Terugdringen co2 uitstoot wordt niet gehaald voor 2025.
We weten al jaren dat er een klimaatprobleem zit aan te komen.
Ik heb steeds gedacht dat dat wel moest leiden tot ruzie: wie neemt het initiatief en vooral: wie gaat dat betalen?

Tot nu toe is alle energie gestoken in de volgende sectoren:
afbraak van het onderwijs : tekort leerkrachten, teveel toetsen, te weinig geld voor salarissen en gezeur over wat er allemaal niet in het onderwijs moet worden behandeld. Nederland is allang niet meer voorbeeldland. Integendeel.

Afbraak van de zorg. De introductie van de participatie maatschappij is een NeoLiberale uitvinding: ieder voor zich en (Balkenende) God voor ons allen.

We zien de opkomst van particulier onderwijs in navolging van de inspirerende Betty De Vos in Amerika.
We zien de sluiting van ziekenhuizen en het onvermogen om op redelijke afstand eerstehulp of verloskunde te realiseren. Zeer bedreigend voor de provincies.

Woningmarkt hopeloos uit de hand gelopen: woningbouwcorporaties zijn niet meer van deze tijd. (Europa). Ze zijn voor miljoenen afgeroomd waardoor er geen of onvoldoende geld is voor sociale woningbouw.(Rutte,Blok) Nederland is ontdekt door cowboybeleggers die investeren in duur vastgoed om meer winst te boeken op korte termijn waardoor de woningmarkt voor het lagere huursegment totaal is vastgelopen. De lagere inkomens verdwijnen uit de randstad of kruipen bij elkaar in afwachting van betere tijden. Huren of kopen is voor lagere inkomens of grote gezinnen onbereikbaar.

De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd en de lonen zijn achtergebleven. Bestaanszekerheid is afgenomen bij banken, metaal, auto industrie, welzijn, sociale advocatuur, Uber, Delivero, distriebutiecentr van Post NL, Bolcom, Amazon, Alibaba, Telecom, Bouw, Havenbedrijven.
Tegelijkertijd is er gebrek aan geschoold personeel in de bouw, garages, ziekenhuizen, zorg, onderwijs,

De pensioenopbouw moet worden geïndividualiseerd, collectieve voorzieningen moeten worden afgebouwd en de NPO moet een soort BBC moet worden. Geen zuilen meer.

Uitbreiding wegennet en geen rekening rijden!

Belastingverlaging voor de rijken, verlaging Vennootschapsbelasting.

Klimaatmaatregelen?
Schiphol krijgt uitbreiding vlieguren
Lelystad is een flop
Shell geen co2 Belasting. Voor alle bedrijven geldt dat ze iets moeten verzinnen, geheel vrijblijvend en dan komt het wel goed. Transitiekosten worden verrekend met de burgers.
Zoiets.

Dus?
Klimaatmaatregelen? Pas als Nederland voor een deel onder water staat, het rijksmuseum is verplaatst, pas dan…….