Blog Image

Pietersblog

Feiten en meningen.


Onderdeel: Pietersblog

Welkom

Ik wil de website verbreden van vroeger naar nu. Ik wil mijn zorgen delen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een oog op de toekomst richten. Daar is alle reden voor. Seksueel misbruik is in tal van landen een wapen in de strijd, miljoenen kinderen zijn getraumatiseerd en of hebben geen toekomst.
Maar niet alleen mijn zorg ook de lichtpuntjes wil ik graag delen. Ik plaats ook recente tekeningen en schilderijen ter ondersteuning van de verhalen.

Peter van Velzen

Klimaatcrisis of

Klimaat Posted on Tue, March 02, 2021 14:10:52

Klimaatcatastrofe?

In diverse verkiezingsprogramma’s kan je de bekende ‘groene’ beloftes terugvinden. Wij Amsterdammers weten echter dat een groen college geen garantie is voor een groen beleid. Aan halve maatregelen hebben we niets en uitstel is geen optie. We kunnen de gevolgen van de klimaatcrisis alleen beperken als we nú handelen.

Daarom laten wij, samen met klimaatcoalities door het hele land, op 14 maart een keihard groen geluid horen. Hiermee willen we de Nederlandse kiezers overtuigen zo groen mogelijk te stemmen, zodat we daarna samen een snel én sociaal klimaatbeleid af kunnen dwingen. Wereldwijd!

Want er is sprake van klimaat-onrechtvaardigheid, landen die het minst in staat zijn om de verwoestende gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan worden nu al het eerst en het hardst getroffen. Dit, terwijl Westerse landen de grootste vervuilers zijn.

Ook in Nederland is er sprake van onrechtvaardigheid. Mensen met een klein inkomen draaien op voor kosten van de klimaattransitie. Het zijn de vervuilende multinationals die deze rekeningen moeten betalen zodat groene oplossingen bereikbaar zijn voor iedereen.

Daarnaast moet de manier van produceren en consumeren radicaal veranderen. Producten en grondstoffen gaan nu de hele wereld over met maar één doel: het behalen van de grootst mogelijke winst. Deze mondiale vorm van productie, samen met een op hol geslagen consumptie, leidt tot het uitbuiten van mensen en de ineenstorting van biodiversiteit. Zolang de echte kosten van productie niet in rekening gebracht putten we de aarde in rap tempo uit.

Daarom eisen wij:

Een snelle energietransitie met écht groene oplossingen

 • Fossiele brandstoffen worden binnen 10 jaar uitgefaseerd, zonder biomassa en kernenergie als alternatieven in te zetten.
 • De energietransitie wordt betaald door bedrijven die de afgelopen decennia geld hebben verdiend aan de huidige klimaatontwrichting.

Een rechtvaardige transitie naar een groene samenleving

 • Duurzaam opgewekte energie niet gebruiken voor winstvergroting van bedrijven
 • Het beleid van de afgelopen decennia heeft ook in nederland geleid tot een grotere kwetsbaarheid van bepaalde groepen. Stop alle vormen van discriminatie, waaronder die op basis van afkomst, geloof en geaardheid.
 • Een grootschalige transitie naar groene banen met goede arbeidsvoorwaarden
 • Baangarantie en omscholing voor iedereen die door de transitie een baan verliezen
 • Gratis en goed OV

Prioriteit voor duurzame productie en consumptie

 • Beperk het wereldwijde vervoer van grondstoffen, halfproducten en producten om maximale winst te behalen ten koste van mens en milieu.
 • Geef voorrang aan lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen
 • Behoud de Lutkemeer Polder
 • Nederlandse luchthavens moeten niet groeien maar krimpen

Klimaatalarm Amsterdam | info@klimaatalarm.amsterdamAmazon

En dan ook nog.. Posted on Wed, February 10, 2021 20:32:11

Bezos vindt dat hij geld tekort komt.

No corporation in the world has profited more from the COVID-19 pandemic than Amazon, as so many of us have relied on online shopping and deliveries to maintain social distancing.

