLiberale vrijheid om de rijkdommen van het land te plunderen ten gunste van Amerika.
In ruil hiervoor zal het Nashville Statement worden toegepast , dat wil zeggen dat alle transgenders worden vervolgd, homosexualiteit verboden. Het huwelijk gered.
Bolonario heeft beloofd om dit aan te pakken en de zelf geproclameerde zogenaamde president in Venezuela, een vooraanstaande NeoLiberaal, heeft het ook beloofd.

Laten we bidden dat God de mensen in Venezuela zal inspireren en bemoedigen om de komende maanden te overleven.
En natuurlijk zullen we vicepresident Pence zijn Hypocrisie vergeven.