“Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht”

Hendrik Mattheus van Randwijk, 1906-1966,

dichter, prozaschrijver, verzetsheld, journalist

Al enige tijd moet ik steeds aan dit gedicht denken. We leven in een periode waarin democratie als staatsvorm steeds meer onder druk komt te staan.
Sluipenderwijs.
Buiten het zicht van ons parlement zijn mensen bezig om de sociale structuur waarin iedereen recht heeft op gelijke kansen, om zeep te helpen.
Dat proces is al jaren aan de gang en wordt nu al bijna 8 jaar verdedigd door partijen als de VVD
-problemen in de zorg
-problemen in ziekenhuizen, intensive care
-problemen bij volkshuisvesting
-slecht funktionerende belastingdienst
-fraude bij UWV
-integriteitsproblemen bij VVDers
-afschaffing dividendbelasting: een gat van twee miljard in de begroting
-verlaging belastingtarieven voor de rijken….
enz.

In de europese Unie:
-Polen
-Hongarije
-Italie
-de aanwezigheid van de rattenvanger van Amerika: Bannon. Zijn grootste droom: de europese Unie uit elkaar drijven met behulp van Populistische Bewegingen.

Daar moeten we een antwoord op vinden, ons aansluiten bij bij de tegenbewegingen. Onze bezorgdheid delen….

Wordt vervolgt.