But the Federal Trade Commission just revealed that Amazon withheld nearly $62 million in tips from delivery drivers in order to pad its own bottom line.(1)

The tip-stealing scheme apparently went on for years: the company would lure delivery drivers in with promises of a high base pay and tips, and then it would lower the base pay unbeknownst to the driver and siphon off part of the tips to make up the difference.(2) Jeff Bezos may be stepping down as CEO, but he will still pull the strings as Amazon’s chairman of the board, and the company is still abusing its workers. We’re not letting up on our campaign to get Amazon to change its terrible practices.

Amazon’s tip-stealing is just one of the anti-worker scandals that made news in the past week alone.

Amazon also tried to block unionizing efforts in one warehouse by forcing workers to vote in person — in the middle of a pandemic. Then they went to court to try to delay the union vote entirely.(3) Meanwhile, Amazon has forced warehouse workers in another location to make a terrible choice — sign on to work “megacycle” shifts, from 1:20 am to 11:50 am, or lose their jobs.(4)

Jeff Bezos has announced that he will soon no longer serve as Amazon’s CEO, but he is still very much in charge of the workplace culture of Amazon. And there are some signs that his replacement as CEO, Andy Jassy, could be even worse. He is a protege of Bezos’ who was in charge of Amazon Web Service, and is known for making a “tough” workplace.

Bron: Courage California: Stop Amazon <info@couragecampaign.org

Toen Amazon zich in Duitsland vestigde, heb ik al gewezen op de gevaren van een gezwollen uitbuitingsbrein die alles en iedereen vernietigd waarmee hij in aanraking komt. Amazon kan het zich permitteren om voor korte of langere tijd met lagere prijzen elke concurrentie uit te schakelen. Kan elke vorm van vakbondsvorming of arbeiders belangen organisaties teniet doen door domweg iedereen te ontslaan. Het arbeidsloon is onder het minimum waardoor elk gezin meerder baantjes moet hebben om rond te komen.

Amazon is een bedreiging voor de democratie en werkt aan een systeem van volledige controle over werknemers door het verzamelen van gegevens op elk terrein. Amazon draagt bij aan het ontwikkelen van surveillance technieken om elk vorm van verzet te breken. Amazon betaald miljoenen aan lobbyisten om belangrijke opdrachten binnen te slepen van met name defensie, politie en inlichtingendiensten. Medelanders met een Slimbel of het gebruik van Alexa dragen bij aan de machtspositie van Amazon.

Wees slim: koop niet bij Amazon: stukje bij beetje lever je je vrijheid in of gaat je bedrijf te grond.Beste wensen voor 2021

En dan ook nog.. Posted on Thu, December 17, 2020 13:26:57

Naar een betere wereld….

Wat te wensen in deze turbulente tijd? Het coronavirus wereldwijd dwingt ons om in alle facetten van ons leven en dat van anderen te kijken naar de veranderingen die geleidelijk en soms heftig op ons afkomen. Er zijn kwesties die onvermijdelijk en tegelijk aan de orde zijn: democratie en rechtsstaat, corona pandemie, aanhoudende demonstraties tegen kleptocraten, dictators, groeiende kloof tussen rijk en arm, genetische modificatie van ons voedsel ten koste van boeren in India en Afrika. En wat te denken van pesticiden in ons voedsel. We steunen bewegingen die opkomen voor elementaire mensenrechten en tegen opkomende vormen van fascisme en dictaturen. Ik probeer de tekenen des tijds te doorgonden en te begrijpen hoe de toekomst zal zijn.

Het is ook niet niks wat op ons afkomt. En dan hebben we elkaar hard nodig. Het is moeilijk om te geloven dat alle mensen deugen en ja het is in de geschiedenis altijd weer gebleken dat na een heftige periode van strijd en klimaatcrisis nieuwe voorwaarden worden geformuleerd om verder te gaan op menselijk waarden gestoelde samenlevingen.

Maar nu is de wereld op drift en de klimaatcrisis culmineert in droogte, overstromingen, bosbranden, geweld en migratie. Misschien blijven we onder de twee procent stijging van de warmte. Maar ook dan krijgen we te maken met veel menselijke ellende en verwarring.

