De vraag is relevant of we in Nederland nog een democratie
hebben. Ik hou wat artikelen bij en dan zijn er
signalen die te denken geven.

·
1
Onze gekozen vertegenwoordigers in het parlement hebben niet altijd de deskundigheid om te
reageren op belangrijke kwesties en zijn
niet altijd in staat om een logische context aan te geven. Of ze besluiten informatie binnenkamers te
houden omdat wij burgers er niets van zouden begrijpen. De informatie over onze betrokkenheid bij
rebellengroeperingen in Syrie was maar ten dele openbaar en betrof de levering
van spullen , auto´s, verrekijkers enz. Wij hebben dat uiteraard niet op eigen
initiatief gedaan. We zijn daar in coalitieverband. Dus als we iets doen is dat
altijd op verzoek van of in overleg met de militaire inlichtingendiensten van
de coalitiepartners en het gehanteerde strategische/tactische concept. En zoals de boys in het veld altijd roepen:
je moet bereid zijn om vuile handen te maken als je je doel wilt bereiken. Wat
het doel precies is geweest weten we niet, waarom we mensenrechtenschendingen
op de koop toe nemen weten we niet, of we succes hebben geboekt is natuurlijk
geheim. Het parlement staat met lege handen en we weten niet eens of onze politieke partijen
ieder afzonderlijk conclusies hebben getrokken.

2

De afschaffing van de dividendbelasting: dat begon met
een gezellige babbel met vertegenwoordigers/ vrienden van Rutte/voormalige
werkgever, of dat toch niet kon worden afgeschaft. We zeuren er al jaren over.
Er kwamen enthousiaste toezeggingen in de sfeer van “dat kun je gerust aan mij
overlaten, een klusje van niks, het parlement zit in mijn broekzak.”Iets in de
trant van: ik hoef alleen maar te wijzen op werkgelegenheideffect, spinn off,
je kent het wel. Een bedrijf als Unilever komt dan naar Nederland. De
tussentijdse verkiezingen komen eraan. En we hebben ook afgesproken om de
vennootschapsbelasting te verlagen van 52 naar 48 procent en ruim voor de derde
dinsdag van september zeggen we tegen de burgers dat ze er drie euro op
vooruitgaan, per saldo. Zoiets. Dan valt het niet zo tegen. Een onderonsje met
het bedrijfsleven. Het stond niet in de verkiezingsprogramma´s ook niet in die
van de VVD. Het kwam zomaar even langs.

3.

Zwart geld witwassen bij de ING. In Duitsland werden die medewerkers opgespoord en aangeklaagd. Het is daar een
misdrijf. Ze komen voor de rechter. In Nederland niet. Niemand wordt vervolgd. Ieman in de top wordt ontslagen. Meneer Harmsen was zichtbaar aangedaan en beloofde voortaan beter op te letten. Dat was het. Maar is het geloofwaardig?

Vervolg democratie: zie 2