Illustratie: peter van velzen
6 augustus 2018

Klimaat

Er is een klimaatakkoord afgesloten in Parijs. De landen die
hebben getekend, gaan voor een lagere CO2 uitstoot, duurzaamheid en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstof.
Op zoek naar alternatieven. Opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 ten
hoogste 2 procent.

Ook Nederland heeft getekend. Sinds Rutte Drie hebben we ook
een klimaatakkoord met een geleidelijke afbouw van onze afhankelijkheid van gas
en een transitieproces van duurzame energie: windmolens, zonnepanelen, waterkracht,
bodemwarmte.

Met al onze goede voornemens zijn er een aantal sektoren
buiten beschouwing gelaten. Sektoren met de grootste vervuiling cq CO2
uitstoot:

-amerika is uit het klimaatakkoord.

-scheepvaart

-transportverkeer

-vliegverkeer

-militair materieel: schepen, tanks, vliegtuigen, vervoer en
transport

-olieindustrie

Gaswinning in groningen wordt gestopt. De gaswinsten staan
op de begroting van Shell en is dus een verliespost. Waarom je iets wat je niet
hebt op de balans zet is een raadsel. Sinds we echter op Europeesch nivo het TTiP
hebben medeondertekend, kregen we onmiddellijk de advocaten die de gaswinsten
conform het verdrag gingen opeisen. Wiebes haalde bakzeil en dat leverde Shell
enige miljarden op. Daarnaast nog de opbrengsten van de Dividendbelasting die
is afgeschaft. Daarnaast eisten ze een subsidie voor de kosten van de ombouw
naar minder CO2 Uitstaat.

Dan hebben we het alleen over Nederland. Ondertussen lobbyt
Shell in Amerika en Canada om met name
in Alaska te gaan boren voor exploreren van Olie.

Overigens, deze zaken gaan volledige buiten het parlement om
en Wiebes hoeft geen verantwoording af te leggen voor de onderhandelingen met
Shell.

De komende jaren wordt het internationaal dringen om de nog
resterende grondstoffen: olie, kobalt, magnesium, enz. Zelfs de oceaanbodem in
de Pacific zal worden omgeploegd. Die race tussen de concurrenten en
mogendheden kan zelfs uitlopen tot heftige conflicten.

Ik weet het nog van vroeger toen we cowboy en indiaantje
speelden: wie de laatste pijl heeft, heeft gewonnen.