Niettemin toch een kerstwens: voor al diegenen die zich inspannen voor een menselijke samenleving en samenwerking wereldwijd. Voor voedselveiligheid, natuurbehoud, gezonde oceanen en rivieren, en competente leiders. De aarde is ons lief!!

Met de beste wensen!!De Neoliberale visie op de staat is een uitholling van de Democratie en een opmaat naar Fascisme.

En dan ook nog.., NeoLiberalisme, Wereld Posted on Tue, November 10, 2020 20:23:31

Ik heb deze kwestie al eerder besproken en verwezen naar de machtsovername van Pinochet in 1973 en de moord op de socialist Allende. Een van de vele coups die werd voorbereid en gesteund door de VS. Na de machtsovername kwamen de economen Friedman c.s uit Chicago hun diensten aanbieden om de economie naar hun model uit de grond te trekken. In onderstaand filmpje wordt wordt doel en de gevolgen uitgelegd.

Neoliberalisme

Dit gedachtegoed werd uitgewerkt door Reagan, Thatcher en bij ons in Nederland in de jaren 90 van de vorige eeuw door Balkenende CDA, de VVD en Kok van de PvdA. De participatiesamenleving. “Eerst het zout, dan het zoet” Dat laatste was bedoeld voor de multinationals en het recht om te investeren plus rechtsbescherming door het gebruik van vrijhandelsverdragen: Ceta, TTP, Mercosusr. Het woord vrijhandel is dus misleidend.

Sindsdien hebben alle regeringen van Balkenende en tot nu toe door de VVD de privatisering van de sociale sector doorgevoerd en verklaard: de samenleving als vrijmarkt voor ondernemers.

De afbraak van de sociale advocatuur.

De verkoop van sociale huurwoningen. Doel: privatisering van de woningmarkt, afschaffen huurbescherming. Aantrekken van investeringsmaatschappijen zoals Blackwater (Wikipedia) in Den Haag.

Afbraak van de pensioenen (van collectief naar individueel). Het proces is nog niet helemaal voltooid maar de neoliberalen werken er hard aan. De rente wordt door de Europesche Centrale Bank al jaren laag gehouden tegen de wens in van Klaas Knot onze Nederlandse centrale bankman. Iedere werknemer moet zelf elke maand va zijn/haar inkomen een bedrag overmaken en o pensioenrechten opbouwen. De collectiviteitsprincipe vervalt en daarmee ook de kortingen.

De decentralisatie van de zorg, een succesvolle bezuinigingsoperatie. Segregatie van de zorg: algemeen versus particulier.

De segregatie in het onderwijs tussen publieke, christelijke en private scholen. Vastgesteld is dat er institutioneel kansenongelijkheid bestaat: witte scholen versus scholen van kleur.

Institutioneel rascisme (belastingdienst, woningtoewijzing, banen, onderwijs, enz)

Afbraak van de woningcorporaties (huurdersheffing), woningnood en dus huurverhoging, onbetaalbare woningen voor starters: voorbeeld van de Vrije Markt. Handelsverdragen bieden investeringsvrijheid voor buitenlandse bedrijven zoals hedgefondsen die in de vrije sector de prijzen voor koopwoningen en huurwoningen konden opdrijven. De middeninkomens verdwijnen uit Amsterdam.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt: flexcontracten, verlaging uurlonen, flexibilisering van de arbeidstijden, verlaging van de bijstand.

Verlaging belastingen en overige vrijstellingen voor de hogere inkomens en bedrijven met verwijzing vaar de arbeidsmarkt

Nederland als belastingparadijs (een ideetje van de pvda) en van harte geaccepteerd door de amerikanen!

Steeds meer mensen onder de armoedegrens, 40.00 mensen en steeds meer aangewezen op de voedselbank.

Enorme toename inkomensongelijkheid en weinig woon en inkomensperspectieven voor de jeugd.

Wel klimaatplannen op de tekentafel, maar geen of weinig uitvoering: zie KLM, Windmolens, Biomassa (bossen!), gastransitie (?), fracking (methaan), stikstof, pfas, vervuiling en ziekmakende bedrijven die niet worden aangepakt zoals: Tatasteel. Granietstortingen in plassen en natuurgebied.

