4.
De
sociale advocatuur wordt afgebouwd. De rechtspraak is zodanig gebureaucratiseerd
en de begroting verlaagd om efficiëntie
maatregelen af te dwingen zodat er nauwelijks tijd is voor een goede
voorbereiding en afhandeling van procedures. Gerenomeerde rechters en
advocaten klagen erover dat de rechtsspraak
wordt uitgehold en dat de rechten van gewone burgers worden geminimaliseerd. Ik hoor er niets over in het parlement, ik
hoor geen partijen die zich zorgen maken over de uitholling van de rechtspraak.

Sociale advocatuur krijgt een steeds lagere vergoeding en dat is nauwelijks vol te houden.

5.

·
Adam Smith heeft het al gezegd: een democratie zorgt voor een samenspel van
regelgeving voor bedrijven en burgers :
terughoudend bij het geven van toestemming om bedrijven over te nemen,
dan wel te fuseren is het advies van deze econoom. Zoniet dan dreigt de economische macht de politieke macht
over te nemen. Een buitengewoon verstandig advies. Marx wees daar ook al op. Wanneer
die regelgeving en controle wordt losgelaten verdwijnt de middenstand en
krijgen we een steeds groteren ongelijkheid tussen rijk en arm. Maatregelen om rijken rijker te maken en arm
armer:

Belasting verlaging

BTW-verhoging

Studiefinanciering

Marktwerking op de woningmarkt: hogere
huren,

Marktwerking in de gezondheidszorg: er
verschijnen steeds meer particuliere klinieken die een aanzuigende werking
hebben op specialisten die daar nog beter betaald kunnen worden en die
aantrekkelijk zijn voor rijke mensen vanwege de korte wachttijden.

6.
Het Neoliberalisme blaast de democratie op. De
Chicago Cowboys die na de moord op Allende in Chili werden ingevlogen
(Friedman) waren voorstander van een teruggetrokken houding van het parlement
en regering en 100% vrijheid voor de ondernemer. Booming voor het land,
werkgelegenheid, inkomsten, winst. Kortom Bloei. En tegelijkertijd een tweedeling en het verdwijnen van de middenstand.
En inderdaad:
studiefinanciering, werkeloosheid, verpaupering , slechte zorg enz. De rijken
steeds rijker. Iemand in Silicon Valley zei “Democratie is voor Losers” Het zou
Peter Tiel (pay pall) kunnen zijn
geweest. Het is de geschiedenis van Latijns Amerika waar de Amerikanen
tientallen jaren hebben huisgehouden om de Amerikaanse Droom veilig te stellen
voor hun eigen bankrekening.

Vervolg Democratie 3