Tekening:pvvelzen, acryl/krijt 60/80 2018

En de Engel vroeg,
Heer wat moet ik met deze mensen? Ze zijn een weeffout in uw schepping. In sommige landen worden ze vermoord, in andere landen vervolgd en weer andere landen kunnen ze hun geaardheid afleren door een cursus of tenslotte last but not least u hartstochtelijk aanbidden en thuis bij hun ouders blijven wonen. Hoe kijkt u daar tegen aan?

En God zei:
Hoe is het mogelijk dat ze twijfelen aan mijn schepping. Elk wezen dat geboren wordt, leeft en sterft, is een deel van mijn groter plan gelijk de aarde vorm heeft gekregen, nu voorbij haar hoogtepunt en voortijdig zal sterven.
Mijn schepping is een en ondeelbaar en zal door door de mens niet worden aangetast door het maken van uitzonderingen of nog erger het claimen van eigen exclusiviteit en hooghartig gedrag alsof u mij kent!
Wee diegenen die haat saaien en verdeeldheid in wat God als een en ondeelbaar heeft geschapen. Zij hebben het Koninkrijk niet herkend.