En als voorbeeld de totale afwezigheid van sancties tegen bedrijven als Tata Steel als onomstootbaar is aangetoond dat de gezondheid van mensen is aangetast: astma, kanker… De provincie Noord Holland laat het erbij zitten.

Herkenbaar?

Als je als land bij het IMF aanklopt krijg je bovenstaande voorwaarden op je bordje en nog veel meer. Je moet je grenzen openstellen voor buitenlandse investeerders , maar zoals je in Latijns Amerika of Afrika kunt zien, gaat de bevolking er niet op vooruit, integendeel: in Nieuw Zealand bijvoorbeeld leven duizenden mensen in garages of auto omdat ze de huurverhoging niet kunnen betalen. Ander voorbeeld: Amerika waar ook miljoenen mensen zonder inkomen zitten, leven van de voedselbank, leven op straat enz. (zie San Francisco enz. Overal tref je dezelfde tendensen. De mensen die er belang bij hebben treffen elkaar in Davos, Internationale Conferenties van het IFM , de Bilderberg conferenties waar naast Willem Alexander ook Peter Thiel van Paypal in 2019 aanwezig was, de man achter Clearvieuw, en een groot voorstander van de Vrije Markt.

Ik herinner me de man van de VVD bij het koffieapparaat:

“Armoede is een Keuze”

Elon Musk: als wij (amerika) in landen met een democratisch gekozen regering een coup willen plegen, dan plegen we een coup.

Er wordt door de grote bedrijven, rijke en invloedrijke mensen en corrupte politici rekening gehouden met volksopstanden, bendegeweld, en aanhoudende demonstraties. Zij vrezen onafhankelijk onderzoeksjournalistiek, klokkenluiders, charismatisch leiderschap.Om dit alles te voorkomen of in te dammen kijken we naar China: totale controle van de burger, genocide en doodseskaders zoals die van huurlingen zoals Adams, en de Russische Wagnergroup.

Bij delen van de elite en de militairen bestaat de angst dat opstanden en massa demonstraties regeringen omver zullen lopen en is de opmaat naar naar Fascisme te verwachten om de hordes in bedwang te houden. Er zijn veel mensen in de VS die dit zien als de ultieme oplossingen van de huidige verdeeldheid. Daarnaast verdient de tech-industrie miljoenen aan surveillance apparatuur.

Huiswerk voor mijn lezers: zoek de verbanden, herken de logica, en begrijp dat de klimaatverandering niet op de agenda van de Neo-Liberalisten staat. Op het moment dat ceo’s een bijeenkomst organiseren over de klimaatcrisis is het oppassen geblazen. Nederland organiseerde onlangs een klimaatconferentie om te discussieren over de vraag HOE we moeten omgaan met klimaatverandering. De overheid is daarbij initiatiefnemer en vertegenwoordigd. Ideeën en initiatieven worden geïnventariseerd en het kostenplaatje wordt gepresenteerd aan onze overheid cq de EU. Het het effect zal waarschijnlijk pas in 2030-2040 te verwachten zijn.

Huiswerk. Sterkte. Doe mee aan de verkiezingen.

Sterkte.Overpeinzingen bij een warme tocht…..

En dan ook nog.., Nieuws Posted on Wed, November 04, 2020 15:06:48

Verkiezingen…..

Verkiezingen in de VS. Ik ben maar gaan slapen, ik weet wat er komt. Een hele avond naar pratende mensen geluisterd waarbij het vooral over gevoelens ging, karaktertrekken, enthousiasme, angst. Nergens kwam altans niet op de nederlandse tv, de beleidsverschillen aan de orde tussen Trump en Biden. Een enkele keer zei iemand dat de democraten net zo slecht waren als de republikeinen. Toen iemand het had over coronacrisis was er geen hard oordeel over de zittende president: er was aandacht voor, of het moet niet worden overdreven. Het viel kennelijk allemaal wel mee. Zo krijg ik de indruk dat het net als andere keren alleen maar ging om de vraag wie zou winnen. Niet wat de gevolgen zouden zijn.

Als Trump wint:

 • coronavirus blijft een hoax, gezondheidszorg niet toegankelijk en onbetaalbaar voor werkloze, dakloze, laagbetaalde en/of mensen van kleur.
 • totale vrijheid voor ondernemers om te ondernemen zonder miljeu-restricties, gezondheidsvoorschriften, minimumloon, geen bescherming tegen ontslag, geen ziektekostenverzekering, geen pensioen.
 • beschermde gebieden worden opengesteld voor mijnbouw, boortorens, privatisering van drinkwater, verplaatsing woongebieden,
 • onderwijs segregatie
 • toelatingseisen op unversiteiten op grond van ras, inkomen ouders en kleur.
 • migratiestop, scheiding van ouders en kinderen, uitbreiding concentratiekampen, misbruik van kinderen, vrouwen steriliseren.
 • uitbreiding gevangenissen en/of interneringskampen voor gratis arbeid voor multinationals, net als in China.
 • vrijhandelsverdragen worden wat ze zijn: een strop om je nek.
 • wereldorganisatie zoals de VN, WTO, UnHCR, en wetenschappelijke instituten, worden financieel gekort, gestopt, nutteloos verklaard enz.
 • Iran als grootste bedreiging in de Regio
 • Israel: steun voor annexatie westbank, bombardementen op Gaza,verdrijven van palestijnse gezinnen, afbraak scholen, ziekenhuizen, kinderen traumatiseren, enz, enz.

Je zou natuurlijk denken dat de Democraten hier heel anders over denken. Maar dat is nog maar de vraag: het probleem is dat ze geen vuist hebben kunnen maken. Dat er democraten zijn die qua zienswijze en handelen dichter bij Trump staan dan we denken. En als lobbyisten een boekje zouden opendoen over congresleden en senatoren….we zullen er van opkijken.

Bij de herverkiezing van Trump is mijn grootste angst is het voorbeeldeffect op de europeesche landen, Azie, Afrika. Zullen we overal, na alle demonstraties tegen corrupte regeringsleiders, eenzelfde effect zien? Dat zien we in Afrika, Latijns Amerika, Azie en Oost Eusropa.

Als amerika dus een authoritaire en/of fascistische staat, en/of kleptocratie, en/of corporate state wordt waarbij institutioneel racisme leidraad is bij het nemen van beslissingen, dan heeft de wereld naast China een voorbeeld hoe je het einde van een libertair tijdperk kunt invullen.

De laatste stap is een nucleaire oorlog.

Amazone


Verkiezingen VS

Klimaat Posted on Sat, October 31, 2020 22:49:30

Alles of niets?

Ik volg het verkiezingsproces in de VS. Het meeste is wel bekend: het gevecht om stemmen per post, de tijdsdruk, nepnieuws op sociale media, de Proud Boys, de infiltratie van rechts extremisten in Law Enforcement, de corona-crisis, de werkloosheid, slechte gezondheidszorg, wild-fires, voedsel problemen, vervuiling van meren, rivieren, pesticiden, voedseldump om de prijzen-dump te voorkomen, voedselbanken, privatisering van drinkwater, ongelijkheid, rascisme, haat, enz, enz.

Dagelijks portie slecht nieuws. Is Trump een wannabe dictator,kleptocraat? Voor veel mensen maakt het niets uit. Hij zegt tenminste waar het op staat. Met hem heb je tenminste lol en veel mensen hebben financieel geprofiteerd van zijn vrijgevigheid, niet in het minst zijn familie.

Wat mis ik?

Het klimaat.

Wetenschappers die onderzoek doen naar het effect van politieke besluiten of de afwezigheid daarvan op het klimaat, geven aan dat onder Trump de wijzers van de klimaatklok vijf over twaalf staan. Een opwarming van 2,5-3 % is niet meer terug te draaien. Wat betekent dat voor Amerika (even focussen):

-droogte (wildfires) -heftige stormen en verwoestende windstoten, regenrivieren die zorgen voor watergeweld en vernietiging van gewassen, zeer strenge winters, dam doorbraken en vernietiging van landbouwland: onbruikbaar in het zaai-seizoen. (vervuilde oogst, vernatting, vergiftiging)

-Het terugdraaien van milieu regelgeving ter bescherming van de burgers door de Epa geeft burgers geen bescherming meer tegen vuilstort, radioactief afval, loodvergiftiging, privatisering van drinkwater, plastic afval enz, enz.

Geen woord hierover in de verkiezingscampagnes, debatten. Toch als Trump wordt herkozen, zo zeggen wetenschappers en economen,zal de mensheid uitsterven (sixt extinction). Maar ook Biden heeft er geen punt van gemaakt. We horen er niets over. Chomsky en anderen noemen de republikeinse partij juist om die reden een criminele organisatie:

Helaas.

Ice,Heat,Flood,Starvation.
Ice,Heat,Flood,starvation.Alarmerend bericht van Daily Koss: ultra rechts in het politie-apparaat.

Nieuws Posted on Tue, October 20, 2020 21:25:50

Onderstaand artikel geeft aan dat het politieapparaat is vermengd met ultrarechts en staat over het algemeen bekend als rascistisch.Er worden lijsten samenhesteld van namen en adressen van aktivisten. Voor het verspreiden van angst en soms arrestaties en/of geweld. Wat de uitslag van de verkiezingen zullen zijn: een enkel teken is genoeg om aan te vallen. Het heeft veel weg van de knokploegen in de aanloop van de machtsovername van Hitler en resentelijk de machtsgreep van Erdogan. Even als voorbeeld.

Peter, on Thursday, shockwaves rippled throughout the U.S. after 13 men were arrested for conspiring to kidnap or kill Michigan Gov. Gretchen Whitmer, along with additional plots to blow up a bridge near her home to delay law enforcement response and other plots to kill police officers in the hope that Black Lives Matter supporters would be blamed, thus sparking a new civil war.

As additional details come to light, the picture of what these men were plotting has become even more frightening. Kidnapping plot aside, perhaps the most disturbing element is just how cozy they are with law enforcement—including Barry County Sheriff Dar Leaf.

When Fox 17 reporter Aaron Parseghian caught up with Leaf to get his thoughts on the men facing charges, specifically whether he regrets appearing on stage with these men at a May 16 rally in opposition to the lockdown orders issued by Gov. Whitmer—orders Leaf said he would not enforce—Leaf gave a downright chilling response. Not only did Leaf say he had no regrets, he said these men were within their rights to conduct a citizen’s arrest of Gov. Gretchen Whitmer. Really, he did. Take a listen to the video to get a better understanding of why he thinks these men had that power.

Leaf belongs to a far-right fringe group who call themselves the Constitutional Sheriffs and Peace Officer Association (CSPOA). If that sounds familiar, it’s because some of the whackiest and cruelest sheriffs in the news over recent years all belong to this organization, including the Trump-loving disgraced former Milwaukee sheriff, David Clarke. In short, they (wrongly) believe the Constitution gives them the ultimate authority in their county and that they can enforce—or not enforce—whatever laws they want. They also frequently espouse anti-government views. Like many of today’s far-right groups, their ideas are founded in white supremacy. From NBC News:

The constitutional sheriff movement, according to the teachings of Mack and his supporters, is rooted in the historical definition of sheriffs as the most powerful law-enforcement officers within their counties. The idea harkens to medieval England, when Anglo-Saxon kings tasked sheriffs with enforcing their edicts. English colonists brought the tradition to the Americas, and began electing their own sheriffs in the mid-1600s, entrusting them with overseeing the judicial process, carrying out legal decisions, and keeping the peace. Under the latter authority, they could organize citizen brigades to catch outlaws or defend against attackers, an arrangement known as “posse comitatus.”

In the 1970s, a minister in the white supremacist Christian Identity movement, William Potter Gale, wrote a series of articles that would come to be known as the handbook of the Posse Comitatus movement. Gale described sheriffs as the only “legal” law enforcement officers in the country and urged citizens to form their own militias to resist encroachments on their rights if sheriffs did not. The constitutional abuses he cited included the federal income tax system, gun control, federal education, and civil rights laws. He advised citizens to form their own “common law” courts to try officials who violated the constitution, and prescribed archaic punishments, such as hangings.

The extremist organization named Leaf “Sheriff of the Year” in 2019. Leaf addressed the CSPOA in 2019 at a “Lawmen for Liberty” conference, and expressed some downright bone-chilling thoughts on Democrats.

He said that the Social Democrats, Democratic socialists, Progressives, etc., are ”just people who can’t spell Communism.”

Sheriff Leaf spoke of the historical duties, rights and powers of the Sheriff. and shared this US Supreme Court case on the power of the Sheriff:

The Sheriff represents the sovereignty of the State and he has no superiors in his county and in the execution of his law enforcement duties the Sheriff represents the state and a “county commission has no direct control over how the sheriff fulfills his law enforcement duty”. McMillian v Monroe County, 520 US 781, 791, 792-94; 117 S Ct 1734 (1997).
>

Leaf’s outlook is not confined to Michigan. In 2016, Ammon Bundy and his armed militant crew illegally occupied the Malheur National Wildlife Refuge; one of the reasons they chose that location was its proximity to Grant County Sheriff Glenn Palmer, who they believed would side with them if they needed to take refuge in his county; indeed, Palmer called the men “patriots.” Federal officials were so concerned that he was working with the Bundys that they concealed their plans to put up a roadblock to apprehend them as they traveled to meet with Palmer. It was at that roadblock where Bundy follower LeVoy Finicum reportedly tried to draw his weapon on federal agents and was gunned down.

The connections go even deeper than that. The primary reason the Bundys occupied Malheur was to bring attention to the case of Dwight and Steven Hammond, who’d been sentenced to five years in prison for arson after a 22-year fight with the federal government over land management and grazing fees.

The Hammonds became the faces of a far-right fringe movement that is intertwined with the Constitutional Sheriffs movement. Donald Trump has been courting these extremists since at least 2016. Three of his most controversial pardons are related to this movement. In August 2017, Trump pardoned former Sheriff Joe Arpaio, also a member of the CSPOA. In July 2018, Trump pardoned Dwight and Steven Hammond. Make no mistake about it, these pardons were to shore up support from the most far-right law enforcement and militia types in the country.

At the end of the day, once we rid this government of Trump, we need to make a nationwide effort to purge each and every one of these extremist sheriffs with their grandiose ideas based in white supremacy. Everyone in this country deserves unbiased policing and law enforcement who follow the law, not make their own law.

After all, if they feel empowered to arrest a sitting governor because they disagree with her statewide orders in a deadly pandemic, what’s to stop them or their “militia” friends from knocking on your door next?

Keep fighting,
Jen Hayden, Daily KosHet sluierproces dat Corona heet.

En dan ook nog.., Wereld Posted on Wed, October 07, 2020 19:25:08

De dagelijkse portie nieuws en wat nog meer eigenlijk?

Het nieuws wordt voornamelijk door Corona gevuld. Logisch. We ondervinden risico’s, we zijn kwetsbaar. Maar door Corona worden veel kwesties onderbelicht, niet in een kader geplaatst: gewoon losse feitjes.

Ik wil toch een paar kwesties zo uit het hoofd benoemen omdat het treurig maakt. Ik wil mijn woordjes blijven roeren, niet om mij door anderen te laten overtuigen, want dat is niet nodig. Ik ben lid van het koor.

*over Trump hoef ik het niet te hebben. De spelers die niet of nauwelijks in beeld komen zijn diegenen die een vrijbrief hebben gekregen om zonder voorwaarden vooraf en met steun van het leger/politie/justitie (vul in ) aan de gang te gaan in belangrijke natuurgebieden met mijnbouw en boorputten en pijpleidingen, die een vrijbrief hebben om het milieu te vernietigen met olie, pesticiden, lozing van afval in waterwegen, lozing van radioactief afval op wegen, bij dorpen en op landbouwgrond. Zij zijn diegenen die geld krijgen zonder voorwaarden vooraf uit de aangeboden geld potten en profiteren van de koersstijgingen. Miljoenen zijn werkloos en of leven op straat.

Dear Peter,

The investment bank Cantor Fitzgerald is leading the effort to raise potentially hundreds of millions of dollars to fund the Pebble Mine project threatening Alaska’s pristine Bristol Bay — and they must be stopped.

To kill this toxic mega-mine and save Bristol Bay, we must shut off the investor money, and Cantor Fitzgerald is the lead underwriter — the fundraiser-in-chief — for the small Canadian company Northern Dynasty Minerals’ efforts to fund the project.

The Pebble Mine is a proposed massive gold and copper mine that would dump billions of tons of mining waste into the rivers, lakes, streams, and wildlands of Bristol Bay, destroying the world-renowned salmon runs that are a lifeline for the Yup’ik, Dena’ina, and Alutiiq Tribes and the $1.5 billion a year commercial fishing industry, and threatening the region’s pristine wilderness and abundant wildlife, including brown bears, whales, and majestic bald eagles.

*hetzelfde gebeurd in Nederland maar dan nog meer versluierd: er zijn afspraken gemaakt in Parijs, de akkoorden zijn getekend, maar er is nog geen begin gemaakt met Pfas, Stikstof, waterverontreiniging, alternative energy bronnen, het transsitieproces: tijdspad, versterking kustlijnen, basisinkomen, afschaffing leenstelsel, sociale woningbouw, afschaffen huurdersheffing.

*we worstelen nog steeds met het liberale gedachtegoed: armoede is een keuze, iedereen is zelf verantwoordelijk. We investeren niet in het onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg. Jammer voor de dorpen en steden die niet rond kunnen komen en niet eindeloos belastingen kunnen verhogen. We lossen het probleem in Groningen niet op, de toeslagen affaire niet op (tijd rekken), we lossen het probleem van gronddaling niet op, het boerenprobleem , de veestapel, de droogte, de dijken.

*we zijn in Europa verlamd door de opkomst van authoritaire regeringen, die vrolijk de democratie om zeep helpen, profiteren van Europese steunfondsen, vrouwenrechten en LGHBT-ers ter discussie stellen en eighandig contact zoeken met Rusland en/of China. Beide landen profiteren van een zwak europa. Onze regering doet er alles aan om een breuk te forceren tussen Noord en Zuid.

“Chaos” pvlzn 2019

*Europa steunt het volk in Wit Rusland. Rijkelijk laat. Europa laat de vluchtelingen in de steek, Nederland kan geen 40 kinderen vinden die voldoen aan de eisen. As we speak.

*Europa is niet in staat om Turkije (Nato-land) terug te fluiten nu ze de kans hebben gepakt om Azerbeidzjan te steunen in de oorlog tegen Armenië. Het Genocide-Trauma was kennelijk nog niet afgerond en tegelijk kan De Madi van Turkije zijn internationale gezicht laten schijnen als grootmacht in de Regio. Wat Rusland gaat doen is nog niet helemaal duidelijk: ze houden de boel in de gaten of werken met de Wagner groep ondergronds. We hebben Putin nog niet horen vloeken. Zie ook You Tube: Caspianrepport

*Maar Turkije heeft het druk: vechten in Libie tegen de door europa gesteunde regering in Tripolie. Vechten in Syrie om in plaats van Koerden Syrische burgers een onderkomen te bieden. Burgers die door Russchische bombardementen uit beschermd Allepo zijn verdreven.

*En dan in het kader van de Groot Macht Ideologie (GMI) moet Turkije Gas en Olie voor de kust kunnen verzamelen voor haar Geopolitieke missie. Ook een hoofdpijn dossier voor Europa want Europa wordt gemangeld tussen Griekenland en Turkije. Die Olie zit ook voor de kust van Libanon en jawel Israel en ook Israel hoopt met die enorme voorraad een Geopolitieke kunstenaar te worden in het Midden Oosten.

*Waar ik hier in dit verband energietransitie vanwege klimaatverandering moet plaatsen is mij nog niet bekend.

Info:

Aljazeera, Daily koss, The Intercept, Medium, Euronieuws, Volkskrant, NRZ, DeCorrespondent, Arjen van der Horst, Brussel Inside, Science, Climat News Network, NRDC.« PreviousNext »